Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 23 maj 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 18.2.2006). 

 

 

Var finns Gud

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Länge har vi föreställt oss det gudomliga som något ovan där. Utanför oss själva och bortom skapelsen. Även om vi ibland skämtar över föreställningen om Gud som en skäggig gubbe som sitter på ett moln så har vi tänkt oss Gud som upphöjd, bortom och utanför oss själva. Vi har byggt våra altaren och format våra heliga platser dit vi sökt oss för att rikta blicken uppåt och tillbe en Gud i det höga.
       Mer och mer har människor kommit att flytta in gudsbilden inom sig själva. Som något inom oss var och en. Förställningen är alls inte obiblisk. Enligt bibelns skapelseberättelser är vi skapade av Gud till Guds avbilder. Gud blåser liv in genom människans näsborrar och hon blir en levande varelse. Gud är andedräkten, vinden, det liv som gör oss levande.
      Det här påverkar vår egen självbild när vi erfar att vi är bärare av det gudomliga i vårt eget inre. Vi blir liksom större, stoltare, vackrare. Vi är Gudsbärare, var och en.

Denna förändrade föreställning kanske kan få många goda följder t.ex. för hur vi ser på oss själva och varandra. Kanske det heller inte längre blir intressant att tala om frälsning och omvändelse. Snarare blir det mer relevant med ord som bekräftelse och fördjupning. Bekräftelse på den jag är och den vidunderliga rymd som finns inom mig. Och fördjupning genom att vistas och bekanta mig med denna inre gudomliga rymd.
       Det finns en dragkamp mellan de båda föreställningarna: Å ena sidan Guds upphöjdhet och överordning över människan. Å andra sidan Gud inom oss och därigenom vår egen storhet. Ibland får jag känslan av att de som pläderar för Guds höghet och människors underordning och lydnad kräver detta hos andra. Därför att det kan vara svårt att hantera myndiga och självständiga människor.

Men ser vi på Jesus så möter vi en gestalt som aldrig krävde människors underordning. Han mötte kvinnor som män i respektfullt och ömsesidigt möte. Han ville att de skulle tänka och välja själva. Och innan han lämnar sina vänner talar han om den ande som ska vara hans fortsatta närvaro i och bland människor. Till vägledning, tröst och hjälp.

Gud inom oss. Till myndighet, växt och fortsatt gudomlig närvaro i världen. Till ansvar för varandra, oss själva och hela skapelsen. Kanske t.o.m. som Guds nödvändiga medarbetare. Vad tror du?

 

 

IInga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]