List av oregonpine.

Språk, tro och religion

Om religiositet, tro och livsåskådning
från ett existentiellt perspektiv.

- i cyberrymden sedan april 1998 - 

List av oregonpine.


Om webbplatsen: 

 bakgrund, prolog, statistik, personalia
artikelindex, föredrag, webbplatsens själ 
bloggarkiv, dikter  


Bok: 

Existentiell livssyn - kristen tro? (nätbok, 1999) 
Existentiell livssyn - kristen tro? (E-bok, 2014)
Kort presentation av boken 
PS Juli 2012 

 

Kvalitetsstämplar

Språk, tro och religion har under sex år (2001 - 2007) fått årligt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Från och med 2008 har det upphört genom att jag valt att inte lägga in en ny ansökan. Bristen på tid gör att jag inte kan uppehålla den nivå på omvärldsbevakningen som jag själv anser vara en förutsättning för driftsbidraget. Jag säger stort tack till Religionsvetenskapliga sällskapet. Stödet dessa år har varit utomordentligt värdefullt. Utöver det ekonomiska har det fungerat som en värdefull kvalitetsstämpel för en ganska annorlunda webbplats om religiositet, tro, livsåskådning, teologi och kristendom. 

2004 valdes Språk, tro och religion till 
augusti månads teologisajt av danska www.teologinet.dk 

Publiceringsstöd. 2013 beviljade Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm publiceringsstöd för att göra en e-bok av "Existentiell livssyn - kristen tro?" (se vidare!). Initiativet och arbetet gjordes av en för mig tidigare okänd person, Tomas Walch. Han och Religionsvetenskapliga sällskapet ska ha stort tack. Boken har därmed fått nytt liv och kommer att finnas kvar även efter min död.    

 


Aktuellt

Måndagen den 4 mars 2019. 

Panelsamtal på Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket. 
Rubrik: Klimat och ändliga resurser - en moralisk fråga?!
Samtalspanel: 
Nina Wormbs - teknikhistoriker KTH, Stockholm
Billy Larsson - psykolog, psykoterapeut, Göteborg
Pella Larsdotter Thiel - ordf. i oställning Sverige
Moderator: Carl Gustaf Olofsson 
Se vidare: 
Facebookevent  
Infoblad  
Humanisterna Kalmars blogg - På Gång 

 Arrangemangen är initierat av Humanisterna Kalmar. 

 

Notis från hösten 2018.

Den 9 oktober 2018 satt webbredaktören med i en samtalspanel på Kulturhuset i Stockholm tillsammans med Ulf Danielsson, Pella Larsdotter Thiel och Therese Uddenfeldt. Intresset var över alla förväntningar. Det var fullspikat i Hörsalen! 430 personer hade hittat dit! På grund av det stora intresset bestämde Kulturhuset att sända live via Facebook. Efter några dygn så hade det noterats över 2300 nedladdningar. Arrangemanget var ett initiativ av Humanisterna Stockholm och Kalmar. Ulf Gustafsson, förbundssekreterare i Humanisterna, var moderator. 

Rubrik: Behöver vi nya sätt att tänka? 
Ett samtal om jordens framtid.

Facebook.
Forum Debatt Kulturhuset 
Samtalspanelen   
Blogg om bakgrunden
 
Livesändning - video
 

 

 

Video
"
Ett samtal om klimat, ändliga resurser och ett hållbart sätt att leva". 
Med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, och Therese Uddenfeldt, kulturjournalist, författare och lärare. 
Ett arrangemang initierat av Humanisterna Kalmar och genomfört i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Linnéuniversitetet, ABF Östra Småland/Öland och det Kalmarbaserade nätverket Folk och Frö. Webbredaktören inleder och fungerar som moderator tillsammans med Fredrik Ahlgren. Innan huvudarrangemanget intervjuades de båda gästerna. Webbredaktören gjorde intervjun med Ulf Danielsson. Fredrik Ahlgren intervjuade Therese Uddenfeldt
Debattartikel i Östra Småland den 12 februari som tar upp samtalets tema. 

