Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 11 juni 2007. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 7.7.2007). 

 

 

 

En skyddsborg för patriarkatet

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

Efter 50 år sedan den första kvinnan prästvigdes i Sverige är kyrkan fortfarande patriarkatets skyddsborg. Här kan du ännu som man och heterosexuell hävda din överordning och suveränitet utan att fällas för kränkning eller särbehandling. Det är bara att vifta lite med bibeln så viker sig förvånande nog även en sekulariserad allmänhet. Jag är förundrad och faktiskt besviken. Varför tillåter samhället den förtryckande strukturen just i kyrkan? Är det så att gudsbilden i människors medvetanden fortfarande så här på 2000-talet i en multikulturell och mångreligiös värld är den store himmelske allsmäktige Fadern? Den som härskar totalt och som blickar neder till sitt lilla utvalda folk vilka dyrkar och ärar Honom på hans höga tron? Kan det vara därför man accepterar den patriarkala könsmaktordningen i högre grad i kyrkan än någon annanstans vare sig inom organisationer eller på arbetsplatser?

Kyrkan är full av kvinnor och har så alltid varit. De flesta medarbetare är kvinnor. Likaså består den gudstjänstfirande församlingen till största delen av kvinnor. Och så långt har det gått bra så länge kvinnorna intagit de tjänande, karitativa och underordnade positionerna. Men när väl kvinnor fick tillträde till prästrocken och för all del biskopsstolen då var tydligen gränsen överskriden. Gränsen för var kvinnor ska hålla sig. För det finns tydligen en sådan gräns om än osynlig och mörkad. Den gränsen har kvinnor i många sammanhang fått erfara. Ofta med smärta, förvirring och besvikelse. Om hon ena dagen blir vänligt bemött för att nästa dag möta bortvända ansikten och avståndstagande ryggtavlor, då blir en människa lätt förvirrad. Då kan kvinnan behöva medvetandegöras om vad det är som pågår: "Du har inte gjort något fel, min vän. Du har bara överträtt gränsen för vad en kvinna tillåts göra och inte."

Medan män har kunnat röra sig fritt och obehindrat i samhällssystem, maktkorridorer och på karriärstegar har kvinnor fintats och förminskats och förpassats hela tiden i avsaknad av det självklara stöd, erkännande och ryggdunk som tilldelas män. Så har det varit. Och så är det tyvärr ännu. Bara inte lika tydligt. Det är ju förbjudet och därför mera osynligt. Utom i kyrkan. Där härskar fortfarande patriarkatet i makt och struktur. Öppet.
       Så länge Gud ses som en överordnad man kommer männen att ses som överordnade. Är det inte dags att montera ner denna föråldrade gudsbild hämtad från ett krigiskt stamfolk långt bort från vår egen tid och verklighet?

 

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]