Gustafs videoblogg    
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion  
Dikter  


 

Artiklar/texter av 
Carl Gustaf Olofsson

 

Utöver boken Existentiell livssyn - kristen tro? är ett antal artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson (se Personalia) webbpublicerade på Språk, tro och religion. De flesta har tidigare publicerats i tryck. Om det är originalpublicering framgår det. För att underlätta överblicken har dessa texter sammanställts här. 

PS. Sedan november 2010 har över 90 bloggar publicerats på "Gustafs videoblogg". Ett fåtal av de tidigaste är videoprator, resten är textbloggar. Enbart några få är med i förteckningen här. DS.

Senaste tillskott: 

den 6 maj 2018  
den 8 november 2017
 
den 9 november 2017   
den 15 maj 2017
 
den 10 januari 2016 
den 10 juni 2015 
den 19 oktober 2013  
den 31 maj och 5 juni 2012 
den 25 februari 2012 
den 21 april 2011  
den 31 mars 2011  
den 25 mars 2011
 
den 5 februari 2011  
den 2 februari 2011  
den 30 januari 2011   
den 24 januari 2011  
den 5 oktober 2010 
den 29 mars 2010 
den 20 februari 2010  
den 28 augusti 2009 

Länk till webbplatsens förstasida

 

Carl Gustaf Olofsson: "Har kristen tro en framtid?
Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996. Artikeln försöker synliggöra en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'.  (webbpublicerad här i maj 1998)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kallad att vara ett ljus i världen". 
Publicerad i Vår Lösen nr 5-6/1997. Svar till professor Werner G. Jeanrond. Utifrån misstanken att professor Jeanrond har missförstått centrala resonemang förtydligar Olofsson den grundläggande problematiken. (webbpublicerad här i maj 1998)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kristus är uppstånden!
Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. En existentiell tolkning av passionsdramat som skiljer sig från teologerna Rudolf Bultmanns och Paul Tillich's tolkningar. (webbpublicerad här i maj 1998)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Budord för en modern tid". Ett diskussionsmaterial för gymnasiet. Det togs fram 1990 och användes i ett lite udda experiment 1990 och 1991 i några gymnasieklasser i Stockhom. (webbpublicerat här 1999)  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Känslan av tacksamhet och religiöst språk". 
Inlägget publicerades på Svenska Dagbladets debattforum på Internet i anslutning till Idagsidans artikelserie på temat blasé. Texten är ett gensvar på Ylva Herholz intervju med prästen och livsåskådningsforskaren Kjell Kallenberg den 8 augusti 2001. Inlägget som visade sig alldeles för långt för SvD:s debattformulär är där publicerat i två delar. (Webbpublicerat här på Språk, tro och religion den 11.8.2001). 

 

Carl Gustaf Olofsson: "KG Hammars vision gör mig glad och hoppfull".
Kyrkans Tidning nr 16/2002. Gensvar på den vision av framtidens kyrka som ärkebiskop KG Hammar formulerar i en påskintervju i Kyrkans Tidning (nr 13-14). Det webbpublicerades här den 25 april.

 

Carl Gustaf Olofsson: "Sex teser". 
Texten formulerar sex teser som är något av grundbultar i den livssyn och tolkning av kristen tro som på olika sätt kommer till uttryck på webbplatsens texter. De utvecklas på ett genomarbetat sätt i kapitel 2, 3 och 4 i boken Existentiell livssyn – kristen tro?. Den korta texten är originalpublicerad på Språk, tro och religion i oktober 2002 och har bearbetats och antalet teser har 2011 ökat från fem till sex.

 

