[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

 

Länk till webbplatsens förstasidaKonceptet för 
Språk, tro och religions artikelservice: 

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter.

 

Tanken bakom denna 'artikelservice'.

Förutsättningen för att länka eller 'återpublicera' är att textmaterialet har någon form av anknytning till den problematik kring religiositet, tro och kristendom som är i fokus på webbplatsen Språk, tro och religion. Denna del av webbplatsen öppnades i början på september 1999.

Årskiftet 2007 - 2008 upphörde den bevakning av tidningsmaterial med anknytning till religion och livsåskådning som varit igång på Språk, tro och religion sedan hösten 1999. Förändrade livsomständigheter och bristen på tid är främsta anledningen. Jag har det senaste året inte klarat av att upprätthålla den kvalitet som jag vill att denna del ska ha. Och då är det tid att lägga ner.  

Länkar till aktuella artiklar, debatter och recensioner.

Under de sista åren har det skett en snabb utveckling på de stora dagstidningarna när det gäller webbpublicering. Webbupplagan av tidningen sparas vanligtvis i sin helhet 30 dagar. En del material, tex Svenska Dagbladets understreckare finns tillgängliga direkt via webbplatsen i 90 dagar. Visst material har fått unika adresser från början och finns kvar så länge som tidningen finner det publicistiskt motiverat. Gamla nummer av tidskrifter som webbpublicerar finns i regel kvar på Internet tillsvidare. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att länka till aktuella artiklar med anknytning till problematiken på denna webbplats och därmed i någon mån öka chansen att de blir hittade och lästa.

 

Återpublicering:
Webbpublicering av förut tryckt material

På denna del av webbplatsen kommer även en del recensioner, debattinlägg och artiklar som förut har publicerats i dagstidningar och tidskrifter att webbpubliceras. Det kan också vara frågan om ny webbpublicering av material som funnits tillgängligt på Internet men som försvunnit från den publicerande tidningens webbplats. Därav uttrycket 'återpublicering'. Det innebär att förutsättningen för webbpubliceringen är tillstånd av såväl författare som tidning/tidskrift. Det är ett sätt att i någon mån öka tillgänglighet och 'livslängd' för en del texter med anknytning till problematiken på webbplatsen Språk, tro och religion.

 

Internet som 'långsamhetens teknik'

Internet är i mycket en 'snabbhetens teknik'. Genom webbupplagor av dagstidningar och tidskrifter där det publicerade materialet finns tillgängligt en månad eller längre så uppstår den paradoxala och intressanta effekten att Internet också håller på att bli en 'långsamhetens teknik' som aktivt kan befrämja fördjupad reflektion och eftertanke. Denna 'långsamhetens sida' kan sedan ytterligare stödjas genom den form av länkning och återpublicering som är huvudtanken bakom denna del av webbplatsen Språk, tro och religion

      Vad gäller dagstidningar följer jag för egen del Dagens Nyheter,  Svenska Dagbladet och i någon mån Göteborgsposten. Tips mottages gärna. Det kan också bli aktuellt att 'återpublicera' intressanta artiklar på Språk, tro och religion om de blir borttagna från den aktuella tidningens webbplats. Eftersom mina hitintillsvarande erfarenheter säger att det i stor utsträckning är oförutsägbart när en artikel försvinner från t.ex. en dagstidnings webbarkiv är jag tacksam om uppmärksamma besökare upplyser mig via stor2@existentiell-tro.net om länkar som har upphört att fungera. 

 

Länkar och återpublicering.

[Arkiv 2004] [Arkiv 2003] [Arkiv 2002
[Arkiv 2001] [Arkiv 2000] [Arkiv 1999]

 

[sidans början]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002] [Arkiv 2003] [Arkiv2004]  

 

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 

 

 

Till sidans början!