[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

Flyttningen av Språk, tro och religion till en egen domänadress hösten 2001 möjliggjordes genom ett tvåårigt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Det har sedan förlängts. Nu senast för 2005 - 2006. 

 

Arkiv 2005.
Artiklar, debatt och recensioner
från dagspress och tidskrifter.

www.existentiell-tro.net/artik2/ 

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2005 väljer man en avbildning från 2006. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2006. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

   

Länk till webbplatsens förstasida

Senaste tillskott:
Länkar 2006:  3.1(2)  
Länkar 2005: 23.12, 20.12, 19.12, 13.12(1), 13.12(2), 7.12, 1.12, 27.11, 24.11(1), 24.11(2), 24.11(3), 23.11, 17.11, 4.11, 3.11, 1.11, 30.10(1), 30.10(2), 30.10(3), 28.10, 27.10, 18.10, 17.10, 6.10, 3.10(1), 3.10(2), 3.10(3), 29.9, 28.9, 27.9(1), 27.9(2), 27.9(3), 20.9(1), 20.9(2), 15.9, 30.7, 27.7, 12.7, 11.7, 30.6(1), 30.6(2), 26.6(1), 26.6(2), 26.6(3), 26.6(4), 7.6, 1.6, 31.5(1), 31.5(2), 31.5(3), 22.5(1), 13.5, 9.5, 29.4(1), 29.4(2), 26.4, 23.4(1), 23.4(2), 13.4(1), 13.4(2), 13.4(3), 13.4(4),  6.4(1), 6.4(2), 6.4(3), 5.4(1), 5.4(2), 5.4(3), 5.4(4),  31.3, 25.3, 24.3, 20.3(1), 20.3(2), 14.3(1), 14.3(2), 14.3(3), 9.3, 6.3(1), 6.3(2), 14.2(1), 14.2(2), 7.2(1), 7.2(2), 30.1(1), 30.1(2), 30.1(3), 30.1(4), 30.1(5), 30.1(6), 19.1, 18.1(1), 18.1(2), 11.1(1), 11.1(2).  
Länkar 2004:  29.12, 22.12, 21.12. (Se vidare Arkiv 2004)

Om konceptet.
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.
Utöver att finnas med i den löpande artikellänkningen finns de artiklar som har webbpublicerats på Språk, tro och religion förtecknade på en egen sida. Till största delen har artiklarna publicerats i tryck men finns inte tillgängliga på Internet på annat sätt. 
Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.
Senaste länkar
 

[Arkiv2006] [Arkiv2004] [Arkiv2003] [Arkiv2002] [Arkiv2001]
[Arkiv2000] [Arkiv1999]
[Innevarande år]

 

Recensioner och kommentarer till Mel Gibsons film
The passion of the Christ finns på egen sida!
 

Thorkild Grosbøll - prästrätt i Danmark Senaste nytt maj 2005!
John Shelby Spong - biskop och teolog

 

Jesusdebatten våren 2003. Reaktioner på TT-intervjun med ärkebiskop KG Hammar - 2003 
Efterspel: Tre artiklar i Svensk Teologisk Kvartalskrift nr 2/2004 (utkom 1 juni) kommenterar debatten ur teologisk och religionssociologiskt perspektiv. 

 

Länkar

 

Religions- och kristendomskritik på den internationella scenen. 2 artiklar i december 2005. Svar av Stefan Edman i Kyrkans Tidning nr 1/2006

 Pastor Green och frågan om bibeltolkning. 

"I Guds famn". Artikelserie om gurus och sekter på Svenska Dagbladets Idagsida. Senaste och sista 27.9.

Biskop John Shelby Spong. Sverigebesök aug/sep 2005. Recensioner, intervju, debatt - egen sida! Senaste 3.11!

Nio recensioner av Mats Svegfors bok om Dag Hammarskjöld. Senaste länk 12.7.

Debatt i Kyrkans Tidning om biskop John Shelby Spong. 29.4. Senaste 9.5!

Teologen Hans Küng ger sin syn på  Johannes Paulus II:s pontifikat. 26.4.

Politik och religion. Svenska Dagbladet, Brännpunkt. 

Påven Johannes Paulus II dog den 2 april. Några kommentarer och reflektioner.  Senaste 26.4

Uppbrott från frikyrkovärld och pastorskarriär. En bok och två olika kvinnor som intervjuas. Senaste 13.4.

 

Tema kallelse: Tre artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet (mars 2005)

Kommentarer kring påve Johannes Paulus II aviserade bok "Minne och identitet". (mars 2005)

Om ondska.

Homosexualitet, kristen tro och hets mot folkgrupp. (Jan 2005)

SvD Understrecket: "Franska ateister strider om det gudomliga

Göran Hägg recenserar läroböcker i religion för grundskolan och gymnasiet. (jan 2005)

Kommentarer till flodvågskatastrofen 

Tro och vetande

 

Arkiv 2004

Ett litet axplock av materialet.

Recensioner av "Jag äger inte sanningen - jag söker den". I boken intervjuar och samtalar journalisten Ami Lönnroth med ärkebiskop KG Hammar. Senaste länkar 13.10. 

Knutby - efterspel! Oktober 2004

Den danske kyrkoherden Thorkild Grosbøll ställs inför prästrätt! Se egen sida.

Recensioner och kommentarer till filmen The passion of Christ av Mel Gibson. Egen sida 3 april.

Biskop John Shelby Spong. Ny del på webbplatsen vintern 2004!
En artikel med rubriken "Det gamla finns inte mer" av prästen och pyskoterapeuten Marianne Blom introducerar den intressante och kontroversiella anglikanske biskopen och teologen John S. Spong.  

Kärleksteologi. 
Intervju i Kyrkans Tidning nr 7/2004 med ärkebiskop KG Hammar om hans kärleksteologi.
 

Religionsrisk - Debatt på Dagens Nyheter, Kultur. 5 inlägg. Sista 25 februari.

Samkönade äktenskap. Intervju med KG Hammar, attack på ärkebiskop KG Hammar och KG Hammars svar. Efterhand också en vidare politisk diskussion om vigselrätt och äktenskapslagstiftning: 17.2(1), 17.2(2), 29.2, 5.3, 6.3

Sekt i Knutby? 
Två artiklar. En av pingstpastor Sten-Gunnar Hedin och ett reportage om avhopparen Lisa.
 Ytterligare artiklar den 19.1 och 23.1. Fler den 8 och 9.2!  

Umberto Eco i diskussion om tro med framstående katolsk kardinal. Recension i Dagens Nyheter.

 

Arkiv 2003

Ett litet axplock av materialet.

Ny Jesusdebatt? Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin på SvD Brännpunkt den 27.12 om vad som kännetecknar en riktig kristen tro till skillnad från mystik, flum och mysig stämning.
Dödssynder! Artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet under jul- och nyårshelgen 2003/2004.

 

Poppiga kyrkan?
Med två kolumner i Svenska Dagbladet väcker Göran Skytte viktiga frågor om gränserna mellan kristet och icke-kristet, om vad som är poppighet och trendighet visavi att som kyrka försöka ta sin samtid på allvar. Kolumner den 29.11 och 6.12.
Intervju i Svenska Dagbladet med Mikael Wiehe som är något av huvudperson i Skyttes båda kolumner. 

Modern evolutionsteori visavi kreationism (tron att världen skapades som det beskrivs i Bibelns första kapitel). Två artiklar på DN Vetenskap den 7 september.  Idagsidan. Svenska Dagbladet den 30 november.

Debatt om kvinnliga präster igen? DN Debatt 18 juni

 

Hammardebatten 2003.
Länkar till hela Brännpunktsdebatten och en hel del andra reaktioner på ärkebiskop KG Hammars synsätt finns samlat på en egen sida på Språk, tro och religion.

Min Gud.
Artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet.
  Första artikeln den 31.3 och den senaste den 7.4. 

6x Jonas Gardell 
5 recensioner och en intervju. Apropå hans nya bok Om Gud. (1.4)

Tre recensioner av Ylva Eggehorns Älska tappert. (28.3 och 8.4)

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.

[länkar] [sidans början]
[Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002] [Arkiv2003
[Arkiv2004] [Arkiv2006

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten via tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förändringar i webbplatsernas struktur kan göra att artiklar får nya webbadresser - eller bara försvinner. I arkivdelarna finns ingen ambition att ta bort länkarna till icke-fungerande adresser. Även utan fungerande länkar fungerar artikelrubriker och ingresser som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Presstext, Mediearkivet och Artikelsök. Universitet och skolor har vanligtvis tillgång till dessa tjänster.

