[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

Flyttningen av Språk, tro och religion till en egen domänadress hösten 2001 möjliggjordes genom ett tvåårigt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Det har sedan förlängts. Nu senast för 2005 - 2006. 

 

Arkiv 2006.
Artiklar, debatt och recensioner
från dagspress och tidskrifter.

www.existentiell-tro.net/artik2/ 

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2006 väljer man en avbildning från 2007. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2007. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2002 så väljer man an avbildning från 2003. 

 

  

Länk till webbplatsens förstasida

Senaste tillskott:
Länkar 2006:  17.12, 19.10(1), 19.10(2), 19.10(3),  18.10(1), 15.10(1), 15.10(2), 15.10(3), 15.10(4), 8.9(1), 8.9(2), 7.9, 5.9, 1.9(1), 1.9(2). 30.8, 29.8(1), 29.8(2), 27.8, 14.8, 7.8, 27.7(1), 27.7(2), 27.7(3),  27.7(4), 27.7(5),  27.7(6), 30.5(1), 30.5(2),  25.5(1), 25.5(2), 25.5(3), 25.5(4),  19.4, 24.3, 23.3, 22.3(1), 22.3(2), 7.3(1), 7.3(2), 7.3(3), 4.3, 27.2(1), 27.2(2), 27.2(3), 23.2(1), 23.2(2), 16.2, 12.2(1), 12.2(2),  9.2(1), 9.2(1), 9.2(3), 20.1, 12.1(1), 12.1(2), 4.1, 3.1(1), 3.1(2)  
Länkar 2005:  

Om konceptet.
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.
Utöver att finnas med i den löpande artikellänkningen finns de artiklar som har webbpublicerats på Språk, tro och religion förtecknade på en egen sida. Till största delen har artiklarna publicerats i tryck men finns inte tillgängliga på Internet på annat sätt. 
Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.
Senaste länkar
 

[Arkiv 2005] [Arkiv 2004] [Arkiv 2003] [Arkiv 2002]
[Arkiv 2001] [Arkiv 2000] [Arkiv 1999]
[Innevarande år]

 

Thorkild Grosbøll - kontroversiell präst i Danmark. Olika turer 2004 - 2005   
John Shelby Spong - biskop och teolog

Länkar

 

Recensioner och kommentarer: Michel Onfray: Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse, (Nya Doxa, 2006) 

Recensioner av "Tro och vetande 2.0" av Christer Sturmark
SvD, Helsingborgs Dagblad, Smålandsposten,r (senaste - 5 september)

Recensioner av "Vad hände på vägen till Damaskus" av Lena Einhorn.
SvD, Helsingborgs Dagblad, Västerbottens Dagblad och Smålandsposten, Dagens Nyheter (senaste - 5 september)

Två välkända personer skriver om påskens mysterium i Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet

Tema: Kyrkans kris. Två debattartiklar och kommentar!

Bildkrisen. Religion och FN:s deklaration av Mänskliga rättigheter från 1948. 

Bildkrisen - ett historiskt perspektiv från en kristen europeisk horisont.

Arkiv 2005

Ett litet axplock av materialet.

Religions- och kristendomskritik på den internationella scenen. 2 artiklar i december 2005. Svar av Stefan Edman i Kyrkans Tidning nr 1/2006

 Pastor Green och frågan om bibeltolkning. 

"I Guds famn". Artikelserie om gurus och sekter på Svenska Dagbladets Idagsida. Senaste och sista 27.9.

Biskop John Shelby Spong. Sverigebesök aug/sep 2005. Recensioner, intervju, debatt - egen sida! Senaste 3.11!

Nio recensioner av Mats Svegfors bok om Dag Hammarskjöld. Senaste länk 12.7.

Debatt i Kyrkans Tidning om biskop John Shelby Spong. 29.4. Senaste 9.5!

Teologen Hans Küng ger sin syn på  Johannes Paulus II:s pontifikat. 26.4.

Politik och religion. Svenska Dagbladet, Brännpunkt. 

Påven Johannes Paulus II dog den 2 april. Några kommentarer och reflektioner.  Senaste 26.4

 

Uppbrott från frikyrkovärld och pastorskarriär. En bok och två olika kvinnor som intervjuas. Senaste 13.4.

Tema kallelse: Tre artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet (mars 2005)

Kommentarer kring påve Johannes Paulus II aviserade bok "Minne och identitet". (mars 2005)

Om ondska.

Homosexualitet, kristen tro och hets mot folkgrupp. (Jan 2005)

SvD Understrecket: "Franska ateister strider om det gudomliga

Göran Hägg recenserar läroböcker i religion för grundskolan och gymnasiet. (jan 2005)

Kommentarer till flodvågskatastrofen 

Tro och vetande

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.

[länkar] [sidans början]
[Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002
[Arkiv2003]
[Arkiv2004] [Arkiv2005]

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten via tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förändringar i webbplatsernas struktur kan göra att artiklar får nya webbadresser - eller bara försvinner. I arkivdelarna finns ingen ambition att ta bort länkarna till icke-fungerande adresser. Även utan fungerande länkar fungerar artikelrubriker och ingresser som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Presstext, Mediearkivet och Artikelsök. Universitet och skolor har vanligtvis tillgång till dessa tjänster.

 

 

 

Nytt! Jan Hjärpe: "Religionsvetenskap och teologi i ett 100-årsperspektiv - Nathan Söderblom, Tor Andrae och vår tid." Föreläsning hållen vid Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholms 100-årsjubileum lördagen den 14 oktober i Grillska huset i Gamla Stan. (Länk 19.10.2006) 

 

Anna-Lena Renqvist: "Joachim uppfann den historiska framtiden". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-10-11.  "Joachim av Floris tillhör historiens bakgrundsfigurer, men hans tolkning av Bibeln på 1100-talet gav den västerländska historien en ny riktning. Genom att hävda att guldåldern ligger framför oss öppnade han för tankar om mänsklighetens framåtskridande." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 19.10.2006). 

 

Uppenbar(a)t. Fotoutställning i Kulturhuset i Stockholm på temat Kristusgestalten.

Utställningen väckte uppmärksamhet långt innan den öppnade genom att domprost Hakon Långström i Stockholm avgick i protest mot att Stockholms stift bestämt att stödja utställningen ekonomiskt. Den turbulens som Långströms protest väckte medförde att stiftet drog tillbaka sitt stöd. 
Utställningen pågår till den 7 januari 2007
.

 

Lina Kalmteg: "Jesusbilder upprör troende."  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-10-09. "Jesus som Stålmannen och som maffiabossen Tony Sopranos. Kulturhuset i Stockholm visar Uppenbar(a)t med fotografier av Kristusgestalten. Utställningens curator Nissan N. Perez konstaterar att den har orsakat mest upprörda känslor i Sverige." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 19.10.2006).

Utställningen är recenserad i Svenska Dagbladet den 7 oktober av Ingela Lind (konstkritiker) och i Dagens Nyheter den 12 oktober av Anne-Louise Eriksson (teol.dr, jobbar vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur). Rubrik: Jesusklichéer får nytt liv respektive Uppenbar(a)t väcker frågor. Recensionerna finns ej på SvD:s respektive DN:s webb.  

 

 

Per Arne Bodin: "Den ryska ortodoxa kyrkan har fått nytt liv". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-10-14. "Rysslands president Vladimir Putin är troende ortodox och har talat om en personlig omvändelse. Efter att ha varit kvävd under sovjettiden, åtnjuter den djupt värdekonservativa kyrkan nu en stark samhällsposition, men kritiken växer mot kyrkans auktoritära drag." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.10.2006) 

 

Per Arne Bodin: "Dåren i Kristus en postmodern helighet". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-09-29. "Många tongivande kulturfilosofer i dagens Ryssland ger på olika sätt en kristen tolkning av den postsovjetiska kulturen, där ett sökande efter Gud ses som dess djupaste grund. I nästan alla delar har den ryska postmodernismen blivit en del av den ortodoxa idétraditionen."  (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.10.2006)

 

Carl Johan Gardell: "Politisk karriär i religiös förpackning." Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-09-06. "George W Bush, ayatollah Khomeini och Abu Musab al-Zarqawi har alla hämtat gudagiven inspiration för sitt ledarskap. I renässansens Florens gjorde en karismatisk profet snabb politisk karriär i religiös förpackning. Historien om Savonarola är ständigt aktuell." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.10.2006)

 

Agneta Lagercrantz: "Kompromisser är livet". Svenska Dagbladet, Idag, 2006-08-31. "TESKEDSGUBBEN | Alla kan göra något för att motverka fanatism. Motgiftet är inlevelseförmåga, nyfikenhet och humor, som var och en kan dosera efter förmåga – om inte hinkvis så teskedsvis. Det hävdar författaren Amos Oz, vars idé om en Teskedsorden nu förverkligas i Sverige. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 15.10.2006)

 

 

Recensioner och kommentarer: Michel Onfray: Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse, (Nya Doxa, 2006)

Nytt! Webbredaktörens reflektioner kring läsningen av "Handbok för ateister". 2006-11-18. (Länk 17.12.2006)

 

Ricki Neuman: " På korståg mot alla religioner". Svenska Dagbladet, Kultur,  2006-10-16. " Religionen är en neuros som gör det lättare att uthärda vardagen, för den lovar något efter döden. Ateismen däremot står för klarsyn och återvunnen hälsa. Det hävdar filosofen Michel Onfray, i Sverige för att lansera Ateistens handbok, som har sålt i 230 000 exemplar i Frankrike och översatts till tio språk." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 18.10.2006). 

 

Johan Dahlbäck: "Frälst av ateism". Göteborgsposten, Kultur 2006-08-22. Recension av Michel Onfray: Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse, Nya Doxa 2006. "Filosofen Michel Onfray predikar otro. Johan Dahlbäck hade uppskattat lite mer svalka i det polemiska manifest som blivit en bästsäljare i Frankrike." (Kursiv - GP:s ingress. Länk. 8.9.2006). Se också Ruth Lötmarks understreckare i Svenska Dagbladet den 19 december 2005 "Kristendomen är en hysterisk neuros". Hon presenterar där den franske religionskritikern och folkbildaren Michel Onfray. 

 

Björn Rosdahl: "Sturmark, Onfray: Tro och vetande 2.0 resp Handbok för ateister".  Helsingborgs Dagblad, Rescension, 2006-08-22. Recension av Christer Sturmark: Tro och vetande 2.0 och Michel Onfray: Handbok för ateister. Båda böckerna är utgivna på Nya Doxa.  "Är det Guds existens som förhindrar ondskan eller är det tvärtom? Med Gud på sin sida kan människan begå vilka handlingar som helst. Björn Rosdahl har läst två böcker om religionens roll i människans liv." (Kursiv - HD:s ingress. Länk 7.9.2006)

 

Se också: 

Christer Sturmark: "Tro och vetande 2.0" Nedan!

Tuff kristendoms- och religionskritik på den internationella scenen!

Ruth Lötmarker: "Franska ateister strider om det gudomliga".  Svenska Dagbladet, Kultur, Understreckare, 2005-01-05. "Det märkliga med den uppmärksammade religionsdebatten mellan Luc Ferry och Marcel Gauchet är att ingen av dem är troende. I "Le religieux après la religion" söker de båda, på olika sätt, efter ord för absoluta värden.

Tema: Tro och vetande.

 

 

Recensioner av Christer Sturmark: Tro och vetande 2.0. Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker: en liten bok om stora frågor (Nya Doxa, 2006)

Svenska DagbladetSmålandsposten   
Helsingborgs Dagblad
, Borås Tidning,
Sydsvenska Dagbladet,  

 

Christer Hugo: "Tro och vetande 2.0". Smålandsposten, Rescension, 2006-09-06. "När filosofiprofessorn Ingemar Hedenius 1949 gav ut sin klassiska bok Tro och vetande startade en debatt kring religionens plats och funktion i samhället som det tog lång tid för universitetsteologin och kyrkan att hämta sig ifrån. (Se nedan!) Det är i liknande ärende som Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna, är ute, varför han lite klatschigt kallar sin bok Tro och vetande 2.0." (Kursiv - recensionens inledning. Länk 7.9.2006)

 

Jayne Svenungson: "Sturmarks troskritik behöver uppdateras".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-08-22. "Under de senaste tio åren har den svenska intellektuella debatten berikats av en rad kritiska studier av det filosofiska arv som Ingemar Hedenius lämnade efter sig. Diskussionen i samband med dessa publikationer har stundom varit het och man har till och med talat om en förnyad tro och vetande debatt. (Se Tro och vetande 2002) Vad som hittills saknats men ofta efterlysts i denna nya debatt är någon som på allvar ställt sig på Hedenius planhalva och återupptagit filosofens brinnande kamp mot religiös vidskepelse och irrationalism. Möjligen är det i detta ljus man skall betrakta Christer Sturmarks pamflettartade skrift Tro och vetande 2.0." (Kursiv - recensionens inledning. Länk 7.9.2006) 

 

Peter Grönborg: "Nyttig för unga sanningssökare". Borås Tidning, Kultur, 2006-08-22. (Länk 7.9.2006)

 

Björn Rosdahl: "Sturmark, Onfray: Tro och vetande 2.0 resp Handbok för ateister".  Helsingborgs Dagblad, Rescension, 2006-08-22. Recension av Christer Sturmark: Tro och vetande 2.0 och Michel Onfray: Handbok för ateister. Båda böckerna är utgivna på Nya Doxa.  "Är det Guds existens som förhindrar ondskan eller är det tvärtom? Med Gud på sin sida kan människan begå vilka handlingar som helst. Björn Rosdahl har läst två böcker om religionens roll i människans liv." (Kursiv - HD:s ingress. Länk 7.9.2006)

 

"Ann Heberlein läser religionskritik". Sydsvenska Dagbladet, Kultur, 2006-08-22. "Kunskapsbrist och förenklingar gynnar inte ateismens förespråkare." (Kursiv - tidningens ingress. Länk 8.9.2006)

 

Se också: 

Recensioner och kommentarer till Michel Onfray "Handbok för ateister".

Apropå Ingmar Hedenius och debatten om tro och vetande på 1950-talet belystes såväl historien som det aktuella debattläget i tre böcker som kom ut 2002. De föranledde ett stor artikelserie i Svenska Dagbladet med inbjudna skribenter och ett stort antal artiklar i den övriga dagspressen. Se vidare Tro och vetande 2002

Tuff kristendoms- och religionskritik på den internationella scenen!

Ruth Lötmarker: "Franska ateister strider om det gudomliga".  Svenska Dagbladet, Kultur, Understreckare, 2005-01-05. "Det märkliga med den uppmärksammade religionsdebatten mellan Luc Ferry och Marcel Gauchet är att ingen av dem är troende. I "Le religieux après la religion" söker de båda, på olika sätt, efter ord för absoluta värden.

Tema: Tro och vetande.

 

 

"Fossmo erkänner". Svenska Dagbladet, Inrikes, 2006-09-01. "Pastorn Helge Fossmo erkänner mordet på sin hustru. Det berättar han för TV 4:s Nyheterna. – Han kommer att lämna uppgifter om händelserna i Knutby, säger Fossmos advokat Peter Althin, till SvD." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.9.2006)

 

Waseem Zaffar: "Lär av Koranen att islam är freden själv." Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-09-01. "Lär av Koranen att islam är freden själv Alla religioner har varit som förträffligast när deras grundare levde. Efter grundarnas bortgång har lekmännens tolkningar tagit över. Detsamma gäller islam. Muhammed, islams profet, förutspådde dagens situation för 1 400 år sedan. Han sade att moskéerna kommer att vara fulla, men att tron försvunnit. Det är precis vad som har hänt." Waseem Zaffar är ungdomsansvarig vid Nasirmoskén, Göteborg. (Kursiv - början av debattartikeln. Länk 1.9.2006)

 

 

Recensioner av Lena Einhorn: Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret. (Prisma, 2006)

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Smålandsposten
Västerbottens Dagblad, Helsingborgs Dagblad

 

KG Hammar: "En Jesusbok som står ut". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-09-03. "Lena Einhorns hypotes - att Paulus i själva verket var Jesus som aldrig dog på korset - är knappast rimlig, skriver förre ärkebiskopen K G Hammar. Men hennes nyfikna historiska granskning är lysande läsning." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.9.2006)

 

Christer Hugo: "Vad hände på vägen till Damaskus". Smålandsposten, Rescension, 2006-08-29. "....Lena Einhorn spelar dock i en helt annan division än Dan Brown, när hon genom sin nya bok Vad hände på vägen till Damaskus? ger sitt bidrag till spaningen efter den verklige Jesus från Nasaret. Hon förklarar sig sympatiskt nog aldrig ha funnit Sanningen, utan betonar gång efter annan att vad hon presenterar är teorier och hypoteser. Systematiskt och med en ödmjuk inställning till historisk kunskap söker hon sig till källorna...." (Kursiv - citat från recensionen. Länk 30.8.2006)

 

Karin Bernspång: "Största konspirationen". Västerbottens Dagblad, Rescension, 2006-08-23. "En given fråga när det gäller Jesus är om han över huvudtaget har funnits? Lite mer spännande är frågan om han verkligen dog på korset? Och om han inte dog där, vad gjorde han i stället? Även om frågorna cirklar i våra huvuden så är det få som griper sig an uppgiften att verkligen ta reda på svaren. Lena Einhorn är ett undantag." (Kursiv - citat från recensionen. Länk 29.8.2006)

 

Stig Hansén: "Vad hände på vägen till Damaskus?" Helsingborgs Dagblad, Rescension, 2006-08-24.  "Det är som om Einhorn står framför oss, står framför kartor, har högar med böcker kring sig, bläddrar här och bläddrar där -- och ställer frågor med öppna ögon: Varför provocerade Jesus? Vad döljer sig bakom Matteusevangeliet? Vad vet vi egentligen om Johannes döparen? Hur hittar Jesus sina lärjungar? Vem är Maria från Magdala? Hur behandlades man i romarriket? Hur länge hänger Jesus på korset?" (Kursiv - citat från recensionen. Länk 29.8.2006)

 

Magnus Zetterholm: "Radikal lösning på gåtan Jesus".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-08-23. "Lena Einhorns förslag att Jesus återuppstod som aposteln Paulus har inte mycket som talar för sig. Men det spekulativa draget förtar inte helhetsintrycket av Einhorns ödmjuka sökande efter den historiske Jesus, skriver Magnus Zetterholm." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.8.2006) 

 

 

 

Carl Rudbeck: "Större än Gud". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2006-08-13. "Karen Armstrong har skrivit en bok om den period kring vilken vår moraliska och religiösa värld är byggd. Carl Rudbeck har läst denna tankeväckande historia och ställer sig frågan vad religion egentligen är." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 14.8.2006)

 

Carl Otto Werkelid: "Det intressanta är varom påven tiger". Svenska Dagbladet, Kultur Kolumn, 2006-08-06. En intressant kolumn av SvD:s kulturchef under pågående Pridefestival i Stockholm. (Länk 7.8.2006). 

 

Hans Ruin: "Människan skapad till Guds apa". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-07-26. Recension av Den meningssökande människan av Peter Gärdenfors (Natur och Kultur, 2006). "Människan är besatt av mening. Men varför? Forskaren Peter Gärdenfors tar Darwin och Nietzsche till hjälp för att förstå varför människan drevs ur sitt animaliska paradis." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 27.7.2006)

 

Peter Gärdenfors: "Kan Darwin förklara tron på Gud". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-07-04.  "Guds härkomst. Charles Darwin ansåg att religiösa känslor borde gå att förklara med hjälp av evolutionen, men presenterade inte själv någon teori. Först på senare år har biologer och psykologer tagit sig an uppgiften att försöka förklara på vilket sätt tron på gud(ar) gynnat människans överlevnad." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.7.2006). Se också Lars Linders recension i Dagens Nyheter av av Charles Darwin: "Människans härkomst".

Carl Otto Werkelid: "Hammar ser lugnt på tolkningskrisen". Svenska Dagbladet, Kultur Kolumn, 2006-07-23. "Nyligen kom en liten skrift som väl inte riktigt vet vad den vill eller är men som har sina poänger ändå. "Tron är ingen privatsak" (Verbum) meddelar däremot skyndsamt vad den inte är; inte en skrift om KG Hammar och inte en skrift till honom. Synd. En skrift om KG Hammar hade kunnat undanröja den osäkerhet som behäftar somliga texter. Som det nu blivit svävar flera av de medverkande skribenterna mer eller mindre sökt runt Hammars namn och gärning - eftersom skriften ju ändå tillkommit därför att han nu, sista juli, lämnar ämbetet som Svenska kyrkans ärkebiskop." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.7.2006)

 

Hans Ingvar Roth: "Förnuftet blev teologins gökunge" Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-06-09. "Kyrkan beskrivs ofta som en bakåtsträvande faktor i samhällsutvecklingen. En ny bok visar dock på kyrkans avgörande bidrag inom allt från juridik till vinframställning. Och det kritiska tänkandet, som till sist blev religionens fiende, odlades länge som en hyllning till Gud." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.7.2006)

 

Mohammad Fazlhashemi: "Shia-islam är ett flexibelt politiskt verktyg". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-07-19.  "Khomeinis doktrin om att de rättslärda ska styra staten är den mest radikala tolkningen av hur shia-islam ska förhålla sig till den världsliga makten. Men under sin långa väntan på den tolfte imamens återkomst har shia hunnit förändra sin syn på samhället många gånger." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.7.2006)

 

Jan Kantor och Malin Nordgren: "Unga skriver om tvivel och tro". Dagens Nyheter, Insidan, 2006-06-22. "Det finns ett andligt sökande bland unga människor. Men också ett tvivel på att Gud verkligen existerar. Den slutsatsen drar Anna Braw som är redaktör för den nyutkomna antologin "Om tro" (Libris) där femtio unga kristna formulerar sina tankar." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 27.7.2006) 

 

Lars Linder: "Vem ska man tro på?". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-05-29. Recension av Charles Darwin: "Människans härkomst", (Natur och Kultur, 2006) och Maria Gunther Axelsson: "Big Bang eller Varde ljus? Skapelsemyten som pseudovetenskap", (Wahlström & Widstrand, 2006). "Mer än var fjärde svensk tvivlar på Darwin och hans efterföljare. Gud och naturvetenskapen sliter i blommorna och bina från var sitt håll. Lars Linder tillåter sig att inte tvivla." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 30.5.2006)

 

Olle Häggström: "Gud och Darwin möts i bioteologin".  Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-05-27. "I en nyutkommen bok försöker teologen Carl Reinhold Bråkenhielm och ekologen Torbjörn Fagerström att lätta på den spänning mellan religion och biologi som har förelegat sedan Darwins evolutionsteori introducerades. Resultatet är intressant och bitvis spännande läsning." Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 30.5.2006)

 

Carl Rudbeck: "Inte bara "Da Vinci-koden"". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2006-05-24. "Religionen har död­förklarats. Skandalerna och övergreppen har varit många genom historien. Men katolska kyrkan har överlevt och mår bättre än någonsin. Något måste den ha gjort rätt." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 25.5.2006)

 

Johannes Salminen: "När islam tog sin plats i världen".  Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-05-19. "Tolerans och brutalitet. Öknen var en främmande och spöklik plats för folket runt Medelhavet, men för araberna en strategisk resurs. Det är en av förklaringarna till islams snabba expansion efter Muhammeds död. En annan är den tolerans som araberna visade andra religioner." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 25.5.2006)

 

Carina Burman: "Kvinnlig pionjär i heligt land". Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-05-19. Recension av Egeria: Resebrev från det heliga landet. (Artos, 2006) .
"På 380-talet företog Egeria en pilgrimsvandring till Jerusalem, som hon berättade om i brev till väninnor. Breven, som hittades för drygt hundra år sedan och som utgör en unik vittnesskildring från antikens dagar, finns nu på svenska." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 25.5.2006)

 

Mohamed Omar: "De otrogna". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2006-05-06. "Förhållandet mellan muslimer och kristna har skiftat genom seklerna och rymt både grymma förföljelser och fredlig samlevnad, beroende på maktens intressen. Men sällan har de samsats som i det tidiga Spanien." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 25.5.2006)

 

 

Påsk.

Två välkända personer, ärkebiskop KG Hammar och religionspsykologen och professorn Owe Wikström, skriver om påskbudskapet i Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet.

 

K G Hammar: "Hela universum andas påsk". Dagens Nyheter, Insidan, 2006-04-15.  "Påsken är en symbol för återfödelse. Jesu död och uppståndelse måste förstås ur ett mytologiskt perspektiv - kanske också personligt. I det djupaste existentiella mörker kan vi uppleva en strimma av ljus, menar ärkebiskop KG Hammar i en dialog speciellt skriven för Insidan." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 19.4.2006)

 

Ove Wikström: "Bara en kollektiv livslögn?".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-04-13. "Påsken är här Så står vi där på nytt; tvivlande, provocerade, övertygade eller bara nyfikna i påsknattens mörker med våra stearinljus. Vem var han? En folkförförare, en fantasiprodukt eller rent av dödens besegrare? Religionspsykologen Owe Wikström förklarar påskbudskapet och försöker finna dess mysterium. Berättelsen lever ännu år 2006." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 19.4.2006)

Ytterligare ett perspektiv på påskdramat för snart 2000 år sedan får man om man läser den nu åtta år gamla artikeln "Kristus är uppstånden!" från Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. Där formuleras en existentiell tolkning av påskdramat med fokus på den frimodighet och kraft som så mirakulöst föds i lärjungarna efter Jesu fruktansvärda död och som blir grunden för kristendomens födelse. Vill man ha ytterligare perspektiv kan man läsa den textsamling som finns samlad på Språk, tro och religion under Tema kristologi. Innebörden i kristen tro på den uppståndne Kristus

 

 

Martin Nyström: "Kyrkan mår bra av ny musik". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-03-23. "På fredag uruppförs Sven-David Sandströms och Katarina Frostensons "Ordet - en passion" i Berwaldhallen. Det är hans största symfoniska verk. "Med 'Ordet' vill jag förmedla: att våga älska är att finnas till", säger Sven-David Sandström." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 24.3.2006). Den existentiella tolkning av passionsdramat som formuleras i artikeln "Kristus är uppstånden!" kan eventuellt fungera som en kommentar eller sidobelysning av en del av de tankar om musikverket som Sven-David Sandström formulerar i intervjun.

 

Lars Lönnroth: "Koptiska Jesuslegender i islams skugga". Svenska Dagbladet, Under strecket, 2006-03-22. "Att Maria, Josef och Jesusbarnet gick genom Egypten under sin flykt från Herodes är en väsentlig övertygelse för den koptiska kyrkan. Den heliga familjens vandringar är ett led i framställningen av Egypten som ett av Gud särskilt utvalt land." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.3.2006)

 

Ingrid Elam: "Mellan fångenskap och befrielse". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-03-21. Recension av Åke Lundqvist: Vildåsnans törst. En bok om den hebreiska bibeln (Albert Bonniers förlag, 2006). "Gamla testamentets vildåsna dyker upp när helst det handlar om fördrivning, ökenvandring eller torka. Åke Lundqvist slår följe med henne på en resa i den hebreiska bibeln." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 22.3.2006)

 

Tommy Olofsson: "Suverän guide till halva Bibeln". Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-03-21. Recension av Åke Lundqvist: Vildåsnans törst. En bok om den hebreiska bibeln (Albert Bonniers förlag, 2006). "Det är kvinnan som sätter sprätt på skapelsen genom sitt nyfikna bett i äpplet. Det konstaterar Åke Lundqvist i sin lärda genomgång av Gamla testamentet. Han skriver djupt engagerat om vår äldsta urkund, menar Tommy Olofsson." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.3.2006)  

 

Torgny Nordin: "Lycka med god vilja".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-03-06. Recension av "The Good Life. Ethics and the Pursuit of Happiness" av Herbert McCabe, (Förlag: Continuum). (Länk 7.3.2006) 

 

Magnus Zetterholm: "Befria universiteten från religiös ideologi". Svenska Dagbladet, Kultur,  2006-03-06. Kommentar | Imamutbildning. Magnus Zetterholm är fil dr i Nya testamentets exegetik och forskare vid Lunds universitet. (Länk 7.3.2006) 

 

Per Bauhn: "Rädslan för våld kallas "tolerans"". Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-03-02. "Våldsamma upplopp, nedbrunna ambassader och brända danska flaggor - allt detta blev resultatet av några karikatyrer av profeten Muhammed som Jyllands-Posten publicerade i september. Men Europas regeringar går en farlig väg när de i rädsla för mer våld tar avstånd från publiceringarna och diskuterar förbehåll för religionskritik. De som har anledning att känna sig svikna är Europas moderata muslimer, skriver Per Bauhn i en sammanfattning av debatten." Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Högskolan i Kalmar. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 7.3.2006)  

 

Christer Hugo: "Sanningen ska göra er fria". Smålandsposten, Krönika, 2006- . "Upplysningen på 1700-talet har gett västerlandet ett ofrånkomligt och oumbärligt arv. Den vände upp och ner på världsbild och invanda föreställningar, ställde frågor som ingen tidigare vågat ställa, lyfte på stenar som ingen tidigare lyft på." Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö. (Kursiv - från krönikans inledning. Länk 4.3.2006) 

 

Karin Långström Vinge och Irma Irlinger: "Delning av Svenska kyrkan löser våra interna strider". Dagens Nyheter, Debatt, 2006-02-26. "Kvinnlig präst och Jämoutredare i gemensamt utspel: Dela kyrkan i en folkkyrka och en konservativ kyrka. Sedan kyrkan skildes från staten töjer sig den svenska kyrkan till bristningsgränsen för att blidka kvinnoprästmotståndarna. Detta trots att kvinnliga präster under årtioenden blivit utsatta för kränkningar i kyrkan. Att kyrkans ledning intar en så lättvindig hållning i en sådan allvarlig fråga är märkligt. Svenska folkkyrkan kan inte fortsätta att inrymma företrädare med en extrem bibelsyn. Lösningen är därför att dela upp kyrkan i två. En kyrka för de konservativa och en folkkyrka. Det skriver prästen Karin Långström Vinge tillsammans med Jämos utredare Irma Irlinger." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 27.2.2006)  

 

Sven-Olof Collin: "Guds ord är döda". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-02-24. "Tidsbundna texter Orden i Bibeln och Koranen har skrivits av människor, ty gudar kan inte skriva. Därför är orden bundna till en tid och till människorna och deras skrivkonst. Låt de döda texterna vara döda, skriver professor Sven-Olof Collin." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.2.2006)  

 

Marcus Westlind: "Gud, Einstein och Woody Allen". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2006-02-22. "Ryktet om Guds död i vår tid har visat sig betydligt överdrivet. Ett skäl är att religionen, nu som alltid, står för dimensioner i människans tillvaro som även icketroendes liv blir fattigare utan." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 27.2.2006)

 

Karin Hedner Zetterholm: "I judisk tradition får Bibeln alltid omtolkas". Svenska Dagbladet, Understrecket, 2006-02-20. "Förhållandet mellan den flera tusen år gamla Bibeln och den moderna människans liv och problem debatteras ofta. Till skillnad från kristendomen har judendomen sedan länge strategier som gör det möjligt att både hålla fast vid ursprungstexten och bejaka förändring." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.2.2006)   

 

Karl Steinick: "Islamismens föregångare var reformvänner".  Svenska Dagbladet, Understrecket, 2006-02-14. "Den muslimska reformrörelsen på 1800-talet reagerade både mot kolonialism och förstelnad religion. Tänkarna var intellektuella, framstegsvänliga och positiva till kvinnofrigörelse. På 1900-talet förbyttes reformisternas kamp i ett motstånd mot allt icke-muslimskt." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.2.2006)

 

 

Hans Bergström: "Ska "Pastor Jansson" nu förbjudas av FN?". Dagens Nyheter, Kolumn del A, 2006-02-15. "SaudiArabiens "högste andlige ledare", schejk Abd al-Rahman al-Seedes, uppmanade i senast förlidna fredagsbön världens länder att stifta lagar som "förbjuder kränkningar av profeten och islams heliga platser". FN:s generalsekreterare instämmer. Kofi Annan ställde sig i förra veckan bakom ett förslag från 57 muslimska länder som går ut på att det nya FN-organet för mänskliga rättigheter även ska hantera religiös ärekränkning och förtal.". Hans Bergström problematiserar detta krav, främst utifrån dess innebörd visavi två av paragraferna i FN:s deklaration av den Mänskliga rättigheterna. Se nedan! (Kursiv - Kolumnens början. Länk 12.2.2006)

 

I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs 1948 står följande om religion och religionsfrihet i artikel 2 och 18: 

Artikel 2 lyder i sin första mening: "Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt."

Artikel 18: "Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor." 

 

 

Bildkrisen - ett historiskt perspektiv från en europeisk kristen horisont.

Ingrid Hedström: "Europas blodiga väg mot yttrandefrihet". Dagens Nyheter, Europa Special, 2006-02-11. "Europa på 1500- och 1600-talen var en kontinent av religiös fanatism, kättarbål och blodiga inbördes strider i trons namn. Mot detta intoleranta och brutala väst framstod det osmanska Turkiet närmast som en oas av religiös tolerans där kristna och judar under muslimska härskare kunde utöva sin tro i fred." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 12.2.2006)

Ingrid Hedström: "Makten utnyttjar religiösa känslor". Dagens Nyheter, Europa Special, 2006-02-11. "Att religion blir elakartad när den allierar sig med makten och att religion och politik gör sig bäst åtskilda, såväl på 1200-talet som i dag, är en av de säkraste lärdomar vi kan dra av vår europeiska historia." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 12.2.2006)

 

 

K G Hammar: "Min rätt är din". Dagens Nyheter, Kultur, 2006-02-10. "Man kan inte kräva respekt utan att ge den, skriver ärkebiskop K G Hammar i en kommentar till "karikatyrkrisen". Helighet kanske är provocerande för många - men mänskliga rättigheter bygger på att vi ser andra människor just som heliga." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 12.2.2006)

 

 

Leif Stenberg och Torsten Janson: "Bildförbudet utan stöd i Koranen". Svenska Dagbladet, Understrecket, 2006-02-08. "Det finns inget enhetligt förbud inom islam mot att avbilda människor, vilket ofta hävdas i debatten om de danska Muhammedteckningarna. Vad som kanaliseras i protesterna mot publiceringen är politiska åsikter rörande regionala förhållanden." Leif Stenberg är docent i islamologi och Torsten Janson är fil dr i islamologi, båda jobbar vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.2.2006)

 

Kyrkans kris - två traditionalistiska analyser. 

 

Yngve Kalin: "Hammars kyrka har kollapsat". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-02-08. "Anpassad och utslätad Ärkebiskop KG Hammar lämnar en kyrka i kaos. Den från staten skilda kyrkan blev inte fri - utan precis tvärtom. I botten ligger en medveten socialdemokratisk strategi, skriver prästen Yngve Kalin i Hyssna." Kalin var den präst som tog initiativ till den uppmärksammade namninsamlingen mot kyrkomötets beslut om att införa en kyrklig välsignelseakt för homosexuella i kyrkoordningen. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.2.2006)

Kommentar till Yngve Kalins respektive Mattias Fjellanders krisanalyser!

Mattias Fjellander: "Mer tro, inte mindre, löser kyrkans kris". Kyrkans Tidning, Opinion, nr 3/2006. "Svenska kyrkan är i kris. Hon är irrelevant för alltfler människor både inom och utom medlemmarnas led. Länge fortsatte människor att komma till dop, konfirmation, vigsel och begravning, fastän de hade slutat gå i kyrkan. Nu viker siffrorna där också, samtidigt som utträdena ökat från en tidigare låg nivå." Mattias Fjellander är kontraktsadjunkt i Västbo kontrakt, Växjö stift och vice ordf. i Synoden.  (Länk 9.2.2006)

 

 

Gunnar Hafström: "Alla blir sedda av teol dr Sahlberg".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-02-08. "Missa inte chansen. Kring prästen Carl-Erik Sahlberg i Sankta Klara kyrka i Stockholm samlas hemlösa, homosexuella, narkomaner, prostituerade och invandrare. En sådan präst bör bli ärkebiskop, skriver förste stiftsjurist Gunnar Hafström." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.2.2006)

 

Jan Kantor: "Även helgonen utsattes för hat". Dagens Nyheter, Insidan, 2006-01-14. "Hatar Gud bögar? Prästen och forskaren Lars Gårdfeldt svarar både ja och nej på frågan. I en ny doktorsavhandling analyserar han, utifrån tio helgonlegender, den homofobi som han menar existerar inom kyrkan". (Kursiv - DN:s ingress. Länk 20.1.2006)

 

 

Jacki Jakubowski: "Den verklige Jesus". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2006-01-07. Essä utifrån boken "The Authentic Gospel of Jesus" (Penguin) av bibelforskaren Geza Vermes. "Bibelns berättelser om Jesus går inte ihop. Om man skalar bort sådant som måste ha lagts till efter hans tid framträder bilden av en man och en lära som skiljer sig från den traditionellt kristna." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 12.1.2006)

 

Eva Bäckstedt: "Albertus Pictor i nytt ljus".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-01-03. "En ny bild av kyrkomålaren Albertus Pictor är på väg att växa fram i ett pågående forskningsprojekt. Ett 30-tal svenska kyrkor utsmyckades av Albertus och hans verkstad under 1400-talet. En av de mest kända är Täby kyrka, där Döden spelar schack med människan." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2006)

 

Lina Sjöberg: "Religiös tidsanda på vita duken".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2006-01-02. Recension av "Film och religion. Livstolkning på vita duken"  Tomas Axelson och Ola Sigurdson (red), (Cordia, 2005). "Film och religion är en antologi som varken skyr Hollywoods massproduktioner eller Bergmans och Tarkovskijs filmer. Ändå är den på ett sätt ensidig, då den enbart handlar om kristendomen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.1.2006)

 

Erik Sidenvall: "Hälsospråk ska vinna själar till kyrkan".  Svenska Dagbladet, Understreckare,  2005-12-30. "New age-rörelsens syn på andlighet som en väg till kroppsligt och sjäsligt välbefinnande har spridit sig till de kyrkliga samfunden. Hälsovård och religion har blivit varandras komplement i ny marknadsanpassning av andligheten." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.1.2006)

 

 

 

[sidans början]

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
SvD har successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Runt sekelskiftet fanns de tillgängliga 30 dagar. Under 2003 utökade man arkivet till sex månader. Nu finns alla understreckare förteckande månadsvis från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002]
[Arkiv2003] [Arkiv2004]
[Arkiv2005
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2006 väljer man en avbildning från 2007. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2007. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2002 så väljer man an avbildning från 2003. 

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark


list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor@existentiell-tro.net

 

 

Till sidans början!