 

Betydelsen av att samtala om livsfrågor

Debatt i Östra Småland om betydelsen av 
att samtala om våra existentiella livsfrågor. När det nu hunnit bli den 29 september så har totalt åtta inlägg publicerats.  Debatten initierades genom en påläst och välskriven artikel av de både pingstpastorerna Fredric Crona, pastor i Lorensbergskyrkan i Kalmar och Daniel Alm, föreståndare för pingströrelsens nationella samorganisation. Deras första artikel publicerades den 6 juli. 

(Nr 1) Lyft in samtalet om meningen med livet (6.7.2018) - Crona & Alm
(Nr 2) Vad är det egentligen som ger livet mening? (10.7.2018) - Einarsson
(Nr 3) Viktigt att samtala om meningen med livet (30.7.2018) - Olofsson
(Nr 4) Viktigt att vi fortsätter att tala om livets mening (11.8.2018) - Crona & Alm
Nr 5) Om livets mening, himmel och helvetet (20.8.2018)  - Olofsson
(Nr 6) Lögnare, bedragare, galning - eller Gud? (1.9.2018) - Crona & Alm  
(Nr 7) Bedragare, galning, Gud - eller människa (20.9.2018)  - Olofsson 
(Nr 8) Vetenskapen, tron och meningen med livet (28.9.2018) - Einarsson

 

Bloggar 

Att vara människa i antropocen. Några tankar utifrån docent Martin Grens pubförelsäning i Humanisterna Kalmars regi den 21 januari 2019 (blogg 28 januari 2019)
 Levinas, den Andre och det etiska imperativet (blogg 26 november 2018)
Fem betraktelser. Blogg Nr 99 - Nr 103.
Betraktelserna hölls live på Konstepidemin i Göteborg söndagen den 10 juni i ett arrangemang av Humanisterna Väst. Musik för cello och piano varvades med betraktelser. (juni 2018)

"Tro och tillit: ett ateistiskt perspektiv
(blogg april 2018 - Publicerad i Humanisten nr 1/2018). 
"Återställelsens glädje" (blogg den 30 december 2017). 
Kristologiska tankar på tvären mot kulturskribe. nten John Sjögren och den katolske teologen Hans Urs von Balthasar utifrån Teologiska rummet den 5 november 2017. 


Debattartikel i Östra Småland 

"Gudlöst om kyrkan och mänsklighetens framtid"
Tisdagen den 31 oktober 2017. 
Artikeln är även publicerad i Humanisten nr 4/2017 som kom ut i början på december. 
Då med rubriken: Gudlöst om kyrkan, reformationen och mänsklighetens framtid. 
Humanisten finns även i pdf-version som kan laddas hem
Artikeln finns på s. 25 - 27.  
  

Föreläsning på THS! Från december även tillgänglig som video! 

Teologisk konferens med rubriken "Bortom det övernaturliga". 
Plats och datum: Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) måndagen den 16 oktober 2017. 
Arrangörer: Nätverket "Kristen bortom Gud" i samarbete med THS.
Information och program finns på THS webb
Webbredaktören medverkade
med den fjärde och sista föreläsningen på konferensen. 
"Ansvar och flykt. Om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga."  
  Föreläsningen är publicerad
 i två delar i blogg Nr 92 och Nr 93. (29.10.2017)
I blogg Nr 91 finns lite länkar till de kritiska reaktioner 
som konferensen väckt på förhand.  
  Podfiler från samtliga föreläsningar finns tillgängliga
(28.12.2017). Webbredaktörens föreläsning finns även som video på Yuotube.
Länk finns på sidan föredrag!  

Kalmar - Föreläsning. 
"Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt?”
Föreläsning av filosofen Cathrine Felix på Kalmar Stadsbibliotek den 16 november 2017,
som också var Filosofins dag. 
Videointervju och podfil från föreläsning och efterföljande samtal 
finns under fliken "Video" på Humanisterna Kalmars blogg
Arrangemang: Humanisterna Kalmar i samarbete med
Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland 


Ett urval texter:
   
Tro och tillit: ett ateistiskt perspektiv (2018)
 Sex teser (2002 - 2011)
  Kunskapsfråga och vision (2011) 
  Budord för en modern tid  (1990, 1999)
(ett skolprojekt för gymnasiet)
 Existentiell tro - ett nyckelbegrepp (2012) 
Sekulär andlighet - finns den? (föredrag 2013)
(på ABF i Stockholm i Humanisternas regi)  
Mystik och medvetenhet - om förundran inför vår plats i tillvaron
(artikel 2015, blogg 2017)
  Den sekulära andligheten - några ateistiska reflektioner.
(artikel i Humanisten nr 1/2017, blogg mars 2017)
Döden. En ateistisk betraktelse.  
(artikel i Humanisten nr 1/2015, blogg februari 2017)

   

Har kristen tro en framtid? (debatt, 1996-97)
(den kristna kulturtidskriften Vår Lösen -
svar av Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi) 
 Tema kristologi - textsamling (2000 - 2016)
Kristus är uppstånden! (artikel 1998)
(Svensk Kyrkotidning)
Döden, meningen med livet? (artikel 2003)
(Svensk Kyrkotidning)
Vad innebär kristen gudstro? (artikel 2004)
(Svensk Kyrkotidning)
Kyrkan och andligheten
 (debatt 2009)
(Östra Småland) 
När Jesus och Gud blev ett (gästtext 2000)
(om en viktig teologisk konflikt i fornkyrkan)
 

 
Dikter (gamla) 
Nytt! Hjärtling. En form av improvisationssång (maj 2017) 
 

Ett urval bloggar: 


Nytt! "Tro och tillit: ett ateistiskt perspektiv
(blogg april 2018 - Publicerad i Humanisten nr 1/2018). 

 
"Återställelsens glädje" (blogg dec 2017). 
Kristologiska tankar på tvären utifrån Teologiska rummet den 5 november.
Teoremaupplevelsen - en livsformande upplevelse med komplikationer 1969 (blogg hösten 2017)  
Blogg om fd. Livets Ordpastorn Ulf Ekmans framträdande 
som värd i Sommar i P1
. (juli 2017). 
Transcendenserfarenheter och illusioner
 
(kritik av Sam Harris - blogg, augusti 2016)
 Trivialisering visavi existentiellt allvar (blogg 2016) 
(kritik av Bengt Kristensson Uggla och David Thurfjell) 

 Sökes: Ateistkristen präst med stark förankring i traditionen (blogg, 2013)
(efterspel till den danska kyrkokonflikten 2004 - 2005 kring 
kyrkoherde Thorkild Grossböll) 
 Två trosparadigm?! Apropå debatten kring Antje Jackelén (blogg, oktober 2013)
 Kierkegaardhädelser (blogg 2014)
(om att hitta en idé att leva för och dö för)
Funderingar kring en artikel av KG Hammar 
om Dag Hammarskjölds "Vägmärken"
(blogg 2014) 

En ateistisk tolkning av passionsdramat (blogg, november 2014) 
(inledning till en debatt/samtal 2011 om Jesu uppståndelse)  
De existentiella livsfrågornas sekularisering (blogg juni 2015) 
Tro och tvivel - naturalistiskt visavi existentiellt (blogg, mars 2016)
(om två olika trosbegrepp
och en kritik av den traditionella kristna synen på tro) 
 
Bloggarkiv (2010 - 2017)


Diverse:

Historien om ett torvtak och golf (facebook och blogg)
Dikter (gamla!) 
Arkivinformation
Donera gärna till archive.org
Jesusdebatten i Svenska Dagbladet 2003.
(länkarkiv som fått nytt liv genom archive.org) 

Två gamla arkivsidor!
Biskop Johan Shelby Spong (2003 - 2004)
(om en kontroversiell anglikansk kyrkoledare och teolog)
Thorkild Grosbøll (2004 - 2005)
(om en danska kyrkokonflikt) 

A
rtikelindex
Gustafs videoblogg
Debatt, samtal, föredrag
 
Tulsa 2005 - 2017 (om en hund)
Kontakt 
Senaste nytt - 10.7.2018  

 

Ebok - januari 2014 
Från den 20 januari 2014 finns "Existentiell livssyn - kristen tro?" tillgänglig som ebok. Men den fortsätter att finnas tillgänglig här.  
Den kan köpas hos de flesta nätbohandlare, t.ex Adlibris, Cdon och Dito (Bokus). Priset varierar mellan 74 och 79 kronor. Den finns också att låna på en del av de bibliotek som är anslutna till Elib. Finns den inte på ditt bibliotek så fråga efter den. Då är det god chans att dom ordnar så att den går att låna.

