Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 24 januari 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 18.2.2006). 

 

 

Befriande bibelsyn

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Jag är kristen och tror att Bibeln är skriven av människor. En kristen fundamentalist eller en s.k. bokstavstrogen tror som regel att Bibeln är Guds Ord. Det gör skillnad. Vem som har rätt vet ingen. Men våra olika synsätt får konsekvenser. 
      Om jag ser på texterna som mänskliga dokument så kan jag förhålla mig både fri och kritisk utan att för den skull förkasta dem. Jag behöver inte underordna mig dem. Dessutom är författarna män präglade av sin tid och kultur. Hur kvinnor och barn eller de utplånade folken såg på saken finns inte med. Det är segrarna som skriver historien.

Om jag däremot som kristen tror att Bibeln är Guds Ord kan det bli problematiskt att hantera föreställningen om en kärleksfull Gud. Bibeln rymmer mycket grymhet och fördömelse. Det kan i värsta fall leda mig till ett fördömande förhållningssätt med motiveringar hämtade ur Bibeln. Ett sådant exempel är synen på homosexualitet, att det skulle vara mot Guds vilja. Eller föreställningen att Gud skapat kvinnan till en underordnad position gentemot mannen.
    Ändå vill vi kristna tro på en kärleksfull Gud. Som älskar alla lika mycket. Så olika det kan bli ändå.

Att ta Bibelns texter på allvar innebär för mig att se dem i sitt sammanhang. Författarna ville förmedla sina upplevelser av att Gud fanns med dem i medgång som motgång. Och det sätt de beskriver Gud på är naturligtvis präglat av dem själva. Som alltid. Berättelserna säger mig mycket om människorna, deras gudsföreställningar och deras obändiga tro genom tiderna. Och de förmedlar nog så mycket mänsklig livserfarenhet ur de troendes perspektiv. Men de säger mig inte så mycket om det gudomliga som alltid ligger bortom våra föreställningar och beskrivningar. De ger mig heller inga allmängiltiga sanningar varken om Gud eller livet eftersom jag tror att Gud liksom själva livet är levande och dynamiskt.
    
Inför det gudomligas eventuella avsikter och beskaffenhet tror jag därför att det är bra att försöka förhålla sig öppen och ödmjuk. Liksom inför människor oavsett tro, ras, kön eller sexuell läggning.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]