Varför webbublicering av boken? Länk!

 

Länk till webbplatsens förstasida

 

 

 

 

Språk & Existens, Stockholm - Internet, 1999
Ebok, Alternaliv förlag, 2014 

Carl Gustaf Olofsson ©

Existentiell livssyn
- kristen tro?

Nätbok originalpublicerad på webbplatsen
Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

Om delaktighetens livshållning,
demokrati och teologi

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr), t.ex Adlibris, eller lånas på bibliotek. Fråga så tar dom hem!
 
Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

    

Presentation av författaren. Länk!

Fullständig innehållsförteckning  

Om delaktighetens livshållning, demokrati
och teologi. Introduktion
 

Kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet 
Om existentiell religiositet och de traditionella
 religiösa språkens växande oförmåga att ge ord
 åt de viktigaste sidorna av våra liv 

Kapitel 2: Ansvar och flykt 
En analys av ansvarighetens och flyktens hållning och hur dessa hållningar 
påverkar upplevelserna av mening, hopp och självrespekt. Analyserna 
ger också en existentiell och icke-teistisk infallsvinkel till centrala kristna 
begrepp som synd, skuld, nåd, omvändelse och frälsning
 

Kapitel 3: Utsatthet och transcendens 
En analys av hur vårt förhållande till den smärtsamma
sidan av våra existensvillkor påverkar utvecklingen av 
vår förmåga till medkänsla och möjligheten till 
existenserfarenheter som kan förändra våra liv 

Kapitel 4: Skrift, ande och kultur 
Om förnuftets och kärlekens människotillblivelse och 
kulturens centrala betydelse i denna tillblivelseprocess 

Kapitel 5: Kristusseende och kallelse 
 
En existentiell och icke-teistisk tolkning av Jesu uppståndelse, 
korsets mysterium, frälsande tro, kristen eskatologi 
och Jesu domsförkunnelse 

Kapitel 6: Existentiell tro  
En analys av begreppet tro som ger argument för att de 
  existentiellt mest angelägna frågorna kring tro, otro och icke-tro gäller något 
annat än tron på en personlig Gud och ett liv efter döden 

Kapitel 7: De två portarnas kyrka 
Om kyrkans kallelse utifrån ett existentiellt och icke-teistiskt perspektiv 
och visionen av en bred folkkyrka som genom rit, förkunnelse, dialog 
och kunskapssökande stödjer kärlekens och förnuftets inkarnering i världen.

Kapitel 8: Kristendomens mörka skuggor 
 
En analys av den speciella troslogik som 
gång på gång genom kristendomens historia
 gett upphov till förtryck, lidande och död

Kapitel 9: Kultur, dialog och kristen tro 
Om ett kunskapsfilosofiskt problem, gränsen mellan kristet 
och icke-kristet och visionen av en gränsöverskridande dialog 
i en mångkulturell värld - och tillika en sammanfattning. 

Litteraturförteckning 
Person- och sakregister 

Fullständig innehållsförteckning 

 

www.existentiell-tro.net/ekt-98/

 

Prolog till boken och webbplatsen Språk, tro och religion. Länk!

Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna.