[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

Flyttningen av Språk, tro och religion till en egen domänadress hösten 2001 möjliggjordes genom ett tvåårigt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Det har sedan förlängts. Nu senast för 2007. 

 

Arkiv 2007.
Artiklar, debatt och recensioner
från dagspress och tidskrifter.

www.existentiell-tro.net/artik2/ 

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2007 väljer man en avbildning från 2008. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2008. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2002 så väljer man en avbildning från 2003. 

Länk till webbplatsens förstasida

Senaste tillskott:
Länkar 2007:  6.11, 23.10(1), 23.10(2), 23.10(3), 23.10(4), 12.10(1), 12.10(2), 10.10(1), 10.10(2), 9.10, 5.10, 30.9(1), 30.9(2), 30.9(3), 30.9(4), 20.9, 16.9, 12.9(1), 12.9(2), 23.8(1), 23.8(2), 22.7(1), 22.7(2), 18.7, 17.7(1), 17.7(2), 14.7, 11.7, 9.7, 2.6(1), 2.6(2), 2.6(3), 29.5, 28.5(1), 28.5(2), 28.5(3), 28.5(4), 22.5(1), 22.5(2), 1.5(1), 1.5(2), 26.4(1), 26.4(2), 26.4(3),  5.4, 2.4, 1.4(1), 1.4(2), 26.3(1), 26.3(2), 26.3(3), 26.3(4), 24.3, 20.3, 12.3(1), 12.3(2), 11.3(1), 11.3(2), 6.3, 5.3, 2.3(1), 2.3(2), 1.3(1), 1.3(2), 1.3(3),  28.2, 22.2(1), 22.2(2),  21.2(1), 21.2(2),  15.2, 8.2, 2.2, 1.2(1), 1.2(2), 1.2(3), 1.2(4), 1.2(5), 1.2(6), 1.2(7) 18.1, 17.1, 13.1(1), 13.1(2),13.1(3), 13.1(4)  10.1, 9.1(1), 9.1(2), 7.1,  
Länkar 2006:  17.12, 19.10(1), 19.10(2), 19.10(3), fortsättning på arkiv2006
Arkiv 2006

Om konceptet
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.
Utöver att finnas med i den löpande artikellänkningen finns de artiklar som har webbpublicerats på Språk, tro och religion förtecknade på en egen sida. Till största delen har artiklarna publicerats i tryck men finns inte tillgängliga på Internet på annat sätt. 
Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.
Senaste länkar
 

[Arkiv 2006] [Arkiv 2005] [Arkiv 2004] [Arkiv 2003
[Arkiv 2002] [Arkiv 2001] [Arkiv 2000] [Arkiv 1999]
[Arkiv - första sidan]

 

John Shelby Spong - biskop och teolog

Länkar

 

Debatt på Brännpunk i Svenska Dagbladet om religion och gränserna mellan tolerans och intolerans. Oktober 2007.

Debatt om religionsfrihet visavi yttrandefrihet. Juli 2007

"Sekulariserad andlighet". Serie på Idagsidan i Svenska Dagbladet. Maj 2007

"Kristendomens jihad" Dagens Nyheter, Kultur Essä.

Biskop Spong: Webbpublicering av två gamla recensioner

Utspel om ändring i abortlagstiftningen. 

Koranen i vår tid. Dagens Nyheter, Kultur Essä. 

Tema ateism. Idagsidan på Svenska Dagbladet påbörjade en vecka före jul en serie om ateism. Den har fortsatt efter nyåret 2007 och avslutades den 9 januari. Den 17 januari en artikel i Dagens Nyheter i Kulturdelen.

Försenad julläsning!

Om evolutionsteori och intelligent design!

Arkiv 2006

Ett litet axplock av materialet.

Recensioner och kommentarer: Michel Onfray: Handbok för ateister. En ateologisk betraktelse, (Nya Doxa, 2006) 

Recensioner av "Tro och vetande 2.0" av Christer Sturmark
SvD, Helsingborgs Dagblad, Smålandsposten,r (senaste - 5 september)

Recensioner av "Vad hände på vägen till Damaskus" av Lena Einhorn.
SvD, Helsingborgs Dagblad, Västerbottens Dagblad och Smålandsposten, Dagens Nyheter (senaste - 5 september)

Två välkända personer skriver om påskens mysterium i Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet

Tema: Kyrkans kris. Två debattartiklar och kommentar!

Bildkrisen. Religion och FN:s deklaration av Mänskliga rättigheter från 1948. 

Bildkrisen - ett historiskt perspektiv från en kristen europeisk horisont.

