Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg  
Kunskapsfråga och vision 
Newsmillkonto 


Länk till webbplatsens förstasidaBakgrund: Ulla Karlsson, präst i Aspeboda församling, har skrivit ett debattinlägg med rubriken "Ta bort talet om skuld och skam och slaktade lamm" på Kyrkans Tidnings webbplats. Inlägget publicerades den 24 mars 2011 och är inte publicerat i papperstidningen. Inlägget har väckt en storm av kommentarer. Klockan 21.30 exakt en vecka efter publiceringen var det 106 kommentarer. En del långa, de flesta korta. De längsta har varit strax under 2500 tecken. Lätt förfärad av den hårda, självgoda och nedlåtande tonen i de flesta inläggen och inget försvar så kände jag mig manad att skriva några ord. Jag skrev på som om jag också skulle ha tillgång till 2500 tecken. Men icke! Hur jag än bär mig åt så får jag inte in mer än 500 tecken i min kommentar. Därför publicerar jag den här och lägger en länk i kommentarsdelen. 
PS 1. Den 31 mars var ett nytt debattinlägg av Ulla Karlsson infört. Rubriken är "Kyrkan har ett ärende utan försoningsoffer". 
PS 2. I Kyrkans Tidning nr 16/17 den 20 april var en tvåsidig intervju med Ulla Karlsson. Den inflamerade debatten på Kyrkans Tidnings webb kommenteras också på ledarplats.
PS 3. Dag Sandahl - präst, kvinnoprästmotståndare, teologiskt kunnig och välskolad traditionalist med vass penna - har i sin blogg på Östran (daterad den 20 april, kl 08) skrivit ett långt inlägg där han kommenterar såväl den inflammerade debatten, Ulla Karlssons lämplighet som präst, som intervjun i Kyrkans Tidning.
PS 4. Utifrån den grundproblematik som kommit upp till ytan genom Ulla Karlssons debattartiklar i Kyrkans Tidning har jag skrivit en debattartikel med rubriken "Kyrkans tro och lära - två paradigm?". Den publicerades på Newsmill den 21.4.2011.
PS 5. 1 december. I dagens nummer av Kyrkans Tidning (nr 48/2011) finns en intervju med prästen Ulla Karlsson. Bakgrunden är att hon har sagt upp sig från sin prästtjänst i Aspeboda församling på grund av det som hänt i kölvattnet på hennes debattartiklar. Intervjun är gjord av Barbro Matzols och har rubriken "Jag ångrar ingenting" och finns på sidan 16. Den finns på Internet i pdf-varianten för de som har inloggningsuppgifter. I en debattartikel på sidan 18 i samma tidning försvarar två teologer från Kyrkokansliet sin tystand när det stormade som värst kring Ulla Karlsson. Rubriken på debattartikeln av Anne-Louise Eriksson och Cristina Grenholm är "Gudsprat gör alla till teologer".    

 

Till försvar för prästen Ulla Karlsson mot alla självgoda och självsäkra uttolkare av kristen tro. 

Carl Gustaf Olofsson

Modigt, modigt Ulla Karlsson! Tyvärr kommer du nog att få uppleva att de prästkollegor, teologer och biskopar som ligger nära dig i grundsyn håller tyst och låtsas som om det regnar nu när det inomkyrkliga drevet har gått igång. Om man på något sätt skulle försvara dig får dom på sig samma skit som du och det vill man ju inte. 

