Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999       
Ebok, Alternaliv förlag, 2014, 2020.
Tryckt bok, Alternaliv förlag, 2020.     

     

 

 

Boken har en kvalificerad inre länkstruktur. Noter, person- och sakregister och litteraturlista är länkad åt båda hållen. Hypertextredigeringen är i webbteknikens frontlinje!

Gratis sedan 1998!  
Boken kan läsas online och skrivas ut kapitelvis. Så har det varit sedan publiceringsprocessen började sommaren 1998.  

OBS!! Tryckt bok 2020!!  

 

Sedan senvåren 2020 finns boken i tryckt form. Det är resultatet av ett oväntat initiativ av förlaget Alternaliv. Den tryckta boken har försetts med ett nyskrivet förord. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar från 269 kronor. Den finns även som ebok. Den gamla eboken från 2014 är borttagen. 
Fråga gärna efter boken på ditt bibliotek!

Länk till Bokus - Adlibris 
"Bok 2020" - flik på Gustafs videoblogg.  
Facebooksida för boken
Diskussionsgrupp för boken på Facebook

Nedladdningsstatistik 2004 - 2012!

 

Person- och sakregister

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
TI INT KP LI INH RE BEK Länk till slutet av registret.
[sidantal]

 

 

 

Om metoden för hänvisningar.
De länkade hänvisningarna i registret är gjorda för att fungera även för en utskriven text, oavsett vilket utskriftsformat man har valt. K1, K2 osv gäller vilket kapitel registerordet finns. Notnummer behöver inte förklaras. I de övriga hänvisningarna gäller första siffran (och för kapitel 2 även andra siffran) underrubrikens numrering. Siffran efter st. t.ex. i  [K3:1.,st.2], anger i vilket stycke registerordet finns. [K3:1.,st.2] utläses alltså kapitel 3, avsnitt 1, andra stycket. När man följer länkarna via läsning på datorn spelar dessa hänvisningar förstås ingen roll. Då är det bara att peka och klicka.

Kursivering och fetmarkering.
Ord och begrepp som utvecklas och defineras i texten är kursiverade. Det innebär att de är intimt förbundna med den syn på människans situation och möjligheter som utvecklas i boken. Hänvisningen till det ställe i texten där begreppet först introduceras är fetmarkerad. Exempel: ansvarighetstesen [K2:III.5.ff, K4:12.,st.1ff]. Alla Namn är också fetmarkerade för att skapa bättre överblick.

Om att utnyttja registrets länkar online. Se varningar och råd.

 

