[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

Dekorationslist av lind

 

Språk, tro och religion:
Temasidor

 

Länk till webbplatsens förstasidaEfterhand som tiden gått har det successivt tillkommit ett antal temasidor. De flesta är avläggare till webbplatsens artikelbevakning: Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus är ännu så länge den enda temadel som är en medvetet skapad textantologi. 

Nedan finns de olika temasektionerna förteckande. 

 

 

Tema: Kommentarer med länkar.
Denna sida har en liten egen karaktär. Det är små kommentarer till artiklar som länkats på Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter som samlats på en egen sida i temarutor. Temarutor: Kristen antijudiskhet, Begäret, Kristologi, Själens odödlighet, Kristendom, religion och det demokratiska samhällets värdebas, Tro och vetande, Tro, modern andlighet och Gud

Tro och vetande. Hösten 2002. 
Under 2001 och 2002 kom det ut tre böcker som på olika sätt behandlade den stora tro-vetande-debatt som initierades av Ingemar Hedenius 1949. Det föranledde en stor artikelserie i Svenska Dagbladet (Kultur, söndagar) under temat "Tro och vetande - igen". Mellan den 15 september och den 22 december 2002 publicerades 13 artiklar under detta tema på SvD Kultur.

Jesusdebatten 2003. 
En TT-intervjun med ärkebiskop KG Hammar den 22 december 2002 utlöste en stor debatt på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Debatten kommenterades även i andra media. Här finns länkar till alla Brännpunktsinläggen och en hel del andra länkar. 

Stamcellsforskning och etik (2001).
Artiklar och debatt från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hösten 2001 fram till Vetenskapsrådets beslut om etiska riktlinjer den 3 december.

Recensioner och artiklar med anknytning till Mel Gibsons film The passion of the Christ. (Våren 2004)
På Askonsdagen den 25 februari 2004 hade Mel Gibsons film The passion of the Christ premiär i USA. Den 2 april hade filmen Sverigepremiär. Denna mycket blodiga film om korsfästelsen av Jesus har fått en enastående massmedial uppmärksamhet. Redan innan den svenska premiären dök det upp artiklar och recensioner utifrån USA-premiären och förhandsvisningar i Sverige. På denna temasida har länkar till ett antal kommentarer och recensioner samlats. 

Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus  
Detta är den ännu så länge mest kvalificerade temadelen. 
Vad är en kristen tolkning av passionsdramat och berättelserna om den uppståndne Kristus?
Var går gränsen mellan en kristen och en icke kristen tolkning? Dessa frågor ställda utifrån artikeln "Kristus är uppstånden!" är bakgrunden till tillkomsten av denna textsamling. Här finns texter av Paulus och Athanasius, av Hans Küng, Karl Barth, Paul Tillich och John S. Spong, av Eskil Franck, Peder Thalén, Mattias Martinson och Edvin Larsson.  

 

 

 

Till sidans början!

[bakgrundsbild]

Dekorationslist av lind

[webbplatsens själ] [existentiell tro] [föredrag] [personalia] [prolog] [senaste nytt] [domännamn och ekonomi] [copyright]  [studiecirklar] [debatt och gensvar

Har kristen tro en framtid? - artikel i tidskriften Vår Lösen 1996, fullt aktuell när det nu hunnit bli 2005.

Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

Dekorationslist av lind

Till sidans början!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början!