[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

Flyttningen av Språk, tro och religion till en egen domänadress hösten 2001 har möjliggjorts genom ett tvåårigt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. 

 

Arkiv 2002:
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter.

Länkar och återpublicering.
(Konceptet)

 

[Arkiv 2005] [Arkiv 2004]
[Arkiv 2003] [Arkiv 2001]
[Arkiv 2000] [Arkiv 1999

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2002 väljer man en avbildning från 2003. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2003. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

 

Länk till webbplatsens förstasida

 

Återpublicering: (finns nu på en särskild sida!)
Länkar 2002: 30.12(1), 30.12(2),  21.12(1), 21.12(2), 19.12(1), 19.12(2), 17.12(1), 17.12(2), 6.12, 5.12, 4.12, 2.12, 1.12, 25.11, 21.11, 18.11, 13.11, 11.11(2), 11.11(1), 10.11(1), 10.11(2), 4.11, 3.11, 31.10, 21.10, 16.10, 9.10, 7.10, 1.10(1), 1.10(2), 1.10(3),  24.9, 18.9, 15.9, 13.9(1), 13.9(2), 12.9, 9.9(1), 9.9(2), 2.9, 25.8(1), 25.8(2),  25.8(3), 15.8(1), 15.8(2), 15.8(3), 2.8, 21.7, 2.7, 25.4, 23.4, 27.3(1), 27.3(2), 24.3, 16.3(1), 16.3(2), 6.3, 5.3, 3.3, 24.2, 22.2, 9.2, 8.2, 6.2, 4.2, 3.2, 20.1(1), 20.1(2), 20.1(3), 20.1(4), 17.1(1), 17.1(2), 15.1, 14.1, 10.1(1), 10.1(2), 10.1(3), 4.1(1), 4.1(2), 4.1(3)

(Se vidare Arkiv 2001)

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001]

Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.

OBS. Våren 2002 möblerade Dagens Nyheter om rejält på sin webbplats. Det innebär att alla länkar fram till mars 2002 är ur funktion. Alla artiklar kan dock hittas via Presstext som är en betaltjänst. Om man är prenumerant på Dagens Nyheter så har man rätt att ta fram tio artiklar i månaden gratis via DN:s Arkiv.

 

 

 

 

"Tro och vetande - igen". Artikelserie i Svenska Dagbladet med början söndagen den 15 september. Artikelserien avslutades med två artiklar den 22 december. Det har blivit tretton artiklar. 
Tro och vetande - alla länkar 
Nytt mars 2003!

 

Själavård. Artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet. Länkar 2.9. Gensvar 12.9.

Tio Guds bud. Artikelserie i Dagens Nyheter med början den 3 juli.

Om den moderna människans behov av riter. 

Två recensioner av Margareta Brandby-Cöster: Att uppfatta allt det mänskliga: underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

(1) Ärkebiskop KG Hammar i påskintervju i Kyrkans Tidning
(2) Gensvar på KG Hammars kyrkovision.

Göran Skytte och Olof Buckard i debatt om ärkebiskop KG Hammar och bibeltolkning. Senaste 8.2.

Klosterprojektet. Artikelserie om retreater med långtidsdömda på fängelse. Svenska Dagbladet Idagsidan januari 2002. Senaste och sista länk 17.1. 

Två recensioner av Ola Sigurdson: Ett djupare brus i tystnaden. Svenska Dagbladet och Göteborgsposten.

Tre recensioner av Werner G Jeanrond: Gudstro - teologiska reflektioner II. Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Svensk Kyrkotidning (mars 2002).

Två artiklar i Dagens Nyheter om "occidentalismen" - en aggressiv karikatyr av Väst som en kall, dekadent och själlös livsform. (16 och 17 januari 2002)

 

Expedition Jesus. Artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet under jul- och nyårshelgen 2001 - 2002. Sista 10.1.2002.

 

Arkiv 2001

Ett litet axplock av materialet.

 

Var går gränsen för kyrkans politiska ställningstaganden? Debatt om ärkebiskop KG Hammars offentliga utalanden. (Första 28.11. Senaste 8.12)

Behöver vi nya riter för livets nyckelhändelser? Understreckare i Svenska Dagbladet

Stamcellsforskning
och etik.
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet. Oktober till december 2001.
Alf Svensson, Erwin Bischofberger, Werner Jeanrond, Fredrik Sveneaus, Bengt Wadensjö, Helle Klein

Tre kolumner om kyrkan och kristen tro på ledarsidan i Dagens Nyheter. Och en ledare. 14 - 19 augusti.

bell hooks, svart amerikansk feminist med rötter i den svarta baptistiska kyrkan. Två kulturartiklar runt temat kärlek. (Länkar den 7.7)

Tema Mystik. Fyra artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 12, 1718 och 19 april

Tema tröst. Tre artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 27 och 28 mars och den 5 april.

Torbjörn Tännsjö: "Gud saknar moralisk relevans". Artikel på Liv & Samtid i Kyrkans Tidning nr 29-30.

Om begäret. Intervju med teologen Ola Sigurdson på Idagsidan i Svenska Dagbladet. Två artiklar den 7 och 8 februari.

 

 

Arkiv 2000

Ett litet axplock av materialet.

 

Min tro. Artikelserie i Dagens Nyheter, söndagar, på livsåskådningssidan Tro och existens. Sex artiklar från hösten 2000.

Opus Dei - Guds verk?
Utöver länkar till den stort upplagda artikelserien på Expressens kultursida om den inflytelserika katolska organisationen Opus Dei så finns länkar till material från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och den katolska kulturtidskriften Signum.

Tema: Skuld Artikelserie på Idagsidan, Svenska Dagbladet.

Tema: Kristendom, antisemitism och påvens besök i Israel i mars 2000.

Religion och naturvetenskap.
Nio debattardiklar i Dagens Nyheter, Kulturdelen, under februari till april.

Artiklar som under år 2000 återpublicerats på Språk, tro och religion.

 

Arkiv 1999

Ett litet axplock av materialet.