 

 

Arkiv 2005

Ett litet axplock av materialet.

Religions- och kristendomskritik på den internationella scenen. 2 artiklar i december 2005. Svar av Stefan Edman i Kyrkans Tidning nr 1/2006

Pastor Green och frågan om bibeltolkning. 

"I Guds famn". Artikelserie om gurus och sekter på Svenska Dagbladets Idagsida. Senaste och sista 27.9.

Biskop John Shelby Spong. Sverigebesök aug/sep 2005. Recensioner, intervju, debatt - egen sida! Senaste 3.11!

Nio recensioner av Mats Svegfors bok om Dag Hammarskjöld. Senaste länk 12.7.

Debatt i Kyrkans Tidning om biskop John Shelby Spong. 29.4. Senaste 9.5!

Teologen Hans Küng ger sin syn på  Johannes Paulus II:s pontifikat. 26.4.

Politik och religion. Svenska Dagbladet, Brännpunkt. 

Påven Johannes Paulus II dog den 2 april. Några kommentarer och reflektioner.  Senaste 26.4

 

Uppbrott från frikyrkovärld och pastorskarriär. En bok och två olika kvinnor som intervjuas. Senaste 13.4.

Tema kallelse: Tre artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet (mars 2005)

Kommentarer kring påve Johannes Paulus II aviserade bok "Minne och identitet". (mars 2005)

Om ondska.

Homosexualitet, kristen tro och hets mot folkgrupp. (Jan 2005)

SvD Understrecket: "Franska ateister strider om det gudomliga

Göran Hägg recenserar läroböcker i religion för grundskolan och gymnasiet. (jan 2005)

Kommentarer till flodvågskatastrofen 

Tro och vetande

 

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.

[länkar] [sidans början]
[Artiklar publicerade på Språk, tro och religion.]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002
[Arkiv2003]
[Arkiv2004] [Arkiv2005] [Arkiv2006

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten via tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förändringar i webbplatsernas struktur kan göra att artiklar får nya webbadresser - eller bara försvinner. Förhoppningsvis ska länkarna inte finnas kvar allt för länge på denna årsaktuella sida efter att de har upphört att fungera. Om jag missar att ta bort icke-fungerande länkar meddela mig gärna via stor@existentiell-tro.net. I arkivdelarna finns det ingen ambition att ta bort länkarna till icke-fungerande adresser. Även utan fungerande länkar fungerar artikelrubriker och ingresser som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Presstext, Mediearkivet och Artikelsök. Universitet och skolor har i regel tillgång till dessa tjänster.
 

 

 

 

Nytt! Inga Sanner: "Religionen läggs på sjukbädden igen". Svenska Dagbladet, Kultur, Kommentar | Knutby i efterhand, 2007-11-05. Kommenterar prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrands nya bok "Inte bara Knutby. Drömmen om det fullkomliga" (Natur och Kultur, 2007). Inga Sanner är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon doktorerade på avhandlingen "Den segrande eros : kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre" (Nya Doxa, 2003). (Länk 6.11.2007)

 

Nytt! Christer Hugo: "Sätter Jesus under lupp". Smålandsposten, Kultur, 2007-10-22. Recension av Jesus: Jude, rebell, Gud? av Sören Wibeck (Historiska Media, 2007) "...Fylligt och läsvänligt redovisar han svårigheterna och forskningsläget. De klassiska kanonerna i Jesu liv-forskningen (som försöker finna just den historiske Jesus) kommer till tals, låt vara att Albert Schweitzer framställs lite väl fyrkantigt och inte riktigt rättvist. I själva verket vore det nog inte ur vägen med en återupptäckt av Schweitzers tänkande, även på Bibelteologins område. Hans syn på det eskatologiska (eskatologi = läran om de yttersta tingen) och tidsbundna i Jesu förkunnelse kunde lösa upp många knutar och samtidigt ge en injektion åt både kyrkorna och samhället..." Christer Hugo är skribent och kyrkoherde i Dalarö/Utö församling. (Kursiv - utdrag från recensionen. Länk 23.10.2007)

 

Nytt! Jackie Jakubowski: "Helig politik". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-10-22. "När kyrkan förlorade sitt grepp om Europa kom totalitära ideologier i dess ställe. Men att sekulariseringen skapade ett farligt tomrum betyder varken att tron kan frälsa oss från allt ont eller att vi helt kan räkna bort den." Jackie Jakubowski är kulturskribent och chefredaktör för tidskriften Judisk Krönika. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 23.10.2007).

