Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Hammardebatten 2003
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson


Länk till webbplatsens förstasida Diskussionsinlägg - Svenska Dagbladet / webbforum

Inlägget är utlagd på SvD:s debattforum på Internet i anslutning till biskop Anders Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedins artikel "Jesus mer än en myt" på Brännpunkt tisdagen den 28 januari 2003. Inlägget är delat i två delar eftersom SvD:s debattformulär inte tar mer än 2000 tecken för repliker. Inlägget är en replik till signaturen "silvers" inlägg "Tro är vilja". Det kom på plats på SvD:s debattwebb den 4 februari 2003. Det är webbpublicerat här på Språk, tro och religion den 5.2.2003. 

[tillbaka]

 

Jodå, jag anser också att kristen tro
handlar om sant och falsk.

Carl Gustaf Olofsson

JAG ÄR ENSE MED Ulf Silverling om att det "kristna budskapet utmärks av tron att det finns en sanning och att den kan omfattas av människan, barnen såväl som den vuxne, den fattige såväl som den rike, hantverkaren såväl som den intellektuelle". Det gäller i högsta grad för den syn på vad som utgör den kristna trons grund som jag försöker ge ord åt. När det gäller den kristna trons existentiella sida, tron att vi som människor bär på möjligheten att bli alltmer älskande och att det är av avgörande för våra liv huruvida vi bejakar eller avvisar denna möjlighet, så är tron ofta en nådegåva. Det innebär att en stark tro i detta avseende inte är något vi kan berömma oss av. När vi inser detta vet vi också att vi inte heller kan ställa oss till doms gentemot de som är svaga och vacklande i detta. Samtidigt kan den medvetna viljeakten vara avgörande för att hålla fast tron när den är vacklande och skör. Så en bärande tro i detta existentiella avseende är ofta olika kombinationer av nådegåva och viljeakt.

DEN EXISTENTIELLA SIDA av tron som jag försöker ge ord åt handlar inte om en känsloupplevelse. Den handlar i högsta grad om sant och falskt. Kan vi som människor bli allt mer älskande och förnuftiga? Jag är övertygad om att det är en fundamental sanning om vår existens. Jag tror också att det är detta är själva hjärtat av kristen tro. Jag är också övertygad om att det spelar en helt avgörande roll för hur våra liv kommer gestalta sig huruvida vi bejakar eller avvisar kärlekens och förnuftets möjligheter i våra liv. Vad tror du Ulf Silverling? Tror du att vi rymmer möjligheten att bli allt mer älskande? Tror du att det spelar någon roll huruvida vi som människor medvetet bejakar denna möjlighet?
     Till detta kommer att jag blivit allt mer övertygad om att det kristna trosspråket vuxit fram som ett sätt att tolka och förstå omvälvande erfarenheter och insikter om den bärande och gränsöverskridande kärlekens människotillblivelse. När vi låser fast oss vid de ord och tolkningar som Jesus, apostlarna och de första kristna formulerade och glömmer bort vår fortlöpande skyldighet att på nytt och på nytt försöka ge ord åt saken, trons hjärta, så kan denna trohet bli en form av avgudadyrkan och ett svek mot uppdraget att 'göra hela världen till Kristi lärjungar'. 

NÄR DET GÄLLER DENNA EXISTENTIELLA SIDA av tron är tvivlet aldrig något man kan idyllisera. När tvivlet kring detta griper tag i en människa är det frågan om att brottas med ett mörker som hotar att underminera och förstöra livsglädje, kärlek och mening. När KG Hammar i sitt svar till biskop Arborelius och pingspastor Hedin talar om tvivlet som en del av den kristna tron är det uppenbarligen inte detta han menar. Han faller in i den gängse 'fundamentalistiska' betydelsen av tvivlet. När den existentiella sidan av tron är stadig kan man 'tvivla' på de traditionella sätten att ge ord åt och tolka tron. T.ex. huruvida Jesus var Guds son, gick på vatten, utförde mirakler. I detta är jag helt ense med Hammar. Jag tror inte KG Hammar skulle säga att tvivlet är en del av tron om han syftade på den existentiella sidan.

Carl Gustaf Olofsson
Ansvarig för webbplatsen
Språk, tro och religion
www.existentiell-tro.net

[tillbaka]

 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion där också denna artikelservice ingår. Han har skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som på ett ingående sätt diskuterar den tros- och tolkningsproblematik berörs i artikeln. Problematiken berörs också i artiklarna "Har kristen tro en framtid?" och "Kristus är uppstånden!".  (Personalia)

 

 

[bakgrundsbild]


Hammardebatten 2003
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
[tillbaka]

Till sidans början!