Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida 
Gustafs videoblogg  

list av furu

Arkiv 1999 - 2007.
Artiklar, debatt och recensioner
från dagspress och tidskrifter.

www.existentiell-tro.net/artik2/ 

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, dvs att även dessa sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2002 väljer man en avbildning från 2003. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2003. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

 

Länk till webbplatsens förstasida

Årskiftet 2007 - 2008 upphörde den bevakning av tidningsmaterial med anknytning till religion och livsåskådning som varit igång på Språk, tro och religion sedan hösten 1999. Förändrade livsomständigheter och bristen på tid är främsta anledningen. Jag har det senaste året inte klarat av att upprätthålla den kvalitet som jag vill att denna del ska ha. Och då är det tid att lägga ner.  

Om konceptet
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.

Utöver att finnas med i den löpande artikellänkningen finns de artiklar som har webbpublicerats på Språk, tro och religion förtecknade på en egen sida. Till största delen har artiklarna publicerats i tryck men finns inte tillgängliga på Internet på annat sätt. 


Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar
.

[Arkiv 2007] [Arkiv 2006] [Arkiv 2005
[Arkiv 2004] [Arkiv 2003] [Arkiv 2002
[Arkiv 2001] [Arkiv 2000] [Arkiv 1999]

 

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten via tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förändringar i webbplatsernas struktur kan göra att artiklar får nya webbadresser - eller bara försvinner. Även utan fungerande länkar fungerar artikelrubriker och ingresser som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Presstext, Mediearkivet och Artikelsök. Universitet och skolor har i regel tillgång till dessa tjänster.

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverade på archive.org i USA. Där fungerar även de flesta länkarna till artiklarna i olika dagstidningar. Det vill säga att även de webbsidor det länkas till är arkiverade. Helt strålande! Man går in på www.archive.org och skriver i www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2002 väljer man en avbildning från 2003. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2003. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

 

 

 

list av furu

Gustafs videoblogg  
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida  
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
 

Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus  
Fyra klassiska bekännelsetexter
 
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial  
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark


list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 

 

Till sidans början!