Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 31 juli 2006. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 16.1.2007). 

 

 

Modern profil på Jesus

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

När man frågar konfirmander hur de tror att Jesus skulle leva och vara om han kom tillbaka idag svarar de flesta att han skulle vara som folk är mest. Han skulle födas på BB, kanske ha familj, umgås med vänner och ha bil (alternativt cykel om han var miljövän) och ha ett vanligt jobb. De flesta tror inte att han skulle vara oskuld, dock inte nödvändigtvis gift. Över huvud taget skulle han vara en ganska vanlig person med hög moral och god social förmåga. Han skulle också vara snäll. Någon tänkte sig att han skulle födas i en hydda i Afrika men de flesta hämtade sina föreställningar utifrån den vardag de själva lever i.

Jag ser i deras beskrivningar inte ett spår av den upphöjda gudom som vi under så lång tid har målat upp i våra kyrkor. Där har Jesu gudomlighet varit det väsentliga. Att Gud sände sin son för att försona världen med sig själv. Jesu gudomlighet var en nödvändighet för att hans död skulle kunna medföra frälsning för en hel mänsklighet. Vi har framhållit skillnaderna mellan oss människor och Gud. Att Gud är så mycket renare, högre, mäktigare och kärleksfullare än vad vi människor någonsin skulle kunna begripa. Gud har varit en gåtfull och upphöjd härskare för vilkas beslut och nycker vi ödmjukt böjt oss. Gud har över huvud taget framställts som allt det som vi människor inte är. Men här håller saker på att förändras.

Många av oss är inte längre hjälpta av dessa föreställningar. Vi finner inget stöd i våra liv och vår vardag av en sådan upphöjd gudsföreställning. Istället är det den mänskliga sidan hos Jesus som lockar och hjälper oss. Jesu mänsklighet verkar vara det vi vill och kan ta till oss. Detta enkla att om Gud skulle komma hit igen skulle Gud inte vara märklig och kanske inte ens utföra några under. Det extravaganta verkar inte locka. Istället hjälper det att veta att han skrattade, grät, blev arg, tyckte om att ha roligt bland vänner, att han brydde sig om de små och utsatta och kämpade mot överhet och förtryck. Förmodligen skulle dock Gud även nästa gång vara man eftersom folk fortfarande lyssnar mer på en man, insåg ungdomarna. Men en mycket vanlig man som lever under samma förhållanden som vi. Ungdomarna gillar också hans budskap att vi ska älska varandra och oss själva och att ordet förlåt är viktigt. Och ungdomar som kommer till kyrkans sammanhang gör det för att känna gemenskap med varandra och med Gud.

Så här ungefär såg bilden ut som ungdomarna gav. Jag blir glad av den. Den känns frisk, trolig och jordnära. Den förmedlar också en ganska hoppfull bild av det mänskliga. Att vi i oss själva har förmåga att ta ansvar och älska. Att det vi kan göra och vara som människor räcker långt för att forma en skaplig tillvaro för oss alla. Ändå fortsätter vi att förkunna frälsning från synd och död, syndernas förlåtelse och Jesus upphöjda gudomlighet. Jag tror att de är få som idag känner tröst och vägledning av en sådan förkunnelse.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin:
www.existentiell-tro.net/ornerforsmodin/


Budord för en modern tid 
Har kristen tro en framtid?
 
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net