 

Nytt! Werner G Jeanrond: "Religion är ingen privatsak". Svenska Dagbladet, Kultur Debatt, 2007-10-22. "Den svenska politikens neutralitet i religionsfrågor är både naiv och farlig. Tar teologerna i Sverige sitt ansvar eller försvinner de i den repressiva enhetlighetens träsk? frågar Werner G Jeanrond, som vid årsskiftet tillträder den drygt 550-åriga professorsstolen Chair of Divinity vid ­ University of Glasgow." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.10.2007).

 

Nytt! Per-Arne Bodin: "Stalin tillbaka som historisk hjälte".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-10-20. "Extrema grupper inom den ryska ortodoxa kyrkan har på senare år börjat prisa den sovjetiske diktatorn Josef Stalin. Det är ett led i en större rörelse att upprätta det ryska imperiet, både som föreställning och som politisk realitet." Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och leder ett projekt med medel från Vetenskapsrådet om den ortodoxa traditionens betydelse i dagens ryska kultur. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.10.2007).  

 

Eli Göndör: "Vansklig samlevnad". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-10-10. "Var sjätte israelisk medborgare är muslim, ensamma bland trosfränder i Mellanöstern om att leva i ett land utan muslimsk majoritet. Men de stannar kvar - och i landet finns nio erkända shariadomstolar." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 12.10.2007).

 

Ruth Lötmarker: "Ateistisk präst med dynamit under kappan".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-10-10. "Del 4 i Michel Onfrays serie ”Filosofins mothistoria” har kommit ut på franska och ägnas helt åt 1700-talet. Onfray lyfter särskilt fram den ateistiske byprästen Jean Meslier vars ”Testament” försåg bland andra Voltaire med en nödvändig begreppsarsenal." Se också Onfray 2006! (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 12.10.2007). 

 

Bengt Wadensjö: "Folket behöver ny syndabekännelse".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-10-09. "Få känner skuld för otrohet eller annat vänsterprassel. I stället känner vi skuld för bristande tid för barn, barnbarn och vänner. Svenska kyrkan behöver en mer modern syndabekännelse, som kan inledas med orden ”Jag stressad, splittrad människa”, skriver förre biskopen Bengt Wadensjö." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.10.2007)

 

Debatt på Brännpunk i Svenska Dagbladet om religion och gränserna mellan tolerans och intolerans. Oktober 2007.

 

Christer Sturmark: "Osmakligt och intellektuellt ohederligt".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-10-09.  "Anders Björnsson försöker associera humanism med fransk främlingsfientlighet och kulturimperialism. En mera osmaklig association får man söka länge efter, den säger mer om Björnsson än Humanisterna." (Kursiv - debattinläggets inledning. Länk 10.10.2007)

 

Anders Björnsson: "Sturmark - intoleransens apostel". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-10-06. "Sedan 1997 är Björnsson ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, som inte ska förväxlas med Förbundet Humanisterna, som leds av Christer Sturmark. Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896, är uppbyggt av 37 lokala organisationer runt om i landet med sammanlagt cirka 4500 medlemmar. SHF slår vakt om humanistisk bildning på bredast möjliga bas." (Kursiv - SvD:s presentation av artikelförfattaren. Länk 9.10.2007)

 

Morgan Johansson och Christer Sturmark: "Europarådet varnar för kreationism". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-10-04. "En rapport som Europarådet diskuterar idag varnar för religiösa fundamentalister med politiska anspråk. Religiösa förkunnare har inte rätt att trampa in på vetenskapens domäner. Europa säger ifrån: vi vill försvara upplysningens idéer." Christer Sturmark är ordförande i Humanisterna och Morgan Johansson är fd socialdemokratisk minister, numera europaparlamentariker och ledamot i styrelsen för Humanisterna. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 5.10.2007)

 

 

 

Ann Heberlein: "Ateismens profeter slår in öppna dörrar".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-09-25. KOMMENTAR | Brev till en kristen nation. (Länk 30.9.2007)

 

Cordelia Edvardson: "De goda måste agera oftare". Svenska Dagbladet, Kolumn, 2007-09-13. Kommentar till den nyutnämnde chefen för Forum för levande historia, Eskil Francks programförklaring. (Länk 30.9.2007) 

 

Mårten Björk: "Ett försök att radikalisera kristenheten". Tidningen Kulturen, 2007-08-06. Recension: Mattias Martinson: Postkristen teologi - experiment och tydningsförsök, (Glänta produktion, 2007). Kristenhetens kris är vad som ledsagar Mattias Martinson när han i sin studie Postkristen teologi undersöker teologins villkor i ett alltmer sekulariserat tidevarv. (Länk 30.9.2007) 

