[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

List av oregonpine.

 

ARKIV - OBS! OBS! Nytt 18.11.2014.

Jag har sedan i augusti 2009 vetat att en stor amerikansk arkiveringswebbplats, www.archive.org, fortlöpande har sparat och arkiverat denna webbplats. Arkiveringen började våren 1999 på den gamla webbadressen. För mindre än en vecka sedan upptäckte jag att man även arkiverat länkarna. Det innebär att den artikelservice som fanns här på Språk, tro och religion mellan 1999 och 2007 plötsligt är användbar för den nyfikne. Man skriver i www.existentiell-tro.net i sökrutan på www.archive.org. Man väljer ett årtal i nära anlutning till det aktuella artikelmaterialet. T.ex. året efter. Sedan söker man upp den aktuella sidan. Och där finns då dagstidningsartiklarna till DN, Svenska Dagbladet, Kyrkans Tidning. Dessa länkar har successivt upphört att fungera här, antingen på grund av de tagits bort eller att man ändrat webbadress. Men dom finns fungerande via archive.org. Fantastiskt! Efterhand kommer det att komma info om detta på de gamla länksidorna. Den stora Jesusdebatten våren 2003 är den första sidan som fått info om detta med länk till archive.org.   

 

 

Arkivinformation

 

Webbplatsen Språk, tro och religion finns arkiverad i sin helhet på åtminstone två ställen. Det innebär att om webbplatsen somnar in och försvinner, t.ex. genom att webbredaktören dör, så kan allt material som finns på webbplatsen ändå hittas av den som vet hur man går tillväga.
(2010-02-18)

Genom ebokspubliceringen av nätboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" i januari 2014 så finns den framöver tillgänglig och bevarad i de vanliga offentliga kulturstrukturerna. Den finns på Kungliga bibloteket, sökbar på namn och/eller titel. Så läng den finns hos eboksdistributören Elib kan den också köpas via internetbokhandlare och lånas på de flesta bibliotek.  

 

Kulturarw3 via Kungliga Biblioteket.
Inom ramen för Kungliga bibliotekets uppgift att arkivera och bevara så startades ett webbarkiveringsprojekt 1996. Det är en sökrobot som söker av Internet för att kopiera och arkivera webbplatser och hemsidor på svenska. Det första kopian av det som fanns på Internet i Sverige gjordes 1997. Det var ett år innan Språk, tro och religion gjorde entré på Internet. 
     Kulturarw3s webbarkiv är öppet för allmänheten. Dess stora begränsning är att det endast är tillgängligt från Kungliga Bibliotekets datorer i Stockholm. Arkivet är inte indexerat. Det innebär att man måste kunna den ursprungliga webbadressen. I detta fall - www.existentiell-tro.net. Det innebär att så länge KB står kvar finns en kopia på denna webbplats åtkomlig där. 
     Om man vill veta mer om Kulturarw3 så gå till www.kb.se. Det är inte helt lätt att hitta informationen om detta arkiveringsprojekt. När jag kollade senast (28.12.2010) hade informationen flyttats. Klicka på fliken "Om oss", i menyraden som då öppnas klicka på "Projekt". Där finns en punkt om Kulturarw3, där man kan klicka sig vidare till en fylligare information

Stiftelsen Internet Archive i San Francisco.
www.archive.org
Stiftelsen Internet Archive är privat och ideell. Till skillnad från Kulturarw3 är den tillgänglig via Internet. Men även där gäller att arkivet inte är indexerat och därmed inte sökbart via ämnesord, namn etc. Man måste även där kunna den ursprungliga webbadressen som skrivs in i sökrutan - dvs www.existentiell-tro.net. Från april 1998 till oktober 2001 var webbadressen: http://home7.swipnet.se/~w-74318/. Den första kopian på archive.org gjordes i april 1999 utifrån denna gamla webbadress. Redan en vecka efter att webbplatsen flyttade till en egen domänadress den 23 oktober 2001 gjordes den första kopian utifrån www.existentiell-tro.net. Det är imponerande! 

 

En fascinerande detalj med båda dessa arkiv är att de vid varje avläsning gör en komplett kopia av webbplatsen som dateras och sparas. Det innebär att man kan studera hur en webbplats har förändrats över tid. Om man är nyfiken på utvecklingen av Språk, tro och religion från begynnelsen måste man kunna den privata hemsidesaddress webbplatsen hade mellan april 1998 och oktober 2001, dvs http://home7.swipnet.se/~w-74318/

 

Brevbärare och "Webbpredikant". 
Ett intervjureportage av Bruno Sollerman 
i tidningen Broderskap nr 18/2000.

(Hittat på archive.org via den ursprungliga hemsidesadressen den 3 januari 2017. Det är ett exempel på detta fascinerande webbarkiv.) 

 

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

Till sidans början!