Hammardebatten 2003
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson


Länk till webbplatsens förstasidaInlägg i debatten om biskop John Shelby Spongs 'vara eller icke-vara' i anknytning till Svenska Kyrkans monter "Se människan" på bokmässan i Göteborg 2005. (Inlägget publicerades på Kyrkans Tidnings webbplats. Och det fanns länge en fungerande länk. Den 28 augusti 2009  upptäcktes att länken inte fungerade - det kan ha varit så i flera år. Nu kan detta inlägg åter läsas på Internet)

Bakgrund: Projektgruppen för Se människan har tackat nej till ett erbjudande om medverkan av biskop Spong från de svenska värdarna. Kyrkans Tidning var intresserad av motiveringen och tog därför kontakt med projektgruppen. Som fackteologisk medlem i projektgruppen avfärdar Ola Sigurdson John Shelby Spong och hans teologi tvärsäkert och nedlåtande (Kyrkans Tidning, nr 16). Största delen av reportageartikeln i Kyrkans Tidning upptas av Sigurdsons svepande formuleringar kring hur undermålig han tycker att Spongs teologi är. 
    
I följande nummer av Kyrkans Tidning (nr 17) publicerades sex gensvar på Sigurdsons uttalanden, två i papperstidningen och fyra på Kyrkans Tidnings webbplats. I Kyrkans Tidning nr 18 svarar Ola Sigurdson (papperstidningen + internet) plus att två inlägg är publicerade enbart på Internet.

 

Teologisk kunnighet 
eller okunnighet?

Några tankar kring Ola Sigurdsons sågning av 
biskop Spong och hans teologi.

Carl Gustaf Olofsson

 

SOM FACKTEOLOGISK medlem i projektgruppen för Se människan, Svenska Kyrkans medverkan på bokmässan, avfärdar Ola Sigurdson John Shelby Spong och hans teologi tvärsäkert och nedlåtande i förra numret av Kyrkans Tidning (nr 16). Han gör det för att motivera projektgruppens nej till Spongs medverkan på bokmässan inom ramen för Se människan. Sigurdsons grova sågning gör det påkallat att säga några ord om biskop Spong.
     Spong gick i pension år 2000 efter 24 år som biskop i New Jersey i den anglikanska kyrkan i USA. Han har varit en flitig teologisk och kristen författare med över 20 boktitlar från "Honest Prayer" (1973) och "The Hebrew Lord" (1974) över "Liberating the Gospel; Reading The Bible with Jewish Eyes" (1996) fram till "A New Christianity for A New World" (2001). Den senaste är under översättning och kommer ut på Verbum i augusti. Därav den diskussion om Spongs eventuella medverkan med en programpunkt inom ramen för Se människan som Kyrkans Tidning redovisade.

NÄR SIGURDSON RALJERANDE SÄGER att "solen fortfarande går upp trots att Spong skrivit sin bok" kan detta med "sin bok" vara antingen ett missförstånd av journalisten eller uttryck för okunnighet om Spongs livsgärning och rika bokproduktion. För Sigurdsons skull hoppas jag på det första. Annars är det bara pinsamt.
     När Sigurdson påstår att Spong hävdar "att hans budskap kommer att innebära en teologisk förändring som får 1500-talets reformation att framstå som mild" så är det en grov förvrängning. Vad Spong säger – och som kan och bör diskuteras – är att han är övertygad om att det behövs en mer djupgående reformation än 1500-talets för att en levande och livgivande kristendom ska överleva och få en skapande betydelse i framtiden. Spongs drivkraft är att han upplever en förpliktigande kallelse att efter bästa förmåga bidra till denna reformatoriska förändring. Den uppgiften tar han på stort allvar. Den självgoda uppblåsthet Sigurdson tillskriver honom är något mycket annorlunda.

JOHN SHELBY SPONG ÄR EN I MÅNGA AVSEENDEN förebildlig kyrkoledare som med mod, integritet och stor teologisk kunnighet har varit i frontlinjen när det gällt flera viktiga kyrkliga samtidsfrågor i den anglikanska kyrkan i USA; att etablera en respektfull dialog med den samtida judendomen på stifts- och församlingsnivå, att göra prästämbetet tillgängligt för kvinnor, att bejaka prästvigning av homosexuella prästkandidater som lever i fast partnerskap, att ta öppen strid mot den fundamentalistisk bibeltolkning som är mycket vanligare och mer inflytelserik i USA än här. Han har befunnit sig i denna frontlinje dels genom handlingar och beslut som biskop och dels som författare. En av de böcker som sålt mest är "Rescuing The Bible from Fundamentalism" (1991). Med dessa saker på sin meritlista är han älskad och läst av många, men hatad och avskydd av kanske fler. Han är ett av den fundamentalistiska amerikanska högerkristendomens främsta hatobjekt.
     I sin kombination av biskop och exegetiskt kunnig teologisk författare med en bred publik för ögonen är Spong i mina ögon ett förebildligt exempel på det samspel mellan kyrka och akademi som brukar efterlyses av Ola Sigurdson, Werner Jeanrond m.fl.

I SITT SKRIVANDE RÖR SIG John Shelby Spong med varmt hjärta och brinnande engagemang i samma kristna, teologiska och existentiella landskap som jag själv och många med mig. Och som den engelske biskopen John A.T. Robinson gjorde i början av 1960-talet med boken "Honest to God"(1962) (sv "Gud är annorlunda") som nådde masspublik. Att Spong långt om länge har fått diskussionspartners i det svenska kyrkliga landskapet, bland såväl präster och biskopar som lekmän, är spännande och hoppfullt. Att det inte välkomnas av alla tillhör spelreglerna. Att argumentera mot Spong med kunnighet och skärpa utifrån en grundton av respekt för hans person är en sak, det är alltid grunden för den sorts diskussion där man kan råka bli lite klokare. Respektlösa avfärdanden är något annat. Då är det mer som talar om begravda hundar och en önskan att såra. Med detta vill jag säga att jag är rejält förbryllad över Ola Sigurdsons uttalanden om John Shelby Spong för Kyrkans Tidning.

Carl Gustaf Olofsson. 
Ansvarig för webbplatsen
www.existentiell-tro.net

 

 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Han har bland annat skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. (Personalia)

 

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Hammardebatten 2003


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!