Carl Gustaf Olofsson: "Hammar gör rätt - tonar ned mirakel".  
Kyrkans Tidning, Opinion,
nr 4/2003.  "Evangeliets frälsande kärna är att få oss att tro att vi kan bli allt mer älskande och icke-dömande människor och att få oss att förstå den djupgående betydelsen för våra liv av att medvetet bejaka denna möjlighet i oss själva och andra. Detta medvetna val är att bli lärjunge till Kristus. När vi lever i denna tro så ges det hela tiden näring åt en grundupplevelse av mening, hopp och hemhörighet i tillvaron." Kursiv - några grundtankar i det existentiella perspektiv på kristen tro som Olofsson formulerar sig utifrån. (Webbpublicerad den 29 januari 2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!". Insänt till BrännpunktSvenska Dagbladet den 28 januari i inledningen av den stora trosdebatten vintern 2003. Den refuserades dock. Den publicerades då på SvD:s debattforum på Internet på den debattdel som öppnats i anslutning till Arborelius och Hedins artikel "Jesus mer än en myt". Det blev i två delar eftersom inläggen då var begränsade till 4000 tecken (repliker till 2000 tecken). Senare har den godkända längden dessutom halverats. Inlägget är en modifierad och något längre variant av ovanstående debattartikel till Kyrkans Tidning. (Länk 29.1.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Jodå, jag anser också att kristen tro handlar om sant och falsk". Replik till "silver" den 4 februari på Svenska Dagbladets webbforum. (Länk 5.2.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Livets väg och kyrkans uppdrag". Ett inlägg i Hammardebatten i Svenska Dagbladet som refuserades. Det skickades in till SvD den 2 mars 2003. Det webbpublicerades här den 21 mars.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Döden - meningen med livet?". Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 40/2003 (3 okt).  Med utgångspunkt i Wilfrid Stinissens bok Jag dör inte, jag träder in i livet. En bok om döden och evigheten (Libris, 2001) kritiseras den teologi och trostolkning som menar att förutsättningen för att kunna uppleva en bärande livsmening är att tro på det personliga livets fortsättning efter döden. "En existentiell syn förmår på ett genomreflekterat sätt synliggöra vad som från ett existentiell perspektiv är kristendomens livsnerv; tron att bejakandet av av den genuina kärlekens och omsorgens tillblivelse i våra och andras konkreta liv är nyckeln till en bärande grundupplevelse av mening och hemhörighet i tillvaron. Denna tro är inte exklusivt kristen. Den kan finnas såväl i andra religioner som i sekulära livshållningar. Den är kristen när den får stöd och näring från kristendomens berättelser och riter - och från en kristen gemenskap." (Kursiv - SKT:s ingress på förstasidan). (Webbpublicerad den 21 oktober 2003).  Se också Olofssons artikel i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998.

 

Carl Gustaf Olofsson: "Behovet av själavård utan traditionella kristna förtecken". 
Texten är ett gensvarsbrev till journalisten Agneta Lagercrantz efter hennes utmärkta artikelserie om själavård på Idagsidan i Svenska Dagbladet i augusti 2002. Valda delar publicerades i den avslutande gensvarsartikeln den 12 september 2002. Gensvarsbrevet publiceras här i sin helhet. (Webbpublicering 16.11.2003). 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Om två förhållningssätt till det erotiska samspelet".
Största delen av texten publicerades på
Idagsidan i Svenska Dagbladet den 14 november 2002. Den publicerades där i två delar. Del I: "Tyst om djup erotik". Del II: "Erotiskt lustmöte - utan orgasm". Texten skrevs som ett gensvar på intervjureportaget "Tre erfarna kvinnor om erotik" den 16 oktober 2002. "... När man på allvar har börjat upptäcka den erotik som handlar om möte och intensiv närvaro med varandra i lustens landskap - och har börjat få ord för det – framstår det traditionella orgasminriktade perspektivet som tunt och kanske själlöst. Åtminstone om det får dominera och bestämma ramarna. .. " Klipp ur texten. (Webbpublicering 16.12.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Hur skulle jag leva om jag visste att min tid var räknad?
Texten publicerades på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 15 juni 2000. Den skrevs som ett gensvar till Idagsidans artikelserie "Att möta döden". ".... Kärnpunkten i denna fantasi var att om jag visste att jag bara hade ett år kvar att leva så skulle jag få mod och kraft att bryta igenom den diffusa ångest och rädsla som band mig i en sorts förlamande och förnedrande oförmåga att sträcka mig ut mot livet och andra människor... " Klipp ur texten. (Webbpublicering 19.12.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Vad innebär kristen gudstro?". Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug).  "Frågan ställs av Carl Gustaf Olofsson i denna artikel. Han skiljer ut en kosmologisk respektive existentiell gudsfråga. Han menar att frågan om gudstro kontra ateism i vår tid alltmer blivit en skenproblem eller en pseudofråga utan djupare betydelse för människan. Detta sagt utifrån den kosmologiska betydelse som dessa ord har i dagens förhärskande språkbruk såväl inom som utanför kyrka och kristenhet." (Kursiv - SKT:s ingress). Artikeln har omedelbar bäring mot stormen kring kyrkoherde Thorkild Grosbøll i Danska folkkyrkan som i de journalistiska och teologiska förenklingarna har karakteriserats som en präst som "inte tror på Gud". (Webbpublicerad den 26 augusti 2004). Se också Olofssons tidigare artiklar i Svensk Kyrkotidning: "Kristus är uppstånden" (nr 16/1998) och "Döden - meningen med livet?" (nr 40/2003).

 

Carl Gustaf Olofsson: "Störst av allt är kärleken! - Eller?". Debattinlägg som refuserats av Kyrkans Tidning, Opinion. "Olofsson lyfter avslutningsvis fram tre tolkningsnycklar som skulle kunna öppna för spännande och kreativa teologiska diskussioner i spänningen mellan tradionalism, förnyelse och de radikala utmaningarna från sådana som biskop Spong och mycket av den moderna bibelforskningen." (webbpublicering 3.11.2005)

 

Carl Gustaf Olofsson: Två dikter. Som avslutning i Samtal pågår i Sveriges Radio P1 den 27 februari 2006 läste jag dikten Interstellärt bakgrundsljud. Det blev en fin ram som uppskattades av en hel del lyssnare. Därav beslutet att webbpublicera dikten. Några veckor senare publicerades en annan dikt med tydlig anknytning till webbplatsens tematik - Gudabenådat skratt. (webbpublicering den 1 respektive 28 mars 2006)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Christ is Risen!" The article is an existential interpretation of the biblical narratives of the resurrected Christ. It differs from the interpretations of Rudolf Bultmann and Paul Tillich. It could be read as an interpretation of what the Anglican bishop and theologian John Shelby Spong calls "The Easter Moment" in his book "Resurrection: Myth or Reality" (HarperSanFrancisco, 1995). The article was first published in print in Svensk Kyrkotidning, issue 16/1998 and on internet the same year
     Osäkerhet kring kvaliteten i den ganska svåröversatta texten har gjort att den blivit liggande i fyra år. Grundöversättningen kostade en del. För att bli helt trygg med översättningen skulle översättningen egentligen behöva granskas av en duktig översättare med engelska som förstaspråk - och som har både teologi och poesi/skönlitteratur på sin agenda. Jag gjorde en del research kring vad det skulle kosta att få hjälp mer detta av en professionell översättare. Tillsammans med osäkerheten kring eventuella publiceringsmöjligheter så blev kostnaderna för stora. Det är först nu när publiceringen av den ursprungliga artikeln firar 10-årsjubileum som jag dammat av översättningen. Den existentiella tolkning av passionsdramat som görs i artikeln "Kristus är uppstånden!" (publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998) är lika aktuell efter 10 år. (webbpublicering den 18 februari 2008)

 

Carl Gustaf Olofsson: Läskommentarer till "Handbok för ateister" av Michel Onfray. Denna text skrevs i november 2006 som en lite omedelbar personlig läskommentar som hamnade på Senaste nytt. Eftersom jag tycker att kommentarerna fortfarande känns relevanta har texten fått en egen sida februari 2009. Det innebär att den kan hittas - och länkas. (ursprunglig webbpublicering i mitten på november 2006, egen sida på webbplatsen den 24 februari 2009.)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Teologisk kunnighet eller okunnighet". Några tankar kring teologiprofessorn Ola Sigurdsons sågning av biskop Spong och hans teologi i en intervju i Kyrkans Tidning i april 2005. Inlägget publicerades inte i papperstidning utan bara på KT:s webb (länk till archive.org). Det fanns länge en fungerande länka till Kyrkans Tidning. Hur länge den varit ur funktion är oklart, det kan ha varit ett par år. (Webbpublicering på Språk, tro och religion den 28.8.2009.) Bakgrunden till debatten och de olika inläggen i Kyrkans Tidning finns redovisade på en egen sida.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kyrkan och andligheten". Debattinlägg på Opinion i Östran den 31 juli 2009. "Humanisternas annonskampanj under försommaren på temat "Gud finns nog inte" tillsammans med deras religionskritiska manifest på DN Debatt har väckt starka reaktioner. Företrädare för såväl traditionellt religiösa som delar av kultursverige har gått till motattack och anklagat Humanisterna för en ytlig religionskritik. Trots allt som skrivits är det ett perspektiv som ännu inte blivit tydligt. Det anknyter till det sekulära andliga behov som t.ex. Håkan Juholt uttryckte i en spännande intervju i Östran för snart ett år sedan." Det gjordes först ett försök att få in ett inlägg på DN Kultur. Det hade anknytning till två artiklar skrivna av Inger Edelfeldt och Leif Zern, och hade rubriken "Andlighet från ett existentiellt perspektiv". Även detta 1000 tecken längre refuserade inlägg är webbpublicerat här den 20.2.2010.   

