Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 6 mars 2006. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 6.8.2006). 

 

 

Maria från Magdala

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Vi har länge invaggats i föreställningen att Jesus hade tolv manliga lärjungar och fått berättelserna förmedlat till oss genom bibelns fyra manliga evangelister. Detta är inte hela sanningen. Jesus hade fler lärjungar än så, däribland flera kvinnor. Dessa kvinnor fanns alls inte med bara för att serva männen med mat och husrum. De var precis som männen elever till sin mästare och följde honom därför att de drogs till hans lära. En av dem, kanske den främsta, var Maria från Magdala. Vi har till och med ett evangelium enligt henne daterat till någon gång mellan år 90 och 150. Förmodligen är det precis som de andra evangelieberättelserna tillkommet genom en sammanställning av muntligt traderade berättelser och cirkulerande textfragment. Varför hennes och andras berättelser inte kommit med i den kanoniserade bibeln eller den gängse kristna traditionen vet vi inte. Kanske beror det på att hon var kvinna, kanske på innehållet i hennes berättelse.

Genom Mariaevangeliet och andra skriftliga källor framgår tydligt att hon inte bara var lärjunge utan också apostel med egna efterföljare. Och när de övriga lärjungarna är modlösa vid Jesu bortgång är det hon som tröstar och påminner de andra om hans lära. Det verkar som om hon på många sätt delvis varit mer insatt i Jesu lära än de övriga. Petrus ber henne att berätta för dem om det "som vi inte har hört". Han beskriver henne också som den som Frälsaren älskade mer än de andra kvinnorna.

Hennes lära skiljer sig från de andras på det viset att hon hellre talar om det inre livet i människan och säger om Jesus att "han har gjort oss till människor". När hon lämnat sin berättelse har både Petrus och Andreas starka invändningar och menar att Jesus inte kan ha sagt henne allt detta. Dels därför att de inte känner igen läran så som de själva har uppfattat den, dels därför att de inte tror att Jesus kan ha talat med en kvinna utan deras vetskap. Maria börjar då gråta och Levi går till hennes försvar och säger till Petrus att han "har varit hetsig i alla tider".

Mariaevangeliet ger oss en mer nyanserad bild av Jesus och de första lärjungarna. Mera mänsklig och mycket trolig. Därför är dessa nyfunna texter bra. De vidgar och nyanserar vår syn på alltsammans. Och framför allt: vi får veta att även kvinnor fanns med som viktiga personligheter omkring Jesus.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin:
www.existentiell-tro.net/ornerforsmodin/


Budord för en modern tid 
Har kristen tro en framtid? 

Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]