Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999        

Foto

 

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

Boken kan inte längre gratis laddas hem som en
hypertextbok till den egna datorn eftersom den nu finns att köpa - eller låna - på internet som e-bok. Den avancerade  hypertextstrukturen finns kvar! 

Nedanstående text kan läsas som historia!

 

Utöver att läsas online eller via hemsparade kapitel kan   Existentiell livssyn - kristen tro? också laddas hem i sin helhet från Internet i en sådan form att den lätt kan installeras som en hypertextbok på den egna datorn. Det innebär att boken är tillgänglig med hela länkstrukturen intakt på den egna datorn utan att man är uppkopplad. Den egna webbläsaren användes för att läsa och följa de interna länkarna. Den stora fördelen är att man slipper ifrån de ibland påfrestande väntetiderna när man följer bokens interna länkar online. 
     Det är gratis att ladda hem boken. 

Den första fullständiga hypertextversionen av Existentiell livssyn - kristen tro? för hemladdning las ut den 4.4.1999. Version 2 las ut den 25.4.1999. Version 3, den första slutredigerade versionen, med bland annat en rejält förändrad webbdesign blev tillgänglig för hemladdning den 14 november 1999. Version 4.01 las ut i maj 2000, version 5 i december 2001 och 5.1 i februari 2002. Den senaste versionen - Version 6.0 - kom på plats den 17 november 2006. 

(Uppgifter om de olika versionerna)

 

 

 

Hypertextbok.
Bokpublicering i webbteknikens frontlinje.

Den stora fördelen med att ha tillgång till boken som en hypertextbok på den egna datorn är att den komplexa länkstruktur som växt fram efterhand i webbredigeringen kommer till sin fulla rätt genom att det utan väntetider går att följa även länkarna till andra kapitel. (Om detta kan man läsa mer om på sidan Hypertextredigering.) Med en omfattande notdel, ett länkat person- och sakregister för hela boken, en länkad litteraturlista och en relativt komplex begreppsstruktur med en hel del länkar som refererar till resonemang i andra kapitel så har publiceringen som webbredigerad hypertext alldeles egna kvaliteter. För att dessa hypertextkvaliteter ska kunna utnyttjas fullt ut ska man ha tillgång till boken hemma på sin egen dator som just en hypertextbok. Att följa länkar mellan kapitlen online med en ordinär modemuppkoppling är ganska tålamodsprövande på grund av väntetiderna vid nedladdning. Detta beror i sin tur på att jag inte har velat bryta ner bokens kapitel i flera filer. Detta bland annat med tanke på att kapitlens interna länkstruktur ska fungera om man sparar hem enskilda kapitel. Ur en mera ordinär surfsynpunkt är sju av bokens nio kapitel alltför stora (130kb - 220kb plus 20-25 kb grafik för varje fil). Har man en snabb bredbandsuppkoppling så är detta förstås inget problem.

Att utforska denna hypertextform när det gäller den typ av komplex text som det här är frågan om är att träda ut på jungfruelig mark i webbteknikens frontlinje. Det var i webbteknikens frontlinje när boken ursprungligen kom på plats 1998-99 och är när det nu hunnit bli oktober 2006 förvånandsvärt nog fortfarande i frontlinjen. Det är svårt att hitta lika välgjorda hypertextredigeringar av originalpublicerad facklitteratur. Så det är bara att ladda hem och testa! På sidan för hemladdning finns instruktioner om hur man laddar hem, packar upp och öppnar hypertextboken.

 

Tekniskt. 

Boken laddas hem antingen som en självuppackande exefil (fungerar i Windowsmiljö) eller som zipfil (som kan packas upp även på Mac och Unixdatorer). Den hemsparade exefilen packas upp i en förvald katalog genom att peka och klicka (dubbelklicka i vissa program). Om man har Windows (3.xx/95/98/NT) så är det ytterligt enkelt. Man behöver inget uppackningsprogram (typ WinZip). Den komprimerade exefilen packar upp sig själv i en automatiskt skapad katalog genom en klickning.
       Om man har Macintosh, UNIX eller Linus behöver man ha tillgång till ett uppackningsprogram för att packa upp den zip-fil som man då måste ladda hem. Den självuppackande exefilen fungerar endast i Windowssmiljö. Mer om detta kan man läsa på sidan för hemladdning.

Med ett 56 000 bps-modem tar det under 2 minuter att ladda hem den komprimerade filen med hypertextboken. När hypertextboken är uppackad på den egna datorn upptar den cirka 2 MB på hårddisken.

