Bakgrundsbild 9.
Böda nät

 

Denna bakgrundsbild är egen produktion. Webbredaktören och författaren underhåller sitt kunnande när det gäller att 'böda', dvs laga trasiga nät. I jämförelse med den moderna form av nätkunnande jag tvingats utveckla för att lära mig behärska publicering på Internet representerar denna form av nätarbete en obruten kunskapstradition som sträcker sig tillbaka till historiens gryning. 

Bilden är tagen sommaren 1998 med självutlösare vid Tvillingaboden, det ålfiske vid skånska ostkusten som jag är uppväxt med (se Personalia). Bilden är bearbetad i ett bildbehandlingsprogram för att kunna fungera som bakgrund till text.

list av lind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början!