 

Carl Gustaf Olofsson: "Varning för irrläror. Svar från Olofsson." Efterspel till föredraget i Norrtälje den 14 mars 2010. Bakgrund: Söndagen den 14 mars höll Olofsson ett föredrag på en temakväll i Elimkapellet i Norrtälje. Det var ett arrangemang av Norrtälje baptistförsamling. Rubriken på föredraget var "Kan man vara kristen utan att tro på Gud och ett liv efter döden". Det framgick också av annonseringen att Olofsson skulle motivera sitt tydliga "ja" på rubrikfrågan. Dagen efter föredraget sände en person ut ett gruppmail som tog avstånd från den sortens arrangemang i en kristen kyrka. En av mailkopiorna skickades till webbplatsen Språk, tro och religion. Av olika skäl kändes det viktigt att svara ordentligt. Eftersom mailväxlingen har ett allmänt intresse har den webbpublicerats här (29.3.2010).   

 

Carl Gustaf Olofsson: "Till försvar för Humanisterna gentemot etikprofessorn Elisabeth Gerle". Texten är skriven apropå lanseringen och publiceringen av boken "Farlig förenkling - om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna” av teologen och etikprofessorn Elisabeth Gerle (Nya Doxa förlag, 2010). Reaktionerna på Gerles bok och tillkomsten av denna text utgör en del av den process som gjorde att jag två månader senare gick med i Humanisterna. Texten är originalpublicerad här på Språk, tro och religion den 5 oktober 2010. 

 

Carl Gustaf Olofsson: "4:an Debatt (2). Om otro. Svar från CG Olofsson till Mattias Martinson". I en videoprata (nr 4) på min videoblogg i början på december 2010 utmande jag teologiprofessorn Mattias Martinson kring hans enligt min mening slarviga och ytliga användning av begreppet "otro". Den 10 januari publicerades hans svar. Den 24 januari svarade jag Martinson. I första delen av mitt svar försöker jag visa att Martinsons hårda bedömning av den hedeniusinspirerade religionskritiken som ytlig, okunnig, arrogant, monologisk  efterhand blir märkligt tom genom att han inte tar upp och diskuterar någon av de inomkristna kontroverser från de senaste femtio åren som är intimt förbundna med den grundproblematik som diskuteras i boken. I svarets andra del försöker jag visa att frågan om innebörden i "tro" och "otro" kan bli riktigt intressant angelägen från ett uttalat existentiellt och ateistisk perspektiv. Som inspiration och ingång använder jag en sekulär läsning av Paulus. (Texten är publicerad på "Gustafs videoblogg" den 24 januari 2011.)  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kunskapsfråga och vision". Publicerad på "Gustafs videoblogg" den 2 februari 2011. Det är en kort sammanfattning av den kunskapsfråga och vision som varit drivkraften bakom mitt livslånga engagemang kring frågorna om livsåskådning, religion och vad det innebär att vara människa. Den är först de senaste åren som jag blivit förmögen att formulera denna grundsten på ett klart och enkelt sätt.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Sex teser". Publicerad på "Gustafs videoblogg" den 30 januari 2011. Man kan säga att dessa sex teser är en kort sammanfattning av ett sätt att svara på¨kunskapsfrågan i ovanstående text. Det är möjligt att argumentera för och emot giltigheten i dessa teser utifrån grundkategorierna sant och falskt. De kan läsas som en sammanfattning på en sida av den tankeväv som tar form på runt 500 sidor i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Om SANS, osansat och den möjliga diskussionen". (Publicerad på Newsmill den 5 februari 2011). SANS är en ny tidskrift som tar över efter Humanisten som getts ut av förbundet Humanisterna. Av tillfälligheter snubblade jag över en riktigt obehaglig sågning av denna nya tidskrift. Den fanns på Idagbloggen på Svenska Dagbladet och var skriven av huvudredaktören Anders Haag den 26 januari. Jag följde Idagsidan i stort sett oavbrutet från dess begynnelse till och med att jag la ner webbplatsens artikelservice årskiftet 2007/2008. Detta gamla positiva band gjorde nog att jag reagerade extra starkt. Hur som helst, detta har resulterat i att jag gjorde debattpremiär på Newsmill. 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Nyateismen och teologins banalisering". (Publicerad på Newsmill den 25 mars 2011). ".... Det finns mycket i denna syn på religion, religiositet och dess relation till människans och tillvarons djupskikt som jag tycker är sympatiskt om än inte oproblematisk. Det allvarligaste är en outtalad frånsida som väcker viktiga frågor om Amstrongs och Heberleins syn på människan och tillvaron. Vi kan tänka oss en människa vars brottning med livet, ansvaret, sorgen, ändligheten och sina egen och människans komplexitet och motsägelsefullhet sker inom ramen för ett uttalat och medvetet sekulär grundsyn... ".  Texten är en reaktion på en DN-artikel av teologen och DN-skribenten Ann Heberlein. Newmill gick i graven sommaren 2013. Man har inte brytt sig om att låta textmaterialet finnas kvar utan dom har försvunnit från Internet. Texten har därför återpublicerats här i februari 2014 (- och senare hittats i Newsmilloriginal via archiv.org - se den uppdaterade Newsmilllänken ovan).  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Till försvar för prästen Ulla Karlsson mot alla självgoda och självsäkra uttolkare av kristen tro". En del av texten är publicerad i kommentarsdelen i anknytning till Ulla Karlssons debattartikel på Kyrkans Tidnings webb. Texten i sin helhet är publicerad på Språk, tro och religion den 31.3.2011.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kyrkans tro och lära - två paradigm?". (Publicerad på Newsmill den 21 april 2011). 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Sant genom upprepning". Debattartikel publicerad i Östran den 25 februar 2012. "Orden "offentligt" visavi "privat" är centrala i den offentliga diskussionen kring religionens roll i samhället. (......)  Jag har blivit alltmer förvånad över hur framstående kyrkliga företrädare hanterar dessa ord och gör generaliserande påståenden om den andre utan tydliga referenser"