 

 

 

Erik Sidenvall: "Hälsospråk ska vinna själar till kyrkan".  Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-12-30. "New age-rörelsens syn på andlighet som en väg till kroppsligt och sjäsligt välbefinnande har spridit sig till de kyrkliga samfunden. Hälsovård och religion har blivit varandras komplement i ny marknadsanpassning av andligheten." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.1.2006)

 

Jayne Svenungsson: "Filosoferna tappar bort religionen".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-12-22. Recension av Santiago Zabala (red): The Future of Religion. Richard Rorty and Gianni Vattimo, (Columbia University Press, 2005) "Den förändrade synen på kunskap och verkliget präglar samtalet i "The Future of Religion". Men den religion som filosoferna Richard Rorty och Gianni Vattimo diskuterar är en platt konsensus om medmänsklighet, på behörigt avstånd från ett möte med något transcendent och större." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.12.2005)

 

Tuff religions- och kristendomskritik på den internationella scenen -
och svar av Stefan Edman!

 

PC Jersild: "Att göra rent hus med religionerna".  Dagens Nyheter, Kolumn, 2005-12-17. "Förra året kom det ut en bok i USA som får Ingemar Hedenius "Tro och vetande" att framstå som rena smekningen. Boken, "The End of Faith", finns nu i en reviderad pocketupplaga (Norton 2005). Författaren Sam Harris huvudtes är att de tre bokreligionerna, judendomen, kristendomen och islam, är de största hoten mot mänskligheten. "Tro" är inget oskyldigt begrepp - tvärtom, menar Harris, tro kan förflytta berg, eller rasera torn så som skedde i New York den 11 september 2001." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 19.12.2005)

 

Ruth Lötmarker: "Kristendomen är en hysterisk neuros". Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-12-19. "Ateist, hedonist och gymnasielärare på landsorten. Den bästsäljande provokatören och filosofen Michel Onfray odlar sitt utanförskap parallellt med sin folkbildargärning. Efter en hjärtinfarkt har han vigt sin filosofi åt att hylla livsnjutandet och att förkasta religionen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.12.2005)

 

Stefan Edman: "Religion förblir vår följeslagare". Kyrkans Tidning, Opinion, nr 1/2006. "Härom veckan kunde vi i en tv-sändning från Thailand följa hur sex av de stora världsreligionerna höll gemensam minneshögtid för flodvågskatastrofens offer. Deras ritualer, sånger och böner var givetvis högst olika och speglade skilda guds- och världsbilder. Men minst lika påtaglig var samstämmigheten när det gällde att förmedla ljus och tröst, empati och kärlek. Och missionen att göra världen mera rättvis och fredlig. Det var med andra ord en stark och positiv kontrast till den dominerande bilden av religionen som en källa till oförsonlighet, hat och våld. Vi vet att den tragiskt nog ofta kan vara det – men att detta långtifrån är hela sanningen." Debattartikeln är ett gensvar på PC Jersilds krönika  "Att göra rent hus med religionerna" som publicerades i DN den 17 december. Se ovan! (Kursiv - artikelns inledning. Länk 12.1.2006) 

 

 

Karin Branzell/Christina Celsing: Hatar Gud bögar?”. Karlstads universitets webbplats, 2005-12-13. "Lars Gårdfeldt, doktorand vid Karlstads universitet och förkämpe för homosexuellas rättigheter, disputerade på Luciadagen med sin doktorsavhandling ”Hatar Gud bögar?”. Det blev en välbesökt och hårdbevakad disputation. Bland gästerna syntes bland andra Mona Sahlin, samhällsbyggnadsminister, och Tiina Rosenberg, tidigare styrelseledamot i partiet Feministiskt initiativ. Poliser och väktare stod för säkerheten. Journalister och fotografer fanns på plats för att bevaka evenemanget." (Länk 13.12.2005 - Kursiv KU:s ingress)

 

Lena Andersson: "Vårt behov av änglar i Amerika". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-12-12. Recension av Per Beskow: Fynd och fusk. Falsarier och mystifikationer omkring Jesus, (Libris, 2005). "En ängel i Joseph Smiths sovrum 1823 berättade om det som skulle bli "Mormons bok" och grunda en tro. Den osannolika historien finns att läsa i Per Beskows välskrivna bok om bibelfalsarier från Gutenbergs tid fram till Dan Brown." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.12.2005)

 

Nicklas Lundblad: "Teknologi upphöjd till teologi".  Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-12-06. "Lev så länge du har lust och upplev en framtid som i rask takt blir allt bättre. Den senaste boken från uppfinnaren och författaren Ray Kurzweil är ett fascinerande äventyr där teknikoptimismen till slut övergår i teologi. Kurzweil förebådar singularitetens snara ankomst." Nicklas Lundblad är vd för magasinet Neo och doktorand i informatik. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 7.12.2005)

 

Pastor Åke Green och frågan om bibeltolkning!

I den offentliga diskussionen kring pingstpastor Åke Greens famösa predikan om homosexualitet har det väldigt länge varit pinsamt tyst från de professionella exegetikerna från universiteten. Därför är det värt lite extra uppmärksamhet när äntligen en professionell exegetiker, bibeltolkare, docent Inger Ljung från Uppsala - skriver en väl genomarbetad och kunnig Understreckare i Svenska Dagbladet om pastor Green som bibeltolkare. 

 

Inger Ljung: "Som Åke Green läser Bibeln".  Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-11-23. "Under rättegången i HD mot pingstpastor Åke Green har han ensam fått stå för hela bibelexpertisen. Men Greens bibeltolkningar är godtyckliga och han visar sig vara okunnig om översättningar och bibelkunskap." Inger Ljung är docent i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 24.11.2005)

 

Bo Larsson: "Gud är mycket större än Bibeln".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-11-30. "Green frikändes och det är kanske lika bra det, eftersom martyrer alltför lätt blir helgon, men i svallvågorna efter den friande domen skymtar frågan: måste man vara fundamentalist för att få vara kristen?" (Kursiv - Inläggets början. Länk 1.12.2005)

 

Torsten Pettersson: "Varför mår vi så dåligt?". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-11-16. "Hotet mot välfärdsstaten Vi sjukpensionerar oss av psykiska skäl. Vi drogar oss allt mer med sprit och antidepressiva piller och tröstäter oss feta. Vi är de välmående som mår dåligt. Varför, undrar litteraturprofessor Torsten Pettersson." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.11.2005)

 

Torgny Nordin: "Inkännande skildring av korsfararna".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-11-23. Recension av Sören Wibeck: Korståg. Västerlandets heliga krig, Historiska Media, 2005. "Västerländska plundrare eller hjältar som återerövrade stulet land? Bilden av korstågen är motsägelsefull även bland historiker. Sören Wibecks utmärkta bok balanserar olika källor och ger både förståelse och känsla för de mytomspunna riddarna vars värsta fiende var Orientens sjukdomar." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 24.11.2005)

 

Jonas Thente: "Urkurder och swedenborgare". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-11-23. Recension av "Innanför cirkeln. En resa bland yezidier, damanhurianer och swedenborgare" (Bokförlaget DN, 2005) av Magnus Bärtås och Fredrik Ekman. "I "Innanför cirkeln" frågar sig Magnus Bärtås opch Fredrik Ekman vad det är som får individer att söka sig till en grupp." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 24.11.2005).

 

Karin Hedner Zetterholm: "Berikad av brokig bakgrund". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-10-18. Recension av Morton Narrowe: En tretvinnad tråd. Amerikan, jude, svensk, (Albert Bonniers, 2005). "Som rabbin i Stockholm har Morton Narrowe arbetat för dialog inom judendomen, men också för en öppen kontakt med omvärlden och andra religioner. I sin självbiografi visar han, personligt och med självdistans, hur en brokig identitet kan vändas till en tillgång." Karin Hedner Zetterholm är dr i judaistik vid Lunds universitet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.11.2005)

 

Christer Hugo: "Sin egen fru".  Smålandsposten, Krönika, 2005-11-11. Christer Hugo, kyrkoherde i Dalarö, skriver apropå 'prästlistan' om det vanskliga med listor eftersom det uppmuntrar till ytlighet, svart-vitt tänkande och flockbeteenden. (Länk 17.11.2005)  

 

Mahathir bin Mohamad: "Islam vilse i världen".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-11-16. "Tusen olika läror Trots att profeten Muhammed förkunnade en enda lära finns i dag tusen läror som förklarar sig vara islam. Splittringen har krävt miljoner dödsoffer. Genom att begränsa vårt läsande till religiösa verk gick vi vilse i världen, skriver Mahathir bin Mohamad, premiärminister i Malaysia 1981-2003." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 17.11.2005).

 

Magnus Lundberg: "Den heliga jungfrun en krigisk general".  Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-11-03. "I den latinska världen har Maria har inte bara setts som kristenhetens moderliga beskyddare, ofta har hon också betraktats som politisk krigare och använts för att legitimera våldshandlingar. På väggmålningar i Santa Fe kan jungfrun ses avbildad med ena benet höjt i en karatespark." Magnus Lundberg är teol.dr. i missionsteologi. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.11.2005).