adressatfaktorn [K9:not 10]
agape [K5:not 18]
Ahlberg, Alf [K1:not 6, K7:not 17]
allmännelig kyrka  [K7:10.,st.12/14.,st.9-10]
ande [K4:5.,st.4]
  - helige Ande (se helige Anden)
Anderberg, Thomas [K4:not 18]
andlig kraft [K4:5.,st.6]
andlig utveckling [K6:3.,st.4ff]
Ankarloo, Bengt [K8:not 5]
annorlundahet [K3:not 8]
ansvarighetens hållning [K2:Inl.st.2/I.1-3/II.1.,st.4/II.4.,st.3, K6:3.,st.1-3]
ansvarighetstesen [K2:III.5.ff, K4:12.,st.1ff]
antijudiskhet [K8:1.,st.1-4/not 2/not 3/not 4]
antirealism [K9:not 8]
antisemitism [K8:not 3/not 4]
antropologisk människosyn [K6:not 4]
Amnesty International [K4:not 7]
apokatastasi [K5:not 19]
apostoliska trosbekännelsen [INT:1.,st.26, K7:not 16/12.,st.3, K8:not 10, appendix 1:2]
Armgaard, Lars Olle [K4:not 8]
arvssynd [K4:not 13]
Aspelin, Gunnar [K1:not 1]
ateism [K1:not 6]
athanasianska bekännelsen [K7:not16, K8:not 10, appendix 1:3]
'att vara andra till fall' [K8:2.,st.13-18]
augsburgska bekännelsen [appendix 1:4]
  - arvssynd och pelagianism [K4:not 13]
  - om dopet [K2:not 10,
K7:not 11.,st.3]
  - eviga straff [K8:not 10]
Augustinus
  - sexualiteten och döden [K4:not 12/not 13]
  - eviga straff [K8:not 10]
Aulén, Gustaf
  - kristen gudstro [K4:not 9/not 18]
avgörelse [K5:5.,st.sista, K7:not 2]
  - för den personliga kallelsen [K7:1.,st.8ff/7ff]
  - för den universella kallelsen [K7:1.,st.8ff]
avmytologisering [K6:not 12]
avvisandets smärta [K2:I.1.,st.6]
Baal Schem Tov [K5:not 12]
Bainton
, Roland H. [K6:not 7, K8:not 4]
Barth, Karl [länkar]
  - den helige Ande [K5:not 4]
  - dopsyn [K2:not 10]]
  - domen [K5:not 16, K8:not 10]]
  - eskatologi [K5:not 13/not 14,]
  - "lodrät från ovan" [K5:not 20]
  - om religion [K1:not 11]
  - skapelsesyn visavi Wingrens [K5:not 21]
  - trons apriori [K6:not 9, st.5]
  - tro och förnuft [K6:not 15]
  - tvivlet på Guds existens [K6:not 9]
Baumer, Franklin L. [K1:not 8]
"Befrielsen. Stora boken om kristen tro"
  - Bengt Nerman [K1:not 6]
  - den helige Ande [K5:not 4]
  - domen [K5:not 19]
  - livet som gåva [K3:not 2]
  - kristen gudstro [K4:not 9/not 18/not 21]
  - Kristi uppståndelse [K5:not 7]
  - själavård och trostolkning [K8:not 18]
  - skapelseteologi [K5:not 21]
  - skrift och skapelseteologi [K4:not 8]
  - tro [K6:not 13]
begär [K2:II.4.ff]
Beijer, Göran [K5:not 7]
Benktson, Benkt Erik [K6:not 11]
bibelsyn [K8:not 7, K9:6.ff]
  - existentiell [K9:6.,st.5-11]
  - teistisk-metafysisk [K9:6.,st.12-14]
bibliskt sanningsbegrepp [K6:not 6]
boddhisattva [K5:not 12]
Bonhoeffer, Dietrich [K1:not 3;länk, K4:not 21, K6:not 11]
  - kyrkans uppdrag [K7:not 9]
  - religion och 'religionslös kristendom' [K1:not 11,st.7ff]
  - olika tolkningar av B:s tankar [K7:not 17.,st.4ff]
bortom döden [K5:11.ff]
Buber, Martin [K5:not 12]
Buddha [K5:not 12]
Bultmann, Rudolf [K1:not 3, K4:not 21, K5:not 2/not 8, K6:not 4/not 11/not 12, K7:not 17, K9:not 6]
Cupitt, Don [K1:not 3/länk, K9:not 8]
Cöster, Henry [K5:not 2]
Davies, Alan T. [K8:not 3]
delaktighetens livshållning [INT:1.,st.6ff, K2:Inl.,st.18, K9:1.,st.1-2]
  - visavi annorlundahet [K3:not 8]
  - visavi demokrati [K6:7.,st.5ff]
  - som dynamisk helhet [K4:12.ff]
  - visavi en existensutforskande hållning [K3:9.,st.sista]
  - visavi existentiell tro [K6:2.,st.11]
  - visavi frälsande tro [K6:5.,st.6]
  - visavi kyrkans födelse [K7:4.,st.2]
  - visavi den universella kallelsen [K7:2ff]
delaktighetens röster [K2:Inl.,st.8]
demokrati [INT:1.,st.20]
  - demokratins värdegrund [K7:9.,st.6-7]
  - demokratins överlevnad [K7:11.,st.2-3]
  - visavi existentiell tro [K6:7.ff]
  - kunskapsfront [K4:not 7]
den Andre [K3:not 8]
den existensdynamiska teologin [K7:3.,st.16-17/10.,st.11, K9:1.,st.sista/not 1]
den existentiella kristendomstesen [K9:5.ff]
den existentiella sorgeparadoxen [K2:I.3.ff, K3:5.,st.sista/7.,st.10]
den kosmologiska frågan [K4:11.,st.7]
de två portarnas kyrka [K7:12-14]
dialog
    - kunskapsdialog utifrån inkarnationsfrågan [K9:9.ff]
    - religionsdialog [K9:9.ff, K9:not 9]
    - kritisk dialog [K9:not 2]
dogmer [K7:12.,st.4, K9:2.,st.4-8]
dom
  - agape visavi dom [K5:not 18]
  - apokatastasi [K5:not 19]
  - den dubbla utgången [K5:12.,st.8]
  - eviga straff [K5:12.,st.9ff/not 19]
  - Jesu domsförkunnelse [K5:12.ff/not 17/not 19]
  - kristusseendets dom [K5:12.,st.6/12.,st.10-11]
  - yttersta domen [K5:12.,st.8]
dop [K7:1.,st.8/6ff]
    - barndop [K7:6.,st.2-3]
    - troendedop (vuxendop) [K7:6.,st.1]
dopsyn
  - baptism [K2:not 10]
  - lutherortodoxi [K2:not 10]
  - Karl Barth [K2:not 10]
dualism [K5:not 11]
Eckerdal, Lars [K2:not 10, K7:not 11, K8:not 10]
ecklesiologi (hela kapitel 7)
