[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]
[John Shelby Spong]


 

Debatt om biskop John Shelby Spongs teologi i Kyrkans Tidning. 

(april - maj 2005)

 

Spong: Se också recensioner, intervjuer och debatt hösten 2005!

Senaste tillskott: 9.5, 13.5

Länk till webbplatsens förstasida

 

Debatt i Kyrkans Tidning om den amerikanske biskopen John Shelby Spongs teologi. Debatten har utlösts av frågan om han eventuellt skulle medverka på höstens bok- och biblioteksmässan inom ramen för Se människan, Svenska kyrkans ambitiösa seminariedel. 

 

Bakgrund: Biskop Spong gick i pension år 2000 efter 24 år som biskop i New Jersey i den anglikanska kyrkan i USA. Han har varit en flitig teologisk och kristen författare med över 20 boktitlar från ”Honest Prayer” (1973) och ”The Hebrew Lord” (1974) över ”Liberating the Gospel; Reading The Bible with Jewish Eyes” (1996) fram till ”A New Christianity for A New World” (2001). Den senaste är under översättning och kommer ut på Verbum i augusti 2005 (den kom ut på danska i slutet på april 2004). I slutet på augusti inleder biskop Spong en två veckors turné i Sverige med bland annat ett tre dagars seminarium på Rättviks stiftsgård och besök i Stockholm, Göteborg och Alingsås.
    Projektgruppen för Se människan har tackat nej till ett erbjudande om medverkan av biskop Spong från de svenska värdarna. Kyrkans Tidning var intresserad av motiveringen och tog därför kontakt med projektgruppen. Som fackteologisk medlem i projektgruppen avfärdar Ola Sigurdson John Shelby Spong och hans teologi tvärsäkert och nedlåtande (Kyrkans Tidning, nr 16). Största delen av reportageartikeln i Kyrkans Tidning upptas av Sigurdsons svepande formuleringar kring hur undermålig han tycker att Spongs teologi är. I följande nummer av Kyrkans Tidning (nr 17) publicerades sex gensvar på Sigurdsons uttalanden, två i papperstidningen och fyra på Kyrkans Tidnings webbplats. 
    I Kyrkans Tidning nr 18 svarar Ola Sigurdson (papperstidningen + internet) plus att två inlägg är publicerade enbart på Internet.

 

Kyrkans Tidning, nr 17/2005 

(1) "Överheten är rädd för Spong" av Pelle Söderbäck, stiftsadjunkt i Västerås stift. (papperstidningen + Internet)

(2) "Inte bara fråga för intellektet" av Boel Skoglund, Härnösand (papperstidningen + Internet)

(3) "Teologisk kunnighet eller okunnighet" (Ny länk 28.8.2009) av Carl Gustaf Olofsson, ansvarig för webbplatsen www.existentiell-tro.net (Internet) 

(4) "Släpp in Spong på bokmässan" av Cai Lundberg, kyrkoherde i Göteborgs Haga. (Internet)

(5) "Spong förtjänar inte en arena" av Bengt Gustavsson, Västerås. (Internet)

(6) "Spong får inte sopas under kyrkgolvet" av Bengt Holmberg, fil.lic, amatörfilosof. (Internet)

 

Kyrkans Tidning, nr 18/2005 (4-11 maj)

(7) "Spongs teologi är dålig teologi" av Ola Sigurdson, docent och universitetslektor, medlem i projektgruppen för Se människan, Svenska Kyrkans stora del på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. (papperstidningen + Internet) (Länk 9.5.2005)

(8) "Dålig teologi?" av Marianne Blom, präst emeritus och S:t Lukasterapeut, Hägersten, och Kjell Bengtsson, kyrkomusiker, Alingsås. (Internet) (Länk 9.5.2005)

(9) "Spong är jobbig" av David F Olson, präst, Stockholm. (Internet) (Länk 9.5.2005)

 

Kyrkans Tidning, nr 19/2005 (12-18 maj)

(8) "Ola Sigurdson stänger mötesplatser" av Pelle Söderbäck, stiftsadjunkt i Västerås stift. (papperstidningen + Internet) (Länk 13.5.2005)

 

Spong: Se också recensioner, intervjuer och debatt hösten 2005!

 

[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001
[Arkiv2002] [Arkiv2003] [Arkiv2004
[Arkiv2005


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter   (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern


 

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!