En fri kyrka? Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter om Svenska kyrkan och den nya kyrkoordningen från december 1999.

"Kyrkan inför 2000-talet". Debatt med sex inlägg på Brännpunkt i Svenska Dagbladet sommaren 1999

"På spaning efter Gud", lång artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet som började den 22.12.1999.

 

[länkar] [sidans början]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001]
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2005]

 

Tanken bakom denna 'artikelservice'.

Förutsättningen för att länka eller 'återpublicera' är att textmaterialet har någon form av anknytning till den problematik kring religiositet, tro och kristendom som är i fokus på webbplatsen Språk, tro och religion. Denna del av webbplatsen öppnades i början på september 1999.

 

Länkar till aktuella artiklar, debatter och recensioner.

Under de sista åren har det skett en snabb utveckling på de stora dagstidningarna när det gäller webbpublicering. Webbupplagan av tidningen sparas vanligtvis i sin helhet 30 dagar. En del material, tex Svenska Dagbladets understreckare finns tillgängliga direkt via webbplatsen i 90 dagar. Visst material har fått unika adresser från början och finns kvar så länge som tidningen finner det publicistiskt motiverat. Gamla nummer av tidskrifter som webbpublicerar finns i regel kvar på Internet tillsvidare. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att länka till aktuella artiklar med anknytning till problematiken på denna webbplats och därmed i någon mån öka chansen att de blir hittade och lästa.

 

Återpublicering:
Webbpublicering av förut tryckt material

På denna del av webbplatsen kommer även en del recensioner, debattinlägg och artiklar som förut har publicerats i dagstidningar och tidskrifter att webbpubliceras. Det kan också vara frågan om ny webbpublicering av material som funnits tillgängligt på Internet men som försvunnit från den publicerande tidningens webbplats. Därav uttrycket 'återpublicering'. Det innebär att förutsättningen för webbpubliceringen är tillstånd av såväl författare som tidning/tidskrift. Det är ett sätt att i någon mån öka tillgänglighet och 'livslängd' för en del texter med anknytning till problematiken på webbplatsen Språk, tro och religion.

 

Internet som 'långsamhetens teknik'

Internet är i mycket en 'snabbhetens teknik'. Genom webbupplagor av dagstidningar och tidskrifter där det publicerade materialet finns tillgängligt en månad eller längre så uppstår den paradoxala och intressanta effekten att Internet också håller på att bli en 'långsamhetens teknik' som aktivt kan befrämja fördjupad reflektion och eftertanke. Denna 'långsamhetens sida' kan sedan ytterligare stödjas genom den form av länkning och återpublicering som är huvudtanken bakom denna del av webbplatsen Språk, tro och religion

      Vad gäller dagstidningar följer jag för egen del Dagens Nyheter,  Svenska Dagbladet och i någon mån Göteborgsposten. Tips mottages gärna. Det kan också bli aktuellt att 'återpublicera' intressanta artiklar på Språk, tro och religion om de blir borttagna från den aktuella tidningens webbplats. Eftersom mina hitintillsvarande erfarenheter säger att det i stor utsträckning är oförutsägbart när en artikel försvinner från t.ex. en dagstidnings webbarkiv är jag tacksam om uppmärksamma besökare upplyser mig via stor@existentiell-tro.net om länkar som har upphört att fungera. 

 

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.

[länkar] [sidans början]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001]

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten för artiklar i tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förhoppningsvis ska länkarna inte finnas kvar allt för länge efter att de har upphört att fungera. Om jag missar att ta bort icke-fungerande länkar meddela mig gärna via stor@existentiell-tro.net. Artikelrubriker och ingresser finns däremot kvar som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Presstext, Mediearkivet och Artikelsök. De flesta skolor har tillgång till dessa tjänster.

 

Christina Zaar: "Skomakaren som blev andlig själavårdare". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, söndagen den 29 december 2002. Religiösa mystiker hör till det förgångna - det kan vi få för oss, vi som lever i den ständigt blippande elektronikens tid. Men det är bara fyrtio år sedan Hjalmar Ekström, en av Sveriges stora mystiker, dog. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 30.12.2002.)

Ola Sigurdson: "Har Guds rike flyttat till Las Vegas?" Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-12-29. Under 1900-talets senare del kom religionen att dels kommersialiseras, dels fossiliseras. Nu tycks emellertid det religiösa intresset vara på väg tillbaka, men det är en delvis ny religiositet i en förändrad värld. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.12.2002.)

Per Beskow: "Det gåtfulla Thomasevengeliet". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-12-20. Sedan Thomasevangeliet upphittades vid Nilstranden år 1945 har dess eventuella gnostiska tendenser diskuterats livligt. Nu föreligger texten, en samling Jesusord som uttrycker en individualistisk och inåtvänd fromhet, i en kommenterad svensk utgåva. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 21.12.2002.)

Kim Salomon: "Antisemitismen känner inga nationella gränser". Svenska Dagbladet, Kultur, den 20 december 2002. Recension av Nils Erik Forsgård: Alias Finkelstein: studier i antisemitisk retorik. 175 s. Schildts, 2002. Se även länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet. (Länk 21.12.2002.)

Barbro Eberan: "Kyrkans tur att rannsakas för Förintelsen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-12-09. För några år sedan väckte Daniel J Goldhagen uppståndelse när han anklagade det tyska folket kollektivt för att ha stått bakom Hitler och Förintelsen. I sin nya bok kräver han skuldbekännelse och gottgörelse av den katolska kyrkan. Barbro Eberan är fil dr och bosatt i Tyskland. Hennes senaste bok heter "Vi är inte färdiga med Hitler på länge än". Se även länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 19.12.2002.)

Erwin Bischofberger: "Johannes Tauler, en mystiker för alla tider".  Svenska Dagbladet, Kultur, den 9 december 2002. Recension av Johannes Tauler: Djup ropar till Djup; Predikningar. Artos, 2002. Urval: Bernard Durel, översättning: Birgit Stolt, inledning av Anders Piltz. (Länk 19.12.2002.)

Lotta Folcker: "Många lämnar Svenska kyrkan". Dagens Nyheter, Del A, torsdagen den 12 december 2002.  Avhoppen från Svenska kyrkan fortsätter. I år har 41 786 personer valt att lämna kyrkan. Årets avhopp är färre än fjolårets toppnotering, men siffran är fortsatt hög.
Lotta Folcker: "Svenska kyrkan tvingas spara". Dagens Nyheter, Del A, fredagen den 12 december 2002. Svenska kyrkans stora förmögenhet rubbas inte i en handvändning. Men börsras och medlemstapp ställer krav på effektivisering och nästa år väntar besparingar. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länkar 17.12.2002.)

Jesper Huor: "Kristna sionister på offensiven". Dagens Nyheter, Kultur, onsdagen den 4 december 2002. En bästsäljande undergångsroman har blivit en bibel för "kristna sionister" världen över. Författaren, Tim LaHaye, är en kristen fundamentalist som gärna hetsar mot rockmusik andra "djävulens påfund". (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 6.12.2002.) Se också artikeln "Uppryckt eller kvarlämnad? - Om apokalyptism i kristen populärkultur" av Bruno Sollerman i Tidningen Broderskap, nr 42/2001,

Tomas Lerner: "Är det verkligen vettigt att döpa nyfödda barn?" Dagens Nyheter,  Tro och Existens, söndagen den 24 november 2002. En jude, en kristen och en muslim. Vad skiljer och vad är gemensamt? Några gymnasieelever träffade representanter för de tre religionerna. Frågestunden blev intensiv. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 1.12.2002.)

Tommy Olofsson: "Underhållande guide till Gamla testamentet". Svenska Dagbladet, Kultur, den 20 november 2002. Recension av Stellan Ottosson: Profeter, kärlek och ond bråd död. Gamla testamentet läst av ett Guds barnbarn. Carlssons, 2002. (Länk 21.11.2002)

Marie Starck: "En kvinna kan leva ett rikt liv utan en man". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, söndagen den 10 november 2002.  I Västerlandet betraktas sexuell tillfredsställelse som en mänsklig rättighet. Men det finns kvinnor som medvetet väljer celibatet för något de anser vara större: att odla kärleken till Gud utan att begrava sin kvinnlighet. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 11.11.2002.) Vad gäller en syn på sexualiteten som från andra utgångspunkter också bryter mot förhärskande synsätt och mönster se "Tre erfarna kvinnor om erotik" på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 16 oktober med gensvar den 14 november. Nytt 4.12. Den appell "om sexualitetens djupa och höga värden" som låg bakom Idagartikeln "Tre erfarna kvinnor om erotik" kan hittas på den nyöppnade webbplatsen Inannas döttrar. Se också "Kärlek, erotik och karezza". 

 

Hösten 2002:
Tro och vetande. 

När det nu hunnit bli den 10 november har det blivit så pass mycket material kring temat Tro och vetande att det har samlats på en egen sida. Senaste tillskott den 17 december.

 

 Ola Sigurdson: "Essäer om livets och erfarenheternas Gud". Svenska Dagbladet, Kultur, den 15 oktober 2002. Recension av Torsten Kälvemark: Låset av ull. Utsikter över andliga landskap 208 s. Norma. CA 256:- (Länk 16.10.2002)

Nisse Larsson: "Skrifterna förenar religionerna". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, söndagen den 6 oktober 2002. Vad står egentligen i Bibeln och Koranen? Vilka belägg finns där för alla regler och påbud som judar, kristna och muslimer ska följa? Religionshistorikern Christer Hedin har lusläst de heliga skrifterna. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 9.10.2002.)

Thomas Lerner: "Francisco fann sin frihet i fängelset".  Dagens Nyheter,  Tro och Existens, söndagen den 29 september 2002. Han lyssnar på sina medfångar - och sin inre röst. Livstidsdömde Francisco Severino säger att han hittat tillbaka till sin Gud. Och äntligen känner han sig fri. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 1.10.2002.) Se också Svenska Dagbladets artikelserie Klosterprojektet som handlar om retreatverksamhet bland långtidsdömda. En av artiklarna handlar om Francisco Severino.

Erwin Bischofberger: "Kristendomens avsked från judendomen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-09-27. I dag mottar Magnus Zetterholm årets Cliopris för sin forskning om varför kristendomen skilde sig från sin judiska moderreligion. Studien anlägger ett sociologiskt perspektiv på Syriens huvudstad Antiokia och väcker även frågor om relationen mellan vetenskaplighet och konfession. Se även länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet.. Se också Carl Otto Werkelids intervju med Magnus Zetterholm i Svenska Dagbladet den 12.9. Se även länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet.

Elisabeth Cervin: "Välgörenhet ett livsvillkor".  Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 9 september 2002. Gustavo Gutiérrez, 74-årig pionjär inom den katolska befrielseteologin, föreläser världen över. Arbeta för rättvis handel och mot rasism, svarar han när Svenska kyrkans folk rådfrågar honom om hur kyrkan kan bidra till en bättre värld. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 15.9.2002.)

Carl Otto Werkelid: "Han avslöjar judehatets rötter".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-12. Om några veckor får Magnus Zetterholm Cliopriset. Han är filosofie doktor i Nya testamentets exegetik - inte teologie. Det är han nöjd med. Hans kontroversiella avhandling om kristendomens avskiljande från det judiska stamträdet är religionsvetenskap - inte teologi. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.9.2002.) Se också länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet.

Ylva Herholz: "Religionerna måste mötas".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-10. William Johnston tror inte att politiker, vetenskapsmän eller jurister kan åstadkomma världsfred. I över 50 år har denne jesuitpater levt och verkat i Japan. Nyss var han på Sverigebesök och talade då, apropå 11 september, inte bara om vikten av att föra dialog religionerna emellan utan även med terrorister. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 12.9.2002.)

