Version 6.01 den 25 februari 2007. 

Uppdatering.

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

Ladda hem hypertextboken
Existentiell livssyn - kristen tro?
till den egna hårddisken.

Denna speciella möjlighet har upphört i och med ebokspubliceringen i januari 2014. 

För Windows och Macintosh.

Låna eller köp som ebok. 
Adlibris är en möjlighet!

 

Version 6.01 (25 februari 2007):
Den korta presentationen av varje kapitel som introducerades i version 6.0 har ändrats för kapitel 2 och kapitel 7. De ger nu en bättre uppfattning om kapitlets innehåll. Denna korta kapitelpresentation finns på tre ställen. På nätbokens titelsida, i innehållsförteckningen och i början av respektive kapitel. Dessa sidor har fått ny versionsbeteckning, dvs Version 6.01. På övriga sidor finns beteckningen Version 6.0 kvar.

 

Version 6.0 (18 november 2006): 
Det har lagts in en något ljusare bakgrundsbild i samtliga bokkapitel för att öka läsbarheten. Bekännelsetexterna har fått en helt ny bakgrundsbild. De har därmed blivit betydligt läsvänligare. Det har gjorts en liten ändring av styckelayouten. Indraget har tagits bort när det är en tom rad innan det nya stycket. En del överflödiga länkar har tagits bort. Kringinformation som hunnit bli gammal har tagits bort eller uppdaterats. Typsnittet för kapitelrubriker har ändrats från Times New Roman till Arial. 
     Den mest märkbara förändringen är att det kommit till mycket korta summeringar av innehållet i respektive kapitel på tre ställen. I den korta innehållsförteckningen på bokens titelsida, den stora innehållsförteckningen och i anslutning till kapitelrubriken i början på varje kapitel. Utgångspunkten har varit den descriptiontag på 140 tecken som en del sökmotorer använder som presentation och som funnits med i källkoden sedan boken först publicerades på Internet under 1998. Dessa korta sammanfattningar bidrar till att ge en snabb överblick och en tydlig aning om innehållet. Längden varierar mellan 110 och 205 tecken.
     De smärre korrekturändringar som gjorts online sedan januari 2002 finns nu med i Version 6.0 av hypertextboken. Det framgår nu också tydligt att även den hemladdningsbara hypertextboken är gratis. Om man skulle brinna för att betala är den enda möjlighet att beställa en dedikationsfil som skickas via epost och som kopplas till hypertextboken som man har laddat hem. På titelsidan i den hemladdade boken är det bara att klicka på Dedikation så framgår det hur man beställer. 

Version 5.1 (17 februari 2002): 
(Om tidigare versioner se vidare

 

Om fördelarna för den intresserade läsaren med att ha tillgång till boken som hypertexsajt kan man läsa mer om på sidan Boken som hypertextbok på den egna hårddisken. 

Låna eller köp som ebok.


Uppdatering.

Existentiell livssyn - kristen tro? kan laddas hem och installeras som en hypertextbok på den egna datorn. Där används den egna webbläsaren för att läsa och följa länkar. För den som är intresserad av bokens analyser och diskussioner är det uppenbara fördelar med att ha boken tillgänglig på detta sätt. Det gäller framför allt snabbheten när man följer hänvisningslänkar mellan kapitlen och om man vill använda litteraturlistan och bokens sammanhållna person- och sakregister för att utforska referenser, begrepp och resonemang. Boken laddas hem gratis. Om man tycker boken är intressant och uppskattar hypertextkonceptet så är "betalningen" att tipsa andra. 

Om man vill veta mer om poängerna med att ha tillgång till boken i denna form så kan man läsa Boken som hypertextbok på den egna datorn och Hypertextredigering.

 

Självuppackande exefil för Windowsmiljö (95/98/NT/XP/Vista)

Ladda hem Existentiell livssyn - kristen tro? som hypertextbok i form (borttaget januari 2014).  Låna eller köp som ebok.

Filnamn: ekthts-v6.01.exe
Filtyp: Komprimerad exe-fil som är självuppackande.
Filstorlek: 916 kb.
Utrymme på hårddisken: ca 2,4 Mb.
Version 6.01: 25.2.2007.
Nedladdningstid: Cirka 2 minuter med ett 56 000 bps-modem.
Krav: PC - Windowsmiljö. Att man har en webbläsare installerad på sin dator, t.ex. någon version av Explorer, Firefox eller Opera. Däremot behövs det förstås inget modem eller anslutning till Internet för att kunna köra hypertextboken. Om man har dator och webbläsare, men ingen egen Internetanslutning, kan man ladda hem hypertextboken på diskett via någon annan dator och sedan packa upp filen hemma på sin egen dator.

