Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion


Länk till webbplatsens förstasidaRecension - Göteborgsposten

Ola Sigurdson (Libris): Ett djupare brus i tystnaden: trettio texter om Gud och människan. (Cordia, Örebro, 2001. ISBN: 91-7085-236-7.) Recensionen är publicerad i Göteborgsposten den 24 februari 2002. Den publiceras här med tillstånd av såväl recensent som Göteborgsposten. (Webbpublicering 27.3.2002). 

 

 

Alternativt kyrkoår 
börjar med firmafest.

Sven Rånlund

Bok: Gud har alltid överlevt sin död, konstaterar Ola Sigurdson i sin infallsrika bok om relationen mellan Gud och människa. 

 

Ola Sigurdson, göteborgare och docent i systematisk teologi, har en egen almanacka i huvudet. Hans mentala år börjar med Filmfestivalen i slutet av januari. I februari kommer semlorna och våren knoppas lagom till Allsvenskan. Sommaren betyder mer sport och därefter anländer hösten med vemodet, följt av glögg, Jesus och Kalle. Så slutar året innan Filmfestivalen tar vid, på nytt och om igen.
      Om detta sitt alternativa kyrkoår och väldigt mycket mer funderar Ola Sigurdson i en stimulerande och vacker liten volym kallad Ett djupare brus i tystnaden. Titeln, lånad av poeten Kristian Lundberg, fångar på kornet vad jag tror Sigurdson vill åt: att här och nu, utifrån aktuella perspektiv och referenser, avlyssna det ohörbara, att liksom benämna det onämnbara. Som kristen kallar han detta för Gud, men jag tror inte han har något emot privata alternativ. Avsikten är inte att frälsa tvivlaren, snarare att påminna om vad som skänker livet värdighet och peka på vägar vidare.
      I bokens 30 texter behandlas relationen mellan Gud och människan i sex kapitel: hungern, kroppen, Kristus, städerna, döden, Gud. Det låter tungt fast är lättsamt eftersom Ola Sigurdson skriver som just ingen annan religionsvetare. Teologiskt beläst, förstås, och retorisk som en bättre präst, men också som en skarp samtalspartner som reflekterar över frågor som inte undgår någon: Guds existens - hallå? Hur då - kravlös kärlek? Texterna tangerar musik, litteratur och filmer som sällan hamnar på den andliga dagordningen. Detta, och att Ola Sigurdson faktiskt skriver ut ett "jag" med relation till såväl Gud som Plura och Patricia Highsmith, ger läsningen en märkvärdigt infallsrik och ärlig dimension. Dörrar öppnas inåt.

NU VORE DET FÖRSTÅS en duktig hädelse att försvara Guds existens med en snygg poprefräng, men onekligen är det ju i konsten som livsfrågorna ställs. Lägg därtill att Gud för många är stendöd, så borde väl en teolog tystna. Men Sigurdson påminner själv om att Gud har dött många gånger förr, och ändå överlevt. I stället för en dagens Gud som tillfredsställer våra privata behov, likt en kraft att förstå och därmed kontrollera, föreslår han som riktmärke en insikt om "vardagslivets hänryckning". Med andra ord: "Att se Gud i allt det han inte är."
      Med samma blick för kontraster tas de mest kantstötta frågorna upp i texter som på samma gång präglas av närhet och distans, lättsinne och bråddjup, allvar och ironi. Styckena spritter ofta av formuleringsglädje och smittar faktiskt av sig; jag blir rentav nyfiken på vad som sägs under Domsöndagen, den mest optimistiska söndagen under kyrkoåret, enligt Sigurdson.
      Ju högre ämnena slungas upp i luften, desto mer drastisk blir stilen. Det minns jag inte från programmet Tankar för dagen i radions P 1, där Sigurdson läste några av sina texter. Andra har publicerats som krönikor i tidningen Trots allt. Nu finns de alltså samlade mellan pärmar. Läser den gör man snabbt, men jag vill tro att det är en sådan bok som man återvänder till, med nya ögon, på nytt och om igen.

Göteborgsposten, Kultur, 24 febbruari 2002.

 

 

Sven Rånlund är kulturskribent i Göteborgsposten.  

 

Ola Sigurdsons Ett djupare brus i tystnaden har också recenserats i Svenska Dagbladet den 21 februari 2002 av Gunnel Vallqvist under rubriken "Sökes: mysteriet i vardagen".

Se också Ola Sigurdsons understreckare i Svenska Dagbladet "Ryktet om Guds död är betydligt överdrivet" den 21 mars 2002. Efter att ha avslöjat fördomarna hos det förmoderna tänkandet har det upplysta förnuftet nu vänt kritiken mot sig självt och börjat tänka över sina egna fördomar. En ny bok reflekterar kring "Guds återkomst" i postmodernistisk filosofi. (Svenska Dagbladets ingress)

 

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!