Cristina Zaar: "Hälften väljer konfirmation". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 1 september 2002. Svenska kyrkan genomför just nu en kampanj för att locka ungdomar till konfirmationsläsning. Sedan 1995 har andelen konfirmerade 15-åringar sjunkit från 59 procent till 51. Skillnaderna är dock stora mellan olika delar av landet. Se också "Konfirmation utan Gud", om alternativ eller 'borgerlig' konfirmation i regi av Humanisterna. Göteborgsposten den 17 juni 2002. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länkar 9.9.2002.)

Mirka Bialecka: "Vittnesmål över den iscensatta glömskan". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-08-31. I sina litterära vittnesberättelser från de sovjetiska tvångsarbetslägren räddade Varlam Sjalamov och Gustav Herling de döda fångarnas öden undan glömskan. Skildringarna erbjuder ett viktigt komplement till mer schematiska analyser av den kommunistiska totalitarismen. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.9.2002.)

 

Svenska Dagbladet Idagsidan:
Artikelserie om själavård.
(augusti - september 2002. Sista 12 september) 

(1) Agneta Lagercrantz: "Själavårdare - en terapeut i tiden - och bortom".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-08-26. De är inte coola. De syns inte mycket på den offentliga scenen. Och de är tysta, ja hemliga. Ändå är de trendiga. Vi talar om själasörjarna - präster, pastorer, diakoner och lekmän som är specialutbildade för att samtala om vår inre (existentiella) smärta. I fyra artiklar ska Idags reporter Agneta Lagercrantz försöka besvara frågan varför allt fler svenskar söker hjälp hos själasörjare. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.9.2002.)

(2) Agneta Lagercrantz: "I det innersta ska man röra sig varsamt". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-08-27. Är jag någon? Känns livet orättvist? Skaver åren som gått? Vanliga mänskliga känslor och funderingar, men mer eller mindre förbjudna att yppa i bekantskapskretsen. En villig samtalspartner finns dock: själavårdaren. I går skrev vi att allt fler svenskar söker sig till terapeututbildade präster och diakoner för att reda ut sin livssmärta. I dag ska vi tala om hur själavårdaren arbetar. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.9.2002.)

(3) Agneta Lagercrantz: "Gud finns också i den onda människan". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-08-28. I mötet med en själasörjare kan samtalet handla både om andras kränkningar och det egna dåliga samvetet. Men vad händer med själasörjaren som lyssnar på vårt lidande? För fängelsprästen Malte Hasselqvist blev bördan för stor när han försökte omvända Yngsjömörderskan sommarn 1890. Han blev spelets fånge, berättar Göran Bergstrand, som skrivit en uppmärksammad bok om sin historiska kollega. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.9.2002.)

(4) Agneta Lagercrantz: "Lossa tyglarna om du vill finna ditt sanna jag". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-08-29. Är du den slanka charmören? Eller den feta tråkmånsen? Säkert ingen av dessa. För att lära känna oss själva måste vi krossa alla falska självbilder och se den man är inför Gud, för där finns det som är starkt och riktigt och gör alla relationer möjliga. Det säger Magnus Malm, retreatledaren som liknar andlig vägledning vid westernridning. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.9.2002.)

(5) Agneta Lagercrantz: "Det är inte bara Gud som helar". Svenska Dagbladet, Gensvar. Idagsidan, 2002-09-12. Vad är kärnan i själavård, egentligen? Läsarnas brev till redaktionen vittnar om "mersmak", en vilja att fortsätta det offentliga samtalet om livsviktiga frågor. För visst handlar själavård om det djupaste inom oss, men det existerar inte bara i kristna sammanhang, påpekar brevskrivarna. (Kursiv - SvD:s ingress i pappersupplagan. Länk 13.9.2002.). Den i artikeln citerade Carl Gustaf Olofsson är webbplatsens redaktör. (Olofssons gensvar är webbpublicerat i sin helhet 16.11.2003)

 

Cristina Zaar: "Filosofisk park samlar västerländska giganter". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 25 augusti 2002. För snart tjugofem år sedan drog sig professorn och samhällsdebattören Gunnar Adler-Karlsson tillbaka till Capri och sitt eget utbildningsinstitut. Nu har han också skapat en filosofisk park där, en hyllning till västvärldens vishet.  (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 26.8.2002.)

P C Jersild: Nya besked om livet efter detta. Dagens Nyheter,  Signerad kolumn på ledarsidan den 6 juli 2002. Den västerländska kulturen står i en närmast omätbar tacksamhetsskuld till den kristna eskatologin, läran om de yttersta tingen. Utan himmel och helvetet skulle Dante inte ha diktat "Den gudomliga komedin", Milton inte skrivit "Det förlorade paradiset", Hieronymus Bosch aldrig ha målat "Den yttersta domen", medeltidskyrkorna skulle stå utan Fan på väggen och vi skulle inte kunnat lyssna till Glucks "På de saligas ängder". (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 26.8.2002.) 

Maria Wiell: "Historien om en predikant". Sändaren nr 15/2002 (22 augusti). Sven Lidman den yngre: Fars brytning med Lewi Pethrus var nödvändig. Lewi Pethrus och Sven Lidman var två helt olika personligheter som kompletterade varann. Men samarbetet dem emellan kunde aldrig hålla i längden, de var för olika och hade helt skilda uppfattningar om hur församlingen skulle ledas och utvecklas. (Kursiv - Sändarens ingress. Länk 26.8.2002.)  

Tommy Olofsson: "Guds skrivbiträde på jorden". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-08-04. Pär Lagerkvist förhöll sig ständigt till Bibeln i sitt författarskap i både teman och specifika motiv. Att han även skrev med genremässiga kopplingar till böckerna i Nya testamentet framgår av Stefan Klints föredömliga avhandling. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.8.2002.)

Merete Mazzarella: "Mirakeltrons tid är inte förbi".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-05-19. En ny bok om mirakler presenterar undersamma händelser i den romersk-katolska och grekisk-ortodoxa världen. Den okritiska redovisningen lämnar en känsla av att det måste finnas betydligt meningsfullare ingripanden för Vår Herre. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.8.2002.)

