Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar 28 februari 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 18.2.2006). 

 

 

Om gudsbild och kön

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Att Jesus var man råder knappast någon tvekan. Men Gud, vilket kön har det gudomliga?
    Vi lutar oss i vår tradition mot bibeltexternas gudsföreställningar. Där ryms en mångtusenårig tradition att se Gud främst som Herre och Fader. Detta utifrån människornas hela kultur och system som var patriarkalt dvs. med patriarkerna Abraham, Isak och Jakob som stamfäder och utvalda gudsmän. Det var genom dem som Gud talade till folket. Patriarkerna sågs som de nödvändiga gudsförmedlarna, länken till folket.

Men vid sidan av dessa kulturer har funnits andra som tänkt sig det gudomliga på annat sätt. Exempelvis som en moder eller som något bortom genus dvs. varken manlig eller kvinnlig.
    Vi har också mer och mer lämnat föreställningen om att Gud behöver förmedlas via någon annan. Istället växer erfarenheten fram att vi alla är i kontakt med det gudomliga och myndiga inför Gud.

Föreställningen att Gud skulle vara man har inte alltid varit av godo. Ett hierarkiskt system har upprättats där Gud Fader står överst, därunder Hans Son, därefter mannen och allra längst ned har kvinnan hamnat. Man har härigenom sett mannen som mera gudslik och upphöjd. Kvinnan har i hög utsträckning fått vara kropp, natur och barnaföderska och frågan i historien har funnits huruvida kvinnan över huvud taget har en själ.
     Vi kan tycka att det här känns förlegat. Ändå präglas vi av dessa föreställningar mer än vad vi tror. Någon har sagt att den dag Gud upphör att ses som man faller också mannens överordning i hela samhället. Kanske är det så. Jag vet inte. Men gudsbild och människosyn hör samman. Är två sidor av samma mynt.
     I kulturer styrda av män ses Gud som man. Och där Gud ses som man har männen företräden. Det motiverar och sanktionerar mycket maktutövning, privilegier och dominans. På det hela och fulla livets bekostnad.

Är det inte dags att släppa Gud fri? Låta Gud vara Gud, bortom våra behov och föreställningar. Ingen kan ju veta. Vi bara tror. Först och främst är vi människor. Skapade av Gud, som vi tror, till Guds avbilder.
     Jag tror att vi bäst skulle kunna avspegla det gudomliga om vi fick göra det tillsammans. Utan någons överordning eller underordning. I jämbördighet och balans.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]