 

Carl Gustaf Olofsson: "En värdig avslutning".  Debattartikel publicerad i Barometern den 31 maj 2012. "Skolverket har i sina anvisningar gjort en tydligare betoning av skolans icke-konfessionella grund och att skolavslutningar i kyrkan inte får ha några religiösa inslag. Det har gett nytt bränsle åt den inomkyrkliga diskussionen där man är delade i två läger." Den 5 juni publicerades samma debattartikel på Newsmill under rubriken "Skollagen ska gå före religiösa skolavslutningar" och den 7 juni på Gustafs videoblogg under skribentens egen rubrik: "Välsignelsen och skolavslutningar i kyrkan". Där finns också länkar till några bloggar och debattartiklar med anknytning till Barometernartikeln. 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Sekulär andlighet - finns den?". Föredrag på ABF Sveavägen i Stockholm i Humanisterna Stockholms regi. Det hölls den 27 mars 2013.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Döden. En ateistisk betraktelse". Publicerad i Humanisten nr 1/2015 på s.8-9. Tidningen kan laddas hem i sin helhet som pdf-fil. Humanisten är Förbundet Humanisternas medlemstidning. Även publicerad som blogg Nr 86

 

Carl Gustaf Olofsson: "Mystik och medvetenhet - om förundran inför vår plats i tillvaron". Publicerad i Humanisten nr 4/2015 på s.18-21. Tidningen kan laddas hem i sin helhet som pdf-fil. Humanisten är Förbundet Humanisternas medlemstidning.  Även publicerad som blogg Nr 87

 

Carl Gustaf Olofsson: "Den sekulära andlighet - någa ateistisk reflektioner".  Publicerad i Humanisten nr 1/2017 på s.19-21. Tidningen kan laddas hem i sin helhet som pdf-fil. Humanisten är Förbundet Humanisternas medlemstidning.  Även publicerad som blogg Nr 89.

 

Carl Gustaf Olofsson: "Ansvar och flykt. Om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga". En av fyra föreläsningar på den teologiska konferensen "Bortom det övernaturliga" som hölls på Teologiska Högskolan i Stockholm den 16 oktober 2017. Föreläsningen är publicerad i två delar på bloggen. Föreläsningen finns även som podfil man kan lyssna på i sin mobil. Del I respektive Del II.    

 

Carl Gustaf Olofsson: "Gudlöst om kyrkan och mänsklighetens framtid". Debattartikel i Östra Småland dem 31 oktober 2017. Återpublicerad som blogg Nr 94. Artikeln publicerades i början av december i Humanisten nr 4/2017 (s. 27 - 27). En 1000 tecken längre förlaga med rubriken "Gudlöst om kyrkan, reformationen och mänsklighetens framtid" som refuserades av DN Debatt i mitten på september finns också att läsa.  

 

Carl Gustaf Olofsson: "Tro och tillit: ett ateistiskt perspektiv". Publicerad i Humanisten nr 1/2018 (s.17 - 19). Texten berör en livsviktig existentiell eller antropologisk trosproblematik som är märkligt osynlig inom såväl akademiska ämnen som filosofi, teologi och statsvetenskap som i den breda offentliga livsåsådningsdiskussionen. Texten är återpublicerad som blogg Nr 98

 

 

Bloggarkiv 

 

 

Till sidans början!

 

[bakgrundsbild]


Gustafs videoblogg  
Kunskapsfråga och vision 
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida  
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida  
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97  
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus  
Fyra klassiska bekännelsetexter
 
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial  
Dikter
 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

 

Till sidans början!