Erik Sidenvall: "Reformationens existentiella historia". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-05-21. Genom att studera kyrkobokföringen i byn Morebath mellan åren 1520 och 1574 visar Eamon Duffy i en ny bok hur bygemenskapen förhöll sig till och påverkades av den engelska reformationen. Det "lilla" perspektivet tycks svara på vår tids sökande efter identitet och sammanhang. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.8.2002.)

 

Tio Guds bud. 
Artikelserie i Dagens Nyheter.

Nytt sätt att se på Tio Guds bud. 
Du ska inte stjäla eller döda. Om detta är alla överens. Men får man inte vara avundsjuk på grannens villa eller kåt på hennes man?
På Insidan i Dagens Nyheter inleddes den 3 juli en artikelserie om tio Guds bud. Den 9 augusti avslutades artikelserien med gensvar från läsarna.
(Kursiv - DN:s ingress. Länk 2.8.2002.)

Se också diskussionsmaterialet "Budord för en modern tid".

(15.8.2002)

 

Ann Lagerström: "Kan en rit se ut precis hur som helst?" Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-05-13. Rapport från en konferens på Sigtunastiftelsen om ritens betydelse för nutidsmänniskan och sökandet efter nya bärkraftiga riter. (Länk 2.7.2002. - Detta är egentligen nygammalt. På grund av allvarliga dataproblem när artikeln kom missades länkningen. Men bättre sen än aldrig). På temat rit se också "Det moderna livet behöver nya invigningsriter". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-11-18 av Merete Mazzarella.  

Lisbeth Lindeborg: "Vi förlåter aldrig judarna för Auschwitz".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-07-02. Den "sekundära" antisemitismen sågs länge som ett tyskt fenomen. Men en allt större gemensam europeisk skuld i Förintelsen, har underblåst en ny antisemitism där skulden för skuldkänslan läggs på judarna. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.7.2002.) Se också länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet.

 

Två recensioner av Margareta Brandby-Cöster: Att uppfatta allt mänskligt: underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap.  Karlstad University Studies, Karlstad, 2001, 267 s.

Maria Södling: "Selma dök djupt i det jordiska". Dagens Nyheter, Kultur den 20 februari 2002. Underströmmar av luthersk livsförståelse finns i Selma Lagerlöfs texter. Men de har sällan blivit sedda, precis som en viss kristen tro "ser ut som ingenting". Teologen Margareta Brandby-Cöster vrider på kalejdoskopet och ser en ny bild. (Kursiv - DN:s ingress.) Den webbpubliceras här (23.4.2002) med tillstånd av såväl skribent som DN. Tillståndet från DN gäller ett år.

Erland Lagerroth: "Den lutherska Lagerlöf". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-01-08. Genom att konfrontera fyra tankefigurer hos Martin Luther med Selma Lagerlöfs berättelser, får prästen Margareta Brandby-Cöster båda att framstå i ett klarare ljus. Recension av Margareta Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt. Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.1.2002.)

(23.4.2002)

 

 

Två recensioner av Ola Sigurdson: Ett djupare brus i tystnaden: trettio texter om Gud och människan, Cordia, Örebro, 2001.

Sven Rånlund: "Alternativt kyrkoår börjar med firmafest". Göteborgsposten Kultur, 2002-02-24. Gud har alltid överlevt sin egen död, konstaterar Ola Sigurdson i sin infallsrika bok om relationen mellan Gud och människa. (Kursiv - GP:s ingress.) Recensionen webbpubliceras här (27.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som GP.

Gunnel Vallquist: "Sökes: mysteriet i vardagen". Recension av Ola Sigurdson: Ett djupare brus i tystnaden, 151 s. Cordia. ca 227:-. Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-02-21. Efter 1900-talets uppgörelse med kyrka och tro har tomrummet fyllts av andra gudar. Vi måste erkänna vår längtan efter något som är större än varumärken, skriver Gunnel Vallquist som har läst Sigurdsons "Ett djupare brus i tystnaden". (Kursiv - Svenska Dagbladets ingress. Länk 24.2.2002.) 

(27.3.2002)

 

 

"KG Hammar utmanar kyrkan i påskintervju". Intervju i Kyrkans Tidning nr 13-14/2002.  – Vetekornets lag gäller även för Svenska kyrkan. Den måste våga bejaka sin egen död. Det säger ärkebiskop KG Hammar i ett okonventionellt påskbudskap. Hans vision är en helt ny typ av kyrka, utan formella strukturer och hierarki, dit människor dras av saken mer än av aktiviteter. (Kursiv - Kyrkans tidnings ingress. Länk 27.3.2002.) Kyrkans Tidning inbjöd läsarna att skriva gensvar. Special: Läs webbredaktörens gensvar under rubriken "KG Hammars vision gör mig glad och hoppfull". Det publicerades i Kyrkans Tidning nr 16. (webbpublicerat här den 25 april).

Ola Sigurdson: "Ryktet om Guds död är betydligt överdrivet".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-03-21. Efter att ha avslöjat fördomarna hos det förmoderna tänkandet har det upplysta förnuftet nu vänt kritiken mot sig självt och börjat tänka över sina egna fördomar. En ny bok reflekterar kring "Guds återkomst" i postmodernistisk filosofi. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 24.3.2002.)

Jonas Eek: "Svagt intresse för teologisk debatt i kyrkan". Kyrkans Tidning, Debatt, nr 11/2002. Inom Svenska kyrkan lönar det sig inte för präster att forska och doktorera. Ett par hundralappar mer i lönekuvertet är lönen för mödan. På toppen av detta läggs nu Tro&Tanke ner, vilket bekräftar den svaga inomkyrkliga debatten och intresset för en sådan. Det skriver Jonas Eek, själv nybliven teologie doktor. (Kursiv - Kyrkans tidnings ingress. Länk 16.3.2002.)

