Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 30 januari 2006. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 27.2.2006). 

 

 

Gudaföderska

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

I vår tradition har vi länge betonat Marias ödmjuka, blygsamma och nästan undfallande drag. Hon beskrivs som den som låter sig användas, som ställer sig till förfogande och säger "ja" till det som hon blir ombedd. Hon har setts som den tystlåtna, följsamma, lydiga och självuppoffrande. Den som inte hävdar sitt eget men som upplåter sig själv och sitt liv inför Herrens stora och väldiga planer.
      Känns dragen igen? Är det inte så här vår tradition velat ha de flesta kvinnor: tåliga, tysta, självutgivande "ja"-sägerskor som offrar sig själva för Herrens och alla herrars stora syften och behov?

Maria har också setts som urtypen för den goda modern. Även här av det självutgivande slaget. Någon krävande och dominerande moder har det inte varit tal om. Det har ansetts som ett ideal att vara mild och tålig med den heliga Maria som modell. Som dessutom varit jungfru dvs. orörd. Något renare, vänare, ofarligare och mera lockande går knappast att finna. Dessa ideal har nästan uteslutande burits fram av män. Män som haft makt och män som velat ha makt, om inte annat så över sin kvinna.

Men om vi verkligen lyssnar till Marias lovsång i bibeln så hör vi något annat. Maria är frimodig och brister ut att alla ska komma att prisa henne salig. Hon tror Gud om att både kunna och vilja störta härskare från deras troner och upphöja de ringa. Hon är kraftfull och bär sitt uppdrag med stolthet och ser sig själv som medaktör i processen. Hon vet att utan henne blir det inget gudafödande av liksom det inte blir något födande alls av i världen utan kvinnor. Och denna gång har det inte ens behövts någon man(!).

I andra traditioner har Maria varit kvinnornas viktigaste del av gudomen. Det är till henne man vänt sig med det mesta både som kvinna, mor och barnlös. För dem har Maria varit himladrottning med krona och världsäpple och den strålande morgonstjärnan. Hon är medlerska, förebedjerska och länken mellan himmel och jord. Hon är sorgens och smärtornas moder. Hon är blommorna, de läkande örterna och många av markens små kryp. Maria är kalken och visdomens säte. Hon är gudaföderska och bär upp hela varat.
      Kanske att även vi behöver få ta till oss de här föreställningarna omkring Maria. För att lyfta fram den kraftfulla, kreativa och dynamiska sidan både inom oss själva och i hela vår kristna tradition. Vi är alla bärare av det gudomliga. Och Maria var den första att bära Jesus inom sig.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net