Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Hammardebatten 2003
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Bloggarkiv (från 2010) 


Länk till webbplatsens förstasidaGensvar på ärkebiskop KG Hammars kyrkovision - Kyrkans Tidning

I Kyrkans Tidning nr 13-14/2002 publicerades en stort upplagd påskintervju med ärkebiskopen om framtidens kyrka. Den kan läsas på Internet. Läsarna inbjöds att skriva gensvar på KG Hammars kyrkovision. I nr 15, 16 och 17 har ca trettio gensvar publicerats. Dessa är tyvärr inte utlagda på Internet. Eftersom detta gensvar, publicerat i nr 16 (s.17), är skrivet av webbredaktören för denna webbplats publiceras det här. (Webbpublicering 25.4.2002). 

 

 

KG Hammars vision gör mig
glad och hoppfull

Carl Gustaf Olofsson

 

KG HAMMAR FORMULERAR en spännande vision av en öppen kyrka som gör mig både glad och hoppfull. Det finns dock en otydlighet i den korta intervjun som väcker frågor. 
     Kan man ha 'samma centrum' utan att ställa upp på vissa trossatser? Ja och nej!

Från ett existentiellt perspektiv kan man tolka den kristna trons centrum som trosövertygelsen att det är avgörande för vår upplevelse av mening och livsglädje att bejaka kärlekens tillblivelse i oss själva, i våra medmänniskor och i världen. Att på olika sätt - rit, förkunnelse, bibliska berättelser, samtal, diskussioner, själavård etc - stödja denna motsägelsefulla och ibland smärtsamma inkarnationsprocess är ur detta perspektiv kyrkans uppgift. Den existentiella trosövertygelsen att det är en reell möjlighet att kärleken kan utvecklas mot allt större kraft och bärighet i våra liv är i detta perspektiv avgörande. Med detta som 'samma centrum' kan den kreativa spännvidden för olika former av kyrkligt engagemang bli väldigt stora.

VÅR FÖRSTÅELSE av den kosmologiska grunden för kärlekens möjlighet i våra liv blir i detta perspektiv mindre viktiga. Det innebär att kristendomens traditionella trosföreställningar - t.ex. huruvida det finns ett liv efter döden, om Jesus vara helt och hållet människa eller om han var Gud som blev människa, om det finns en personlig Gud som skapat världen och hela tiden upprätthåller livet - blir sekundära. När den existentiella trosgrunden är tydlig blir detta frågor där vi kan diskutera och ha olika åsikter utan att det hotar kyrkans identitet. Där kan tusen blommor blomma!

Om 'samma centrum' i KG Hammars kyrkovision tolkas existentiellt utifrån föreställningen om kärlekens människotillblivelse så är det hoppfullt för framtiden. Då inte bara - eller ens primärt - för kyrkan utan för hela den utsatta och sköra mänskliga värld som är vår. Denna vision av 'kärlekens möjlighet' behöver allt tänkbart stöd för att bli en alltmer verksam kraft i våra liv och i världen. Jag är övertygad om att detta är kyrkans uppgift nu och så har varit från begynnelsen. Min fråga är om detta också är KG Hammars övertygelse. I så fall är hans vision av framtidens kyrka ett oerhört hoppfullt tecken i tiden.

 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Artiklarna "Har kristen tro en framtid?" (Vår Lösen nr 8/1996) och "Kristus är uppstånden!"  (Svensk Kyrkotidning nr 16/1998) berör på olika  sätt samma grundproblematik som det korta gensvaret ovan. Se också artikeln "Känslan av tacksamhet och religiöst språk" och boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. (Personalia)

 

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Hammardebatten 2003 
Bloggarkiv (från 2010) 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!