Länk till webbplatsens förstasida

Kärlek, erotik och karezza

 

Om två olika förhållningssätt till det erotiska samspelet: ett orgasminriktat och ett med fokus på mänskligt möte i lustens landskap.

 

Karezza betecknar ett erotiskt samspel där kärleksrelationen och den ömsesidiga sensuella njutningen står i centrum och där båda parter avstår orgasmen - eller att orgasmens vara eller icke-vara blir sekundär. Begreppet är präglat av den amerikanska läkaren Alice Bunker Stockham i slutet på 1800-talet. 

 

 

Finding the Kingdom of Heaven in Your Own Hearts. 

Artikel på Internet av Marnia Robinson & Gary Wilson. Om karezza och Alice Bunker Stockham som präglat begreppet karezza. 

Karezza techniques.

Utdrag från artikeln "Karezza techniques" av Catherine Yronwode. Artikeln är publicerad på Internet på Yronwode's webbplats www.luckymojo.com

The Karezza Method.

"The Karezza Method" är såväl rubriken på en introduktionsartikel på internet som rubriken på en bok - eller längre broschyr - av J. William Lloyd som publicerades 1931. På webbplatsen www.reuniting.info är boken återpublicerad i sin helhet i form av en pdf-fil
"The Karezza Method, published in 1931, is a beautiful, inspiring manual about the practice of Karezza (controlled intercourse) by J. William Lloyd. Thoughtfully written and based on actual experience, it brims with practical information." Citatet är från webbplatsens presentation av boken. 

 

Tre erfarna kvinnor om erotik

Ett intervjureportage den 16 oktober 2002 på Idagsidan i Svenska Dagbladet om lust och erotik av Angelica Risberg Stameus. 
Intervjun finns också utlagd på webbplatsen Inannas döttrar under Aktuellt.  http://hem.passagen.se/inannasdottrar/svd.html.

 

Gensvar: 
Om två förhållningssätt till det erotiska samspelet

Största delen av gensvaret publicerades på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 14 november 2002. Del I: "Tyst om djup erotik". Del II: "Erotiskt lustmöte - utan orgasm". Gensvaret är publicerat här i sin helhet.  "... När man på allvar har börjat upptäcka den erotik som handlar om möte och intensiv närvaro med varandra i lustens landskap - och har börjat få ord för det – framstår det traditionella orgasminriktade perspektivet som tunt och kanske själlöst. Åtminstone om det får dominera och bestämma ramarna. .. " Klipp ur texten.

 

Erotik och transcendensupplevelser.

Abstract och ett kort utdrag från artikeln "Mapping the courses of heavenly bodies: The varieties of transcendent sexual experience". Artikeln är publicerad i The Journal of Transpersonal Psychology nr 2/2000). 

 

Månadsmagasinet Leva hade i sitt januarinummer 2005 en kort artikel om karezza under vinjetten "livets lust" (s.62-64) med rubriken "Håll igen! Karezza-sex utan orgasm ger nya dimensioner".

 

Litteratur 

 

Carl Gustaf Olofsson är författare, brevbärare och ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion.
epost: stor2@existentiell-tro.net 

 

 

Till sidans början!  

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsidan
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Budord för en modern tid
Artiklar och recensioner från dagspress och tidskrifter


Till sidans början!