[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

List av oregonpine.

 

Prolog till webbplatsen
Språk, tro och religion

Fem grundfrågor som ligger bakom tillkomsten 
av webbplatsens centrala texter.

 

Länk till webbplatsens förstasida(1) Är det möjligt att leva och handla så att en grundkänsla av mening, framtidstro och hemhörighet i tillvaron får bättre förutsättningar att utvecklas och fördjupas i våra personliga liv?
Svar: Ja!

(2) Är det möjligt att leva och handla så att en grundkänsla av meningslöshet och hopplöshet får alltmer fäste i våra liv?
Svar: Ja!

(3) Är det möjligt att uppleva mening och livsglädje även om vi inte tror på existensen av en personligt handlande Gud som kan gripa in i våra liv och som har en avsikt såväl med skapelsen som mitt liv?
Svar: Ja!

(4) Är det möjligt att uppleva mening och livsglädje även om vi inte tror på det personliga livets fortsättning bortom döden?
Svar: Ja!

(5) Kan man vara kristen utan att tro på en personlig Gud och ett liv efter döden?
Svar: Nej! Ja! Nej!
Detta något märkliga tredelade svar motsvarar tre skeden i mitt liv. Det första bestämda "nejet" gällde med stor självklarhet från sen barndom i slutet på 1950-talet till hösten 1990 då något hände som nästan dramatiskt ifrågasatte denna självklarhet. 1998 när jag efter åtta års arbete med manuset till boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" påbörjade webbpubliceringen så hade jag kommit till en punkt där jag till slut svarade bestämt "ja!" trots att jag var väl medveten om att detta svar sannolikt verkade underligt, kanske absurt, för de flesta och även på tvären mot det mesta av liberal, radikal teologi. 2006 - 2007 börjar det upproriska "ja" som är grunden för tillkomsten av boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" att ifrågasättas. Hösten 2010 hade den processen kommit till en punkt där mitt svar åter blev "nej". ( se också PS nedan.) Mitt första "nej" kan karakteriseras som Hedeniuskt. Mitt andra "nej" är existentiellt samtidigt som ett "Hedeniuskt" "nej" ändå utgör grunden. 
           Jag har till slut insett vad som är en självklarhet för de flesta, man kan inte vara verksam som präst, pastor, diakon etc utan att kunna säga "jag tror på Gud" oavsett vad man sedan menar med det. Boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är tillkommen i det andra skedet för att ge en filosofisk och teologisk motivering för detta "ja". Det allra mesta i boken har samma giltighet trots att etiketten har ändrats. Om man bortser från kapitel 5 och 7 som är uttalat teologiska så fungerar det mesta av den övriga texten som en utläggning av en sekulär, humanistisk, ateistisk tillvarotolkning och livssyn. Och den har full skärpa fortfarande när nu just har hunnit bli 2013 (årtalet uppdateras med jämna mellanrum).   

 

Kraften och tveklösheten i 'jaet' på de fyra första frågorna har sin grund i en personlig erfarenhetsvärld. För många är dessa 'ja' självklara. I sitt första skede har de tankar som formuleras i texterna på denna webbplats växt fram i ett försök att förstå och motivera dessa 'ja!'. Och då inte minst i förhållande till de traditionella religiösa  föreställningar och övertygelser, inte minst kristna, som menar att en nödvändig förutsättning för att kunna uppleva mening och en grundläggande hemhörighet i tillvaron är t.ex. tron på det personliga livets fortsättning efter döden. (Se t.ex. min artikel "Döden - meningen med livet?", Svensk Kyrkotidning nr 40/2003)
        En förutsättning för de mångåriga tanke- och skrivarmödor som ligger bakom tillkomsten av webbplatsens texter har varit en stark upplevelse av att det var viktigt att på ett begripligt sätt försöka förstå och formulera hur det var möjligt att uppleva dessa fyra första 'ja' så starkt och tydligt. Och då inte minst utifrån att den traditionella kristna värld jag kom ifrån direkt eller indirekt menade att detta inte var möjligt. Erfarenheten och övertygelsen ligger med andra ord före orden och förståelsen. I förhållande till kristendomen handlade det så här långt främst om att försöka synliggöra helt centrala erfarenheter i mitt liv - och i många andra människors liv - som tenderar att osynliggöras och därmed också förnekas såväl av en mera vardaglig kristen tro som i mera sofistikerade teologiska utläggningar.