Christina Zaar: "Människor behöver en tydlig teologisk röst". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 3 mars 2002. Synen på kön och sexualitet har svängt helt under efterkrigstiden. Det av Gud givna äktenskapet mellan man och kvinna har blivit ett kontrakt mellan två parter oavsett kön, men ännu finns ingen enighet inom kyrkan om synen på homosexualitet.  (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 6.3.2002.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

 

Tre recensioner av Werner G. Jeanrond: Gudstro - teologiska reflexioner II, Arcus förlag, 2001.

Björn Skogar: "Gudstro från katedern". Svensk Kyrkotidning nr 10/2002 (8 mars). Den webbpubliceras här (16.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som SKT.

John Swedenmark: "Kristendom och hermeneutik smälter samman". Göteborgsposten, Kultur den 24 februari 2002. Recensionen finns inte tillgänglig på GP:s webb. Den webbpubliceras här (5.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som Göteborgsposten.

Astrid Söderbergh Widding: "Gud och våra frusna relationer". Svenska Dagbladet, Kultur, den 1 mars 2002. (Länk 3.3.2002).

(16.3.2002)

 

Robert Odén: "Så gick det sedan: Krister Stendahl ångrar inte sitt Waterloo". Kyrkans Tidning, nr 7/2002.  –Det här blev mitt stora Waterloo. Jag försökte men tystnade och gav upp. Men jag ångrar mig inte, säger biskop emeritus Krister Stendahl. För femton år sedan, 1987, rasade en teologisk strid kring hans uppsats om själens odödlighet, där han ifrågasatte den traditionella kristna ståndpunkten. Läs om striden i vår serie Så gick det sedan. (Kursiv - Kyrkans Tidnings ingress. Länk 22.2.2002.) Se också länkar på med anknytning till Stendahls syn och striden 1987

 

Debatt i Svensk Kyrkotidning 2001-2002 utifrån frågan "Varför dog Jesus på korset?". 

Debatten har omedelbar anknytning till den problematik som diskuteras i artikeln "Kristus är uppstånden!" (Svensk Kyrkotidning, nummer 16/1998, s. 192-198) som är webbpublicerad här på Språk, tro och religion och som är fokus för den teologiska textsamlingen under Tema kristologi. Inläggen kommer därför att redovisas i anslutning till Tema kristologi med uppgifter om skribent, rubrik och tidningsnummer för att den intresserade lätt ska kunna hitta dom och sedan fundera vidare över argument, ståndpunkter och tolkningar visavi de som formuleras i "Kristus är uppstånden!". Uppgifterna är sammanställda på en särskild sida.
Svensk Kyrkotidning finns på större bibliotek och kan uppbringas på de flesta pastorsexpeditioner.  

(9.2.2002)

 

Gunnel Vallquist: "Katolska kyrkan behöver öppna för dialog".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-02-02. Den centralisering av makten som nu råder inom den katolska kyrkan är utan motstycke i kyrkans historia. Det Andra Vatikankonciliet utlovade viktiga reformer och en bättre dialog med Rom, men detta har hindrats av den romerska kurians byråkrati. Gunnel Vallquist är katolik och ledamot av Svenska Akademien. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.2.2002.)

 

Svenska Dagbladet, Brännpunkt:

Olof Buckard och Göran Skytte i debatt om ärkebiskop KG Hammar och bibeltolkning.
Senaste (sista?) 8.2.

Olof Buckard: "För Guds skull, Skytte!". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2002-01-31. Solidaritet. Varken Jesus eller påven kan användas i den groteska hetsen mot ärkebiskopens kamp för rättvis fördelning. Ytterst handlar kristen tro om solidaritet med de marginaliserade, skriver Olof Buckard i en kritisk granskning av Göran Skyttes förkunnelser i SvD. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.2.2002.)

Göran Skytte: "Buckard slirar i teologin". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2002-02-01. Jag tror inte på ett budskap, som säger att endast den svage duger inför Gud. Den gränsen är omöjlig att dra. Jesus hade inte taxeringskalendern som måttstock. Fattigdomsdemagogen Buckard är bara bokstavstroende när texterna rör rikedomens förbannelse, skriver Göran Skytte. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.2.2002.)

Två repliker till Göran Skytte. Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2002-02-06.
Olof Buckard: "Religiöst struntprat, Skytte!".  Visst har rika rätt att gå i kyrkan och be som alla andra. Men rikedom kan deformera människonaturen. Det är det Jesus varnar för. Frågan är hur rikedom förvaltas, skriver Olof Buckard i en slutreplik till Göran Skytte. 
Evert Svensson: "Rättvis fördelning kräver beskattning". (Samma länk som ovan. Man får bläddra ner en bit.) Evert Svensson är ordförande i Internationella Broderskapsrörelsen.

Stefan Edman: "Skarp-Skytte mot ärkebiskopen". I en signerad artikel på ledarsidan i tidningen Broderskap (nr 6/2002) ger Stefan Ekman sin syn på Göran Skyttes kritik mot KG Hammar. ( Länk 8.2.2002.)

 

Petter Olofsson: "Konsten att vara en europeisk muslim".  Dagens Nyheter, Kultur, den 20 januari 2002. Varför vill unga muslimer, uppvuxna i västvärldens demokratier, resa till Afghanistan för att kämpa på talibanernas sida? En av dem som funderat mycket på svaret är Tariq Ramadan, schweizisk filosof och barnbarn till grundaren av det fundamentalistiska Muslimska brödraskapet i Egypten. På en järnvägsrestaurang i Genève träffade Petter Olofsson mannen som korsade sina spår. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 20.1.2002.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Kjell Blückert: "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större?Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-01-05. För teologins del väckte 1800-talets nya vetenskapsideal frågan huruvida den teologiska forskningen fick bedrivas i "evangelisk frihet", obunden av kyrkans trosgemenskap. En ny avhandling illustrerar tvistefrågan genom att utreda omständigheterna kring Torgny Segerstedts förvägrade docentur. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.1.2002.)

