Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Länk till webbplatsens förstasidaKolumn - Falu Kuriren m.fl.

Kolumnen fanns att läsa i Dalarnas tidningar den 14 november 2005. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. (Webbpublicering 23.2.2006). 

 

 

Helig handling

Inga-Lill Örnerfors Modin

 

 

"Vi förvaltar det heliga" sa en prästkollega en gång. Jag utgår ifrån att jag missförstod. Ingen kan väl inbilla sig att vi skulle kunna förvalta det heliga, oavsett organisation och vad vi än må ha skaffat oss för mänskliga titlar.
      Ingen kan förvalta det heliga. Inte på annat sätt än att vi alla utgör en del av livet. Om vi betraktar allt liv som heligt är vi alla bärare av det heliga.
      Förmodligen åsyftade kollegan kyrkans heliga handlingar dvs. handlingar som vi människor valt att kalla för heliga, eller sakrament. Dit hör i vår tradition dopet och nattvarden. Men i andra kyrkor ser det ut på annat sätt.

Varför betraktar vi dessa handlingar för heliga? Därför att vi tror att Gud verkar på ett särskilt sätt vid dessa tillfällen? Eller därför att händelserna är viktiga för oss människor? Enligt Luther är sakramenten till för människorna. Gud behöver inga särskilda handlingar utförda av några särskilda personer för att ha med sin mänsklighet att göra. Gud verkar alltid i alla och i allt oavsett om vi är präster och pastorer eller inte, i som utanför kyrkorummet. Kanske vi behöver påminna oss själva och varandra om detta lite då och då.

En gammal föreställning existerar där prästen ses som både förvaltare och förmedlare. Där tänker man sig att han eller hon står som länk mellan Gud och folk. Prästen förmedlar nåd, välsignelse och syndernas förlåtelse och bär fram folkets böner inför det gudomliga. Men om Gud inte finns där ovan som en gigantisk förälder eller domare, om Gud inte finns utanför vår tillvaro utan inom oss var och en som en nedlagd skatt eller inneboende möjlighet, behövs verkligen prästerna då som förmedlare och förvaltare? Det här är laddade frågor som också handlar om makt och kontroll.

Jag ser mig varken som förmedlare eller förvaltare i mitt uppdrag som präst. Knappast ens som förkunnare. Inte mer förkunnare än det som sker i alla och allt; Om Guds och vår egen storhet förkunnar hela skapelsen. Guds omedelbarhet, människans inre rymd, vår och skapelsens storhet och helighet, allt finns redan där och inget behöver läggas till. Bara upptäckas, bekräftas och fördjupas. Kanske är detta mitt enda och viktiga uppdrag: att berätta att jag som präst egentligen inte behövs. Samt att envist påminna oss alla om vår egen och hela livets inneboende helighet.

 

 

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. 

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin


Biskop John S. Spong
Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


[bakgrundsbild]