Det är många som är väldigt säkra om vad sann kristen tro är. Jag blir lätt förfärad när jag kollar igenom kommentarerna. 106 kommentarer torsdagkväll kl 21.30. I stort sett alla kommentarerna är avfärdande, självsäkra, fyrkantiga, nedlåtande. Ett undandantag är formulerat av en "utanförstående", som hon själv definierar det, Anitha Karlsson (29.3. - 17:37), som blivit upprörd av tonen i kommentarerna. Många, de flesta, av de hårda, avfärdande omdömena om dig och din debattext är undertecknade med endast förnamn eller signatur. Fegt! Fegt! Hur kan man tala om så stora och viktiga saker med sådan kraft och självsäkerhet utan att visa sitt ansikte?? Det man inte vågar och kan säga ansikte mot ansikte eller undertecknat med sitt fullständiga namn är för mig bara uppblåsta, självgoda feghetsord! Man kan inte samtala om allvarliga och viktiga saker med en heltäckande anonymitetsslöja för ansiktet. 

Som stöd till dig Ulla Karlsson för att våga fundera vidare trots alla hårda ord och kanske också något lite stödja din offentliga röst, men också som näring för de som eventuellt på allvar vill reflektera vidare över de frågor du rör vid i ditt debattinlägg kan jag rekommendera främst två artiklar: "Har kristen tro en framtid?" (tidskriften Vår Lösen, 1996) och "Kristus är uppstånden!" (Svensk Kyrkotidning 1998). Dom har en del år på nacken, men är lika aktuella nu som när dom skrevs. En kortare och färskare text, 2011, har rubriken "Kunskapsfråga och vision". Den sista knyter inte an direkt till kristen tro och tradition, men jag har länge uppfattat denna kunskapsfråga som något av kristendomens hjärterot. Men jag har sedan ett tag allvarligt börjat tvivla, och tvivlar än mer efter alla dessa självsäkra kommentarer om den bärande grunden i kristen tro. Vad säger Tomas Ekstrand, Uppsalateolog som bekymrat har kritiserat dig (kommentar 26.3 - 13.34). Som disputerad teolog bör han ju ha lite mer perspektiv på frågorna än hans tunna mästrande inlägg ger vid handen. Samtliga texter, skrivna av undertecknad, finns på Internet och kan googlas utifrån rubriken. 

Ett lite annorlunda stöd kan du få genom att läsa en intervju med Krister Stendahl som hamnade i blåsväder 1987 under sin biskopstid i Stockholm. Intervjun gjordes i Kyrkans Tidning nr 7/2002.

Tänk vidare! Skriv vidare! Tystna inte! 

Carl Gustaf Olofsson


PS. KRITIK AV DEBATTUPPLÄGGET PÅ KYRKANS TIDNING. 
Den 31.3.2011 så har Ulla Karlsson ett nytt debattinlägg på Kyrkans Tidnings webbdebatt. Rubriken är "Kyrkan har ett ärende utan försoningsoffer". Det finns ingen sammanlänkning med hennes första debattinlägg. Och om man läser det första så har jag inte kunnat se någon hänvisning till det nya inlägget - eller om det finns andra mera regelrätta debattinlägg kring Ulla Karlssons artikel utöver kommentarerna. Om Kyrkans Tidning vill vara ett forum för debatt så får man skärpa sig när det gäller webbupplägget. Lär av Newsmills upplägg när det gäller debatteman! Det är riktigt bra! Även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är väldigt mycket bättre! En självklarhet är att i anslutning till ett nytt inlägg ska det finnas en länkad förteckning till tidigare debattinlägg. Denna färska aktuella förteckning ska också finnas i anslutning till de tidigare inläggen. Då är det möjligt att komma in på ett lite senare stadium och snabbt skaffa sig en överblick över en pågående debatt. När det gäller kommentarsdelen så är det dåligt att man inte vet hur många tecken man får till förfogande. Jag har skrivit som inloggad tidningsprenumerant och får max 500 tecken. Och ett av inläggen är över 4000 tecken. Oerhört märkligt. Skärpning Kyrkans Tidning! DS

 

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare, hantverkare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Han har bland annat skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. Sedan senhösten 2010 är han medlem i Humanisterna då han också startade Gustafs videoblogg.  (Personalia)

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Livssyn, språk och religiositet
  
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
  
Gustafs videoblogg  
Kunskapsfråga och vision 
Newsmillkonto 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!