Christina Zaar: "Här höjs inga pekpinnar". Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 13 januari 2002. I fem år har en grupp män med olika religion träffats för att diskutera livsfrågor. Med tiden har de fått allt större betydelse för varandra. I full respekt för de andras åsikter bidrar alla med sin uppfattning. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 20.1.2002.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Nisse Larsson: "Jesus föddes nog under en varmare årstid".  Dagens Nyheter,  Tro och Existens, den 23 december 2001. Inte föddes Kristus den 25 december. Det är politik som placerat Jesusbarnets födelsedag på juldagen. När föddes han då? Bibeln ger inte många ledtrådar, men forskarna drar fortfarande i dem som finns. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 20.1.2002.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

 

Dagens Nyheter, Kultur Essä:
Occidentalismen. 

(16 och 17 januari 2002. Artikeln publicerades först i New York Review of Books.)

Margalit och Buruma (1): "Occidentalism, eller fyra skäl att bomba Babylon". Dagens Nyheter den 16 januari. För över tjugo år sedan myntade Edward Said "orientalism", som beteckning på Västerlandets imperialistiska och nedlåtande bild av Östern och arabvärlden. I två artiklar analyserar Avishai Margalit och Ian Buruma "occidentalismen" - en aggressiv karikatyr av Väst som en kall, dekadent och själlös livsform. Occidentalisterna, från Hitler till Mao Zedong och bin Laden, avskyr staden, föraktar det torra förnuftet och fruktar kvinnans frihet. Mot västerlandets materialism ställer de en heroisk och manlig kamp för en andligare världsordning. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 17.1.2002.) (Efter att ha varit utan fungerande länk en längre tid finns nu en ny länk. 28.2.2004)

Margalit och Buruma (2): "Kvinnligheten fördärvade Väst". Dagens Nyheter den 17 januari. I gårdagens artikel analyserade Avishai Margalit och Ian Buruma den religiösa bakgrunden till hatet mot västerlandet, symboliserat som skökan Babylon. I dag diskuterar de occidentalisternas hjältedyrkan och förakt för den strävsamma och trygghetsfixerade borgerliga människan. Det visar sig att det är kvinnans frigörelse som bär skulden till att västerlänningen blivit så ohågad för hjältedåd. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 17.1.2002.) (Efter att ha varit utan fungerande länk en längre tid finns nu en ny länk. 28.2.2004)

Artikelförfattare: 
Avishai Margalit. Professor i filosofi i Jerusalem. Utkommer inom kort med "The Ethics of Memory".
Ian Buruma. Författare, bosatt i London. Hans senaste bok "Bad Elements" handlar om kinesiska dissidenter.

På svenska finns Det anständiga samhället: för en värdighetens politik, (Daidalos, 1998) av Avishai Margalit. 

 

Per-Martin Meyerson: "Vatikanen var en huvudkälla för antisemitismen".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-01-12. Endast mot bakgrunden av den katolska kyrkans långvariga dehumanisering av judarna går det att förstå hur Förintelsen blev möjlig. I en ny bok redogör David I Kertzer för de monstruösa antisemitiska föreställningar som lagrats under generationer, med den kristna kyrkan som drivande kraft. Per-Martin Meyerson är fil dr i nationalekonomi. Han arbetar för närvarande med ett projekt om den religiösa och politiska toleransens karaktär och villkor. (Se också länkarna under Tema: Kristen antijudiskhet. När det gäller den händelse i Damaskus 1840 som berörs i artikeln se också Jacki Jakubovskis artikel "Myten om ett blodbad" i Dagens Nyheter den 3.10.2000.) (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 14.1.2002.)  

 

 

Svenska Dagbladet Idagsidan:
Klosterprojektet.
(januari 2002 - sista länk 17 januari)

Klosterprojektet startade i januari förra året då åtta långtidsdömda från olika anstalter fick bo tillsammans på Kumla under tystnad i en månad.
     Prästen Truls Bernhold är anställd på heltid under hela 2002 för att arbeta med olika retreater inom kriminalvården, alla förlagda till en cellkorridor iordningställd på Kumlaanstalten.
     Under retreaten är tv, radio och besök inte tillåtna. Bara på söndagar får man läsa brev och tala i telefon. Prästen har 40 minuters enskilt samtal med var och en varje dag. Han hjälper till att skapa en återblick på det gångna dygnet och ger nya uppgifter för nästa dag. Reflektion, meditation och bön är schemalagt flera timmar varje dag.
     De viktigaste redskapen är tid och tystnad som enligt prästen föder tillit och tro.
(Kursiv - Svenska Dagbladets presentation av Klosterprojektet och artikelserien.) 

(1) Agneta Lagercrantz: "Jag hade Satan inom mig".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-07. I dag samlas åtta långtidsdömda från olika anstalter i Sverige på Kumlaanstalten för att "gå i kloster". I en månad ska de bo under sträng tystnad i en cellkorridor med kyrksal och speciella rum för meditation. Metoden provades första gången för ett år sedan. Då var Francisco Severino en av pionjärerna. Nu pluggar han religion och vill jobba som diakon under sitt livstidsstraff. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.1.2002.)

(2) Agneta Lagercrantz: "Fader Truls visar vägen".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-08. I går berättade vi om hur livstidsdömde Francisco Severino upplevde en månadslång retreat på Kumla. Under en övning fick han och de andra bära plasthandskar. Ett av många infall av prästen Truls Bernhold, som är projektets ledare. Han vill få fångarna att tappa kontrollen och därmed bereda vägen för den helige andes arbete. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.1.2002.)

(3) Agneta Lagercrantz: "Muck från det inre fängelset".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-09. "Sveriges farligaste man", blev han kallad en gång i Expressen, före detta bankrånaren Harry Stenroos. Våldsamheten, och det starka drivet efter pengar, girigheten, delar han med sina medfångar Richard och Aleksander Petrovic. Men nu försöker han och hans två "klosterbröder" bli redbara, hur rutten världen än är ... (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.1.2002.)