Eilert, Håkan
    - religionsteologi [K9:not 9]
Ellegård, Alvar [K5:not 10]
Eriksson, Stefan [K4:not 18]
eros [K5:not 18]
eskatologi [K5:11.ff/not 13]
ersättningsteologi [K8:1.,st.1, K8:not 3]
eukaristi [K5:not 6]
evangelium [K5:12.,st.11, K7:4.,st.6]
eviga straff [K5:12.,st.9ff/not 19, K8:3.,st.2/not 10]
evolutionsprocessen [K4:9.,st.1]
exegetik [K9:5.,st.2]
existensdynamiska betraktelsesättet (hela boken) [INT:2.,st.3]
existensdynamisk trostolkning (hela boken) [INT:2.,st.6]
existensförnekande hållning [K3:1.,st.2/9.,st.3]
  - visavi annorlundahet [K3:not 8]
existensreligiöst språk [K1:4.,st.9]
existensutforskande hållning [K3:1.,st.1/9.,st.2]
  - visavi annorlundahet [K3:not 8]
  - andlig utveckling [K6:3.,st.4]
existensvillkor
  - definition [K3:1.,st.3]
  - ansvarighetens villkor [K3:1.6ff]
  - arvets villkor [K3:1.7ff]
  - gemenskapens villkor [K3:1.2ff]
  - kroppslighetens villkor [K3:1.1ff]
  - och kulturens betydelse [K3:12.ff]
  - naturens villkor [K3:1.3ff]
  - språkets villkor [K3:1.4ff]
  - tillfälligheternas villkor [K3:1.8ff/not 1]
  - tillvarotolkningens villkor [K3:1.5ff]
existensvillkorstesen [K3:9.ff, K4:12.,st.1]
existentiell ensamhet [K3:2.,st.2]
existentiell korsteologi [K5:4.,st.näst sista]
existentiell kristendom [K1:2 ff/not 10]
existentiell otro [K6:4.,st.13/4.,st.16ff]
  - erfarenhet [K6:4.,st.18]
  - försanthållande [K6:4.,st.16-17]
  - praktisk livshållning [K6:4.st.18]
existentiell religiositet [K1:1.,st.1ff]
  - visavi 'religiös livstolkning' [K3:not 7]
existentiell särskildhet [K3:2.,st.2-3/3.ff]
existentiell tro [INT:1.,st.13-15, K6:2.ff/2.,st.15/not 1]
  - bärande [K6:4.,st.8-10]
  -
prövande
[K6:4.,st.8-10]
  - försanthållande [K6:4.,st.4ff/not 5]
  - praktisk livshållning [K6:2.,st.8-9]
  - erfarenhet [K6:2.,st.9-10]
  - som kristen tro [K6:5.,st.12ff]
existentiell verklighet [K9:3.,st.7-8, K9:4.,st.7]
existentiell utsatthet [K3:2.,st.1]
existentiella grundstrukturer [K2:I.4.,st.4/K5:12.,st.7, K9:3.,st.4]
existentiellt tvivel [K6:4.ff/4.,st.11-14]
  - generellt [K6:4.,st.13-14]
  - personligt [K6:4.,st.15]
Fairbairn, W.R. [K2:not 5]
flykt
  - undan den existentiella särskildheten [K3:3.ff]
flyktens hållning [K2:Inl.,st.3/I.5.ff/II.3.ff/II.4.,st.4]
flyktens spiral [K2:III.2.,st.8-9]
folkkyrka [K7:0.,st.1/14.,st.10]
Ford, David F. [K1:not 3;not 11, K5:not 8/not 19, K6:not 11, K7:not 17, K9:not 9]
Forkman, Göran [K5:not 7]
Franck, Eskil [K5:not 2/not 7]
Franck, Olof [K4:not 18, K6:not 1]
frestaren [K2:III.1.,st.8]
Frestarens röst [K2:III.1.,st.8]
Freud, Sigmund [K2:not 2/not 4]
fribaptistsamfundet [K5:not 19, K8:not 10]
frilansteolog [K7:not 5]
Fromm, Erich [K2:not 4/not 16, K3:not 4, K4:not 11, K5:not 12]
Frostin, Per [K9:not 1]
  - monism kontra dualism [K5:not 11]
  - religiöst språk [K7:not 16.,st.11]
frälsande tro [K5:12.,st.10ff]
  - visavi existentiell tro [K6:5.,st.1ff]
frälsning [K2:I.8.,st.7]
- autentisk [K2:I.8.,st.8]
- icke-autentisk [K2:I.8.,st.8]
Furberg, Mats [K4:not 15]
förnekelse
  - av våra existensvillkor [K3:8.,st.1-2]
förnuft
  - och existentiell tro [K6:7.ff]
  - postmodernistisk kritik [K4:not 1]
  - visavi logiskt tänkande [K4:2.ff]
försanthållande tro (se tro och existentiell tro)
förståelseform [K6:5.,st.16]
genombrottserfarenhet [K2:I.2ff, K3:5.,st.sista/7.,st.10]
Gerhardsson, Birger [K5:not 7, K6:not 10, K7:not 16, K8:not 10]
Gregersen, Nils Henrik [K4:not 13]
Gregorius av Nyssa [K8:not 10]
Grenholm, Carl-Henrik [K8:not 10]
Grenholm, Cristina [K1:not 4]
Gud
  - den existentiella gudsfrågan [K4:10.ff/11.ff, K6:4.,st.1]
  - den kosmologiska gudsfrågan [K4:10.ff/11.ff, K6:4.,st.1]]
gudlöshet [K4:11.ff]
gudslängtan [K2:II.5.ff]
gudstro
  - icke-spekulativ [K6:not 14]
  - spekulativ [K6:not 14]
Guds rike [K5:3.,st.8/13.,st.7]
Guds röst [K2:III.1.ff/III.1.,st.6]
Guds Son [K5:8.,st.4]
Guntrip, Harry [K2:not 4/not 5/not 11]
gåva (se livet som gåva)
Hansson, Hans Olof [K5:not 7]
Hedenius, Ingemar [K1:not 5/länk, K4:not 17, K6:not 14]
helige Anden
  - existensdynamisk tolkning [K5:7.ff/7.,st.6-9]
  - Karl Barth visavi nutida svensk teologi [K5:not 4]
  - visavi kyrkan (idealt) [K7:4.,st.12-14]
  - visavi dagens kyrka [K7:10.,st.11]
helvete (se eviga straff)
Hemberg, Jarl [K1:not 2, K3:not 7, K4:not 18]
Henningsson, Jan [K9:not 9]
Herrmann, Eberhard 
  - insikt visavi kunskap [K7:3.,st.1ff, K7:not 4]
Hiärne, Urban [K8:not 5]
hjälparen [K5:8.,st.4]
  - (se också helige Anden)
hjärtas förhärdelse [K6:2.ff]
hjärtats röst [K2:Inl.,st.11]
hjärtats öppnande [K6:2.,st.7ff]
Hof, Hans
  - existentiell tro [K6:not 1]
Holte, Ragnar [K1:not 2, K3:not 7, K4:not 18]