Se vidare blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna

Den 27 mars 2013 höll webbredaktören ett föredrag med rubriken 
"Sekulär andlighet - finns den?" på ABF Sveavägen i Stockholm. 
Se vidare på "Gustafs videoblogg"  

 

List av oregonpine.

 

Bloggar, debatt

Komplett bloggarkiv!

Nytt! Nr 90. Ulf Ekman, Livets Ord och sommar i P1. Några kritiska reflektioner (juli 2017) 
 
Nr 89. Den sekulära andligheten - några ateistiska reflektioner
(mars 2017)    

 
Nr 88. ”Människosonen”. Några tankar kring Lennart Hagerfors bok om den okända delen av Jesu liv. (februari 2017)
Nr 87. Mystik och medvetenhet. Om förundran inför vår plats i tillvaron. 
Nr 86. Döden. En ateistisk betraktelse. (februari 2017)

Nr 85. Varför inte Phil Zuckermans "Society without God"?
Fråga till professorerna David Thurfjell, Mattias Martinson
och Bengt Kristensson Uggla. (november 2016)

Nr 83 och 84. Två kritiska bloggar i augusti 2016 utifrån 
Sam Harris bok "Upplyst meditation"
 

Fyra bloggar under mars 2016 med kommentarer till boken 
"Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse" 
av professor Bengt Kristensson Uggla.  
 Nr 78. Den existentiella kristendomstesen. Bortom ateism och religion.  
 Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar
 Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt
Nr 81. Katedralens hemlighet – ett existentiell perspektiv.   

Blogg Nr 76. Fd. ärkebiskop KG Hammars
 senaste bok gör mig ledsen
(17.11.2015)

  Blogg Nr 75. Tankelek om X, en sekulär, 
ateistisk samhällelig struktur
(30.7.2015)

  Blogg Nr 73. De existentiella livsfrågornas sekularisering. 
Kommentarer till kapitel 2 i "Det gudlösa folket" 
av David Thurfjell
(26.6.2015)
Blogg Nr 71. Vad betyder religiös? Kommentarer till kapitel 1 
i "Det gudlösa folket" av David Thurfjell
(16.6.2015)

 Blogg med reaktioner kring seminarierna "Hedningarnas förgård"  (18.9.2012)
Bloggar om temaveckan om tro i OBS och Filosofiska rummet (14.10.2012)
Blogg. Nr 33. Teologen Marcus Borg och frågan om Guds vara eller icke-vara (10.1.2013) 
Två bloggar om den nya podradion "Gudgubbar" (15.1.2013) 
 "Kan nidbildsretorik bidra till dialog?" Newsmill (22.1.2013)
Blogg. Nr 37. Sökes: Ateistkristen präst med stark förankring i traditionen (1.2.2013)
Blogg. Nr 38. Ordet mystik. Att synliggöra eller skapa dimridåer (7.2.2013)
Föredrag: Sekulär andlighet - finns den? Se också blogg Nr 41 (27.3.2013)  
Blogg Nr 48. Boken "Mystik och andlighet". Några läskommentarer. (11.7.2013)
Blogg Nr 52. Två trosparadigm?! Angående debatten kring Antje Jackelén (21.10.2013)
Blogg Nr 55. Kierkegaardhädelser. Apropå en föreläsning av Ted Harris (11.1.2014)
Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna (23.1.2014) 
Blogg Nr 57. Funderingar kring en artikel av KG Hammar 
om Dag Hammarskjölds "Vägmärken"
(26.1.2014) 
Blogg Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat (9.11.2014) 
Blogg Nr 65. Några kritiska tankar kring Lena Anderssons 
DN-krönika om Karl Popper
(5.1.2015) 

Komplett bloggarkiv!