(4) Agneta Lagercrantz: "Alla blir lugna av "klostret"". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-14.  Han har inte mer tro än de flesta svenskar. Och är garvad vad det gäller brottslingar och olika behandlingsprogram, efter 34 år inom kriminalvården. Men effekten som Klosterprojektet på Kumlaanstalten haft på de intagna har förbluffat enhetschefen Leif Nilsberth. Något sådant har han inte sett tidigare. - Deras fasad har ramlat. Nu kan jag se människan bakom den tuffa ytan. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.1.2002.)

(5) Agneta Lagercrantz: "Straff ska inte vara samhällets hämnd". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-15. Alla mår bra av andlighet. Så också livstidsdömda fångar. Det menar justitieministern Thomas Bodström: - För de långtidsdömda fyller innebörden av det kristna budskapet särskilt bra sin funktion. Samhället tjänar på att ha en kriminalvård som ger dem rätt till förlåtelse, till att få en andra chans. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.1.2002.)

 

 

Stefan Eriksson: "Genetisk kunskap gör oss friare än någonsin". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-12-29. I samband med att den genetiska forskningen diskuteras framförs ofta tanken att kunskapen om genernas styrande funktioner leder till en biologisk determinism. Men lagbundenhet och orsakssammanhang står inte i konflikt med den fria viljan, utan är i själva verket dess förutsättning. Stefan Eriksson är teol.dr. och forskare vid forskningsprogrammet i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet. Han skrev sin avhandling om betydelsen av Wittgensteins filosofi för vår syn på religion. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Erik Sidenvall: "Den mångtydiga sekulariseringen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-12-24. Kyrkan och kristendomen har inte längre samma betydelse som de hade i det förindustriella samhället. Men sekulariseringen och den moderna kulturens förhållande till religionen är mer komplex än man tidigare föreställt sig. Två nya studier granskar religionens skiftande roller fram till dagens andliga längtan. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

 

Svenska Dagbladet Idagsidan:
Expedition: Jesus.

Artikelserie under jul- och nyårshelgen 2001-2002. Den avslutades den 10 januari med en sammanfattning av de många reaktionerna till Idagsidan.

 

Angelica Risberg Stameus: "Vad är det för fel på Jesus?". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-12-24. Jesus, Grattis på födelsedagen! I tusen år har Sverige varit ett kristet land. Frågan är: hur länge till? För trots att de flesta av oss har en känsla av en högre makt, är det bara 6 procent i Sverige som räknar sig som bekännande kristna och som regelbundet går i kyrkan. En kyrka som söker nya sätt att locka - fast knappast med mannen på korset. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Per Brinkemo: "Ingenjörsmentalitet bakom nej till Jesus". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-12-27. Man låter sig beröras och fångas av stora författares historier - utan att fråga om de är "verkliga". Men på de mytiska och symboliska berättelserna om Jesus ställer vi kravet att de ska vara "sanna" - annars kan vi inte tro på karln! Det ser teologen Werner Jeanrond som en stor anledning till att Jesus inte längre är så inne hos det svenska folket. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Agneta Lagercrantz: "Jesus kan vara far och syskon - men aldrig mor". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-12-31. Gud kan man inte se - utan att dö, säger Bibeln. Men genom Jesus har han gjort sig själv påtagligt nåbar. För alla? Nej, inte för kvinnor, tycker Kristina Håfström, teologistuderande: - Det enda som levereras är en maskulin bild för det högsta. Ett fundamentalistiskt sätt att tänka, anser hennes tidigare studiekamrat Peter Vang. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Ricki Neuman: "Jesus + judarna = sant". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-02. Vare sig vi tror på honom eller inte så är Jesus en central figur för de flesta svenskar - men inte för alla. Hos muslimerna är han näst sist, av alla 28 profeter. Hos judarna är han bara en predikant bland många andra, fast på väg att bli alltmer accepterad. Nu finns till och med bilderböcker om Jesus - för judiska barn. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Per Brinkemo: "I Jesus krockar tro och vetande".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-03. En gång var hon aktiv i Filadelfiakyrkan och i sin tro på Jesus. Idag är Kerstin Hansen intresserad av religion, men med många frågor. Mattias Eveborn har aldrig drabbats av tvivel. - Kärleken till Jesus är inte alltid lika stark, men relationen finns där, till en levande person av kött av blod. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Anders Haag: "En Gud vid liv".  Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2002-01-10. Andliga frågor skapar stor skrivlust hos Idagsidans läsare. Sällan har vi skådat en sådan strid ström av litterära alster till redaktionen - ofta långa och tänkvärda. Tack för all respons och god läsning. Tyvärr kan vi bara publicera en bråkdel av brevskörden - ett representativt urval av ord från känslosamma bibeltroende läsare, förnuftstroende agnostiker och många däremellan. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.1.2002.)

I anslutning till artiklarna pågår en livlig diskussion på Idagsidans debattforum på Internet med rubriken "Vad är det för fel på Jesus?" Den 4 januari fanns där 146 inlägg. Och det har blivit att antal till sedan dess.   

Av intresse i sammanhanget är artikel "Kristus är uppstånden!" av Carl Gustaf Olofsson. Det är en existentiell tolkning av det omvälvande skeende som ledde till tron på den uppståndne Kristus och som gäller själva centrum i kristen tro. Den publicerades i Svensk kyrkotidning nr 16/1998. Trots att tolkningen kan beskrivas som icke-teistisk och inomvärldslig så synliggör den något av det helt enastående och för världen viktiga som med stor sannolikhet hände i anslutning till Jesu död. 

 

Ola Sigurdson: "Lösningen för en Gud i kris". Svenska Dagbladet, Kultur, den 2 december 2001. Recension av Jack Miles: Christ: A Crisis in the Life of God.  Kom Kristus till som Guds lösning på sin egen inre konflikt? Genom att tolka Bibeln och dess gestalter på rent litterära grunder kommer Jack Miles fram till vanvördiga men intressanta slutsatser. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.12.)

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

 

 

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
Under 2003 har SvD successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Man kan, när det nu blivit december 2003, hitta Understreckare från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2005]

[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2002 väljer man en avbildning från 2003. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2003. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor@existentiell-tro.net

Till sidans början!