 

Carl Gustaf Olofsson: "Störst av allt är kärleken! - Eller?". Debattinlägg som refuserats av Kyrkans Tidning, Opinion. "Olofsson lyfter avslutningsvis fram tre tolkningsnycklar skulle kunna öppna för spännande och kreativa teologiska diskussioner i spänningen mellan tradionalism, förnyelse och de radikala utmaningarna från sådana som biskop Spong och mycket av den moderna bibelforskningen." (webbpublicering 3.11.2005)

 

Werner G. Jeanrond: "Livligt samtal med Guds advokater".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-10-30. Recension av Rupert Shortt (red): God's Advocates. Christian Thinkers in Conversation, (Darton, Longman & Todd, London, 2005). Se också recensionen "Gifts and fragments" av John Habgood i Times Litterary Supplement den 30.10.2005! (Länk 1.11.2005). Se också kommentar till Jeanronds recension!

 

Ronny Ambjörnsson: "Än lever myterna". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2005-10-27. "När stormarna slår till ges de mänskliga namn, Gudrun, Katrina, som om de hade eget liv, avsikt och mening. Så försöker vi skapa ordning ur kaos med mytens urgamla medel." Essän diskuterar utifrån "Enuma elish: Det babyloniska skapelseeposet" och "Kanaaneiska myter och legender" i översättning av Ola Wikander. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 30.10.2005).

 

Mats Gellerfelt: "Pingstkyrkans karismatiska sångarfurste". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-10-27. "Även om kyrkosångaren Einar Ekberg i dag är okänd av de flesta ägde hans baryton kvaliteter som inte skulle skämmas för sig på en operascen. Biografin till 100-årsjubileet beskriver en sångare vars röst uttryckte den varmaste religiositet men också ångest och tvivel." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.10.2005).

 

Fredrik Sjöberg: "Storslagen mänsklig optimism".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-10-26. Recension av Lasse Berg: Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa, (Ordfront, 2005). "Lasse Berg har inget till övers för Rousseaus och Hobbes mörka bild av människan som en grym och egoistisk varelse. I stället presenterar han en ljus framtidsbild av evolutionen som Fredrik Sjöberg, trots invändningar, inte kan låta bli att beundra." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.10.2005).

 

Åsa Bolmstedt: "Jag har inte kunnat förlåta". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-10-27. "Förlåtelse är inte något man bara ger utan vidare, skrev Insidan om i gårdagens tidning. Det vet Christer, 55 år. Som barn blev han svårt misshandlad av sina föräldrar. I tonåren var bitterheten nära att få honom att döda dem." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 28.10.2005).

 

Åsa Bolmstedt: "Att förlåta är inte alltid bäst". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-10-26. "Förlåtelse uppfattas ofta som något självklart. Men det är inte en gåva man ger till den som behandlat en fel, visar en ny doktorsavhandling. Tvärtom. Förlåtelse är något man ska fundera igenom noga." Doktorsavhandlingen är Ann Haberleins "Kränkningar och förlåtelse: en etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar", Thales, 2005. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 27.10.2005).

 

Inga Brandell: "Viktig och noggrann genomgång av al-Qaida". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-10-10. Recension av Mattias Gardell: "Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam", Leopard förlag, 2005. "Alla är tämligen ense om att det som brukas kallas politisk islam har misslyckats." (Länk 17.10.2005)

 

Marie Louise Ramnefalk: "Stinissen visar en frisk skepsis mot känslor". Svenska Dagbladet, Kultur,  2005-10-17. Recension av Wilfrid Stinissen: "Låt oss ses i din skönhet. Kommentar till Johannes av Korsets dikt "Andlig sång"", Artos. (Länk 18.10.2005)

 

Erik Sidenvall: "Konvertiten som kulturell brobyggare". Svenska Dagbladet, Kultur,  2005-09-25. Recension av Yvonne Maria Werner: "Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv". Makadam förlag, 2005. (Länk 3.10.2005) 

 

Per Jönsson: "Terrorns nyordning". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-09-27. Recension av Mattias Gardell: "Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam." (Leopard förlag, 2005). "Vi kan vänta oss fler och farligare islamistiska terrordåd i framtiden. Religionshistorikern Mattias Gardell ger viktiga ledtrådar till varför." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 3.10.2005).

 

Gert Svensson: "Generalen som vägrade lyda". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-09-27. "Som officer och människa måste man följa sin inre röst - även om det innebär att man stöter sig med de allra högsta generalerna", säger Anders Brännström, brigadgeneralen som tog strid för Ivan Tomovic, krigshjälten från Kosovo som stämplades som säkerhetsrisk." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 3.10.2005).

 

Christer Hugo: "Det lutherska arvet och en fortsatt reformation"
Svensk Kyrkotidning nr 21/2005 (27 maj). "
Hur kan Svenska kyrkans reformatoriska uppdrag idag förstås? Christer Hugo skriver om några viktiga tankelinjer som han här vill lyfta fram. - I det lutherska arvet finns en välgörande frihet från att leta gudomliga regler för allt. Allt sådant måste vara underordnat kyrkans sanna skatt, evangeliet. Ja, även trons formuleringar, symboler och dogmer måste vara underordnade evangeliet." Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift. Recensionen är webbpublicerad på Språk, tro och religion med tillstånd av såväl artikelförfattare som SKT. (Kursiv SKT:s ingress - webbpublicerad den 28 september 2005)  

 

PC Jersild: "Människans omänskliga natur". Dagens Nyheter, Kolumn, 2005-09-24. "P C Jersild om ordet ondska utifrån den norske filosofen Lars F H Svendsen bok, "Ondskans filosofi" (Natur och Kultur, 2005)" (Länk 27.9.2005)

 

Susanne Wigorts Yngvesson: "Kyrkan lider brist på brinnande ande". Svenska Dagbladet, Kultur, KOMMENTAR | Kyrkovalet, 2005-09-18. (Länk 20.9.2005).

 

Tema: "I Guds famn".

Svenska Dagbladet. Idagsidan.  5 artiklar
(september 2005)
De två sista 27.9

 

Anders Haag: "Min guru, ”min Gud” var pedofil". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-09-14. "Att följa en andlig ledare, och vara en del av en religiös gemenskap, kan ge mycken styrka. Men om ledaren är blind går man förstås själv vilse. Conny Larsson har varit lärjunge till två ”falska profeter”: – Jag är inte förvånad. Sådana som jag, som blivit tilltufsad från början, hamnar ofta i händerna på någon som utnyttjar en." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.9.2005).

 

Agneta Lagercrantz: "Ingen kan isolera sig från ondskan". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-09-15. "Hjärntvätt, men i en mild form, säger författaren Karen Armstrong om sina sju klosterår på 60-talet. I dag varnar hon för att det inte bara är i religionens namn vi riskerar att bli trångsynta: – Vi blir allt mer beroende av specialisering och allt färre har kunskaper som spänner över flera fält." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.9.2005).

 

Anders Haag: "Ge ditt huvud - bli en Budda". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-09-19. "En frälsningsvåg sköljer över Sverige. Den utgår från det indiska paret Amma och Bhagavan som lovar ett tillstånd av total frid och glädje åt alla som tar emot deras energi via så kallad deeksha (handpåläggning). Du behöver bara gå några dyra kurser... Fast på sommarens Ängsbackafestival var nåden gratis." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.9.2005).

 

Anders Haag: "Bhagavan utnyttjar våra behov". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-09-20. "Bhagavan har gett mig frid, stillhet och glädje. Så sa några av hans lärjungar i gårdagens artikel om innegrejen i nyandliga kretsar - deeksha. Sådana erfarenheter är vanliga i religösa sammanhang, förklarar Antoon Geels, professor i religionspsykologi. En person i kris som hamnar i en speciell "andlig atmosfär" kan lätt få en genomgripande känsloupplevelse. Bhagavans dyra kurser kallar professorn för geschäft." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.9.2005)

 

"Många av oss sökare var ganska eländiga och vilsna". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-09-21. Gensvar. "Elisabeth växte upp i en sträng religiös församling, på ont och på gott. Susannes mamma blev psykotisk efter kontakten med Amma och Bhagavan. En som varit med i sekter skriver om den svåra vägen tillbaka. Läsarnas brev om livet i religösa grupper är gripande." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.9.2005)

 

 

 

Biskop John Shelby Spong
Recensioner, intervju, debatt - egen sida! 
Augusti - september 2005. 

Skapad 15.9!
Senaste tillskott: 3.11, 6.10, 29.9, 27.9. 

Bakgrunden är att biskop Spong gjorde en två veckors Sverigeturné i månadsskiftet aug/sept i samband med Verbums utgivning av den svenska översättningen av "A New Christianity for A New World" (HarperSanFrancisco, 2001) - "En ny kristendom för en ny värld".  

 

 

Per Magnus Wijkman: "Lång väg till judisk religionsfrihet". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-07-25. "Med saklighet, patos och humanism skildrar Hugo Valentin judarnas strävan för lika rättigheter i den nyligen återutgivna boken "Judarna i Sverige. Från 1774 till 1950-talet"". (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.7.2005).