Nedladdning. Peka på länken i rutan (Macrutan) med musen och klicka. Det öppnas då en dialogruta. Välj Spara på disk. Då öppnas dialogrutan Spara som. Här väljer man var man vill spara filen. Det finns tre alternativ. 1) i någon befintlig katalog (mapp) på hårddisken 2) skapa en ny katalog (mapp) på hårddisken där filen sparas 3) på enhet A:, dvs spara på diskett (om man inte sitter vid sin egen dator så är det förstås det bästa alternativet). Se till att den valda eller skapade katalogen/mappen verkligen finns i dialogrutans översta rad. Det behövs vanligen ett ordentligt dubbelklick på den önskade katalogen. Lägg namnet på katalogen/mappen på minnet så att du lätt kan hitta den sedan. Välj sedan spara. Nedladdningen sätter igång.  När det är klart kan man koppla ner modemet. (Uppackning på Macintosh och Unix)

Uppackning. Filen är självuppackande. Det innebär att man inte behöver något uppackningsprogram, typ WinZip, för att packa upp filen. Leta via Utforskaren (Windows 95) eller Filhanteraren (Windows 3.1) upp den katalog/mapp där ekthts-v6.01.exe sparades. Peka på filen med musen och klicka med vänster musknapp. Det öppnas då en dialogruta som undrar om man godkänner att filen packas upp under katalogen c:/ekthts/ekt-98/. Det innebär att denna katalog skapas av den inbyggda uppackningsfunktionen. Om man inte har speciella skäl att välja någon annan katalog så klickar man på unzip. På ett ögonblick är filen uppackad. Den upptar nu ca 2,4 MB av hårddisken. 

Hypertextbok. Via Utforskaren (eller Filhanteraren eller motsvarande) letar man upp katalogen/mappen  c:/ekthts/ekt-98/. (Om man gör detta omedelbart efter uppackningen kan det finnas skäl att klicka en extra gång på c: så att katalogträdet uppdateras. Om inte den aktuella katalogen (mappen) har uppenbarat sig då heller så stäng Utforskaren och öppna den sedan igen.) Leta upp filen c:/ekthts/ekt-98/index.html och klicka. Filen öppnas då med den webbläsare som är installerad. Hypertextboken är igång!
        Titelsidan kan nu lämpligen sparas under Favoriter i Explorer (eller motsvarande funktion i andra webbläsare). Har man gjort det kan man sedan enkelt och snabbt öppna hypertextboken utan omvägen via Utforskare eller webbläsarens Arkiv - Öppna. (Man kan då gå direkt in i Favoritmenyn utan att webbläsaren är öppen och klicka med följd att webbläsaren öppnas samtidigt som öppningssidan.) 

Genväg på skrivbordet? Om man vill ha en genväg på skrivbordet letar man upp t.ex. bokens titelsida (index.html) eller innehållsförteckningen (inneh.htm) med utforskaren (filhanteraren). I Windows markerar man filen, högerklickar med musen och pekar på Skicka till i den dialogruta som öppnas. I den nya dialogruta som öppnas väljer man Skrivbordet som genväg. Vill man hitta på ett eget namn under ikonen pekar man på ikonen och klickar på höger musknapp (gäller Windows 95/98). I den dialogruta som öppnas väljer man Byta namn. Skriv önskat namn och vänsterklicka med musen (eller Enter).

Uppdatering. Om man har en tidigare version av hypertextboken så skrivs den automatiskt över när man packar upp ekthts-v6.01.exe. 
    Om man har fått en dedikationsfil skrivs den över. Om man vill behålla den så flyttar man eller kopierar den till en annan mapp innan man packar upp. När man har packat upp ekthts-v6.01.exe flyttar man tillbaka filen agare.htm i mappen c:/ekthet/ekt-98/. Det öppnas då en dialogruta som undrar om man ska ersätta en fil med samma namn. På det svara man OK. Sedan är det bara att klicka på dedikation på titelsidan - och där finns den gamla dedikationen. 

 

Zipfil för Macintosh och Unix.

Ladda hem Existentiell livssyn - kristen tro? som hypertextbok i form av (borttaget januari 2014). Låna eller köp som ebok.

