Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 


 

Länk till webbplatsens förstasidaDikter 
av Carl Gustaf Olofsson

 

Interstellärt bakgrundsljud
Gudabenådat skratt
 
Skuggornas värld
  
Uppbrott
  
På randen  
Nattligt depressionsväder  
Själscancer  
Skapelsens och dödens rum  
En rämna i muren   
Fotografiskt självporträtt I  
Fotografiskt självporträtt II  
Sökandets konst  
Undrens tid  
Två sorters ensamhet  
Barndomskärlek  
Frostskador  
Seglingskonst  
Jag är man  
Mystik  
Fädernesarv  

 

Denna sida med dikter påbörjades i mars 2006. Den mera omedelbara anledningen var uppskattningar och förfrågningar efter att jag läst dikten "Interstellärt bakgrundsljud!" som avslutning i Samtal pågår i Sveriges Radio P1 (vecka 9, den 27 februari, 2006). I detta första skede publicerades ytterligare en dikt med direkt relevans för webbplatsens tematik. Det gäller "Gudabenådat skratt".

Sedan finns det ett litet lager med äldre dikter. De flesta från slutet av 1970- och början av 1980-talet. Men även några utanför denna tidsram. De gäller på olika sätt mina erfarenheter och min livsväg. Huruvida jag skulle webbpublicera ett urval av dessa har jag funderat över från och till.

När det nu gått tio år och det har hunnit bli januari 2017 så har jag funderat klart. Från två publicerde dikter 2006 och sedan ytterligare en 2013, "Skuggornas värld", så ökar nu publiceringstakten. Dikterna publiceras utan någon genomtänkt ordning. 
 
På tvären mot alla poesikonventioner finns i anslutning till dikterna lite noteringar och ibland personliga kommentarer om deras tillkomst och historia. 

Hjärtling - kanske kan man betrakta denna form av improvisationsång som som en nära släkting till min lilla obetydliga poetiska sida. En första hjärtling har kommit på plats i mitten på maj 2017.  

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Han har skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. (Personalia).

 

 

[bakgrundsbild]


Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson  
Gustafs videoblogg 
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!