 

Christer Hugo: "Det gör inte ont när knoppar brister". Smålandsposten, Krönika, 2005-07-22. "Ibland undrar jag om inte den liberale teologen och pensionerade biskopen Richard Holloway har träffat mitt i prick när han menar att det finns en outtalad sammansvärjning mellan å ena sidan somliga kristna och å den andra militanta motståndare till religionen...." (Kursiv, krönikans inledning. Länk 27.7.2005)

 

Inga Sanner: "Att förverkliga sig själv blott en utopi".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-06-21. "I en tid då livsstilar kan köpas sägs vi vara fria att välja vem vi vill vara. I en ny avhandling om självförverkligande aktualiseras idén att det moderna samhället ger oss fler möjligheter till just detta. Men frågan är om vår bakgrund inte styr oss ännu mer i ett individualiserat samhälle." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.6.2005). Se också intervjureportaget "Vi blir till i samtal med andra" av Agneta Lagercrantz på Svenska Dagbladets Idagsida  

 

Stefan Spjut: "De många ansiktenas religion". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-05-02. Recension av Knut A Jacobsen: Hinduismen (Natur och Kultur, 2005) och Adèle Schreiber: Den hindusiska gudavärlden (Carlssons, 2005). (Länk 30.6.2005)

 

Recensioner av Mats Svegfors: "Dag Hammarskjöld. Den förste moderne svensken" (Norstedts Förlag, 2005).

I år firas hundraårsjubileum av Dag Hammarskjölds födelse. Se vidare på jubileumswebbplatsen - www.dh100.se/index.html 

Mellan den 15 juni och den 10 september pågår en utställning om Dag Hammarskjöld på Kungliga Biblioteket i Stockholm. I slutet på augusti och början på september arrangeras också tre föredrags- och diskussionskvällar. Se vidare!

 

Daniel Sandström: "Daniel Sandström läser om Dag Hammarskjöld". Sydsvenska Dagbladet, 2005-06-14. "Mats Svegfors bok tar klart ställning för Dag Hammarskjölds konservativa humanism. Men det är inte nödvändigt att dela denna konservatism för att läsningen ska bli givande, skriver Daniel Sandström." Daniel Sandström är kulturchef på Sydsvenskan. (Kursiv - Sydsvenskans ingress. Länk 12.7.2005)

 

Hans Holmberg: NY BOK. Kristianstadsbladet, 2005-06-15. Recension. "Vid läsningen av Mats Svegfors bok "Dag Hammarskjöld – Den förste moderne svensken" har John Bunyans Kristens resa (1678-1684) fallit mig i tankarna. Den resa som Bunyan tecknar över själens väg mot Gud tycks mig Hammarskjöld tillryggalägga." (Kursiv - Kristianstadsbladets ingress. Länk 12.7.2005)

 

Jan-Olov Nyström: "Dag Hammarskjöld ur glömskan i ny bok". Hudiksvalls Tidning. 2005-06-14. Recension. (Länk 12.7.2005)

 

Kristian Lundberg: "Dag i dag". Expressen, Kultur, 2005-06-16. "Fyra böcker firar minnet av Dag Hammarskjölds födelse. Kristian Lundberg berörs inte av FN-chefens inre rannsakan." (Länk 12.7.2005)

 

Bengt Thelin: "Den förste moderne svensken". Mora Tidning, Kultur, 2005-06-15. Recension. (Länk 12.7.2005)

 

Inger Dahlman: "Lysande porträtt av Hammarskjöld". Eskilstunakuriren, Kultur, 2005-06-18. Recension. "Ämbetsmannavärldens och världspolitikens Greta Garbo, så kallades FN:s generalsekreterare, den hemlighetsfulle Dag Hammarskjöld. Han blev den förste svenske världskändisen i massmediatiden. Lysande är Mats Svegfors porträtt av honom i boken Dag Hammarskjöld - Den förste moderne svensken." (Kursiv - Eskilstunakurirens ingress. Länk 12.7.2005)

 

Anita Goldman: "Trodde han att han var Kristus?". Aftonbladet Kultur, 2005-06-30. Krönika. Anita Goldman om den världskändis och mystiker som fortfarande väcker starka känslor. (Länk 11.7.2005)

 

David Karlsson: "Hammarskjöld i ny dager". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-06-14. Recension. "Mats Svegfors riktar strålkastarna mot en 100-åring som är förvånansvärt frånvarande ­ i dagens politiska debatt. - Det är hundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes. Och det är fyrtiofyra år sedan han dog i en flygplanskrasch i afrikanska Ndola. Hammarskjölds kropp kastades ut ur planet och återfanns på eftermiddagen den 19 september 1961. I portföljen fann man den översättning av Martin Bubers "Jag och du" som han just då arbetade med. Där låg också Nya testamentet, Psaltaren och FN-stadgan." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.6.2005)

 

Astrid Söderberg Widding: "Hammarskjöld styrde alltid efter etiken". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-06-13. Recension. (Länk 26.6.2005)

 

 

 

Jayne Svennungsson: "Lärt och mångfacetterat om religion". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-06-20. Recension av Jackie Jakubowski: Bortom Beit. Judiska tankar om öde och tid, oändlighet och godhet, blod och arv, (Atlantis, 2005). (Länk 26.6.2005)  

 

Jacki Jakubowski: "Det finns fler än Jesus". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2005-03-23. "Profetiorna om Messias ankomst har varit många genom den judiska historien, och inte så få har känt sig kallade att uppfylla dem. I vår tid har messianismen fått ny kraft." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.6.2005)   

 

Tomas Lerner: "Skönt att livet är ändligt och kort". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-05-21. "Martin Lönnebo, pensionerad präst och biskop, menar att den yttre tryggheten bara är en illusion. I stället är det viktigare att vårda och utveckla den inre självtilliten, det han kallar livsmodet." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 7.6.2005)

 

Agneta Lagercrantz: "Vi blir till i samtal med andra". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-05-31. "Självförverkligande och psykoterapi hör ihop. Båda fenomenen är barn av vår individualistiska kultur. Och många använder terapi som ett sätt att "utveckla sig själv". Men att förverkliga sig själv kräver inte psykoterapi, menar Staffan Nilsson, som just doktorerat på temat självförverkligande. En sund utveckling sker i genuina möten med andra, i det vanliga livet.) (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.6.2005). Se även understreckaren av Inga Sanner: "Att förverkliga sig själv blott en utopi" 2005-06-21.  

 

Christer Hugo: "Tankefriheten måste ständigt försvaras". Smålandsposten, Krönika, 2005-05-27. Christer Hugo, kyrkoherde i Dalarö, skriver om den rädsla som inskränker det fria tankeutbytet utifrån några aktuella händelser - könsmakt, Svenska Kyrkan och den katolska kyrkan i USA. (Länk 31.5.2005).  

 

Tore Frängsmyr: "Heliocentrisk världsbild i fokus".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-05-22. "En novemberdag 1679 samlades teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i domkyrkan för en veritabel kättarprocess. Orsaken var att den 21-årige Nils Celsius (så småningom pappa till Anders Celsius) hade skrivit en avhandling om astronomins sanna principer ("De principiis astronomicis propriis"). Där hade han åberopat Copernicus och Galilei på ett otillbörligt sätt, vilket kunde skada kyrkan och Bibeln. Den unge studenten förbjöds föra ut sina teser och blev stoppad i sin akademiska karaktär." (Kursiv - från artikelns inledning. Länk 31.5.2005).

 

Hans Ingvar Roth: "Korsriddarna har fått en sen upprättelse".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-05-21. "Länge beskrevs de europeiska korstågen som ett av mänsklighetens grymmaste kapitel och samtidigt ett enda stort fiasko. Den svartmålningen har senare forskning avsevärt mildrat. De religiösa och ideella motiven har lyfts fram liksom korstågens betydelse för kulturutbyte." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 31.5.2005).

 

Annika Ahlefelt: "Kontroversiell präst får fortsätta". Kyrkans Tidning nr 20/2005 (19-25 maj, s 13), nyhetsnotis. "Den omstridde danske församlingsprästen Thorkild Grosböll, känd för att inte tro på Gud, får en ny chans. Efter pingst ska han förnya sina prästlöften." När det gäller bakgrund, vad som hänt och den nya händelseutvecklingen se vidare! (Kursiv - KT:s ingress. Länk 22.5.2005).

 

Debatt i Kyrkans Tidning 
om den amerikanske biskopen John Shelby Spongs teologi. (Har flyttat till en egen sida!)
April och maj 2005. 
Senaste tillskott: 9.5, 13.5

Utgångspunkten är att Spongs bok "A New Christianity for A New World" är under översättning och kommer ut på Verbum i augusti. Debatten började med frågan om hans eventuella medverkan på höstens bok- och biblioteksmässan inom ramen för Se människan, Svenska kyrkans ambitiösa seminariedel. 

 

 

Jan Kantor: "Vidskepelse upphöjs till ideal". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-04-23. "Religion och samhälle ska hållas åtskilda, anser Christer Sturmark, förbundet Humanisternas nye ordförande. "Fundamentalismen i världen har vuxit till en förnuftets kris", säger han." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 29.4.2005).

