Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 10 oktober 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 23.2.2006). 

 

 

Bibliska berättelser

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

Har nyligen varit på mitt andra seminarium med den kontroversielle amerikanske biskopen John Shelby Spong. Han säger ungefär det som vi teologistudenter fått lära oss redan vid universiteten nämligen att bibelns berättelser inte är att betraktas som historiska eller verkliga i den bemärkelsen vi är vana att läsa historieböcker eller nalkas media. Berättelserna är mytologiska och ärvda ur den judiska berättartraditionen. Det betyder inte att de är osanna. Inte mer än en dikt är osann. Snarare är myter mer sanna än mycket annat vi möter. Sanna, men inte historiska. En myt är en djupare form av berättelse som försöker beskriva människan och livet på ett djupare plan. Det som berättas har på ett sätt aldrig hänt. Samtidigt händer det ständigt. Biskop Spong är drastisk och kallar det mesta av bibliskt stoff för ohistoriskt (och har heller aldrig haft för avsikt att vara). Men berättelserna fungerar som de är tänkta att göra om vi ser dem som myter som vill hjälpa oss att se och tolka livet. På liknande sätt har många av oss varit hjälpta av de stora sagorna när vi växte upp, som handlar om mod och förändring, styvmoderlig behandling och övergivenhet, liv och död. Myter är viktiga. De förmedlar dyrbar livserfarenhet vidare genom generationer.

Jag tror det är viktigt att komma ihåg att allt stoff i bibeln från början varit muntligt traderat som i ett långt senare skede skrivits ned i text. Det hjälper oss att se vad det är vi har att göra med, nämligen mänskliga berättelser om Gud och livet. Det liv de människorna levde i den tid och tradition där berättelserna är tillkomna. Förmedlade av människor genom årtusenden, formade i syfte att försöka begripa sig på liv och död och skapa mening och mönster i en tuff tillvaro.

Så kan vi, om vi vill, fortsätta läsa bibelns berättelser men med andra glasögon, mera inställda på djupseende. Vad ligger bakom texten? Vad vill förmedlas? Vad kan jag lära mig om mig själv, mina medmänniskor, Gud och livet? Är jag hjälpt av berättelserna? Kan jag växa, utvecklas och fördjupas av det jag läser? I såfall: bra. Annars: lämna berättelsen därhän. Mycket av bibliskt stoff menar jag att vi varken behöver läsa, begripa, än mindre försvara. Vi får, som Luther, lyfta på hatten och gå vidare.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]