När exe- eller zipfilen väl är uppackad på den egna hårddisken är det bara att söka upp den aktuella katalogen via sin filhanterare (Utforskaren i Windows 95) klicka (eller dubbelklicka) på någon av filerna. Den webbläsare man har installerad på sin dator öppnar då automatiskt filen. Sedan är det bara att surfa runt och läsa! Poängen är att det går blixtsnabbt. Inga tålamodsprövande nedladdningstider. Inga kostnader till televerket om det plötsligt blir intressant och minuterna susar iväg. Enklare och mer praktiskt kan det inte bli!

 

Bakgrunden till idén om boken som
en hemladdningsbar hypertextbok.

Idéen att kunna erbjuda Existentiell livssyn - kristen tro? i form av en hypertextbok på den egna datorn tog form under en intensiv vecka i månadskifet augusti september 1998.

När jag hösten 1997 efter ytterligare en refusering (den tionde), bestämde att lägga ut Existentiell livssyn - kristen tro? på Internet var min enda tanke att på detta sätt göra boken tillgänglig för en offentlig publik. Ambitionsnivån var kort och gott att boken skulle kunna hittas och läsas av intresserade, antingen uppkopplad eller via egna utskrifter. (Se vidare Bakgrunden till denna webbplats [extern].) Detta var den enda ambitionen till och med redigeringen av kapitel 6 som las ut på Internet i början av augusti 1998.

Efterhand som arbetet med webbplats och textredigering fortskred blev jag långsamt medveten om de speciella möjligheter som denna publiceringsform rymmer, inte minst när det gäller ett så pass omfattande och komplext manuskript som Existentiell livssyn - kristen tro? Ändå behövdes det 5 månaders arbete med webbredigering innan jag fullt ut blev medveten om just den stora skillnaden mellan att läsa och utnyttja länkstrukturen online uppkopplad på Internet mot att ha boken tillgänglig som en hypertextbok på den egna datorn.

Med denna upptäckt väcktes tanken att boken förstås borde kunna laddas hem till den den egna datorn med hela hypertextredigeringen intakt för den var intresserad av att ge sig ikast med denna omfångsrika text.
        Jag visste sedan länge att länkarna mellan de olika kapitlen - filerna - inte fungerar när man filvis sparar hem från Internet till sin egen hårddisk. I hemsparade filer fungerar bara länkarna inom sidan.

Jag visste också att man kan skapa en tillfällig hypertextbok genom att i tur och ordning ladda hem de filer man vill ha tillgängliga och sedan via Arkiv välja Arbeta i frånkopplat läge (i Explorer) och därefter koppla ner modemet. Men för att det säkert ska fungera måste man ladda hem filerna vid varje tillfälle som man ska läsa. Ganska irriterande! Det kanske finns knep att få detta att fungera så att hypertextredigeringen på ett säkert sätt bevaras intakt även efter att datorn varit avslagen. Men jag har ännu inte lyckats med detta. Det går dock att fixa med hjälp av specialprogram som kan hämta hem en webbplats eller delar av en webbplats. Detta är dock främst en möjlighet för de riktiga surfspecialisterna. 

Den stora fråga var om det var möjligt att utan alltför mycket arbete skapa en hypertextbok som skulle kunna fungera på vilken dator som helst som har en webbläsare installerad. Här är det viktigt att komma ihåg att man kan ha en webbläsare installerad även om man inte har modem och  tillgång till Internet. Det var också viktigt att det även för en orutinerad dataanvändare skulle vara enkelt att få igång denna hypertextbok på den egna datorn.

Nu vidtog några intensiva dagar med tester, idéer, diskussion med datakunniga vänner och nya tester. Visst gick det! Och när jag sedan kom på att jag skulle kunna använda en typ av komprimerad fil som är 'självuppackande' så hade jag lösningen. Enkelt och elegant! Lätthanterligt för mig och lätthanterligt för den som laddar hem denna hypertextbok. Man behöver inget eget uppackningsprogram vilket är nödvändigt för filer packade i zip-format. Konceptet är precis så enkelt och lätthanterligt som det ska vara om man inte är en rutinerad och försigkommen datoranvändare. Tyvärr kan jag bara göra självuppackande filer för Windowsmiljö (Windows 95/98/NT/XP). För Macintosh, Unix och Linusdatorer så blir det tillsvidare en vanlig zipfil som packas upp med lämpligt uppackningsprogram.

(Senaste redigering 10.10.2006 + maj 2016)

 

 

[sidans början]  [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna.

list av lind

Till sidans början!