 

Werner Jeanrond: "Legitimiteten måste påven själv förvärva". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-04-22. "Ur evangeliets perspektiv framstår den nuvarande maktordningen inom den katolska kyrkan som olämplig, skriver professor Werner Jeanrond. Han är kritisk till den nye påvens syn på kyrkans sanningsanspråk, men vill ge Benedictus XVI tid innan hans gärningar ska bedömas." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

 

Politik och religion. 
Svenska Dagbladet, Brännpunkt, april 2005

 

(1) Morgan Johansson: "Dogmer fara för världen".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-04-20. "Vetenskapsmän och politiker måste på nytt ta upp kampen mot religiösa dogmer. Homosexuella stenas i Iran, smittade män utan kondomer skapar oerhörda tragedier i Afrika och abortmotståndet skördar tiotusentals kvinnors liv världen över, skriver folkhälsominister Morgan Johansson, som varnar för religioners maktanspråk." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

(2) Samuel Stengård: "Statsråd kränker Broderskap". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-04-22. "Ovetenskapligt av Morgan Johansson (s) Efter folkhälsominister Morgan Johanssons angrepp på religioner och deras politiska maktanspråk har det strömmat in repliker till SvD Brännpunkt. Socialister, kristna och icke troende anser att statsrådet har passerat en gräns. Även vetenskap är en fara för mänskligheten." Samuel Stengård är förbundssekreterare i Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

Ovanstående inlägg är i sin helhet publicerade i papperstidningen. Nedanstående inlägg har endast en kort ingress i papperstidningen men är i sin helhet publicerade på Internet. Länkarna nedan är till de fullständiga debattinläggen.

(3) Anna Sophia Bonde: "Är det sundare att tro på vetenskapen än på Gud?".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt-Internet, 2005-04-22. "Vetenskapen och Förnuftet är Morgan Johanssons gudar. Men visar oss inte ett studium av 1900-talets historia att god vilja inte är någon garanti för att människan inte ska hitta på dumheter? undrar prästen och frilansskribenten Anna Sophia Bonde." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

(4) Jesper Sundewall: "Hjälp utsatta människor att ifrågasätta kyrkans budskap". 
Svenska Dagbladet, Brännpunkt-Internet, 2005-04-22. "Jag arbetar själv i ett av de länder, Zambia, som är hårt drabbat av den problematik som folkhälsoministern presenterar och jag kunde inte hålla med honom mer. Jag tror på upplysning men vi behöver också stärka civilsamhället för att ge folk en möjlighet att ifrågasätta de budskap som kyrkan predikar, skriver ekonomiforskaren Jesper Sundewall." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

(5) Anders Arborelius: "Folkhälsoministern använder argument från 1800-talet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt-Internet, 2005-04-22. "På ett förlegat 1800-talsmanér ställer Morgan Johansson vetenskap och religion mot varandra. Newton, Mendel, Einstein och Heisenberg skulle aldrig ha ställt upp på Johanssons bild av tro och vetenskap, skriver Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005). 

(6) Bengt Wadensjö: "Även vetenskapen är en fara för mänskligheten". Svenska Dagbladet, Brännpunkt-Internet, 2005-04-22. "Vi kan beklaga att en fundamentalistisk tro vinner sådan ingång hos så breda massor som är fallet både inom kristendomen och islam, men vi kommer inte åt problemet genom att försöka ersätta religionen med vetenskapen. Även den dogmen är en fara för mänskligheten, skriver Bengt Wadensjö, tidigare biskop i Svenska kyrkan." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.4.2005).

Se också temaruta "Tro och vetande"!

 

 

Ola Sigurdson: "Tiden åter mogen för Paulus".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-04-11. "Paulus har sällan stått högt i kurs hos filosoferna - Nietzsche avfärdade honom rent av som hatiskt ondskefull. På senare tid har emellertid tre sekulära filosofer på olika sätt lyft in aposteln i den aktuella intellektuella diskussionen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.4.2005).

 

"Nya tongångar i psalmsången".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-04-13. "Världsmusik eller mångkultur. Oavsett vad man kallar det har Yamandú Pontvik, tonsättare och sångare i Ensemble Villancico funnit sin egen "cross over"-genre inom kyrkomusiken." (Kursiv - Början av notisen. Länk 13.4.2005).

 

Anita Goldman: "Hatet och värmen". Aftonbladet, Kultur, 2005-04-06. Apropå temat antijudiskhet och antisemitism som har en lång historia i den europeiska, kristna kulturen så reflekterar Anita Goldman över två uppsättningar av Shakespears "Köpmannen i Venedig". (se också Tema: Kristen antijudiskhet) (Länk 6.4.2005)

 

Lena Ringqvist: "Religiösa friskolor farliga".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-04-03. "Det är obegripligt att konfessionella friskolor stöttas av staten. Barnen får inte möjlighet att välja utan tvingas in i en osjälvständig religiös föreställningsvärld, skriver Lena Ringqvist, som nyligen utkommit med boken Som en tjuv om natten." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 5.4.2005). Se också nedan!

 

Christer Hugo: "Tänk om....". Smålandsposten, 2005-04-01. "Men marknaden för konspirationsteoretikerna är förvisso lukrativ, även ekonomiskt. Det finns grova pengar att tjäna. Dan Brown, mannen bakom supermegasuccén Da Vinci-koden, är det senaste exemplet. ... Den engagerar. Och kittlar. ... Och visst, läser man den som en roman finns det väl inte så mycket att säga. Ämnet - den heliga graalen, Katolska kyrkans dolda agenda, bortträngandet av den kvinnliga andligheten - är som gjort för en thriller. Och Dan Brown rider framgångsrikt på de senaste årens avslöjanden om skandalerna inom den romersk-katolska kyrkan. Tanken kittlar: Vad är det mer som döljs bakom Vatikanens murar?..." (Kursiv - Klipp från artikeln. Länk 5.4.2005)

 

Clas Barkman: "En moder Svea som står pall i stormarna". Dagens Nyheter, Söndagsintervjun, 2005-02-20. "Landets första kvinnliga fängelsepräst, första kvinnliga domprost och nu Stockholms biskop. Redan som elvaåring gillade hon att vara ledare. Clas Barkman har träffat Caroline Krook." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.4.2005)

 

Påven Johannes Paulus II dog den 2 april. Några kommentarer och reflektioner kring Johannes Paulus II:s livsgärning

Senaste 13.4, 6.4, 25.4

 

Christer Hugo: "Dags för en uppdatering". Smålandsposten, 2005-04-25. ""En påve med många stora gåvor och många felaktiga beslut!" Den karakteristiken av påven Johannes Paulus II kommer från den romersk-katolske teologen Hans Küng, som i Der Spiegel (nr 13/2005) gör en kritisk genomgång av hans pontifikat. "I mina ögon", säger Küng, "är Karol Wojtyla inte 1900-talets störste påve men väl den mest motsägelsefulle."" (Kursiv - artikelns början. Länk 26.4.2005)

 

Nathan Shachar: "Påvens höga politiska spel". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2005-04-09. "I Östeuropa har Johannes Paulus II av många setts som befriare. I Latinamerika har hans stöd till det reaktionära Opus Dei tvärtom ställt hans andra gärningar i skuggan." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 13.4.2005)

 

Maciej Zaremba: "En otidsenlig påve som var före sin tid". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-04-06. "Han övertygade miljoner om att självrespekt och solidaritet var en bättre väg till friheten än ismer och granater. Maciej Zaremba invänder mot sexualfixeringen i omdömena om Johannes Paulus II." Zaremba svarar Slavoj Zizek som skrev om påven i DN den 2 april. Se nedan! (Kursiv - DN:s ingress. Länk 6.4.2005)

Gunnel Vallquist: "Johannes Paulus II – påve i motsägelsens tecken." Svenska Dagbladet, Kultur,  2005-04-03. "Han var otippad som påve men hans pontifikat blev ett av de längsta i katolska kyrkans historia – Johannes Paulus II blev en älskad och ytterst kontroversiell kyrkoledare. Han var född 1920, prästvigdes 1946, var moralteolog och biskop innan han 1978 blev den förste icke-italienaren sedan 1522 på påvestolen. Johannes Paulus II är död. Katolska kyrkan har förlorat en vördad och avhållen fader. Världen har förlorat en stor andlig ledare." (Kursiv - artikelns början. Länk 5.4.2005)

Agneta Lagercrantz: "Johannes Paulus ville kommunicera". Svenska Dagbladet, 2005-04-03. (Länk 5.4.2005)

Slavoj Zizek: "Påvemoral". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-04-02. "Påven personifierar motståndet mot ett släpphänt förhållningssätt till den kristna etiken. Ändå kommer Johannes Paulus II att gå till historien som ett etiskt misslyckande. Slavoj Zizek förklarar varför." Slavoj Zizek är filosof och verksam vid institutet för kriminologi, universitetet i Ljubljana. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.4.2005)

