[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]
[John Shelby Spong]


 

Biskop John Shelby Spongs teologi.
Debatt och recensioner hösten 2005.

(augusti - september 2005)

 

Skapad 15.9.2005
Senaste tillskott: OBS! 2007: 24.3(1), 24.3(2) 
2005: 3.11, 6.10, 29.9, 27.9,

Länk till webbplatsens förstasida

 

Den 30 augusti kom John Shelby Spongs "En ny kristendom för en ny värld" ut på Verbum (eng. "A New Christianity for A New World", 2001). Den 26 augusti inledde biskop Spong en två veckors Sverigeturné med att delta i "Världens fest", där Västerås stift var värd, med ett av cirka 50 seminarier. Turnén har sedan fortsatt med ett tredagars seminarium på Stiftsgården i Rättvik, framträdanden i Stockholm, Göteborg, Alingsås och en öppen samtalskväll med ärkebiskop KG Hammar i Uppsala. 

Se också programmet för Spongs Sverigeturné.

 

Bakgrund: Biskop Spong gick i pension år 2000 efter 24 år som biskop i New Jersey (ligger omdelbart norr om New York) i den anglikanska kyrkan i USA. Han har varit en flitig teologisk och kristen författare med över 20 boktitlar från ”Honest Prayer” (1973) och ”The Hebrew Lord” (1974) över ”Liberating the Gospel; Reading The Bible with Jewish Eyes” (1996) fram till ”A New Christianity for A New World” (2001). Den senaste är den första bok av biskop Spong som översatts till svenska. Den kom ut på danska i slutet på april 2004. Se vidare John Shelby Spong!

Debatt, intervjuer och recensioner: Boken har när det hunnit en vecka in i september gett upphov till åtminstone tre recensioner. Sverigebesöket där i flera fall församlingar eller stift i Svenska kyrkan har fungerat som inbjudare har väckt debatt. Det har också gjorts åtminstone en intervju. 

Debatt våren 2005: Den som vill få lite bakgrund till stämningarna och debattläget kring biskop Spong kan kolla igenom den debatt som försiggick i Kyrkans Tidning våren 2005. Länkarna finns samlade på en egen sida

 

Intervju: 

Anne Sörman: "Dags att överge naiv gudsbild". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-09-03. "Han är kristen, men ifrågasätter den kristna gudsbilden och kyrkans anspråk på "Sanningen". Den amerikanska biskopen John Shelby Spong vill modernisera kristendomen. Hans tankar både inspirerar och väcker anstöt bland kyrkans folk. Just nu är han på besök i Sverige." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 8.9.2005)

 

Recensioner: 

Bok: John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld, översättning Mattias Martinson. Förord av biskop Claes-Bertil Ytterberg. Verbum, 2005. (Eng. "A New Christianity for A New World", HarperSanFrancisco, 2001) 

 

Nytt mars 2007! Sven-Olov Wallenstein: "Spong inskriven i huvudfåran". Kyrkans Tidning nr 33/2005 (18-24 augusti). Sven-Olov Wallenstein är filosof, författare och lektor vid Södertörns högskola med kontinental filosofi som specialitet. (Webbpublicering 24.3.2007)

 

Nytt mars 2007! Thomas Kazen: "Födelsen av en ny tro?". Recension i Tro & Liv nr 3-4/2006. Thomas Kazen är pastor, teol.dr. och lärare vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS). (webbpublicering 24.3.2007)

 

Ola Sigurdson: "Spongs agenda för snäv". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-09-06. Recension. (Länk 8.9.2005)

Jörgen Dicander: "Gud är ingen kyrka". Dala-Demokraten, Kultur, 2005-08-29. (Länk 8.9.2005)

Lars Lindberg: "Spongs teologi är vilseledande – den kristna trons innehåll suddas ut." Sändaren nr 17/2005 (8 sept). "Man kan sympatisera med vissa drag i biskop John Shelby Spongs och andra liberala teologers tänkande, till exempel deras intellektuella ärlighet och engagemang för fred och rättvisa. Men Spongs teologi är vilseledande. Den innebär att den kristna trons innehåll upplöses, skriver Lars Lindberg, tidigare rektor på Teologiska seminariet, Lidingö." (Kursiv - Sändarens ingress - Länk 29.9.2005)

 

Debatt:

Jan Haglund: "Får prästen predika det Spong lär?" Kyrkans Tidning, Opinion, nr 35/2005 . "Vad händer om en prästkandidat eller präst i Västerås stift i John Shelby Spongs anda vill predika om teismens död? Det undrar Jan Haglund, komminister i Växjö stift, med anledning av biskop Ytterbergs förord till Spongs bok som just utkommit på svenska.(Länk 8.9.2005)

Claes-Bertil Ytterberg: "Tolka – inte bara förvalta!" Kyrkans Tidning, Opinion, nr 36/2005. "Biskop Ytterberg som bjudit in biskop Spong till Världens Fest i Västerås och till Stiftsgården i Rättvik - och skrivit förord till den svenska översättningen av "En ny kristendom frö en ny värld" svarar Jan Haglund." (Länk 27.9.2005)

Jan Haglund: "Tolka utan att urholka". Kyrkans Tidning, Opinion, nr 38/2005 Komminister Jan Haglund svarar biskop Ytterberg. (Länk 27.9.2005)

Stanley Sjöberg: "Religionsdialog och ekumenik hotas". Kyrkans Tidning, Opinion, nr 40/2005. "Pingstväckelsen och den karismatiska rörelsen låter sig inte avfärdas som ”fundamentalism”, skriver Stanley Sjöberg, som oroas över Svenska kyrkans hållning till Jesus och Bibeln." (Kursiv - Kyrkans Tidnings ingress. Länk 6.10.2005)

Carl Gustaf Olofsson: "Störst av allt är kärleken! - Eller?". Debattinlägg som refuserats av Kyrkans Tidning, Opinion. "Olofsson lyfter avslutningsvis fram tre tolkningsnycklar skulle kunna öppna för spännande och kreativa teologiska diskussioner i spänningen mellan tradionalism, förnyelse och de radikala utmaningarna från sådana som biskop Spong och mycket av den moderna bibelforskningen." (webbpublicering 3.11.2005)

 

Se också Spongdebatt våren 2005!

 

 

[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001
[Arkiv2002] [Arkiv2003] [Arkiv2004
[Arkiv2005


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter   (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern


 

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!