stopram3.jpg (532 bytes)
listx-a-vr.JPG (2477 bytes)
listx-b-vr.JPG (2483 bytes)
listx-a-vr.JPG (2477 bytes)
stopram3.jpg (532 bytes)

Länk till webbplatsens förstasida

Bakgrundsbild 11.
Båtdäck - oregonpine

 

 

 

Utgångsbilden för denna bakgrundsbild som finns i några olika varianter är ett foto av det båtdäck i ek och oregonpine som jag la om på min segelbåt, en Långedragsjulle, J 10:a, i början på 1980-talet. Bilden är beskuren i ett bildprogram så att Långedragsjullen "Äventyret"endast en däcksribba i oregonpine blev kvar. Den är bearbetad vad gäller ljus och gammavärde och sedan sparad i jpg-format med en rejäl kvalitetsreducering. Den utvalda delen har sedan kopierats fyra gånger som spegelvänts på lämpligt sätt och sammanfogats till en bild. Genom denna operation kan bilden upprepas på höjden och bredden utan synliga skarvar. Listerna här är från samma däcksribba.
      Bakgrundsbilden får gärna lånas på villkor att man använder samma koncept som jag använder här på Språk, tro och religion när det gäller  lånade bakgrundsbilder: dvs att man uppger varifrån den är lånad genom att infoga en länk till någon av de sidor på Språk, tro och religion där bakgrundsbilden används. Det kan då förstås även vara denna sida.
    För att denna typ av bakgrundsbild ska bli snygg behövs High Color med 16 bitars färgdjup. Om man bara har 256 färger blir det inte lyckat.

 

 

 

list av oregonpine

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - bokens innehållsförteckning (extern)

list av oregonpine

Till sidans början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början.