Långt om länge medförde arbetet med att göra dessa fyra första 'ja' begripliga, på ett mycket oväntat sätt att mitt kristna barndomsarv vaknade till liv från en renodlat existentiell utgångspunkt och aktualiserat den femte frågan; Kan man vara kristen utan att tro på en personlig Gud och ett liv efter döden? Redan när denna fråga först dök upp runt årsskifte 1985-86, var den också förbunden med ett viskande, gåtfullt och provocerande 'ja!'. Det var som att frågan och detta 'ja' hängde ihop. När denna kristendomsfråga började tränga sig på och ifrågasätta de invanda och till synes orubbliga gränserna mellan kristet och icke-kristet - som inte bara genomsyrade min föreställningsvärld utan även nästan hela samtidskulturen, den kristna såväl som den sekulära - tycktes den underlig och absurd och omöjlig att ta på allvar. Så var det under flera år.
        Men frågan och detta underliga 'ja' ville inte tystna. Det dröjde till början av hösten 1990 innan den magiska gräns passerades som gjorde det möjligt att ta denna märkliga kristendomsfråga på allvar. Det medförde då också en stark upplevelse av att jag i en gåtfull mening var skyldig att på allvar försöka göra den begriplig i ordens värld. När spärren var bruten - det fanns verkligen en stark spärr av tabu och rädsla mot att ta denna problematik på allvar - dröjde det inte länge förrän jag upptäckte att jag hade öppnat en för mig tidigare okänd port in mot vad jag då uppfattade som kristendomens centrum. Jag borde kanske snarare säga att det är så jag tolkade det faktum att kristendomens berättelser, begrepp, föreställningar, riter - och lärohistoria - på ett oväntat sätt började leva, tala, få djup och innebörd utifrån en existentiell, gudlös och ytligt sett mycket okristlig utgångspunkt. Den resa in i den kristna tros- och tankevärlden som arbetet med boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" innebar var oupphörligt spännande och fascinerande sedan detta arbetet på allvar tog fart hösten 1990. 

Om du är intresserad av att utforska och försöka bedöma bärigheten i 'ja-svaren' på de fyra fösta frågorna och i den existentiella, sekulära livssyn som utvecklas i boken och fundera över dess relation till traditionell religiositet är du mycket välkommen att ge dig i kast med texterna på denna webbplats. Jag hoppas att det första besöket väcker din nyfikenhet och känns så pass stimulerande att du kommer att återvända, och sedan återvända igen och igen, tills allt är läst. 
        Att hitta fram till läsare som med brinnande engagemang tar sig igenom ens texter från början till slut är förstås varje författares vilda förhoppning. Denna önskan kommer vanligen på skam. Oftast beroende på att texterna inte har den kvalitet som författaren föreställer sig.

PS. Om mitt andra "nej" kan man läsa mer om på "Gustafs videoblogg" under "Om mig" och även se den första videobloggen "Humanisterna och tro på Gud". DS.

Carl Gustaf Olofsson
Bagarmossen/Stockholm och Buggemåla/Ålem
(april och augusti 1998,
maj 2000, mars 2005, jan 2012, jan 2013)

 

Till sidans början!

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Kunskapsfråga och vision 
Existentiell livssyn - kristen tro?
- bok/titelsida
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Gustafs videoblogg   
Newsmillkonto

List av oregonpine.

Till sidans början!