"Johannes Paulus - en stor påve och en stor politiker". Dagens Nyheter, Huvudledare, 2005-03-29. (Länk 5.4.2005)

Ralf Dahrendorf: "En imponerande påves skymning". Dagens Nyheter, Kolumn, Ledarsidan. 2005-02-26. (Länk 5.4.2005)

 

 

Christer Hugo: "Samlad Nathan Söderblom". Smålandsposten, 2005-03-26. "När Svenska kyrkans biskopar uttalar sig i samhällsfrågor blir de nästan omedelbart - som en betingad reflex från somliga - kritiserade. De ska inte lägga sig i politiken, anses det. Politik hör inte hemma i kyrkan. Typiskt plakatbärarna i 68-generationen. Och så vidare. Därför är det välgörande att ibland påminnas om att det faktiskt finns en stabil tradition av samhällsengagemang för kyrkans taleskvinnor och talesmän att luta sig mot. En tradition som under 1900-talet kanske allra mest personifierades av ärkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931)." (Kursiv - Artikelns början. Länk 31.3.2005)

 

Henrik Sahlin: "Rättegången mot Jesus höljd i dunkel". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-03-24. "Justitiemord? Hur gick det egentligen till när Jesus fick sin dödsdom och fanns det juridisk grund för domen? Uppfattningarna hos forskarna skiftar kraftigt och bristen på rättegångsprotokoll försvårar kartläggningen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 25.3.2005)

 

Ulf Jonson: "Hjärnvågor säger inget om Guds existens".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-03-20. "Epilepsi eller Gud? Det är vanskligt att dra religiösa växlar på naturvetenskaplig forskning. Steget är långt mellan att mäta hjärnaktivitet och att avgöra om Gud finns, konstaterar religionsfilosofen Anne Runehov i sin doktorsavhandling." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 24.3.2005)

 

Tema uppbrott - Guds barnbarn. 

Senaste: 6.4, 13.4

 

""Sanningen" får inte kväva barnen".  Svenska Dagbladet, Idag, 2005-04-13. Läsarbrev. För ett par veckor sedan hade vi en intervju med Lena Ringqvist, en tjej som vuxit upp i ett kristet hem och som nu skrivit en bok om sin uppväxt. Många läsare hörde av sig. En del kände igen sig i hennes beskrivningar, andra inte alls. Men till stor del handlade inläggen om religiösa friskolors vara eller icke-vara.

Agneta Lagercrantz: "Hot om helvetet präglade barndomen". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-03-17. "Jag är oerhört kritisk till den verklighetsbild som kristna föräldrar ger sina barn när det gäller livets villkor på jorden, ­säger Lena Ringqvist och tänker på vad kristna friskolor kan innebära: Att 8–12-åringar, på statens bekostnad, inte får en enda ”fredad zon”." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.3.2005). 
Lena Ringqvist har nyligen gett ut boken "Som en tjuv om natten", (bokförlaget Langenskiöld) som handlar om hennes barndom och uppväxt inom pingströrelsen. 

Notis: I Kyrkans Tidning nr 11/2005 (17-22 mars, s.26-27) finns en stort upplagd intervju med Lena Ringqvist om hennes bok och de erfarenheter som ligger bakom. Tyvärr har Kyrkans Tidning ändrat sin webbpolicy, det är sedan ungefär ett år tillbaka mycket mindre av tidningens material som läggs ut på Internet. Det är synd, inte minst med tanke på hur många som är medlemmar i Svenska kyrkan. 

Se också Lena Ringqvists inlägg den 3 april på Brännpunkt om religiösa friskolor!

 

Jan Kantor: "Lena bröt upp från livet med Gud". Dagens Nyheter, Insidan 2005-03-12. "Lena Skogholm hade vigt sitt liv åt att föra ut evangeliet. Hennes uppväxt var strängt religiös. Men som nyutbildad pingstpastor insåg hon plötsligt att hon hade förlorat sin tro. I en tid när människor söker efter andlig vägledning har hon gått åt andra hållet." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 14.3.2005). 

Tips: Lena Skogholm är en av deltagarna i panelen på Existens Bar på Kägelbanan, Södra Teatern, tisdagen den 12 april när man diskuterar utifrån temat: "Kan man göra slut med Gud". 

Jan Kantor: "Befrielse att lämna religionen". Dagens Nyheter, Insidan 2005-04-02. ""Man måste inte lämna sin tro bara för att man lämnar sin församling", skriver en av de läsare som hört av sig till Insidan efter intervjun med Lena Skogholm som bröt upp från livet med Gud. Men många känner igen sig i Lenas berättelse.

 

 

Harald Hamrin: "Den "modige" påven undvek konflikter".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-03-12. "Andra världskrigets påvar Pius XI och Pius XII har framställts som "örn" respektive "duva". Men detta stämmer inte - båda var "strutsar med huvudet nedkört i sanden", menar Peter Godman och Philippe Chenaux." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 14.3.2005)

 

Nathan Shachar: "Varje muslim är skyldig att fördöma terrorismen". Dagens Nyheter, Världen 2005-03-13. "Spanska imamer markerar sitt avstånd till al-Qaida: "Usama bin Ladin är en simpel terrorist, inte någon islamisk terrorist. Han är en kättare, kafir, som ställt sig utanför islam."". (Kursiv - DN:s ingress. Länk 14.3.2005)

 

Tema kallelse. 
Svenska Dagbladet Idagsidan mars 2005

Kallelse 1: Agneta Lagercrantz: "Varje människa har ett uppdrag". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-03-01. "Du står där och blickar ut över ditt liv. Lyckanden, och misslyckanden i det förflutna. Och visst har framtidens horisont krympt? Oavsett vad du uppnått kan du känna: Ska inte livet vara något mer? Psykologen och författaren Patricia Tudor-Sandahl menar att denna gnagande känsla kommer från en oanad reserv. I sin nya bok En given väg skriver hon om hur kan man utnyttja den." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.3.2005)

Kallelse 2: Catarina Baldo Zagadou: "Anita vill ge frid åt döende". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-03-02. "När man hittar sitt kall, hittar man också sin andlighet, menar Anita Lanz. För henne var det en plötslig insikt om att hon skulle hjälpa döende. ”Det handlar om att få kontakt med vad vissa kallar ditt högre själv eller inre källa”, säger hon. Hundarna Zimba och Linus är hennes trogna följeslagare." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.3.2005)

Kallelse 3: Agneta Lagercrantz: ""När livet kommer är det bara att lyssna"". Svenska Dagbladet, Idag, 2005-03-03. "Det är livet som kommer till en och visar vad man är här för att göra, menar Inger Gustafsson. Men det gäller att upptäcka det finstilta budskapet och våga vara osäker tills man förstår sitt nästa steg. Svåra händelser har tvingat henne att inse att hon ska sluta kämpa emot. Livet kommer till en. Alldeles av sig självt." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.3.2005)

Kommentar: Om man vill få ytterligare perspektiv på begreppet kallelse så kan man testa att läsa de diskussioner och analyser som görs i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Boken finns i sin helhet tillgänglig på Internet. Enklaste sättet är att gå via bokens Person- och sakregister och följa referenslänkarna under "kallelse".

 

 

 

Om påven Johannes Paulus II:s senaste bok "Minne och identitet". Den var aviserad för utgivning i mitten på april, men är uppenbarligen tillgänglig för initierade sedan början på mars och har därför redan börjat kommenteras och recenseras. (mars 2005)
Senaste tillskott: 20.3.2005

Ingrid Hedström: "Påvens ord träffar sitt mål likt kulor" Dagens Nyheter, Utrikes, 2005-02-23. "Homoäktenskap är en del av "en ny ondskans ideologi" som "försöker ställa mänskliga rättigheter mot familjen och människan", förklarar påven i sin bok.... --  ...Och påven vänder i sin bok tillbaka till Förintelsen - för att dra en parallell mellan abort och folkmord, mellan morden på sex miljoner judar och de "brott" kvinnor begår när de avbryter en graviditet. "Laglig utrotning" kallar påven aborter" (Kursiv - två klipp från artikeln. Länk 6.3.2005)

Carl Otto Werkelid: "Den enskildes samvete kan rädda kyrka i kris". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-02-27. Svenska Dagbladets kulturchef, tillika katolik, kommenterar med oro de rykten och citat som läckt ut om innehållet i påve Johannes Paulus II:s aviserade bok, "Minne och identitet". (Länk 6.3.2005)

Ola Sigurdson: "En påve blickar tillbaka". Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-03-17. Recension av Johannes Paulus II:s "Memory and Identity. Personal Reflections" (Weidenfeld & Nicolson, 2005). "I boken "Memory and Identity. Personal Reflections" sammanfattar påve Johannes Paulus II sin gärning. Den familjepolitiska agendan är enligt recensenten det mest svårsmälta i de nedtecknade hågkomsterna." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.3.2005)

 

 

Joakim Molander: ""Fredsskadade" svenskar blinda för ondskan".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-02-20. "När den norske filosofen Lars Fr H Svendsen i sin nya bok undersöker ondskans filosofi konstaterar han att vi bara undantagsvis uppfattar våra onda handlingar som just onda. Han har utarbetat en ondskans typologi som gör det möjligt att urskilja fyra nyanser av ont." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 6.3.2005). Kommentar: Ytterligare en viktig infallsvinkel till ondskan kan man få om man läser första delen av texten "Ansvar och flykt" fram till och med 1.7 Flykt och ondska (från kapitel 2 i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" av Carl Gustaf Olofsson).

 

"Vad ska man tro på Södra teatern?". Svenska Dagbladet, Notis, 2005-02-01. Kort om Södra Teaterns vårprojekt Existens Bar i samarbete med studieförbundet Sensus. "Existens Bar är ett forum för upplevelser och samtal med existentiella, andliga teman. Ett offentligt rum med gott om plats för privata tankar och utsikt åt det oändliga. En moské, en synagoga, ett tempel, en kultplats och en kyrka på samma gång för troende, tvivlare, sökare och ateister. Vi ställer bland annat frågor kring vad en andlig upplevelse är, om sex och om döden." (Kursiv - presentation på Sensus webbplats) Varannan vecka, 6 tisdagar, med början den 1 mars. Inträde 70 kr, biljetter kan bokas på www.sodrateatern.com. Program med teman och inbjudna gäster kan hittas på på såväl Södra teaterns som Sensus webbplatser. (Länk 14.2.2005)

 

Anne-Louise Eriksson: "Söndring sorglig - men kan vara bra". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-02-06. "Teologen och prästen Anne-Louise Eriksson kommenterar att de kvinnoprästmotståndare som är organiserade i Missionsprovinsen nu har vigt en egen biskop." (Kursiv - webbredaktören. I DN:s pappersupplaga har inlägget rubriken "Kvinnoprästmotståndare i nytt samfund". Länk 14.2.2005)     

 

Christer Hugo: "Frigörelsens evangelium tar sig igenom allt". Smålandsposten, Krönika, 2005-02-04. "... Och denna medvetenhet bör väl också praktiseras med någon sorts konsekvens. Jag menar, så att man inte ena dagen citerar Paulus mot homosexuella och dagen därpå går till doktorn med sin värk och inte till närmaste exorcist.  Det märkvärdiga, det som för mig hör till det verkligt klassiska i den kristna tron, det är att frigörelsens evangelium ändå lyckats ta sig igenom alla tidsbundna låsningar. Och glimma till, öppna upp och sporra till förändring. Genom nära tvåtusen år." (Kursiv - från slutet på krönikan. Länk 7.2.2005) 

 

Kaj Schueler: "Sen upptäckt av krigets vardagshjältar".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-01-27. "Banal godhet. Det dröjde 50 år och krävdes en film av Spielberg innan de modiga personer som räddade judar undan förintelse blev uppmärksammade. Och ännu har dessa insatser inte fått ett adekvat utrymme i historieskrivningen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005) 

 

Bodil E B Persson: "Skuldfrågan viktig vid naturkatastrofer".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2005-01-25. "Varför? I alla tider har människor krävt förklaringar till varför naturkatastrofer inträffar. Under medeltiden förklarades tragedierna med Guds vrede över människornas synder. På så sätt gavs folket en lösning och en chans att gå vidare." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005) 

 

Schejk Dia al-Shakarchi: "Demokrati ryms i islam".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-27. "Irakiska valet. Inkompetenta tolkningar av islam leder till terrorism och kamp mot västvärlden. Efter mer än tio års studier är jag övertygad om att islam låter sig förenas med demokrati, skriver den välkände shiitiske teologen Schejk Dia al-Shakarchi." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005) 

 

Recensioner av Anita Goldmans "Guds älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en livrädd värld." Natur och Kultur, 2005. 

 

Marie Louise Ramnefalk: "Energirik vrede borde ha förvaltats med större omsorg". Svenska Dagbladet, Kultur  2005-02-03. Recension av Anita Goldman: Guds älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en livrädd värld, (Natur och Kultur, 2005). "Religion och sexualitet är ett sedan länge sammanslingrat par, i Höga Visan, gamla grekers extatiska riter, kristen brudmystik och så vidare. Knutby står inte för någon innovation. Själens gudagnistor antänder oberäkneligt i själavårdens dunkla natt, och kärleken till en maskulint uppfattad gudom kan ta sig jordiska uttryck. Sådant har Anita Goldman tagit fasta på i Guds älskarinnor, med undertiteln "Om hängivna kvinnor i en livrädd värld". (Kursiv - artikelns inledning. Länk 7.2.2005)

Eva Ström: "Att kasta sig i Guds famn". Aftonbladet Kultur, 2005-01-27. "När Anita Goldman, vass och välformulerad radikal feminist, bekänner sin längtan till mystik, till Gud, till det oväntade behovet av att knäböja och lovprisa slår det gnistor om texten." (Kursiv - artikelns inledning. Länk 30.1.2005) 

Lars Linder: "From galenskap". Dagens Nyheter Kultur, 2005-01-27. " ...Det finns en gemensam nämnare mellan helgonet och den mordiska barnflickan i Knutby, självmordsbombaren och den hängivet religiösa mystikern. Alla har de funnit befrielse och livsmening genom att släppa jagets och det logiska förnuftets krav på självbevarelse och socialt accepterade handlingsmönster. Alla har de kastat sig ut i den fromma galenskap som må leda till himmel eller helvete. ...."  "....  Spännande bekantskaper, allihop: starka och modiga kvinnor som i kraft av en brinnande gudstro förmår vrida sig ur sin tids ondska och patriarkala tvång och upprätta en inre värld av frihet som också ger dem styrka att handla i den yttre världen... " (Kursiv - två klipp från artikeln. Länk 30.1.2005)

 

Johan Taubert: "Kyrkan riskerar miljardförluster". Svenska Dagbladet, Inrikes  2005-01-16. "Mer än 800 000 personer funderar allvarligt på att gå ur Svenska kyrkan under det närmaste året. Medlemsbortfallet skulle kosta kyrkan miljarder varje år, men det kunde ha varit värre: Kyrkans framträdande roll efter flodvågskatastrofen har fått vissa medlemsgrupper som tidigare tänkt gå ur kyrkan att tänka om. Det visar en undersökning som SvD-Sifo gjort." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005).

 

Inger Edelfeldt: "Varför är de så rädda för andlighet". Aftonbladet Kultur, 2004-12-29.  "Inger Edelfeldt tar risken att bli dödskallestämplad som flummare." (Kursiv - Aftonbladets ingress. Länk 30.1.2005) 

 

Homosexualitet och kristen tro.
Debatt och kommentarer apropå rättegången i hovrätten mot pastor Åke Green. (Bara ett litet axplock av allt som skrivits!)

Stefan Swärd: ”Spärra in oss allihop”. Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-18. "TRO INFÖR RÄTTA. I morgon ställs pastor Åke Green inför Göta hovrätt för att han ”hetsat mot homosexuella”. Om Green döms till fängelse bör även många katoliker, buddister, muslimer och frälsningsofficerare sättas bakom lås och bom, skriver statsvetaren Stefan Swärd, ordförande i Evangeliska frikyrkan, som ifrågasätter att teologi kriminaliseras.(Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005) 

Jonas Gardell: "Swärd försvarar hatet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-20. "Pastor Åke Greens försvarare Stefan Swärd säger sig försvara kristna värden. Men det är enbart sina egna värderingar om sexualitet han slåss för. Kyrkan har alltid varit oenig om moral och samlevnad, skriver författaren Jonas Gardell och lyfter fram Kristus som förebild." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005)

Stefan Swärd: "Kristna är inte kärlekslösa homofober". REPLIK | Jonas Gardells evangelium. Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-22. "Min artikel på SvD Brännpunkt den 18 januari handlade om yttrandefrihet. Det enda jag blåser till strid om är att Åke Green inte ska dömas till fängelse. Ska man kritisera hans predikan får man göra det i en öppen debatt, inte genom att bura in honom." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.1.2005)

Svante Nycander: "Hetslag kränker yttrandefrihet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-24. ".... (1) Vi har svårt att föreställa den förnedring och diskriminering som drabbade homosexuella förr. .... (2) Ett riksdagsutskott yttrade sig om normala människors "instinktiva avsky" mot "de perversa". De homosexuella hade ingen talan, på sin höjd kunde de uttala sig anonymt. Män skaffade sig "damsällskap" för att undgå misstankar, tvingades till ett dubbelliv fullt av ångest och självförakt. Att bli avslöjad kunde vara en livskatastrof... (3) Den väldiga kulturförändring som skett sedan dess har höjt livskvaliteten för de mest berörda och gjort hela samhället mer mänskligt..." (Kursiv - tre klipp från Nycanders artikel. Länk 30.1.2005).

