Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson


 

Länk till webbplatsens förstasidaGensvar till Svenska Dagbladets artikelserie "Att möta döden" på Idagsidan i juni 2000. 

Ansvarig redaktör för serien var Suzanne Schönström. Artiklarna i serien var införda den 5, 7, 8, 9, och 14 juni. Nedanstående text ingick i "Gensvar om döden" den 15 juni 2000. Den har fått en lätt bearbetning. (Webbpublicering 19.12.2003). 

 

 

Hur skulle jag leva om jag visste
att min tid var räknad?

Carl Gustaf Olofsson

 

DÖDEN - OCH VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL denna oundvikliga slutpunkt för våra liv - är onekligen viktigt att både skriva och prata om. Jag har tyckt om tonen i Idagsidans artiklar.
       Under några år i den sena tonåren var jag väldigt upptagen av olika sorters tankar på döden. Bakgrunden var att en grundkänsla av att vara 'oförmögen att leva' höll på att koppla greppet på mig. Det var jobbigt och skrämmande. Tankarna gällde inte självmordet, så långt hade det inte gått. Men av fantasien om vad som skulle hända om jag fick veta att jag bara hade ett år kvar att leva. Kärnpunkten i denna fantasi var att om jag visste att jag bara hade ett år kvar att leva så skulle jag få mod och kraft att bryta igenom den diffusa ångest och rädsla som band mig i en sorts förlamande och förnedrande oförmåga att sträcka mig ut mot livet och andra människor. 

DET BLEV EN HEL DEL BÖCKER LÄSTA som just hade detta tema. Dom var viktiga. Erich Maria Remarque, han som blev berömd för sin bok "På västfronten intet nytt", har skrivit flera böcker där huvudpersonen har framskriden tbc och en begränsad tid kvar att leva. När jag väl hade upptäckt detta centrala tema hos Remarque så letade jag upp alla böcker av honom på biblioteket i Åhus. 
      Men det var också mycket fantasier kring den sorts utsatta livssituationer som andra världskriget ställde många människor inför. Att under nazistisk ockupation välja att ställa sig på medmänsklighetens, rättens och sanningens sida krävde att ställa sig 'öga mot öga' med döden - och fullt ut acceptera döden som den möjliga konsekvensen av detta val. I min fantasivärld fanns det en tankefigur som sa 'att om jag av livets omständigheter tvingades till ett sådant brutalt val så skulle jag kanske klara av att välja livet genom att fullt ut acceptera döden'. 
      Jag är väldigt glad att denna livsproblematik löste sig på annat sätt. 

NÄR MAN TALAR OM RÄDSLAN FÖR DÖDEN tror jag det är viktigt att också hålla i minnet att rädslan för "den stora ensamheten och övergivenheten" ibland kan få den den kroppsliga fysiska döden att framstå som som en vän och befriare.
     Här kommer två dikter som på lite olika sätt gäller denna livsbelägenhet. Det kom till när jag gott och väl tio år senare var inne i ett nytt varv av bearbetning av denna tonårstid.

 

TVÅ SORTERS ENSAMHET

Den ensamhet som kan uppstå
  då jag försöker stå rak,
  då jag vågar vara jag helt och fullt,
Det är en ensamhet som är smärtsam
  ibland oändligt smärtsam.
Men det är livets levande ensamhet.

Den ensamhet som uppstår
  då jag inte vågar stå rak,
  då jag inte vågar vara jag,
Det är en ensamhet som dövar
  och förstummar livets puls.
Det är dödens dödande ensamhet.

Att slingra sig ur greppet
  från dödens dödande ensamhet
  är svårt,
Ibland fruktansvärt svårt.
Men det går!
Jag börjar veta att det går.

 

PÅ RANDEN

Greppet hårdnade
om hjärtat.

Tallar, fjolårsgräs och fågelssång,
Ljummen vårdag, doft av hav,
Mjuka vågors skvalp mot strand,
Gyllenröd sol och måsars
lekfulla flykt
i lågt eftermiddagsljus.
Allt förtätat och förgyllt
av annalkande oundviklig död.
En skimmrande dödsmässa
av färg och doft och ljud.

Livets lockrop,
eller livets avskedssång.

 

Det här är länge sedan nu. Jag har hunnit bli 52 år vid det här laget och
närmar mig så sakteliga den mera naturliga döden.


 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. (Personalia)

 

[bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson