Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 5 mars 2007. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 10.3.2007). 

 

 

 

Om mänsklig dårskap

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

Snart kan man göra en turistresa ut i rymden för en stor slant. Samtidigt svälter människor och hotet om naturkatastrof hänger tungt över oss. Hur har det blivit så här? Och har det kanske inte varit annorlunda?
     Vi ägnar oss en del åt att fundera över om människan innerst inne är ond eller god. Jag börjar undra om hon inte bara helt enkelt är knäpp. Och därmed farlig för sig själv och allt annat levande. 
     Men hur går det då med den bibliska synen på människan som skapelsens krona och Guds avbild? Jag vet inte. Men jag vet att bibliska texter har legat till grund för mycket maktmissbruk och förtryck. Står det inte också en hel del om människans ansvar på bibelns blad? Makt och ansvar hänger alltid ihop. Det tappar vi bort ibland. Vi säger exempelvis "makthavare" och inte "ansvarstagare". Kanske kunde orden bli förpliktigande vägvisare om vi bytte ut några begrepp.

Om människans klokhet hade utvecklats i takt med hennes ökade intelligens hade världen förmodligen sett annorlunda ut, tror jag. Kunskapens frukt på gott och ont borde kompletteras med frukter från visdomens träd för att nå den balans som jag saknar. Att vara vis är att vara lyhörd och ödmjuk. Det betyder inte att man är mesig eller otydlig.
     Jag saknar en lyhördhet för livet, det sårbara och det stora och starka. Det som gör att vi lever och andas och finns till. Det liv som är en gåva varje ny morgon och som vi aldrig riktigt kan kontrollera. Och som en dag kommer att lämna oss, vare sig vi vill det eller ej.

Hur når vi fram till ökad vishet? Vi kan väl inte lyfta oss själva i håret? Och man brukar säga att man har de ledare som man förtjänar. Många ledare har vi till och med valt själva på politisk väg.
     Eftersom jag är präst tänker jag ofta på hur Jesus gjorde. Som jag ser det var även han upprörd över maktmissbruk och människors oförmåga till insikt och eget ansvar. Han trodde oss om mer. Och där har vi kanske en nyckel. Att tro oss människor om mer. Att se att vi har mer resurser och fler sidor att ta i anspråk än de vi nu använder och uppmuntras att utveckla. Människan är större än hon gör sig. Vi har tillgångar i vårt eget inre som vi alltför sällan använder.

Ser vi det på det viset är människan inte enbart knäpp. Hon kan också vara kärleksfull, kreativ och ansvarstagande, mäkla fred, ta hand om människor och djur och har en fantastisk förmåga till inkännande med hur någon annan har det. Sådana kan vi förstås också vara, vi outgrundliga och ofta obegripliga människor. Vi är mer och kan bättre än vad vi själva anar.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net