Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net
Efterspel den 15 - 18 mars till föredraget i Norrtälje

 

Länk till webbplatsens förstasidaFöredrag i Norrtälje söndagen
den 14 mars 2010. 

Rubrik:
"Kan man vara kristen utan att tro på Gud och ett liv efter döden"

av Carl Gustaf Olofsson
ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion

Tid: kl 17. Möjlighet att fika från kl 16.
Plats: Elimkapellet, Tullportsgatan 24
Arrangör: Norrtälje baptistförsamling

 

I föredraget kommer Olofsson att motivera sitt tydliga ”ja” på rubrikfrågan. Efter föredraget är det öppet för frågor, motargument, samtal, diskussion. 

Olofsson är uppvuxen i en baptistisk miljö och döpt som ung. Efter den traditionella trons sammanbrott i tonåren har det varit en lång komplicerad resa till den upplevelse av hemhörighet i kristen tradition som är en del av hans skrivande och tänkande sedan början på 90-talet.
    Han är ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion och har skrivit boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” som finns på Internet. Han har också publicerat artiklar i Svensk Kyrkotidning och Vår Lösen (gick i graven runt millennieskiftet) och en del kortare debattinlägg. Allt textmaterial finns på webbplatsen Språk, tro och religion  www.existentiell-tro.net

 

Efterspel den 15 - 18 mars.  Varning för irrläror och Olofsson svar.

 

För den som före eller efter föredraget vill fördjupa sig i föredragets rubrikfråga finns det här tips på några texter:

"Har kristen tro en framtid?" Artikel i tidskriften Vår Lösen 1996. Med hjälp av begreppen 'delaktighetens livshållning', 'existentiell tro' och 'hjärtats öppnande' försöker författaren visa på en viktig existentiell sida i klassisk kristen tro. Han menar att utvecklingen av kunskap och analysmetoder allt tydligare visar att denna sida är oberoende av kristendomens teistisk-metafysiska föreställningar. I modern tid har den existentiella sidan blivit allt mer undanträngd och osynlig inom teologi och den breda kristna självförståelsen. Samtidigt har de teistisk- metafysiska föreställningarna som enligt författaren varit det kärl som burit den existentiella sidan fram till modern tid allt mer blivit själva saken i kristen tro. Författaren menar att detta är en så allvarlig förändring - och trivialisering - av kristen tro att man kan tala om ett smygande osynligt religionsskifte som inte är önskat av någon. 
"Kristus är uppstånden!" Artikel i Svensk Kyrkotidning 1998. En existentiell tolkning av passionsdramat. Miraklet med vad författaren kallar "kristusseendets öppnande" är navet i tolkningen. 
"Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro". Inlägg i den stora Jesusdebatten på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2003. 
"Gudabenådat skratt". Dikt.
"Prolog till webbplatsen Språk, tro och religion". Här finns föredragets rubrikfråga och svaret "ja" som femte punkt. Där ges en kort bakgrund till att denna under många år fullständigt orimliga tanke både blev rimlig och fick en skärpa som var helt överrumplande. 
"Personalia". Lite om personen bakom webbplats och texter.

Man kan också bläddra i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" och/eller läsa presentationen av boken. Det är en omfattande och ganska krävande bok som från ett existentiellt perspektiv utforskar gränserna mellan kristet och icke-kristet och utmanar många traditionella och invanda föreställningar om dessa gränser. Den synliggör en tydlig existentiell tolkning av kristen tro och vad som från detta perspektiv utgör kyrkans och kristendomens uppdrag i världen.  

 

Utlagd: 2010-03-10.

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Efterspel den 15 - 18 mars till föredraget i Norrtälje
Diskussion, föreläsningar, debatt

Till sidans början!