Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kärlek, erotik och karezza


Länk till webbplatsens förstasidaLitteratur.

Några böcker kring erotik som på ett eller annat sätt kommenterades eller togs upp till diskussion på seminariet Kärlek, erotik och karezza

 

 

 

Karin Rosberg: Han eggar min trånga båt. Publicerad på Internet 2002 på webbplatsen Inannas döttrar. Boken kan laddas hem i form av en stor fil i pdf-format (636 kb). Alternativt

Ylva Franzén: Orgasmera mera: Vägar till kvinnlig njutning och orgasmisk frigörelse. 2:a upplagan. Language of Love Publ., Stockholm, 2002. (Även första upplagan har tryckår 2002.) 

Jolan Chang: Kärlekens Tao: den fornkinesiska läran om kärlekskonsten. Bonnier, Stockholm, 1978 (2:a tryckning 1979). Nyutgåva 1994. Recension i Sökaren nr 6/1987 av Håkan Blomqvist

Fritz Kahn: Sexuallivet: Vägledning och rådgivare för envar. Natur och Kultur, Stockholm, 1944. (2:a omarbetade upplagan 1945, 3:e omarbetade upplagan 1954). Citat

Marie Stopes: Äkta makar: ett nytt bidrag till de sexuella problemens lösning. Hälsovännens förlagsexp., Stockholm, 1922 (översättning från den 9:e engelska upplagan). Den kom ut i sammanlagt 12 upplagor i Sverige. Den sista 1949. 

Jenny Wade: "Mapping the courses of heavenly bodies: The varieties of transcendent sexual experience." Artikel i "The Journal of Transpersonal Psychology" nr 2/2000. Abstract och citat.

 

 

 

[bakgrundsbild]

Till sidans början!