Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 5 september 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 18.2.2006). 

 

 

Tillitsfulla tvivlare

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Jag är kristen och jag tror på tvivlaren. Jag tror att det är nödvändigt med människor som tvivlar. Tvivlaren medför oftast något väsentligt och levandegör tron. En tvivlare kämpar och ifrågasätter. Vägrar svälja trossatser och färdiga föreställningar med hull och hår. Vänder och vrider, använder sitt kritiska sinne och sitt eget omdöme. Tvivlaren är tillräckligt tillitsfull för att tro att trossystemen håller och tål granskning. Vet att om något är friskt och levande så håller det. Vet också att det som är dött måste få vittra bort.

Den ängslige skyddar sina trosföreställningar mot ifrågasättanden. Blir livrädd om någon kritiserar och motar undan de fruktade frågorna inom sig själv. Vågar själv inte granska eller ifrågasätta utan vårdar själva systemet. Den ängsligt troende vill se systemet som evig sanning, som något för alla tider fastslaget och giltigt. Kanske är han eller hon rädd att allt ska falla samman om man börjar peta lite i det. Är kanske rädd att ingenting blir kvar. Det kan ibland till och med bli så att trossystemet blir viktigare och skymmer det som det är avsett att beskriva och förmedla, nämligen det gudomliga i tillvaron.

Ser man det så här så verkar tvivlaren vara den mest tillitsfulla. Och hur vi än förhåller oss så är det alltid så att det som har stelnat och för människor mist sin ursprungliga avsikt och funktion det dör så småningom bort. Om det religiösa språket inte längre fungerar som det är avsett behöver språket förändras. Eftersom människor förändras genom tiderna. Även om vi kanske tänker oss det gudomliga som oföränderligt. Men kanske det till och med är så att även Gud förändras med sin människa. Vem vet?
      Är det på det viset så är tvivlarnas kamp alldeles nödvändig för att de religiösa systemen ska ha en chans att vitaliseras och överleva i längden. De gör helt enkelt systemen en nödvändig tjänst. Inte ska vi klandra människors friska frågor eller tro att folk inte är tillräckligt troende bara för att de ratar kyrkans formuleringar och beteenden. Istället tycker jag vi ska vara tacksamma för alla kritiska röster. De utgör systemens hopp och möjlighet till utveckling.

Tvivlarna behövs för alla de som tror. Så att de religiösa systemen blir äkta, levande och dynamiska.
     Tvivel, tro och tillit, tre viktiga begrepp värda att vända och vrida på.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]