[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]


Länk till webbplatsens förstasidaRecension - Göteborgsposten

Werner G Jeanrond: Gudstro - teologiska reflektioner II. (Arcus, Lund, 2001. ISBN: 91-88552-34-9.) Recensionen är publicerad i Göteborgsposten den 24 februari 2002. Den publiceras här med tillstånd av såväl författaren som Göteborgsposten. (Webbpublicering 5.3.2002). 

 

 

Kristendom och hermeneutik
smälter samman

John Swedenmark

 

Bok: Mycket faller på plats tack vare teologin. 

 

VARFÖR BLIR MAN så intelligent av den samtida teologin? Det är inte bara en narcissistisk illusion: allting faller faktiskt på plats mycket bättre tack vare en livlig internationell forsknings traditionstyngda men förutsättningslösa bidrag till förståelsen av vad Kristus spelar för roll i historien. 
    Dels är det förstås alltid en gymnastik och en rening att närma sig de frågeställningar som anger ramarna för vad det är att vara människa. Jag blir förståndigare om jag får ta med änglar i beräkningen - utan att någonsin ha träffat någon - når jag fram till en mer relevant definition av vad en människa är: inte bara ett djur som lärt sig snacka och bygga samhällen. Men framför allt tror jag att religionens paradoxala kunskapsfält har varit överlägset bäst på att ta till vara samtidsfilosofins landvinningar, i synnerhet hermeneutikens insikt att människans horisont alltid är begränsad och att vår kunskap därför ofrånkomligen bygger på tolkning. 
    På teologins ovetbara områden slår antagandet om alla sanningars historiska förgänglighet ut i full blom, till nytta för hela kunskapssamhället: om man till exempel erkänner att alla bilder av Gud är avgudabilder (därför att Hon är radikalt annorlunda) innebär detta ju också någonting väldigt viktigt i förståelsen av vad en bild är - och vad varat är. 
    I lundaprofessorn Werner G Jeanronds nya artikelsamling Gudstro (uppföljare till den lika läsvärda Guds närvaro, 1998) fastnade jag bland mycket annat för följande formulering i en genomgång av nutida tendenser inom kristologin: 
    "Vi borde se det som ett privilegium att vårt hermeneutiska arv har befriat oss från sådana ideologiska fixeringar [= avhistorisering eller överhistorisering av Jesu gestalt och lära] för att kunna om och om igen ta i betraktande det mysterium som Jesus Kristus och hans förhållande till Gud utgör." 

MAN ANAR I DENNA befrielseglädje närmast en sammansmältning av hermeneutik och kristendom; i alla fall en djup förbindelse mellan tolkning och kallelse, påminnande om den italienske filosofen Vattimos (mycket mer antiklerikala) poäng att kristendomens viktigaste historiska yttring är företeelser som ögonskenligen verkar vara dess vedersakare: samhällets sekularisering och filosofins uppgörelse med alla metafysiska grundvalar - "Guds död" hos Nietzsche är för Vattimo således helt i linje med evangelium. 
    Men Jeanrond stannar inte i en akademisk bedömarposition utan utvecklar i kommentarer till andra tänkare och i varma reflektioner kring nutidsmänniskans belägenhet en kraftfull övertygelse om att kyrkan alltfort har resurserna att bistå människor att leva och verka i kärlek, kanske nu mer än någonsin. (Man skulle därvid gärna önska sig en dialog med psykoanalysen.) Fascinerande är sådana omkastningar som att vända Guds dom över människorna till någonting pågående och godartat, i stället för en förfärlig kafkarättegång i en obestämd framtid: "Kärleken är vår tillvaros bästa domstol: Här avslöjas människan utan att förstöras." 
     PS. Jag vill även rekommendera Jeanronds Call and Response, på svenska endast publicerad som svåråtkomlig forskningsrapport: Kristen kallelse (Tro & Tanke 1996:4). Den är så upplyftande att den snarast borde ges ut i billigpocket.

Göteborgsposten, Kultur,
24 febbruari 2002.

 

 

John Swedenmark är översättare från isländska och doktorand i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet. Han är även verksam som dagsrecensent och essäist. Medlem i redaktionen för den psykoanalytiska tidskriften Divan. Föreläser och teoretiserar om poesins väsen under rubriken "Det grundläggande". Epost: john@ling.su.se

 

Se också John Swedenmarks recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. i Göteborgsposten 1 mars 1999.

Jeanronds Gudstro - teologiska reflektioner II. har också recenserats i Svenska Dagbladet av Astrid Söderbergh Widding under rubriken "Gud och våra frusna relationer" och i Svensk Kyrkotidning av Björn Skogar under rubriken "Gudstro från katedern". 

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!