Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 9 oktober 2006. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 16.1.2007). 

 

 

Vad gör vi av vår svaghet

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Vad gör vi av vår svaghet i en tid som denna? Ibland tar vi en huvudvärkstablett och en stor mugg extra starkt kaffe för att ta oss igenom dagen, när tröttheten i kroppen egentligen signalerar att vi skulle behöva något annat än kaffe. Det är märkligt hur högt det går att skruva upp människans förmåga att prestera utan att det brister. Och när det väl brister halkar vi ut ur systemet och har oftast lång väg tillbaka. Om vi ens tar oss tillbaka.
      Hösten visar oss att allt liv till sist multnar bort och dör. Men vi är tydligen odödliga. Vi har format ett samhälle som bygger på framgång och resultat, yttre bekräftelse och synlighet. Ändå vet vi innerst inne att resultatet efter ett liv är – slutet.

Ibland används till och med religionen som en väg till framgång, hälsa och lycka. Inte helt olikt andra framgångskoncept får vi sådana gånger höra att om vi bara tror på Gud på rätt sätt så ordnar alltihop upp sig och hela livet kommer att gå dig väl. Så är det naturligtvis inte. Religionen kan inte rädda oss från svaghet, sjukdom, förluster och död. Den kan bara fungera som ett mönster för att tyda livets olika skeden. Med föreställningen om en Gud som blir människa och som gråter och sörjer, lider och dör borde det vara möjligt.

Jag tror att en människa inte är hel förrän hon integrerat både styrkan och svagheten som en del av sig själv. Vi är alla både starka och svaga, sjuka ibland och friska ibland, lyckliga och olyckliga om vartannat i en blandning som hör hela livet till. När vi börjar hitta fram till den insikten blir vi förhoppningsvis lite ödmjukare mot oss själva och andra. Kanske skulle det då också avspegla sig i samhället. Att vi krävde mer utrymmen mellan resultaten. Utrymmen för vila, reflektion och fördjupning. Och mer plats för alla oss som inte alltid är så friska, fullkomliga och högpresterande. Jag tänker mig att det skulle kunna vara ett mognare och klokare samhälle att leva i. Kanske skulle det där vara självklart att vara pappaledig för vård av sjukt barn. Och att vi faktiskt var hemma när vi var krassliga. Samt att tillvaron gav mera utrymme till alla våra defekter och olikheter.

Ett helt samhälle är ett samhälle som avspeglar alla våra mänskliga sidor. Våra svagheter och våra styrkor. Utan att värdera det ena eller det andra som mera önskvärt.
     Kanske behöver attitydförändringen ske både hos individen och samhället samtidigt. Vad tror ni?

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin:
www.existentiell-tro.net/ornerforsmodin/


Budord för en modern tid 
Har kristen tro en framtid? 

Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net