Filnamn: ekthts-v6.01.zip
Filtyp: Komprimerad fil som packas upp med lämpligt uppackningsprogram.
Filstorlek: 854 kb.
Hypertextbokens utrymme på hårddisken: ca 2,4 Mb.
Version 6.01: 25.2.2007.
Nedladdningstid: Cirka 2 minuter med ett 56 000 bps-modem.
Krav: Macintosh, UNIX, Linus eller PC med dos eller Windows. Skillnaden mot exefilen för Windowsmiljö är att det behövs ett uppackningsprogram som kan packa upp zip-filen (kan laddas hem nedan). Sedan krävs det förstås att man har en webbläsare installerad på sin dator, t.ex. någon version av Netscape eller Explorer. Däremot behövs det förstås inget modem eller anslutning till Internet för att kunna köra hypertextboken. Det innebär att om man inte har Internetanslutning på sin egen dator hemma så kan man ladda ner zipfilen via datorn på jobbet eller i skolan på en diskett och sedan packa upp filen hemma på sin egen dator.
Denna zipfil är exakt samma som den självuppackande exefilen ovan för Windowsmiljö.

Nedladdning: Se ovan!

Uppackning I: Med ett lämpligt uppackningsprogram. Om man behöver ett uppackningsprogram för Macintosh eller Windows kan man göra ett besök på på TUCOW där det finns både shareware (som man laddar hem och betalar om man är nöjd) och freeware. För Mac finns Alladin Stuffit Expander och MindExpander. Båda är freeware, dvs helt gratis. (Ladda hem  - se nedan!)

Råd: Innan man packar upp den hemsparade zipfilen bör man skapa en särskild katalog (mapp) där sedan ekthts-v6.01.zip packas upp. Om man vill ha samma sökväg som den som automatiskt skapas av exefilen för Windows så får man skapa c:\ekthts\ekt-98\  och sedan packa upp filen ekthts-v6.01.zip i denna katalog/mapp.

Uppackning II: Leta via filhanteraren upp den katalog/mapp där ekthts-v6.01.zip sparades hem. Flytta (eller kopiera) ekthts-v6.0.zip till den nyskapade mappen (katalogen) c:\ekthts\ekt-98\. Peka med musen på ekthts-v6.01.zip och klicka (eller dubbelklicka). I den dialogruta som sannolikt öppnas frågas om filen ska packas upp i c:\ekthts\ekt-98\. Svara OK. Filen packas upp på ett ögonblick. Hypertextboken är nu på plats på den egna hårdisken.

Hypertextbok: (Se ovan!)

Genväg på skrivbordet? Hur man skapar en genväg på skrivbordet på en Mac vet jag inte. (För Windows se ovan!)

 

(uppdaterad 1.3.2008)

Alladin Stuffit Expander är ett gratis uppackningsprogram till Macintosh som bland annat klarar av att packa upp zipfiler. Det kan laddas hem här. 

 • Ladda hem Stuffit Expander
 • Version: 12
 • Operativsystem: Mac OS 10.4 or higher
 • Revisionsdatum: ? senaste version februari 2008.
 • Filnamn: ?
 • Storlek: ?
 • Nedladdningstid: ?  
 • Licens: Freeware (dvs gratis!)
 • Betyg: Betyget fem kor av fem möjliga, dvs högsta betyget, på  TUCOW .
 • Uppackning: Eftersom filformatet .sit är självuppackande på Macintosh så gissar jag att programmet packas upp och installeras genom att man söker upp och markerar den hemsparade filen och klickar (eller dubbelklickar).

Även MindExpander är ett gratis uppackningsprogram till Macintosh som bland annat klarar av att packa upp zipfiler. Det kan laddas hem här. Den stora fördelen visavi Stuffit Expander är att det går mycket snabbare att ladda hem. 

 • Ladda hem MindExpander
 • Version: 1.0
 • Operativsystem: Classic.
 • Revisionsdatum: 26 september, 1999
 • Filnamn: mindexpander.sit 
 • Storlek: 202 kb
 • Nedladdningstid: mindre än en minut med ett 56000 bps-modem
 • Licens: Freeware (dvs gratis!)
 • Betyg: Betyget fem kor av fem möjliga, dvs högsta betyget, på  TUCOW (som också står till tjänst med den nedladdningsbara filen).

 

 

[bakgrundsbild]

list av lind

Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna.
Existentiell livssyn - kristen tro?
- bokens titelsida

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida

list av lind

 

 

 

Existentiell livssyn - kristen tro?
av Carl Gustaf Olofsson  ©
Original Publishing on Internet
Språk & Existens, Stockholm, 1999

Till sidans början!