hopp [K2:II.6.ff]
hummanistisk psykologi [K2:not 16]
hypoteser 
   - visavi dogmer [K9.2.ff]
   - visavi personliga övertygelser [K9.2.ff]
icke-realism (nonrealism) [K9:not 8]
icke-spekulativ gudstro [K6:not 14]
icke-vågandets smärta [K2:I.3.ff]
immanens (Guds) [K4:not 16]
integrativa kraften [K2:III.2.,st.1ff, K3:11.,st.3]
inkarnationsfrågan [K7:8.,st.1, K9:1.,st.5/8.,st.1ff]
inkarnationsprocessen [K4:4.,st.2-3, K5:5.,st.3, K9:7.,st.4]
inkarnationstesen [K4:4.,st.5]
insikt [K7:3ff]
    - visavi begreppslig kunskap [K7:3.,st.6]
    - visavi konstnärlig gestaltning [K7:3.,st.5]
    - visavi läroformuleringar [K7:3.,st.13]
    - gestaltning visavi läroformuleringar [K7:not 10]
Ireneaus [K8:not 10]
Jeanrond, Werner G.
    - trons primära resp. sekundära karakteristika [K9:not 5]
    - religionsteologi [K9:not 9]
Jeffner, Anders [K3:not 6]
  - religiositet visavi gudstro [K1:not 2]
  - transcendenserfarenheter visavi gudstro [K3:not 7, ]
  - tro visavi teologiskt arbete [K6:not 9]
  - trons verklighetsgrund [K4:not 18]
Jesus Kristus är Herre [K5:7.,st.8]
Jewish-Christian-Relations (med länkar) [K8:not 3;länk]
Johansson, Mats [K8:not 17]
Jones, Jim [K2:I.7.,st.15
jul [K7:not 11]
Jämterud, Ulf [K9:not 4]
kallelse
  - apostlakallelse [K5:6.ff, K7:1.,st.6-7]
  - den personliga kallelsen [K3:6.,st.5, K5:5.ff, K7:1.,st.2/7ff/not 14]
  - den universella kallelsen [K5:5.ff, K7:1.,st.4/2ff/not 14]
  - den personliga kallelsens dynamik [K7:7.,st.3-7]
  - kyrkans kallelse (se nedan)
  - lärjungakallelse [K5:6.ff, K7:1.,st.6-7]
Karlsson, Inga Britt [K2:not 11]
Kasper, Walter
  - bibliskt sanningsbegrepp [K6:not 6]
katolicitet [K7:14.,st.10]
Kjellqvist, Else-Britt [K2:not 6]
Klein, Melaine [K2:not 4/not 11]
Kohut, Heinz [K2:not 4/not 5/not 11]
kommunism
  - samvetet och 'frestarens röst' [K2:III.1.,st.8ff]
  - visionen om det Goda Samhället [K3:3.,st.4-7]
  - moraliska konflikter och ställningstaganden [K8:not 16]
konfirmation [K7:6.,st.sista]
kontextualisering [K9:not 10]
Korczak, Janusz [K4:not 4]
korsteologi (se existentiell korsteologi)
kristen gudstro [K4:10.,st.1ff]
kristen tro (se tro)
kristen pluralism [K9:not 10]
Kristensson Uggla, Bengt [K5:not 21, K9:not 1/not 9/not 10]
Kristi efterföljelse [K7:not 13]
Kristi närvaro [K5:9.ff]
kristologi
  - existensdynamisk tolkning [hela K5]
  - och skapelseteologi [K5:not5/not 21]
  - Gustaf Wingren [K5:not 21]
kristusseende [K5:2.ff]
  - visavi icke kristna traditioner [K5:not 12]
kristusseendets dom [K5:12.,st.6/12.,st.10-11]
kultur
  - inkarnationsprocessen [K4:9.,st.3ff]
  - kulturprocesstesen [K4:7.ff]
  - pågående skapelse [K4:6.ff]
  - skrift [K4:5.ff]
  - visavi ansvarighetens hållning [K2:III.4.,st.8ff]
  - visavi existensvillkor [K3:12.ff]
  - visavi delaktighetens livshållning [K7:11.ff]
kulturprocesstesen [K4:7.ff]
kunskap
  - existentiell verklighet och bibliskt sanningsbegrepp [K4.not 20]
  - visavi olika aspekter av verkligheten [K9.3.ff]
  - hypoteser visavi personliga övertygelser visavi dogmer [K9.2.ff]
Kurtén, Tage [K4:not 18/not 19]
kvinnans plats i församlingen [K8:not 7]
kyrka
    - de två portarnas kyrka  (hela kapitel 7) [K7:0.,st.1, K7:12ff]
    - den existentiella trostolkningens port (hela kapitel 7) [K7:0.,st.1, K7:12.,st.4]
    - den traditionella trostolkningens port [K7:0.,st.1, K7:12.,st.3]
    - folkkyrka [K7:0.,st.1, K7:14.,st.10]
    - innanför och utanför [K7:13ff]
    - läroformuleringar [K7:3.,st.18]
    - Svenska kyrkan [K7:14.,st.10]
kyrkans födelse [K7:4ff]
kyrkans kallelse [K7:5ff]
    - inre uppgift [K7:5.,st.10ff]
    - intellektuella uppgift [K7:8ff]
    - visavi den personliga resp. universella kallelsen [K7:not 14]
    - yttre uppgift [K7:5.,st.1-9]
Küng, Hans [K5:not 10]
  - frågor om kristendomens födelse [K5:not 9]
  - kristendomens mörka sidor [K8:not 15]
  - religionsteologi [K9:not 9]
kärlek
    - kristen kärlek [K7:5.,st.6]
Lévinas, Emmanuel [K3:not 8]
likgiltighetens livshållning [INT:1.,st.6ff, K2:Inl.,st.18, K7:5.,st.5/not 8]
Lind, Helga [K5:not 7]
Lindberg, Lars [K2:not 10]
livet som gåva
  - visavi våra existensvillkor [K3:not 2]
  - visavi transformerande existenserfarenheter [K3:5.,st.3-4]
livets väg [K2:I.8.,st.10/not 7]
Lundqvist, Örjan [K8:not 10]
Luther, Martin
  - antijudiskhet [K8:not 4]
  - rättfärdiggörelse genom tron [K5:not 15, K6:not 7]
  - otro [K6:not 7.,st.4ff]
Lögstrup, K.E [K4:not 8]
Lönnqvist, Conrad [K2:not 10]
Magee, Bryan [K4:not 6]
makt och moraliska konflikter
  - med kristna förtecken [K8:3.ff]
  - med kommunistiska förtecken [K8:not 16]
Maslow, Abraham [K2:not 16]
May, Rollo [K2:not 16]

McGrath, Alister
    - ett kriterie för relevant teologi [K9:not 4]
Melanchthon, Philip [appendix 1:4
meningsspråk [K9:not 7]
messiansk tidsålder [K5:3.,st,5-7]
Messias [K5:8.,st.4]
metafysik [K1:not 1]
metateologi [K7:14.,st.1]
Miller, Alice [K2:not 5]
monism [K5:not 11]
Monsen, Nina Karin [K4:not 14]
nattvarden [K7:1.,st.8]
  - existensdynamisk tolkning [K5:8.ff, K7:6.,st.4]
Nerman, Bengt [K1:not 6/not 7, K5:not 19, K9:not 7]
Narrowe, Morton H. [K8:not 1, K8:not 3]
nicenska trosbekännelsen [K7:not 16/12.,st.3, K8:not 10, appendix 1:1]
Nordlander, Agne [K5:not 7]
Nygren, Anders 
  - agape visavi dom [K5:not 18]
  - Guds agape och människans ovärdighet [K4:not 10]
  - religion visavi metafysik [K1:not 9]
  - religiositet och gudstro [K1:not 2]
  - visavi Karl Barths religionssyn [K1:not 11.,st.sista]
Näsström, Britt Marie [K8:not 6]
nåd [K2:I.4.,st.1]
Olander, Urban [K8:not 17]
omvändelse [K2:I.8.,st.7/II.6.,st.6]
    - kontra avgörelse [K7:not 2]
ondska [K2:II.7.ff]
  - visavi existentiell otro
[K6:4.,st.19]
  - visavi kristusseende [K5:10.,st.5]
  - monism visavi dualism
[K5:not 11
ontologisk fråga [K9:3.ff]
otro [K4:11.,st.6]
  - existentiell  (se existentiell otro
  - Luther om otro [K6:not 7.,st.4ff]
Origenes [K8:not 10]
Pagels, Elaine [K4:not 13]
paradiset [K3:2.,st.7-8]
patristik [K9:5.,st.2]
Perls, Frederick S. [K2:not 16]
pelagianism [K4:not 13]
persongrunden [K2:II.1.ff/II.6.ff]

Persson, Per Erik [K1:not 3/not 11, K2:not 10, K4:not 21, K6:not 10,
K7:not 11/not 16/not 17, K8:not 10, K9:not 6]
Philipson, Sten
  - ersättningsteologi [K8:not 3]
  - religionsteologi [K9:not 9]
  - trancendenserfarenheter [K3:not 7]
  - trons verklighetsgrund [K4:not 18]
  - uppståndelseteologi  [K5:not 2/not 7]
Phillips
, D.Z [K4:not 18]
Piaget, Jean [K3:not 3]
pluralism (kristen) [K9:not 10]
pneumatologi (se helige Ande)
Popper, Karl [K1:not 1, K4:not 6/not 7/not 8]
  - kritisk dialog [K9:not 2]
  - värld 1, värld 2 och värld 3 [K4:not 6]
postmodernism [K4:not 1]
psykiska försvar
  - visavi transcendenserfarenheter [K3:11.ff]
psykoanalys [K2:not 4/not 11]
   - ortodox (driftsorienterad) [K2:not 2/not 5]
   - relationsorienterad [K2:not 5]

psykodynamiskt/analytiskt perspektiv [K3:1.1.7.,st.4]
psykoterapi [K2:III.2.,st.10/III.5.,st.4-7/not 7, K3:11.,st.5]
Radler, Aleksander [K6:not 9]
Rahner Karl [K9:not 9]
Rasmusson, Arne [K5:not 2]
reaktiv destruktivitet [K2:I.7.,st.11]
realism  [K9:not 8]
  - existentiell realism [K9:not 8]
  - teistisk-metafysisk realism [K9:not 8]
religion [K1:not 11]
religionsteologi [K9:not 9]
religiositet (se existentiell religisoistet)
religiös(a) längtan(behov) [K2:II.4.ff]
religiös erfarenhet [K2:I.3.,st.7/I.4.,st.2,
K3:5.,st.sista]
  - se också transcendenserfarenhet
Robinson, John A.T. [K1:not 3/not 4/länkar, K4:not 21, K6:not 11, K7:not 17]
rättfärdiggörelse genom tro [K5:not 15, K6:not 7]
samvetets röst [K2:Inl.,st.8]
samvetets, hjärtats och sanningens röster [K2:Inl.ff]
Sandström, Jan [K5:not 19, K8:not 10
sanning
  - bibliskt sanningsbegrepp [K6:not 6]
  - existentiell sanning [K4:not 20, K2:I.6,st.5]

sanningens röst [K2:Inl.,st.9]
Sayer, Bibbi [K8:not 6]
Schillebeeckx, Edward [K5:not 2/not 8, K7:not 17]
sekulariserade kristna [K9:not 3]
Sigurdson, Ola [K5:not 20, appendix1:1]
själavård [K7:5.,st.12, K7:7.,st.3-7, K8:5.,st.3/not 18]
skapelseteologi
  - livet som gåva I [K3:not 2]
  - livet som gåva II [K3:5.,st.3-4]
  - pågående skapelse [K5:not 5]
  
- visavi kristologi [not 21]
  - visavi skrift och kultur [K4:not 8]
Skogar, Björn [K9:not 3]
skolan
  - delaktighetens livshållning och demokrati [K6:7.,st.6]
Smith, Wilfred Cantwell [K9:not 9]
soteriologi (se frälsande tro)
spekulativ gudstro [K6:not 14]
Spjut, Roland  [K5:not 2]
Sperna Weiland, Jan [K1:not 3, K4:not 21, K6:not 4, K7:not 17, K9:not 6]
  - existentiell tro [K6:not 1]
  - inte annat än evangelium [K8:not 9]
  - trons existentialisering [K6:not 11]]
Spong, John Shelby [K1:not 3, K4:not 21, K5:not 2/not 8, K6:not 3/not 11, länkar i anslutning till kapitel 1]
Stendahl, Krister
  - döden [K1:not 4, K5:not 14]
  - kristen tro visavi judendom [K8:not 3]
  - religionsteologi [K9:not 9]
Svenska kyrkan [K7:14.,st.10]
synd [K2:I.6.ff]
- i 'lagisk' (kateketisk) mening [K2:I.6.,st.8/not 1]
- i mjuk mening [K2:I.6.,st.5/not 1]
- i sträng mening [K2:I.6.,st.2/not 1]
- känslor, fantasier, impulser kontra handlingar [K2:not 6]
- primär synd [K2:II.4.,st.11]
- sekundär synd [K2:II.4.,st.11]
syndabekännelsen [K2:not 1, appendix 1:5]

syndafallet [K3:2.,st.7-8]
syndafallsberättelsen (bibliska) [K4:not 12]
systematisk teologi [INT:2.,st.6, K9:5.,st3/not 1]
teistisk-metafysisk [K1:not 1]
teodicéproblematiken [K4:not 17]
teolog [K7:3.,st.16ff, K7:not 5]
    - frilansteolog [K7:not 5]
teologi [INT:2.,st.6, K7:3.,st.16ff/8ff]
   - den existensdynamiska teologin [K7:3.,st.16-17]
   - kartläggande teologi [K6:not 9, K7:3.,st.16]
   - kyrkans intellektuella uppgift [K7:8ff]
   - metateologi [K7:14.,st.1]
   - och förnuft [K6:not 16]
   - teologins kunskapsdomän [K6:not 16, K7:8ff]
   - tolkande teologi [K6:not 9, K7:3.,st.16]
   - visavi kyrkliga läroformuleringar [K7:3.,st.sista]
   - visavi tro [K7:8.,st.6, K7:not 15]
tesen om den intuitiva bejakelsen [K4:4.,st.17]
tesen om transcendenserfarenheternas psykodynamiska kompl. [K3:11.ff]
tesen om den medvetna bejakelsen [K4:12.,st.9, K5:5.,st.sista]
Thalén, Peder [K1:not 5, K4:not 18, K6:not 1/not 7]
  - spekulativ resp. icke-spekulativ gudstro [K6:not 14]
Thelle, Notto R. [K9:not 9]
tillbakahållande kraften [K2:III.2.,st.6ff/III.3.,st.1ff, K3:9.,st.5]
Tillich, Paul [K1:not 3, K4:not 21, K5:4.,st.1/not 2/not 8, K6:not 4/not 11, K7:not 17, K9:not 6]
tillit (tro) [K6:not 5]
Thunberg, Anne-Marie [K5:not 7]
tingspråk [K9:not 7]
Tracy, David [K9:not 1, K9:not 9, K9:not 10]
transcendens [K3:4.ff/7.,st.4]
transcendens (Guds) [K4:not 16]
transcendenserfarenhet [K2:I.3.,st.7/I.4.st.2, K3:7.ff]
  - den existentiella sorgeparadoxen [K2:I.3.ff]

  - existentiell tolkning [K3:7.,st.5ff]
  - genombrottserfarenhet [K2:I.2ff]
  - kristusseende [K5:2.ff]
  - teistisk-metafysisk tolkning [K3:7.,st.11ff]
  - transformerande existenserfarenheter [K3:2.,st.två sista]
  - visavi gudstro [K3:not 7]
  - psykiska försvar [K3:11.ff]
  - tesen om transcendenserfarenheternas psykodynamiska kompl. [K3:11.ff]
  - ömhetens och medkänslans blick [K3:5.,st.1-3]
transformerande existenserfarenheter [K3:2.,st.två sista/5.,st.sista]
transpersonal definitions [K3:not 6]
transpersonell psykologi [K3:not 6]
transpersonella upplevelser [K3:not 6]
tro
  - den konkreta trons logik [K8:2.ff]
  - existentiell (se existentiell tro)
  - existentiell sida [K9:5.,st.6]
  - frälsande tro [K5:12.,st.10ff]
  - försanthållande tro [K6:4.,st.4ff/not 5]
  - förståelseform [K6:5.,st.16]
  - gränsen mellan kristet och icke-kristet [K9:10.ff]
  - kyrklig makt och bokstavlig tro [K8:3.ff]
  - och förnuft [K6:not 15]
  - och tillit [K6:not 5]
  - primära resp. sekundära karakteristika [K9:5.,st.9, K9:not 5]
  - teistisk-metafysisk sida [K6:1.,st.7ff/not 3, K9:5.,st.6]
  - tro och vetande [K4:not 17]
  - tro på Gud [K4:10.ff/11.ff]
  - verklighetsgrund [K9:4.,st.7/5.,st.6-8]
  - visavi 'bibliskt sanningsbegrepp' [K6:not 6]
"tror du på Gud?" se Gud
trons apriori [K6:not 9.,st.5/not 16, K7:8.,st.6/not 15]
trons existentialisering [K6:not 11]
trons handlingar [K2:I.4.st.2, K6:2.,st.13/4.,st.6]
trons sanning [K6:not 6]
trosbekännelser
    - fornkyrka visavi nutid [K7:not 16]
tvivel
  - existentiellt  (se existentiellt tvivel)
  - teistiskt-metafysiskt [K6:4.,st.22]
  - tvivel visavi teologiskt arbete [K6:not 9]
Tudor-Sandahl, Patricia [K2:not 5]
Tunström, Göran [K3:not 1]
universella erfarenhetskategorier [K2:I.4.,st.4,
K5:6.,st.sista/10.,st.8]
uppenbarelse [K7:not 7]
upplysningsprojektet [K4:not 1]
uppståndelsetolkningar
  - existentiella tolkningar (allmänt) [K5:not 2]
       - inom modern teologi [K5:not 8]
       - konstitutiva [K5:4.ff/not 2/not 3]
       - restitutiva  [K5:4.ff/not 2/not 3]
  - inom Svenska kyrkan [K5:not 7]
utsagor
   - hypoteser [K9:2.,st.1ff]
   - personliga övertygelser [K9:2.,st.1ff]
   - dogmer [K9:2.,st.4-8]
Walsh, Roger [K3:not 6]
van Buren, Paul [K1:not 3, K4:not 21, K6:not 4/not 11]
Ware, Kallisto [K4:not 20]
Vaughan, Frances [K3:not 6
verklighet
  - existentiell verklighet [K9:3.ff]
  - existentiell verklighet visavi kristen tro [K9:4.ff
  - ontologiskt problem [K9:3.ff
  - värld 1, värld 2, värld 3 - Popper [K4:not 6]
Wiesel, Elie [K5:not 12]
Wingren, Gustaf
   - adressatfaktorn [K9:not 10]
   - döden [K5:not 14]
   - fornkyrkans trosbekännelser [K7:not 16]
   - handling visavi fantasi och känslor [K2:not 6]
   - kristen pluralism [K9:not 10]
   - livet som gåva [K3:not 2]
   - skapelseteologi visavi kristologi [K5:not 21]
   - skrift och skapelsesyn [K4:not 8]
   - syndafallet [K4:not 11]
Winnicott, D.W. [K2:not 4/not 5/not 11]
visonära bilder [K3:6.,st.3]
von Wright, Georg Henrik [K6:not 8]
värld 3 (Popper) [K4:not 6]
världens frälsare [K5:8.,st.4]
Yalom, Irvin D. [K2:not 7]
yttersta domen [K5:12.,st.8]
Åkerlund, Per [K5:not 7, K6:not 3]
Århem, Peter [K4:not 7]
ömhetens och medkänslans blick [K3:5.,st.1-3]

 

 

 

[registrets början] [bakgrundsbild]

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI INH BEK  

[Litteratur]
[Innehållsförteckning]
[Länkar med anknytning till boken]

[Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsida (extern)]
[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]
[
Blogg Nr 118. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok

Till sidans början