Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 
Dikter  


Länk till webbplatsens förstasida

Bakgrund/kommentar till dikterna
Mystik och Fädernesarv   

För ovanlighetens skull, inte bara en utan två dikter, med en exakt uppgift när - och var! - den skrevs. Den 5 oktober 1991 i vännen Dans kök i Lund. Ett två dagars seminarium i Lund med rubriken "Mystik i evangelisk traition" var just avslutat. Gott och väl ett år tidigare hade jag på ett nästan dramatiskt vis upptäckt en existentiell, gudlös ingång till det kristna arv jag trodde var oåterkalleligt lämnat. Det kändes oerhört viktigt att försöka ge ord åt detta. Jag skrev och skrev! Och jag läste teologisk litteratur av alla möjliga slag. Så småningom resulterade det i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Men seminariet var en märklig upplevelse. Efterhand - föredrag, luncher, fikapauser - så kände jag mig alltmer som ett UFO. Enkelt uttryckt så blev det alltmer klart för mig att den gudlösa, existentiella tolkning som brann i mig med sådan påträngande kraft var något helt främmande och obegripligt bland de seminariedeltagare jag fick kontakt med. Min vän Dan undantagen, som var med första dagen. Vad hade jag egentligen förväntat mig?        

       

Mystik  
Fädernesarv 

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion och Gustafs videoblogg. Han har skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. Se vidare "Om mig".   

 

 

[bakgrundsbild]


Dikter
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!