Magnus Zetterholm: "Bibelns fördömanden är moraliskt orimliga".  Svenska Dagbladet, Kultur  2005-01-25: Kommentar | Hets mot homosexuella. "I en judisk berättelse talas om en kung som anförtror två linbuntar till sina tjänare. Efter en tid finner kungen att den ena tjänaren har bevarat linet i exakt det skick han fick det. Den andra tjänaren har däremot vävt en duk av linet och bakat ett bröd som han svept in i duken. Linet har förvandlats till oigenkännlighet. Det är den tjänaren som framställs som vis och som har handlat i enlighet med kungens intention. Enligt den här liknelsen är det så Gud vill att människan skall förhålla sig till uppenbarelsen – inte som en statisk, oföränderlig, ”klassisk” lära, utan som en del av en dynamisk tradition som ständigt förändras i takt med samhället." Magnus Zetterholm är fil dr i nya testamentets exegetik. (Kursiv - artikelns avslutning. Länk 30.1.2005).

 

Ruth Lötmarker: "Franska ateister strider om det gudomliga".  Svenska Dagbladet, Kultur, Understreckare, 2005-01-05. "Det märkliga med den uppmärksammade religionsdebatten mellan Luc Ferry och Marcel Gauchet är att ingen av dem är troende. I "Le religieux après la religion" söker de båda, på olika sätt, efter ord för absoluta värden." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk den 19.1.2005). 
Kommentar:
Diskussionen i "Livssyn, språk och religiositet" (kapitel 1 i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?") har stor relevans för den franska diskussion som Lötmarker refererar. Kontentan av analysen är ett uttalat stöd för den syn på religionens förändring och utveckling som Luc Ferry står för. Utöver den mera specifika diskussionen i kapitel 1 kan hela boken sägas vara ett starkt stöd för Ferrys ståndpunkt. Utifrån Lötmarkers referat ligger Marcel Gauchet's syn på religionernas utvecklingshistoria och dess roll i det moderna samhället nära den som formuleras av Humanisterna (dvs f.d. Humanetiska förbundet). I artikelns ingress står "att ingen av dem är troende". Utifrån den analys av begreppet tro som görs i "Existentiell tro" (kapitel 6 i "Existentiell livssyn - kristen tro?") så är det sannolikt inte sant. Det är med största sannolikhet bara sant i en ytligt teistisk-metafysisk betydelse som missar det mesta av det som utgör den levande och bärande trons fundament. Men ingen skugga ska falla över artikelskribenten vad gäller detta, Lötmarker använder begreppet tro precis på samma sätt som hela den etablerade kristna och sekulära kulturen.  

 

Aftonbladet: Göran Hägg sätter betyg på årets läroböcker i religion. 
Aftonbladet Kultur den 11 och 12 januari 2005. "Religionens betydelse är undervärderad i svensk debatt och svensk skola - samtidigt som religionen har fått ökad betydelse i världspolitik och nyhetsflöde. Men vad är det för läroböcker i ämnet som svenska elever erbjuds? Göran Hägg, litteraturdocent, författare och debattör, går i två stora artiklar igenom det aktuella utbudet." (Kursiv - Aftonbladets ingress. Länkar den 18.1.2005)
Artikel 1: "Himmel och helvete". Recension av läroböckerna för årskurserna 7-9.
Artikel 2: "Kvalitet och idioti". Recension av läroböckerna för gymnasiet. 
(Hägg tar inte upp böckerna för de sex första skolåren - helt enkelt för att han menar att samtliga är så usla att de inte bör användas.) 

 

Kommentarer till flodvågskatastrofen

 

Ia Wadendal och Erik Ohlsson: "Medkänslan lindrar sorgen". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-01-13. "Att vara god mot andra är enligt Buddha vägen till en bestående inre frid. Mitt i sin stora sorg ser thailändarna medkänslan med andra som den viktigaste uppgiften." (Kursiv DN:s ingress. Länk 18.1.2005).

Torbjörn Tännsjö: "Präster som psykoterapeuter. Varför förklarar de att vi får vara arga på Gud". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-01-13. "Vårt lands präster präglas numera nästan undantagslöst av en märkvärdig kombination av brist på självtillit (på ett område) och storhetsvansinne (på ett annat). Bristen på självtillit rör det rent teologiska, frågan om Guds existens och de eviga tingen. Storhetsvansinnet uppträder inom psykoterapin." (Kursiv artikelns inledning. Länk 18.1.2005).

Lars Linder: "Tillbaka till helgedomen". Dagens Nyheter, Kultur, 2005-01-07. "Någonstans måste ljusen tändas. Riten är viktigare än religionen. Vid vissa tillfällen tränger sig behovet på av en förtätad gemenskap och symboliska handlingar." (Kursiv DN:s ingress. Länk 11.1.2005).

Nils Elvander: "Jag, en ateist, återinträder i kyrkan".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2005-01-05. "Vi bör nu sluta upp kring kyrkan - även vi som saknar tron - och stanna kvar eller, som i mitt fall, återinträda. Jag hoppas och tror att många delar min uppfattning." (Kursiv - debattinläggets avslutning. Länk 11.1.2005)

Tomas Lerner: "Håll om, håll tyst och håll ut". Dagens Nyheter, Insidan, 2005-01-04. "Många barn och unga är drabbade av katastrofen i Sydostasien. Hur tröstar man när ingen tröst finns att ge? Psykologer, präster, kristerapeuter tillkallas - men ofta räcker det att bara vara medmänniska." (Kursiv DN:s ingress. Länk 11.1.2005)

Sverker Sörlin: "Nu är det enda mänskliga att tvivla på all mening".  Dagens Nyheter, Debatt, 2005-01-02. "Sverker Sörlin skriver om den enskilda händelse som tagit flest svenska liv sedan Poltava. Det finns stunder när allt känns hopplöst och det enda mänskliga är att tvivla på all mening. Inför etikens domstol borde själva kosmos dömas skyldigt, skrev Huxley. Det är så det känns, när ett öga slutits och skrattet tystnat för alltid. Så skriver professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin med anledning av katastrofen i Sydostasien. Sörlin tar oss med på en historisk färd längs katastrofer som vi minns, och inte minns. När vi vaknat upp ur mardrömmen kommer vi att inse att det enda vi kan göra är att fortsätta bygga fungerande samhällen, menar han." (Kursiv DN:s ingress. Länk 11.1.2005)

Fredrik Sjöberg: "Ovisshetens natur".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-01-01. "”Förr var bristvaran vetande. Därför tron. Nu fattas oss mera gemenskap och allvar…” Det skriver Svenska Dagbladets medarbetare Fredrik Sjöberg i en reflektion kring de outhärdliga nyheter som når oss från Sydostasien." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 11.1.2005).

Werner G Jeanrond: "Katastrofen kräver ny mentalitet".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2005-01-04. "Samhällets individualisering har förvandlat döden till en privatsak i Sverige, men i och med katastrofen i Sydostasien har döden blivit ett offentligt faktum igen. Kanske öppnar det vägen till en ny och konstruktiv syn på livet, skriver Werner G Jeanrond." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 11.1.2005)

 

 

Jacki Jakubowski: "Tro och vetande". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2004-12-29. "Teorierna kommer och går, religionerna består. Det finns ingen logisk konflikt mellan vetenskap och religion. Men de svarar på helt olika frågor." (Kursiv DN:s ingress. Länk 11.1.2005). Se också Tro och vetande 2002.  

 

Owe Wikström: "Var tog Jesus vägen?".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2004-12-24. "För den som har en enkel kristen övertygelse och försöker kombinera den med en viss intellektuell hederlighet är det minst sagt tröttande att ständigt umgås med tidens mediala löpsedelsreligion." (Kursiv artikelns inledning. Länk 29.12.2004)

 

Ann Lagerström: "Riten kan hela oss". Svenska Dagbladet, Idag, 2004-12-21. " – För att få perspektiv på oss själva måste vi ibland stiga åt sidan och sätta det privata i relation till något större och djupare. Vardagslivets gnet i förhållande till världen, kosmos och evigheten. Så förklarar Maria Liljas vårt behov av riter. Nu när både jul och nyår knackar på vår dörr, drar Idagsidan igång en ny serie, just om riter." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 22.12.2004)

 

Erik Löfvendahl: "Motstånd genom vardagstro". Svenska Dagbladet, Kultur, 2004-11-28. Recension av Ylva Eggehorn: Att ta ansvar för Gud. En bok om Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer (Cordia, 2004). (Länk 21.12.2004)

 

 

 

[sidans början]

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
SvD har successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Runt sekelskiftet fanns de tillgängliga 30 dagar. Under 2003 utökade man arkivet till sex månader. Nu finns alla understreckare förteckande månadsvis från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2006
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2005 väljer man en avbildning från 2006. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2006. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2002 så väljer man an avbildning från 2003. 

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark


list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor@existentiell-tro.net

 

 

Till sidans början!