Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net 
Kunskapsfråga och vision 
Sex teser 

List av oregonpine.

 

Debatt, samtal och föredrag.

 

Jag deltar gärna i samtal/debatt med anknytning till den problematik som är i fokus på webbplatsens texter och i videobloggens prator och debatter. Jag står också till tjänst med längre föredrag kring en del av de begrepp och tankar som utgör grundbultar i den existentiella livssyn som läggs fram i nätboken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Om det går att komma överens om tema och rubrikformulering där jag tror att jag kan bidra med något väsentligt är jag öppen för alla sorters sammanhang. 

Jag håller gärna ett kombinerat föredrag och seminarie med utgångspunkt i texterna "Kunskapsfråga och vision" och "Sex teser". Vad kännetecknar en "kunskapsfråga"? Kan den presenterade grundfrågan kvalificera som kunskapsfråga? Argument för? Argument emot? Argument för och emot rimligheten/orimligheten i de presenterade teserna.    

 

Carl Gustaf Olofsson
Webbplatsen Språk, tro och religion 
"Gustafs videoblogg"  
epost: stor2@existentiell-tro.net
 
telefon 0730-764530

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

"Ansvar och flykt. Om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga". Föreläsning den 16 oktober 2017 på Teologiska Högskolan i Stockholm. Den ingick som en av fyra föreläsningar på den teologiska konferensen "Bortom det övernaturliga". Nätverket "Kristen Bortom Gud" var initiativtagare. Arrangemanget genomfördes sedan i samarbete med THS som var värd. Samtliga föreläsningar plus introduktion och avslutande samtals- och frågestund finns som podfiler. Vad gäller föreläsningen så är den uppdelad i två huvuddelar. Det som ryms i föreläsningens rubrik gäller andra delen. Man kan gå direkt dit. Andra delen börjar vid 26:57.  

 

   

 

"Sekulär andlighet - finns den?". Föredrag i mars 2013 på ABF Sveavägen i Stockholm i arrangemang av Humanisterna Stockholm och ABF. 
Utöver nedanstående video finns podfil och manus plus några personliga kommentarer tillgängliga på "Gustafs videoblogg"  
Textförlagan till föredraget är webbpublicerad den 18 oktober 2013. 
Videon publicerades ursprungligen den 30 mars 2013 på ett privat Youtubekonto - där den än så länge finns kvar. Den 8 juli 2013 publicerades videon på Humanisterna Sveriges Youtubekonto. Från och med den 7 mars 2014 så är videolänken till Humanisterna Sverige. Videon har öppnats 399 ggr på gamla konto och 630 ggr på nya kontot fram till början december 2017.  

 

 


Webbredaktörens inledning till samtalet/debatten om Jesu uppståndelse i Adventkyrkan i Kalmar den 10 december 2011. Manuset till inledningen publicerades som blogg i november 2014. 
Rubrik: Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat.  

 

 

Inledning till samtalet/debatten med rubriken "Finns Gud?" i Adventkyrkan i Kalmar den 27 augusti 2011.

 

 

"Jesu uppståndelse. En historisk händelse eller ett passionsdrama". Hela debatten. Adventkyrkan i Kalmar den 10 december 2011.  
"Finns Gud?". Debatt i Kalmar den 27 augusti 2011.
Kunskapsfråga och vision 

 

 

 

 

Till sidans början!