Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net 
Gustafs videoblogg 
Newsmillkonto


 

Diverse statistik 2004 - 2012 för 
webbplatsen Språk, tro och religion 

(uppdaterad september  2017)

Nedladdningsstatistik för nätboken "Existentiell livssyn - kristen tro?"  

 

Från webbplatsens startår 1998 till 2005 ökade antalet besökare och sidnedladdningar stadigt. Sedan vände det nedåt och fortsatte så t.o.m. 2009. 2010 började det vända uppåt igen. När Loopias statistikmotor brakade ihop sommaren 2013 pekade sifforna mot att 2013 skulle bli "all-time-high" med råge.   

Länk till webbplatsens förstasidaTyvärr finns det ingen kontinuerlig statistik sedan webbplatsens start i april 1998 mer än räknaren på förstasidan. Sedan oktober 2001 när Språk, tro och religion fick eget domännamn och flyttade in på ett webbhotell har det funnits tillgång till kvalificerad statistik fram till sommaren 2013. Min Internetleverantör Loopia fick så allvarliga problem med att hantera statistiken att man helt enkelt la ner statistiktjänsten hösten 2014 efter att den varit ur funktion och under reperation i ca ett år. 

När det gäller perioden 2001 - 2012 finns dock några rejäla reservationer. Statistiken har varit ur funktion vid några tillfällen. En gång i närmre två månader. Den andra reservationen är att webbhotellet bytte statistikleverantör hösten 2003 utan att förvarna om att man bara tog bort den gamla statistikloggan. Så all statistik som inte var hemsparad innan bytet försvann i cyberrymden. Och det var ganska mycket!! Fördelen med  hacken och bortfallen är att jag successivt fått ett alltmer avspänt förhållande till statistiken. 

På denna sida finns det komplett årsstatistik från 2004 t.o.m. 2012. Dvs sammanlagt 9 år. Från webbplatsens start i april 1998 till och med 21 oktober 2001 finns en särskild redovisning för webbboken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Den bygger på de räknare som då var i funktion. (Se vidare!) Statistiken för 2002 och 2003 är borta. 

Tanken med denna statistikdel är att ge några övergripande bilder av hur webbplatsen och dess olika delar använts under vissa perioder. Generellt sjunker antalet besök och sidnedladdningar rejält under sommarmånaderna och storhelger som jul/nyår och påsk . 

 

Övergripande statistik för 2004 - 2012

Här redovisas totala antalet besökare, antalet besökare på förstasidan - både från statistikmotorn den synliga räknaren - och den och det totala antalet sidnedladdningar. Värt att notera är att antalet besökare på hela webbplatsen är ca 9,5 ggr så många som antalet besökare som registreras av den synliga räknaren på förstasidan. Anledningen är förstås att de flesta besökarna kommer direkt till den del av webbplatsen de är intresserade av utan att gå över förstasidan. Det kan t.ex. vara via länkar eller sökmotorer. Varje besökare öppnar i snitt 2 sidor (D).

Sidnedladdning. Att öppna denna sida, ett bokkapitel eller en artikel registreras som 1 sidnedladdning. Det kommer med i kolumnen "Antal öppnade sidor". En "sida" på internet kan i utskriven form variera från just 1 a4-sida till flera hundra. Den längsta "sidan" på denna webbplats är 45 sidor utskriven med medelstort typsnitt (kapitel 2 i "Existentiell livssyn - kristen tro?").  

Hits. Antalet sidnedladdningar skall inte förväxlas med 'antalet hits' som är långt högre. Varje bild, logga, grafikdetalj som finns på en sida registreras som 1 hit. Bakgrundsbild och logga finns med på i stort sett alla sidor. Det innebär att för en "öppnad sida" registreras minst 2 hits, dessutom finns det ofta någon form av blädderpil. Att ange antalet hits som mått på hur mycket en webbplats besöks är direkt missvisande, det är ett sätt ljuga med statistik. För att synliggöra detta med hits visavi sidnedladdningar så redovisas även antalet hits (F).   

Sökrobotar. En väletablerad webbplats som Språk, tro och religion får många besök av olika sökrobotar som går igenom och indexerar. De första åren räknade jag med att ca 10% av de registrerade besöken kom från sökrobotar. Sedan hösten 2003 registreras sökmotorernas sidnedladdningar för sig och kommer därmed inte med i den löpande statistiken. Sökmotorerna har ökat i antal och kapaciteten har ökat väldigt sedan slutet på 90-talet. I dagens läge görs lika många sidnedladdningar av sökrobotar som av besökare. För att ge en uppfattning om den mängd sidnedladdningar som görs av sökrobotar så redovisas de nedan (E).  

En liten egenhet i statistiken som jag inte kan förklarar är att de träffar som registreras av den synliga räknaren på förstasidan (H) inte stämmer överens med statistikmotorns registrering av antal besökare på förstasidan (G). Båda uppgifterna är redovisade nedan. Förstasidans räknare måste i dagsläget räknas upp med över 50% för att komma i nivå med statistikmotorn (se (I) nedan). 

Om man utgår från den synliga räknaren på förstasidan har det under 2008 och 2009 öppnats i snitt 20 sidor per notering. Denna siffra har ökat år från år efterhand som webbplatsen har växt. 20 sidor per notering gäller de senaste två åren. 2012 har detta ökat till 43. Så när förstasidans räknare har flyttat sig från 79 084 årsskiftet 2007-2008 till 85 191 sista december 2009 så har det under denna tid gjorts 123 698 sidnedladdningar. Inte så illa med tanke att antalet besökare och sidnedladdningar stadigt har minskat tom. 2009 från en topp 2005. Sedan har det vänt uppåt igen! Om man räknar på samma sätt för de senaste två åren har förstasidans räknare flyttat sig från 85 191 sista december 2009 till  91 697, dvs 6 506. Med ett snitt på 23 sidnedladdningar per notering på förstasidan så har det dessa två år gjorts 149 600 sidnedladdningar. 

Om man utgår 1 januari 2012 till 20 september 2017, dvs lite mer än fyra och ett halvt år, så har förstasidans räknare flyttat sig från 91 697 till 107 584. Det innebär att förstasidan har öppnats 15 887 ggr. Om man räknar den lägre siffran, dvs 23 sidöppningar för varje notering på förstasidans räknare så handlar det om över 350 000 sidöppningar under denna tid. Om man räknar på den betydligt högre siffran för 2012, dvs 43, vad gäller det totala antalet sidöppningar för varje notering på förstasidan så kommer man rejält över 650 000 sidnedladdningar under de senaste 4 och ett halvt åren.       

     

2012    2011 2010 2009 2008 2007

2006

2005

2004

Summa

(A) Totalt antal besökare på webbplatsen 35 904 32 671 28 368 26 470 32 445 35 668 45 509 47 063 45 145 329 243
(B) Unika besökare 17 098 18 598 19 284 21 351 25 384 28 445 34 303 36 822 35 109 236 394
(C) Antal öppnade sidor 82 729 69 489 60 206 55 217 68 481 68 275 85 536 94 693 93 852 678 478
(D) Sidor/besökare (C/A) 2,30 2,13 2,12 2,09 2,11 1,91 1,88 2,01 2,08
(E) Sökrobotar/antal nedladdade sidor 38 895 54 144 66 227 57 302 94 836 90 537 72 209 44 324 17 418 535 892
(F) Hits 161 253 160 654 175 175 194 713 230 902 260 903 330 378 376 734 349 389 2 240 101
(G) Statistikmotorn -  antal besökare förstasidan 5 128 6 485 5 045 4 932 5 129 6 445 9 071 10 942 10 697 63 874
(H) Noteringar på den synliga räknaren på förstasidan 1 920 3 053 2 596 2 814 3 353 4 997 6 536 7 620 8 768 41 657
(I) Antal besökare per notering för den synliga räknaren (G/H) 2,67 2,12 1,94 1,75 1,53 1,29 1,39 1,44 1,22
(J) Antal nedladdade sidor för varje notering första/räknare (C/H) 43 23 23 20 20 14 13 12 11
(K) Antal besökare på webbplatsen per notering på förstasidans räknare (A/H) 18,7 10,7 10,9 9,4 9,7 7,1 7,0 6,2 5,1

 

 

 

 

Webboken Existentiell livssyn - kristen tro? 
Nedladdningar av olika delar 2004 - 2012.

(uppdaterad januari 2013)


Boken är uppdelad 15 filer som öppnas och laddas ner var för sig. Kapitelfilerna är mellan 79 och 222 kb. I utskriven form varierar sidantalet mellan 16 (kapitel 8) och 45 (kapitel 2). Sidantal för de olika delarna se vidare!)  

Introduktion. Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.     (33 kb)
Innehållsförteckning (med underrubriker)  (21 kb)

Kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet  (85 kb)
Kapitel 2: Ansvar och flykt  (222 kb)
Kapitel 3: Utsatthet och transcendens  (137 kb)
Kapitel 4: Skrift, ande och kultur  (184 kb)
Kapitel 5: Kristusseende och kallelse  (207 kb)
Kapitel 6: Existentiell tro (147 kb)
Kapitel 7: De två portarnas kyrka  (194 kb)
Kapitel 8: Kristendomens mörka skuggor  (79 kb)
Kapitel 9: Kultur, dialog och kristen tro  (152 kb)

Litteraturförteckning  (33 kb)
Person- och sakregister  (72 kb)

Kapitelpresentation  (14 kb)
Om boken (11 kb)

Hela boken som komprimerad exe- eller zip-fil (938 kb) 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Summa

bokens förstasida 1 658 1 828 1 373 1 321 1 623 2 032 2 644 2 692 2 496 16 294
Bokdelar                
introduktion 297 192 202 173 242 248 462 476 479 2 569
kapitel 1 1 059 939 705 757 665 550 906 1 150 1 075 7 101
kapitel 2 605 637 418 329 462 663 776 839 727 5 038
kapitel 3 682 752 541 455 465 412 495 539 524 4 324
kapitel 4 769 454 305 262 457 530 585 693 521 4 271
kapitel 5 561 353 250 214 260 435 566 555 443 3 387
kapitel 6 1 189 388 292 153 297 370 461 507 434 3 799
kapitel 7 320 194 166 109 135 305 328 348 298 2 037
kapitel 8 700 630 540 455 507 557 595 707 566 4 717
kapitel 9 783 490 391 374 471 475 615 718 550 4 476
litteratur 401 328 365 251 418 431 549 750 958 4 086
person o sakregister 323 221 250 183 262 286 403 480 561 2 719
               
Summa 9 347 7 406 4 428 3 715 4 641 5 262 6 741 7 762 7 136 42 663
               
Boken som helhet i form av komprimerad exe- eller zip-fil 55 50 40 79 77 113 60 38 43 460

Gulmarkeringarna markerar högsta antalet nedladdningar räknat från 2004.

Om man är intresserad av lite historia finns det en sammanställning av nedladdningar för boken som sträcker sig från att webbplatsen öppnade 1998 och fram till flyttningen till www.existentiell-tro.net den 23 oktober 2001. Se vidare! För boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är det tre års statistik. Det finns alltså i nuläget statistik för 12 år av totalt 19 år (juni 2017). 

Om man räknar om den befintliga statistiken för totalt 12 år till 19 år får man ett snitt på 10 800 sidnedladdningar per kapitel. Dock med ganska stor skillnad mellan kapitel 1 (som har öppnats flest gånger) och kapitel 7 (det svåraste, mest teologiska och minst nedladdade) Att ett kapitel öppnas på Internet säger dock ingenting om huruvida det blir läst. Det är samma premisser som för vanliga tryckte böcker som köps eller lånas - det säger inget säkert om i vilken utsträckning de läses.    

Kommentar 2009: För såväl webbplatsen i sin helhet som webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" gäller att antalet besökare och sidnedladdningar har sjunkit rejält från en topp 2005. För webbplatsen som helhet med cirka 40% och för boken med cirka 50%. En liten bidragande anledning är att webbplatsens bevakning av aktuella artiklar kring religion och livsåskådning upphörde årsskiftet 2007/2008. Men anledningen till att artikelbevakningen lades ner var att denna service användes alldeles för lite i förhållande till arbetsinsatsen. Av det totala antalet sidnedladdningar så rörde sig detta om kanske 4-5000 sidnedladdningar om året. Sedan spelar det förstås också in att nypubliceringen av texter har minskat rejält. En viktigt bidragande anledningen till minskningen är sannolikt också att utbudet kring religion, livsåskådning och teologi har ökat dramatiskt på Internet. När Språk, tro och religion startade i april 1998 var dessa ämnen fortfarande jungfruelig mark. 


Det kan tilläggas att hela Internetkonceptet bara var i sin begynnelse andra halvan av 90-talet. Antalet webbplatser och webbsidor (de sidor/filer som ligger på en webbplats eller hemsida) har ökat dramatiskt sedan våren 1998 då "Språk, tro och religion" gjorde entré i cyberrymden. I ett reportage i Dagens Nyheter (10.1.2010 - Kultur s.10) läste jag att årsskiftet 1998-1999, fanns det i hela världen 26 miljoner indexerade webbsidor. År 2000 var det redan 1 miljard och i årskiftet 2009 - 2010 då artikeln skrevs var antalet 1000 miljarder. Webbplatsen "Språk, tro och religion" innehåller gissningsvis bortåt 300 webbsidor.   

Boken fortsätter att leva och det är glädjande. Och med tanke på att den inte hittat ut i den bredare offentliga diskussion där den borde höra hemma är det bra.

Bokens kvalificerade webbredigering är jag fortfarande stolt över som hantverkare. Det är snyggt och funktionellt. Det är välgjort tekniskt och estetiskt och den inre länkstrukturen är väl genomtänkt med tanke på att tillmötesgå olika sorters läsningar. 

Varför boken inte har laddats hem i sin helhet (som .exe eller .zip fil) som en hypertextbok till den egna datorn i större utsträckning är fortfarande en gåta. Att det bland medelålders och äldre intellektuella och akademiker, som är en målgrupp, ofta finns en stor osäkerhet och rädsla för datatekniken räcker inte som förklaring.

I januari 2014 kom "Existentiell livssyn - kristen tro?" ut som ebok. Den kan därmed köpas hos alla Internetbokandlare och lånas på bibliotek (kan behövas att man säger till). Möjligheten att ladda hem boken i sin helet som zip- eller exefil togs då bort.   

Att antalet hemladdningar av boken i sin helhet har ökat från 38 st 2005 till ett snitt på runt det dubbla 2006 - 2009 beror sannolikt på att jag i början på hösten 2006 gav upp tanken att kunna tjäna några kronor för hemladdningsversionen. Sedan dess har det framgått klart och tydligt att det är gratis. Dessförinnan hade jag under sex och ett halvt år fått betalt för 8 exemplar!   

Kommentar 2017: Det är förstås spännande att antalet nedladdningar har ökat sedan bottennoteringen 2009 fram till att statistiken upphörde att fungera 2013. Det gäller inte minst boken. Första halvan av 2013 så pekade statisktiken på att det skulle bli 'all-time-high' 2013. Anledningen att trenden vände 2010 är sannolikt mitt engagemang i Humanisterna, min videoblogg som öppnande i november 2010, några Newsmillartiklar 2011 plus två videofilmade debattframträdanden i Kalmar 2011. Hur den långsiktiga trenden är från 2013 fram till dags datum vet jag ingenting om.  

 

Till sidans början!

[bakgrundsbild]


[webbplatsens själ] [existentiell tro] [föredrag] [personalia] [prolog] [senaste nytt] [domännamn och ekonomi] [copyright]  [studiecirklar] [debatt och gensvar

Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 
Newsmillkonto 


 

 

Till sidans början!