stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)

Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999 
Ebok, Alternaliv förlag, 2014            

 

 

Emejlfiler
ett annorlunda sätt om man vill
uppmärksamma andra på webbplats och boken
Existentiell livssyn - kristen tro?.

www.existentiell-tro.net 
Samtliga emejlfiler har uppdaterats med den nya domänadressen 22.10.2001

Senaste uppdatering 25.11.2002.

Specialgjorda emejlfiler
Om man vill bidra till att göra bokens - och webbplatsens - existens känd kan man förstås göra det genom att helt enkelt skicka webbadressen till vänner eller andra som man tror skulle kunna vara intresserade. Ett annorlunda och roligare sätt är att i emejl bifoga en för detta ändamål specialgjord htmlfil.

Emejlfilernas egenhet
Det speciella med dessa 'emejlfiler' är att samtliga länkar har fullständiga internetadresser. Det innebär att den emejlmottagare som blir nyfiken direkt kan koppla upp sig till olika delar av webbplatsen genom att bara peka och klicka på länkarna. Denna finness fungerar inte om man har sparat hem en ordinär fil från webbplatsen som man sedan bifogar i ett emejl.  

Fyra olika emejlfiler
Det finns för närvarande fyra olika emejlfiler att spara hem och använda efter eget huvud. Det kan komma fler.
     (1) emejlpr1.htm (extern) är en presentation av av webboken Existentiell livssyn - kristen tro?. Eftersom bokens webbadress även är angiven i klartext kan den person som får den i utskrivet skick använda den för att hitta boken på Internet. I uppdateringen den 25.11 har bokpresentationen gjorts fylligare. (senaste redigering 25.11.2002)
     (2) emejlint.htm (extern) är en specialvariant av bokens introduktion, "Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi". Den är 32 kb. Utöver att alla länkar har fullständiga internetadresser finns där en del information om bok och webbplats. Där finns också länkar till några sökmotorer. De viktigaste webbadresserna är också angivna i klartext. (senaste redigering 22.10.2001)
     (3) emejlvl1.htm (extern) är en emejlredigerad variant av artikeln Har kristen tro en framtid? (extern). Artikeln är ursprungligen publicerad i tidskriften Vår Lösen nr 8/1996. Den är 29 kb. Alla länkar har fullständiga internetadresser. De viktigaste webbadresserna är också angivna i klartext. (senaste redigering 22.10.2001)
     4) emejlst1.htm (extern) är en omfattande presentation av webbplatsen Språk, tro och religion. Den rymmer även en ruta med länkar till söktjänster, till ett par länksamlingar kring religion och till några webbplatser inriktade på teologi. Filen är 24 kb. (senaste redigering 23.9.2002)

Hur gör man?
Om man på detta lite ovanliga sätt vill bidra till att sprida kännedom om bokens - och webbplatsens - existens sparar man hem filen på vanligt sätt till sin hårdisk. Dvs. när man har öppnat filen i sin webbläsare går man via Arkiv - Spara som (i Explorer) och väljer något lämpligt ställe på sin hårddisk där man vill spara filen. När man har påbörjat sitt emejl så väljer man bifoga fil, letar sedan upp den hemsparade filen på sin hårddisk och väljer Lägg till (eller eventuellt något annat beroende på vad man har för epostprogram). Då skapas en ikon i anslutning till emejlet som visar att den är 'påhängd'. Den följer sedan med när man skickar emejlet. Detta skrivet för de internetanvändare där detta med 'bifogade filer' i emejl fortfarande känns nytt och ovant.

Uppdatering av emejlfilerna.
Emejlfilerna kommer att förbättras när jag finner det påkallat. Det innebär att det kan vara en poäng att kolla om den variant man har hemsparad har uppdaterats. I slutet på varje 'emejlfil' finns en uppgift om datumet för sista uppdatering. Där finns också en länk till den aktuella versionen som finns utlagd på webbplatsen.

Startsida till Internet.
När en emejlfil är sparad på den egna hårddisken kan den även användas som startsida för Internet. Det är framför allt filen emejlst1.htm som har kvaliteter för att fylla en sådan funktion. Det finns två olika sätt att göra detta.
     (1) Det enklaste sättet är att öppna filhanteraren, söka upp och markera den hemsparade emejlfilen, högerklicka med musen och i den dialogruta som då öppnas välja Skicka genväg till skrivbordet (Windows 95).  När man sedan har lust att ge sig ut på Internet är det bara att klicka på ikonen på skrivbordet så öppnas emejlfilen i webbläsaren. Klicka på någon länk eller sökmotor. En dialogruta öppnas som frågar om man vill ansluta till Internet. Klicka på OK. Modemet kopplas upp, den länk man klickat på sökes upp direkt och öppnas utan några mellansteg.
     (2) Ett annat sätt är att lägga in en länk till den hemsparade emejlfilen i sina Favoriter (Explorer) eller i sina Bokmärken (Netscape). Sök upp emejlfilen via filhanteraren, klicka (eller dubbelklicka) på filen. Den öppnas då i den webbläsare man har installerad. Lägg in den i Favoriter eller i Bokmärkena. Ge den gärna ett eget lämpligt namn. När man sedan vill använda sidan som startsida går man direkt till Favoriter (Bokmärken) söker upp emejlfilen och klickar. Sidan öppnas i webbläsaren. Klicka på någon länk eller sökmotor. En dialogruta öppnas som frågar om man vill ansluta till Internet. Klicka på OK. Modemet kopplas upp, den länk man klickat på sökes upp direkt och öppnas utan några mellansteg.
      Detta gäller Explorer version 4.0 och högre. Om man använder Netscape måste modemet först anslutas innan länkarna kan användas.

     Detta kan också läsas som ett generellt tips om egna startsidor. Om man sparar hem sidor som har länkar med fullständiga internetadresser så kan de också användas som startsidor enligt ovanstående koncept. Just länksamlingar måste alltid ha fullständiga internetadresser. Så om man sparar hem sidor med länksamlingar man är speciellt intresserad av så har man också en eller flera smidiga startsidor till Internet där man direkt kan koppla upp sig utan onödiga mellansteg.

 

 

 

[sidans början]  [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

Till sidans början!