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014.

Jesusdebatten i Svenska Dagbldet 2003

 Länkarkivet från den stora Jesusdebatten 2003 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Dåvarande ärkebiskopen KG Hammar syn på kristen tro var utlösande. Debattarkivet här har överraskande vaknat upp till ett nytt liv. För ett par år sedan var i stort setta alla länkarna ur funktion på den omfattande informations- och länksidan här på Språk, tro och religion. Men på det amerikanska underverk archive.org, där man arkiverar webbplatser i hela världen, fungerar i stort sett alla länkar. 

 Huvudarenan för debatten var Brännpunkt på Svenska Dagbladet. Men debatten började i Kyrkans Tidning. Och den spreds sig även till Dagens Nyheter och Göteborgsposten.  

Jesusdebatten 2003 via archive.org

  List av oregonpine.  

 

Jesu uppståndelse!!
Videofilmad debatt 

Adventkyrkan i Kalmar lördagen den 10 december 2011.

Vesa Annala, pastor i Adventkyrkan och Carl Gustaf Olofsson, Humanist, ateistisk frilansteolog och ansvarig för denna webbplats, debatterar/samtalar i denna videoinspelning om kristendomens nyckeltema utifrån rubriken "Jesu uppståndelse - historisk händelse eller passionsdrama?". Vesa Annala menar att det är frågan om en kroppslig, fysisk, historisk händelse. Olofsson menar att Jesus oåterkalleligt dog men att det finns en del som talar för att lärjungarna efter Jesu död fick omvälvande insikter om sig själva och människans villkor som i djupt positiv mening fick dom att ana ett nytt sätt att förstå människans utsatta livsvillkor och inneboende möjligheter - och därmed också anade ett nytt sätt att förstå talet om Guds rike som rymmer fröet till en modern, inomvärldslig, ateistisk livstolkning. Olofssons inledning finns sedan 20 januari 2012 som en egen video: Hela debatten - 1 tim och 39 minuter - med båda inledningarna finns också på YouTube. Se också information på Gustafs Videoblogg! Teologiskt bakgrundsmaterial till frågan om Jesu uppståndelse kan hittas under Tema Kristologi: Tron på den uppståndne Kristus     

Carl Gustaf Olofssons inledning

 

 

Videofilmad debatt med rubriken "Finns Gud?"

Carl Gustaf Olofssons inledning 

 

Lördagen den 27 augusti 2011 hade Adventkyrkan i Kalmar bjudit in till en debatt med rubriken "Finns Gud? En debatt om Guds existens". Debattörer var Vesa Annala, pastor i Adventkyrkan, och webbredaktören för denna webbplats, Carl Gustaf Olofsson. Jag ställde upp som representant för Humanisterna, där jag är medlem i styrelsen för lokalföreningen i Kalmar sedan våren 2011. Se vidare Adventkyrkans affisch (pdf-fil)! 
När det gäller information kring videoinspelningen se vidare på "Gustafs videoblogg

Se reportage och kommentarer på Kalmarhumanisternas blogg och 
Kalmarprästen Anders Göranzons blogg. Se också kommentarerna till bloggen "Finns Gud?" (augusti) - där jag svarat - och vidare bloggen "Guds existens" där Göranzon svarat på min kommentar. Se också Humanistbloggen "Gud finns nog inte i Kalmar!"  

DN Debatt. Lördagen den 10 september
"Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna"
Christer Sturmark, ordf. för Humanisterna och prästen Annika Borg

Webbredaktören har i september 2011 skaffat sig ett Facebookkonto

 Carl Gustaf Olofsson

Skapa en profillänk

 

Gustafs videoblogg
Webbredaktörens videoblogg startade officiellt den 27 november 2010, samtidigt som han gick med i Humanisterna. Sedan våren 2011 är han också ledamot i Kalmarhumanisternas styrelse.

 

Debattartiklar 2011 och 2012

  Newsmillartikel om "tro" och "icke-tro" (26.9.2012)!
Blogg kring samma tema plus frågan om det finns verkligheter 
som inte är materiella. Seminariet "Hedningarnas förgård" 
utgör bakgrunden för funderingarna. (18.9.2012) 

Debattartikel i Barometern av webbredaktören den 31 maj 2012
"En värdig avslutning"

"Skolverket har i sina anvisningar gjort en tydligare betoning av skolans icke-konfessionella grund och att skolavslutningar i kyrkan inte får ha några religiösa inslag. Det har gett nytt bränsle åt den inomkyrkliga diskussionen där man är delade i två läger." 

Barometerns rubrik är inte helt lyckad. Den för tankarna till begravningar men det gäller skolavslutningar i kyrkan. Den föreslagna rubriken: "Välsignelsen och skolavslutningar i kyrkan" ger en betydligt bättre fingervisning om innehållet. Den 5 juni publicerades samma debattartikel på Newsmill under rubriken "Skollagen ska före religiösa skolavslutningar" och den 7 juni på Gustafs videoblogg med den egna rubriken "Välsignelsen och skoloavslutningar i kyrkan". Den 6 juni skrev Dag Sandahl, konservativ präst och flitig skribent en nedlåtande och kritisk blogg med rubriken "Humanisten Olofsson". Den 7 juni svarade webbredaktören med bloggen "Jesus som konsumentupplysare. Svar till Dag Sandahl". Den 10 juni har Dag Sandahl inte direkt svarat på denna blogg, men dock reagerat, i bloggen "Ateisten Olofsson". 


Debattartikel i Östran av webbredaktören den 25 februari 2012 
"Sant genom upprepning"

"Orden "offentligt" visavi "privat" är centrala i den offentliga diskussionen kring religionens roll i samhället. (......)  Jag har blivit alltmer förvånad över hur framstående kyrkliga företrädare hanterar dessa ord och gör generaliserande påståenden om den andre utan tydliga referenser"


Debatt i Kyrkans Tidning.
 Vi vill fördjupa samtalet.
Debattartikel i Kyrkans Tidning nr 51-52/2011 (22 dec) av webbredaktören tillsammans med Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Svar av biskop Antje Jackelen i samma nummer: Förutsättningar finns för god nivå på diskussionen. Svar av Olofsson/Sturmark på Kyrkans Tidnings webb 17/1 2012: Vad betyder ordet privat? Nytt svar av biskop Jackelén på KT:s webb den 19/1: Förutsättningar finns för god diskussionsnivå. Olofsson/Sturmark svarar i Kyrkans Tidning nr 6/2012 (9 februari): Vilken dagstidning läser biskop Jackelén?     

Kyrkans tro och lära - två paradigm?   
Artikel på Newsmill den 21 april 2011. 

Om SANS, osansat och den möjliga diskussionen 
Webbredaktörens premiär på Newsmill den 5 februari 2011.
Ämnet är den nya tidskriften SANS som tagit över efter Humanisten. 

Nyateismen och teologins banalisering 
Artikel på Newsmill den 25 mars 2011 

Kunskapsfråga och vision

 

 Vad händer om webbplatsen upphör? Arkivinformation 

Brevbärare och "Webbpredikant". 
Ett intervjureportage av Bruno Sollerman i tidningen Broderskap nr 18/2000.
(Hittat på archive.org, den amerikanska arkiveringstjänsten, 
den 3 januari 2017) 

 

Till försvar för Humanisterna gentemot 
etikprofessorn och teologen Elisabeth Gerle.
 

Apropå lanseringen och publiceringen av boken "Farlig förenkling. Religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna” av Elisabeth Gerle (Nya Doxa förlag, 2010) (publicerat den 5 oktober 2010)

Till försvar av prästen Ulla Karlsson! 
Prästen Ulla Karlsson har skrivit ett debattinlägg på Kyrkans Tidnings webbplats den 24 mars 2011 (och ett nytt den 31 mars) där hon ifrågasätter delar av det kristna trosspråket kring offerdöd, lammets blod, arvssynd mm. I kommentarsdelen är gensvaren grova, avfärdande, nedlåtande. 
I Kyrkans Tidning torsdagen den 1 december (nr 48/2011) är en intervju med Ulla Karlsson. Se PS 5.  

 

Varning för irrläror. Svar från Olofsson 
Efterspel till Carl Gustaf Olofsson föredrag
i Elimkapellet i Norrtälje söndagen den 14 mars 2010. 

  

10-årsjubileum!

I samband med påsken i april 1998 publicerades artikeln "Kristus är uppstånden!" i Svensk Kyrkotidning. Det var också en av de första texterna som webbpublicerades på webbplatsen Språk, tro och religion när den gjorde premiär i cyberrymden i april 1998. Den existentiella tolkning av passionsdramat som görs i artikeln är lika aktuell idag. För att fira 10-årsjubileet har en engelsk översättning gjorts tillgänglig på webbplatsen. 

Christ i Risen! 
A translation to english is available in februari 2008. 
The article is an existential interpretation of the biblical narratives of the resurrected Christ. It differs from the interpretations of Rudolf Bultmann and Paul Tillich. 

 

Existentiell livssyn - kristen tro? 
-
nätbok originalpublicerad på Internet - 
- sedan 2014 även som e-bok (se ovan) -  

Kort presentation - Kort innehållsförteckning 
Innehållsförteckning med underrubriker.

Boken har en kvalificerad inre länkstruktur. Noter, person- och sakregister och litteraturlista är länkad åt båda hållen. Hypertextredigeringen är i webbteknikens frontlinje! 

 

Arkiv 1999 - 2007. Artiklar, debatt och recensioner 
från dagspress och tidskrifter
. Den löpande tidnings-
bevakningen upphörde årsskiftet 2007 - 2008 

Livets väg och kyrkans uppdrag ( Jesusdebatten 2003)
Existentiell tro - introduktion till ett begrepp
 
Gudabenådat skratt (dikt) 
 Michel Onfray: "Handbok för ateister". Läskommentarer. (2006) 
Prolog
(en personlig introduktion) 
Födelsen av ömhetens och medkänslans blick
. (en existentiell analys) 
 Webbplatsens själ 

 Besöksstatistik 2004 - 2012

Kunskapsfråga och vision 
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Fyra klassiska bekännelsetexter 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Dikter av Carl Gustaf Olofsson

Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
 
Biskop John Shelby Spong 
 Kyrkoherde Thorkild Grosbøll, Danmark  

Komplett bloggarkiv!

Om webbplatsen: 
bakgrund
, prolog, statistik, personalia
 Debatt, samtal, föredrag 

Temasidor
"Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna 

webbredaktör: Carl Gustaf Olofsson
epost: stor2@existentiell-tro.net

 

List av oregonpine.

Räknaren här la av när den passerat 100 000. 
Webbplatsen har varit igång sedan april 1998.
 
 

 Besöksstatistik 2004 - 2012 

 

"Kristendomens mörka skuggor" En analys av den speciella troslogik som gång på gång genom kristendomens historia gett upphov till förtryck, lidande och död. Apropå TV-programmet Existens den 6.3.2007. Programmet hade rubriken "Varför skäms inte dom kristna?" och tog upp om kristna idag bör ta ansvar för de mörka kapitlen i kristendomens historia.

  Webbredaktörens reaktioner på läsningen av "Handbok för ateister" av den franska filosofen Michel Onfray. (18 nov 2006) 

www.existentiell-tro.net  

 

List av oregonpine.

Ttill sidans börjanTill sidans börjanOm webbplatsen Språk, tro och religion.

[prolog] [bakgrund] [webbplatsens själ] [begreppet existentiell tro] [personalia] [boken som hypertextbok] [slutredigering] [copyright] [studiecirklar] [domännamn och ekonomi] [sex teser
[kunskapsfråga och vision] [föredrag] [bloggarkiv]
[debatt och gensvar] [senaste nytt - 10.7.2018]

 

List av oregonpine.