Biskop John S. Spong


Länk till webbplatsens förstasidaRecension - Svensk Kyrkotidning (SKT)

Recension av biskop John Shelby Spongs självbiografi Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality (2000). Recensionen är publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 20/2003. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som SKT. (Webbpublicering 18.2.2004). 

 

 

 

"Här står jag"

Christer Hugo

 

Svensk Kyrkotidning (SKT) utges av Svenska kyrkan och kan beskrivas som prästernas tidning. Utöver artiklar, debatt och recensioner med Svensk kyrkotidning - logoanknytning till teologi och kyrkans liv finns som stående inslag predikoförberedelser under vinjetten "Inför Gudstjänsten". Den utkommer en gång i veckan och är år 2004 inne på sin 100:e årgång. Svensk Kyrkotidning finns på de flesta större bibliotek.

 

Kyrkans enhet - ett fulladdat begrepp med högt symbolvärde och flitigt använt. Men frågan är när "kyrkans enhet" upphör att vara produktivt i strävan efter ett trovärdigt kristet vittnesbörd och i stället blir en tvångströja som hindrar kyrkan att effektivt ta itu med viktiga ämnen.
      Problemet blir brännande flera gånger i den för ett par år sedan pensionerade amerikanske biskopen John Shelby Spongs självbiografi, Here I Stand. Spong - en av de mest kontroversiella liberala teologerna inom den anglikanska kyrkogemenskapen - menar själv att påstådd omsorg om "kyrkans enhet" alltför ofta framstår som en ursäkt för att slippa ta ställning när saker och ting ställs på sin spets, en undanflykt. Inte minst kritiserar han biskopskolleger med samma teologiska profil som han själv för att då det verkligen gäller inte våga agera med styrka och konsekvens. Det är lätt att vara liberal och progressiv när det inte blåser; det är svårare att sätta kraft bakom orden, när de konservativa formerar sina välorganiserade styrkor. 
     John Shelby Spong kan dock inte beskyllas för att ha varit räddhågsen. I hela boken - som ju redan i titeln Here I Stand för tankarna till reformation och djärvt vittnesbörd - talar ett starkt självmedvetande, en upplevelse av att vara kallad att utmana kyrkan till nytänkande, att se nya horisonter, föra kyrkan framåt. För Spong har huvudsaken förvisso inte varit att alla ska hålla med honom eller inte känna sig oroade. I stället har han drivits av en lidelse att söka efter sanning och ny insikt. En lidelse att att nå ut och tala till dem som av olika anledningar blivit främmande för kyrka och tro. och till dem som känt sig och / eller rent faktiskt funnit sig exkluderade.
     Uppvuxen i en konservativ miljö i den amerikanska södern, där rasåtskillnad var en självklarhet, har Spong gjort en lång resa. Han berättar livfullt o och med starka färgrika detaljer om sin utveckling. Och om personliga svårigheter och motgångar. Personporträtten och beskrivningarna är många och öppenhjärtiga, både av dem som betytt mycket för honom (exempelvis John A T Robinson, som skrev Honest to God, och den amerikanske biskopen John E Hines) och av dem som blivit hans motståndare. Det är spännande läsning. Fram träder en teolog och kyrkoledare med ständigt lika vaken nyfikenhet, med upptäckarlust och och en obändig iver att berätta för andra vad han upptäckt. Flera av hans böcker har också blivit storsäljare i den anglosaxiska världen.
     Riktigt spännande blir det när de senaste årtiondenas kamp för att övervinna kyrkans nedärvda homofobi skildras. Turerna i biskopskollegiet i den episkopala kyrkan, mediauppmärksamheten, kyrkopolitiken på hög nivå. Strävandena i hans eget stift i Newark att bryta ny mark. Och så även framgången: att får se gamla fördomar brytas ner, murar falla och medmänniskor bli upprättade.
     Mot slutet av hans biskopstid kom emellertid också ett stort bakslag. Lambethkonferensen 1998 uttalade att homosexuell kärlek var obiblisk och lämnade få, om ens några, öppningar för homosexuella kristna. De liberala ledarna hukade för fundamentalisternas anlopp. Spong och några ytterligare försökte rida spärr mot mot de verbala övergreppen, men i samband härmed utsattes Spong dessutom för en förtalskampanj av stora mått. Han har länge varit sedd som det stora hotet mot "klassisk kristendom" av konservativa grupper, men nu försvann all mått och sans i deras angrepp. 
     Resultatet av Lambethkonferensen var alltså djupt nedslående. Besvikelsen och frustrationen var enorm, särskilt naturligtvis hos homosexuella kyrkomedlemmar som måste uppleva hur deras egen kyrkogemenskap kränkte dem och tog avstånd från dem. Spong försökte finna någon solstrimma i det kompakta molntäcket. Han konstaterade i alla fall: "När väl en fördom har blivit lyft upp i den allmänna debatten, så är den dödsdömd."
     Så är det säkert också. Det känns hoppfullt. Och samtidigt är det en påminnelse om att det nog inte främst är diplomaterna, som går på tå för att inte störa någon, som åstadkommer de nödvändiga förändringarna i kyrkan.

 

till sidans början

Christer Hugo är sedan sommaren 2003 kyrkoherde i Dalarö i Stockholms stift. Dessförinnan var han komminister i Ljuder församling i Växjö stift.

 

[bakgrundsbild]


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Tro och vetande 2002
Jesusdebatten 2003


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson