Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999       
Ebok, Alternaliv förlag, 2014, 2020.
Tryckt bok, Alternaliv förlag, 2020.
      

     

 

 

Boken har en kvalificerad inre länkstruktur. Noter, person- och sakregister och litteraturlista är länkad åt båda hållen. Hypertextredigeringen är i webbteknikens frontlinje!

Gratis sedan 1998!  
Boken kan läsas online och skrivas ut kapitelvis. Så har det varit sedan publiceringsprocessen började sommaren 1998.  

OBS!! Tryckt bok 2020!!  

 

Sedan senvåren 2020 finns boken i tryckt form. Det är resultatet av ett oväntat initiativ av förlaget Alternaliv. Den tryckta boken har försetts med ett nyskrivet förord. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar från 269 kronor. Den finns även som ebok. Den gamla eboken från 2014 är borttagen. 
Fråga gärna efter boken på ditt bibliotek!

Länk till Bokus - Adlibris 
"Bok 2020" - flik på Gustafs videoblogg.  
Facebooksida för boken
Diskussionsgrupp för boken på Facebook

Nedladdningsstatistik 2004 - 2012!

 

Litteraturförteckning

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
TI INT KP LI INH RE BEK  
[sidantal]
Länk till slutet av kapitlet.

 

 

Uppgifterna inom parantes hänvisar till vilket kapitel och vilken not som boken är omnämnd eller diskuterad. Egenheten att nästan all litteratur berörs eller diskuteras i noter och inte i den löpande texten motiveras i bokens introduktion.

Om att utnyttja litteraturlistans länkar online. Se varningar och råd.

 

 

 

Ahlberg, Alf: Troende utan tro, Natur och Kultur, 1966. [K1:n6; K7:n17]

Anderberg, Thomas: Guds moral. En essä om ondskans och lidandets problem., Nya Doxa, 1997. [K4:n18].

Ankarloo, Bengt: Trolldomsprocesserna i Sverige, Lund, 1971. [K8:n5]

Aspelin, Gunnar: Tankehistoriens problem, Svenska Bokförlaget,1970. [K1:n1]

Armgard, Lars-Olle: Antropologi. Problem i K.E. Lögstrups författarskap. Gleerups, Lund/Gyldendal, Köpenhavn, 1971. [K4:n8]

Aulén, Gustaf: Kristen gudstro i förändringens värld, Diakonistyrelsens Bokförlag, Stockholm, 1967. [K4:n9,n18]

Bainton, Roland H.: Luther, mannen som blev en epok, Diakonistyrelsens Bokförlag, Stockholm, 1960. [K6:n7; K8:n4]

Barth, Karl: Dogmatik i grunddrag, Gummessons bokförlag, 1964, (tyskt orginal 1947), [K1:n11; K5:n4,n13,n16; K6:n15].

Barth, Karl: Den evangeliska teologin, Libris, 1981. [K6:n9]

Baumer, Franklin L.: Skeptiker och sökare, Raben & Sjögren, 1970. [K1:n8].

Benktson, Benkt Erik: Teologi på nya vägar, Gummessons, 1970. [K6:n11]

Befrielsen. Stora boken om kristen tro. Svenska kyrkan och Verbum, 1993. [K1:n6; K3:n1; K4:n8, n9, n11, n18, n21; K5:n4,n7,n19,n21; K6:n13; K8:n18]

Bonhoeffer, Dietrich: Motstånd och underkastelse, CWK Gleerup, 1960. [K1:n11; K7:n9,n17]

Buber, Martin: Jag och Du, Dualis, 1990. [K5:n12]

Bultmann, Rudolf: Jesus Kristus och avmytologiseringen, Gleerup, Lund, 1968. [K6:n12; K7:n17]

Cöster, Henry: Skriften i verkligheten, Verbum, 1987. [K5:n2]

Davies, Alan T.: "Antisemitism: An Enduring Problem in Western Society", artikel, 1996, sajten Jewish-Christian-Relations. [K8:n3]

Den Svenska Kyrkohandboken, 1986, [K2:n1, appendix 1:1, appendix 1:2]

Eckerdal, Lars och Persson, Per Erik: Confessio Fidei, Verbum, 1993.(Innehåller hela augsburgska bekännelsen som den antogs av Svenska Kyrkan 1593) [K2:n10; K7:n11; K8:n10; appendix 1:4]

Eilert, Håkan: I regnbågens tecken, Verbum, 1989. [K9:n9]

Ellegård, Alvar: Myten om Jesus. Den tidigaste kristendomen i nytt ljus, Bonniers, 1992. [K5:n10]

Eriksson, Stefan: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi, Nya Doxa, 1998. [K4:n18]

Eriksson, Stefan: "Jesu uppståndelse som ett filosofiskt problem", Svensk Teologisk Kvartalskrift, nr 1/1998. [K4:n18]

Filosofilexikonet: Bokförlaget Forum, 1988. [K1:n1]

Ford, David F (red): Modern Teologi. Del I och II, Verbum, 1991, 1992. [K1:n3,n11; K4:n3; K5:n8,n19; K6:n11; K7:n17; K9:n9]

Franck, Eskil (red.): Din uppståndelse bekänner vi, Verbum, 1988. [K5:n2,n7]

Franck, Olof: Argument om tro, Tro & Tanke, Svenska Kyrkans Forskningsråd, 1993:6. [K4:n18]

Freud, Sigmund: Jaget och detet, Natur o Kultur, 19xx. [K2:n2]

Fromm, Erich: Den destruktiva människan, Natur o Kultur, 1976. [K2:n4]

Fromm, Erich: Flykten från friheten, Natur o Kultur, 1945. [K2:n16; K3:n3; K5:n12]

Fromm, Erich: Människohjärtat. Dess förmåga till ont och gott, Raben & Sjögren, 1965. [K2:n16; K5:n12]

Fromm, Erich: Kärlekens konst, Natur och Kultur, 1995, [K2:n16; K4:n11; K5:n12]

Frostin, Per: "Det onda är inte det godas motsats", artikel, Vår Lösen, nr 5-6/1991. [K5:n11; K7:n16]

Frostin, Per: "Mysteriets grammatik. Introduktion i systematisk teologi", icke publicerat kompendium använt vid undervisningen i teologi vid Lunds Universitet hösten 1991. [K9:n1]

Furberg, Mats: Allting en trasa, Doxa, 1987 (1975), [K4:n15]

Gerhardsson, Birger och Persson, Per Erik: Kyrkans bekännelsefråga, Liber, 1988. [K6:n10; K5:n8; K7:n16] [appendix 1:1, appendix 1:2]

Gregersen, Niels Henrik: "Skapelsetro i en ny-darwinistisk värld", artikel, Vår Lösen, nr 2-3, 1994. [K4:n13]

Grenholm, Carl-Henric (red): Kristen bekännelse idag, Verbum, 1986. [K8:n10]

Grenholm, Christina (red): Vad tror du på, Verbum, 1994 [K1:n4]

Hedenius, Ingemar: Tro och vetande, Bonnier, 1949, (1950, 1971, 1983). [K1:n5]

Henningsson, Jan; Tro möter tro. Ett kristet perspektiv på andra religioner, Verbum, 1997, [K9:n9]

Hemberg J., Holte R., Jeffner A,: Människan och Gud, Liber, 1982. [K1:n2; K3:n7; K4:n18]

Herrmann, Eberhard: "Vad har Bultmanns teologi med kunskapsteoretiska frågor att göra?", Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1986, s. 103-108. [K7:n4]

Herrmann, Eberhard: "Det strukturalistiska teoribegreppets betydelse för religionsvetenskaplig forskning", Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1985, s.4-11. [K7:n4]

Hof, Hans: "Verkligheten som mysterium. Om den människolevda verkligheten, sådan den kommer till uttryck i trons språk." Essä. Ingår i antologin Postsekulariserat interregnum, ÅSAK, 1990. [K6:n1]

Jeanrond, Werner G.: "Kyrkans budskap och samtidens krav" [extern], artikel, Vår Lösen, nr 8/1996. [K9:n5]

Jeanrond, Werner G.: "Hans Küng". Ingår i antologin Modern teologi. Del I.  David F Ford (red.), Verbum, 1991. [K9:n9]

Jeffner, Anders: Vägar till teologi, Verbum, 1988 (1981). [K3:n5,n6; K4:n18; K6:n9]

Johansson, Mats och Olander, Urban: På rutinens brant, Nytt Liv, 1993. [K8:n17]

Jämterud, Ulf: "Kristologi och religionsmöte genom evangelikala ögon," D-uppsats, Linköpings universitet, 1996. [K9:n4]

Karlsson, Inga Britt: "Avund och ensamhet", uppsats 1993, Institutionen för Tillämpad Psykologi Stockholms Universitet. [K2:n11]

Kasper, Walter: Introduktion till den kristna tron, Katolska bokförlaget, 1981. [K6:n6]

Kjellqvist, Else-Britt: Rött och vitt, Carlssons, 1993. [K2:n6]

Klein, Melanie: Kärlek, skuld och gottgörelse, Natur o Kultur, 1988. [K2:n4,n11]

Kohut, Heinz: Att bygga upp självet, Natur o Kultur, 1986. [K2:n5]

Korczak, Janusz: Barnets rätt till respekt, Natur o Kultur, 1988. [K4:n4)

Kristensson Uggla, Bengt: När kartan inte stämmer, Verbum, 1993. [K9:n9,n10]

Kristensson Uggla, Bengt: Kommunikation på bristningsgränsen, Symposion, 1994. [K5:n21, K9:n1]

Kurtén, Tage: Grunder för en kontextuell teologi, Åbo Akademis Förlag, 1987, [K4:n18]

Kurtén, Tage: "Metafysisk eller existentiell livssyn", artikel, Svensk Teologisk Kvartalsskrift, nr 4, 1993. [K4:n19]

Küng, Hans: Kristen trots allt, Libris, 1993. [K8:n15]

Küng, Hans: Varför vara kristen, Verbum, 1980. [K5:n9]

Lévinas, Emmanuel: Etik och oändlighet, Symposion, 1988, [K3:n7]

Lindberg, Lars: Omvändelsen i Karl Barths teologi, Gummessons, 1969. [K2:n10]

Luther, Martin: En kristen människas frihet, Verbum, 1993. [K5:n15, K6:n7]

Lönnqvist, Conrad: "En frisinnad kristendom". Ingår i antologin Kristen - icke kristen, Natur o Kultur, 1951. [K2:n10]

Magee, Brian: Karl Popper, Natur o Kultur, 1974. [K4:n6]

May, Rollo: Kärlek och vilja, Aldus/Bonnier, 1972 (Natur och Kultur, 1994) [K2:n16]

May, Rollo: Den omätbara människan, Bonnier, 1986. (Natur och kultur, 1999) [K2:n16]

McGrath, Alister: Friska skott från gamla rötter, EFS-förlaget, 1995. [K9:n4]

Miller, Alice: I begynnelsen var uppfostran, Wahlström & Widstrand, 1982. [K2:n5]

Monsen, Nina Karin: Den älskande människan, Atlantis, 1990. [K4:n14]

Narrowe, Morten H.: "Religiös antisemitism", artikel, Vår Lösen, nr 1, 1992. [K8:n1,n3]

Narrowe, Morten H.: "Kristen teologi i toleransens anda" [extern], recension, Judisk Krönika nr 5/1998. [K8:n3]

Nerman, Bengt: "Till frågan om Guds hand". Ingår i antologin Postsekulariserat interregnum, ÅSAK, 1990. [K1:n6,n7; K5:n19; K9:n7]

Nygren, Anders: Eros och agape, Aldus/Bonniers, 1966. [K1:n2; K4:n10; K5:n18]

Nygren, Anders: Tro och vetande, Helsingfors, 1970. [K1:n9,n11]

Olofsson, Carl Gustaf: "Har kristen tro en framtid?" [extern], artikel, Vår Lösen, nr 8/1996. [K9:n5]

Olofsson, Carl Gustaf: "Kallad att vara ett ljus i världen" [extern], artikel, Vår Lösen, nr 5-6/1997. [K7:5.,st.7, K9:n5]

Olofsson, Carl Gustaf: "Kristus är uppstånden!" [extern], artikel, Svensk kyrkotidning, nr 16/1998. [K7:n6]

Pagels, Elaine: Adam, Eva och ormen, Wahlström & Widstrand, 1989. [K4:n13)

Perls, Frederick S.: Det gestaltterapeutiska arbetssättet, Wahlström & Widstrand, 1977. [K2:n16]

Persson, Per Erik: Att tolka Gud idag. Debattlinjer i aktuell teologi, CWK Gleerup Bokförlag, 1971. [K1:n3,n11; K4:n21; K5:n4; K7:n17; K9:n6]

Persson, Per Erik: "Svenska Kyrkans grundläggande dokument - från 1983 - 1993", Svensk Teologisk Kvartalsskrift, nr 1, 1994. [K2:n10]

Philipson, Sten: Bryta upp, SKEAB Förlag AB, 1979. [K3:n6; K4:n18; K5:n2]

Philipson, Sten: "Uppståndelsen - en tänkbar utgångspunkt för bekännelsearbetet" [extern]. Artikel. Ingår i antologin Din uppståndelse bekänner vi (red. Eskil Franck, Verbum, 1988). [K5:n2]

Philipson, Sten: Kristen tro mitt i mångfalden - en religionsteologi, Libris, 1997, [K8:not 3, K9:n9]

Piaget, Jean: Intelligensens psykologi, Natur och Kultur, 1971, [K3:n2]

Popper, Karl: A pocket Popper, essäer, (red) David Miller, Fontana Paperback, 1983. [K1:n1]

Popper, Karl: Objektive Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford University Press, 1979. [K4:n6]

Popper, Karl: Det öppna samhället och dess fiender, Akademilitteratur, 1980, [K9:n2]

Radler, Aleksander: Kristendomens idéhistoria, Studentlitteratur, 1988. [K6:n9]

Rasmusson, Arne & Spjut, Roland: Kristologiska perspektiv, Libris, 1986. [K5:n2]

Robinson, John A.T.: Gud är annorlunda, Gummessons Bokförlag, 1964. [K1:n3,n4,n11; K7:n17]

Robinson, John, A.T.: Den nya reformationen, Gummessons Bokförlag, 1965. [K7:n17]

Sandström, Jan: "Finns det djävlar i paradiset. En enkätundersökning om SMF:s pastorers syn på livet efter detta", 1991, D2-uppsats i religionspsykologi vid Uppsala universitet. [K5:n19; K8:n10]

Schmithals, Walter: An Introduction to the Theology of Rudolf Bultmann, SCM Press Ltd, 1968. [K5:n2]

Sigurdson, Ola: Karl Barth som den andre, Symposion,1996. [K5:n20]

Sigurdson, Ola (red.): Ljus av ljus, Verbum, 1998. [appendix 1:1]

Skogar, Björn: "Gåva krav gåva - oavsett om...", artikel, Vår Lösen, nr 5-6/1997. [K9:n3]

Skoog, Åke: "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition", artikel, Vår Lösen, nr 1, 1992. [K8:n3]

Sperna Weiland, Jan: Nya vägar inom teologin, Gummesson, 1970. [K1:n3,n11, K4:n21; K5:n4; K6:n1,n4,n11; K7:n17; K8:n9; K9:n6]

Spong, John Shelby: Resurrection: Myth or Reality, HarperSanFrancisco, 1995 [K1:n3; K5:n2,n8; K6:n3]

Spong, John Shelby: Why Christianity must Change or Die, HarperSanFrancisco, 1998 [K1:n3]

Spong, John Shelby: "Can One Be a Christian without Being a Theist?" (1996), krönika i Newark's stiftstidning The Voice, USA. [K1:n3; K4:n21]

Stendahl, Krister: "Juden Jesus och hans kristna efterföljare", artikel, Vår Lösen, nr 1, 1992. [K8:n3]

Stendahl, Krister: Meningar, Verbum, 1986, [K1:n4; K5:n14; K9:n9]

Stendahl, Krister: "From God's Perspective We Are All Minorities", Journal of Religious Pluralism 2, 1993. [K8:n3; K9:n9]

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag, 1957  [appendix 1:3, appendix 1:4]

Tillich, Paul: Systematic Theology. Volume Two, The University of Chicago Press, 1957. [K5:n2]

Thalén, Peder: Den profana kulturens Gud. Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen., Nya Doxa, 1994. [K1:n5; K4:n18; K6:n7,n14]

Thelle, Notto R.: Vem kan stoppa vinden?, Artos, 1997. [K9:n9]

Tracy, David: The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism, SMC Press, London,1981. [K9:n1]

Tudor-Sandahl, Patricia: Den fängslande verkligheten. Objektrelationsteori i praktiken. Wahlström & Widstrand, 1992. [K2:n5]

Tunström, Göran: Det sanna livet, Bonniers, 1991. [K3:n1]

Ware, Kallisto: Den ortodoxa kyrkans väg, Verbum, 1993, [K4:n20]

Vaughan, Frances och Walsh, Roger: "On transpersonal definitions", artikel, The Journal of Transpersonal Psychology, nr 2, 1993. [K3:n5]

von Wright, Georg Henrik: Vetenskapen och förnuftet, Bonniers, 1986 [K6:n8]

Wiesel, Elie: Porträtt och legender, Forum, 1978. [K5:n12]

Wingren, Gustaf: Luther frigiven, Gleerup, 1970. [K2:n6; K3:n2]

Wingren, Gustaf: Credo, CWK Gleerups Bokförlag, 1974. [K3:n2; K4:n8,n11; K5:n14,n21; K7:n16]

Wingren, Gustaf: Människa och kristen. En bok om Irenaeus, Verbum, 1985. [K3:n2; K4:n8,n11; K5:n21]

Wingren, Gustaf: Gamla vägar framåt, Verbum, 1986. [K9:n10]

Yalom, Irvin D.: Kärlekens bödel, Bonniers, 1990. [K2:n7]

Åkerlund, Per: Vår tro. En bok om Svenska kyrkans tro., Artos, Skellefteå, 1990. [K5:n7,n13; K6:n3]

Århem, Peter: "Medvetandet som evolutionsfaktor. Nya perspektiv på medvetandeproblemet", artikel, Vår Lösen, nr 5/6, 1993. [K4:n7]

 

 

 

[bakgrundsbild]

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI INH RE BEK  

[Person- och sakregister]
[Innehållsförteckning]
[Länkar med anknytning till boken]

[Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsida (extern)]
[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]
[
Blogg Nr 118. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok]

Till sidans början