 

KG Hammar: "Jesus var en av många Messias". Dagens Nyheter, Kultur Recension, 2007-09-19.  "I "Den förvandlade Messias" driver Hjalmar Söderberg tesen att evangeliernas Jesus är en historisk förfalskning, en saga. Nu ger nystartade förlaget Anomali ut boken. Fd ärkebiskopen K G Hammar imponeras av Söderbergs bibelkunskap." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 30.9.2007)

 

Erik Sidenvall: "Pingströrelsen växer hundra år efter start".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-09-19. "Pingströrelsen 100 år. Från att ha varit en udda och excentrisk företeelse organiserar de pingst­orienterade församlingarna i dag en inte föraktlig del av Sveriges kristna. Den internationella pingstväckelsen skördar." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.9.2007)

 

Dag Tuvelius: "Själens mörka natt". Kyrkans Tidning, nr 36 (6-12 sept), ledarkolumn. "Boken Mother Teresa: Come be my light som kom ut i början på september har väckt stor uppmärksamhet och starka känslor världen över. Boken bygger på personliga brev till hennes biktfäder. I dessa brev framgår det att hon under 50 år plågats av en upplevelse av Guds tystnad och frånvaro.( Länk 16.9.2007). Boken togs också upp i radioprogrammet "Människor och tro" den 7 september (repris den 8:e). 

 

Elisabeth Özdagla: "Islamisering ett uttryck för identitetsbygge". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-09-11. "De senaste årens terrorattacker har frammanat en bild av islamismen som en global rörelse med syfte att etablera en världsstat. Men politiseringen av islam under det senaste seklet uttrycker snarare en strävan efter nationell identitet än ett geopolitiskt projekt." Elisabeth Özdalga är professor i sociologi vid Middle East Technical University i Ankara. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 12.9.2007)

 

Peter Gärdenfors: "Lucifereffekten är en del av evolutionen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-09-18. "1971 gjorde socialpsykologen Phillip Zimbardo ett grymt experiment där vanliga, välanpassade människor på kort tid förvandlades till sadistiska torterare. När han nu skriver om sitt försök tolkar han det som resultatet av en grundläggande social strategi att dela in världen i ”vi” och ”dom”. Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 12.9.2007)

 

Ulf Jonsson: "Gud finns inte och Dawkins är hans profet".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-08-19. "När Richard Dawkins angriper religionen i ”The God Illusion” är det Gud som alltings skapare som hamnar i skottlinjen. Alister McGrath, en av dem som anlägger moteld, visar i ”The Dawkins Illusion” att evolutionsbiologens bild av religionen är en nidbild." Ulf Jonsson är jesuitpater, doktor i religionsfilosofi och chefredaktör för kulturtidskriften Signum. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 23.8.2007) 

 

Stoika Hristova: "Kidnappad av patriarkatet". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-08-04. "Florence Nightingale var inte bara en självuppoffrande sjuksköterska. Hon var också en stridbar feminist och en radikal befrielseteolog långt innan ordet uppfanns." Stoika Hristova är präst och författare. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 23.8.2007) 

 

 

Debatt om religionsfrihet och yttrandefrihet.  
DN Debatt och Expressen. 
Debatten började i Expressen i mitten på maj med tre inlägg. Sedan har den vaknat till liv igen på DN Debatt i mitten på juli.

Expressen 17.5, 20.5, 4.6
Dagens Nyheter: 15.7, 21.7

Björn Ulvaeus: "Strömstedt sviker kampen för verklig religionsfrihet". Dagens Nyheter, Debatt, 2007-07-21. "Artisten Björn Ulvaeus svarar Expressens förre chefredaktör Bo Strömstedt: Vi vill skydda en äkta religionsfrihet. Man måste få ställa frågan om religiösa sedvänjor och ideologier bör ha ett särskilt skydd utan att bli anklagad för att vilja "snöpa andra människors fria uttryck", som Bo Strömstedt kallar det på DN Debatt 15/7. Med vårt upprop från förbundet Humanisterna om ett avskaffande av det särskilda grundlagsskyddet för religionsfriheten vill vi slå vakt om åsiktsfriheten. Religionsfriheten missbrukas nämligen ibland för att kränka yttrandefriheten. Både kristna och muslimska skolor kan i Sverige isolera barn från resten av samhället i religionsfrihetens namn. Och i år antog till exempel FN:s råd för mänskliga rättigheter en absurd resolution som fördömer kritik av islam, skriver Björn Ulvaeus." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 22.7.2007)

 

Bo Strömstedt: "Ulvaeus sviker kampen för allas rätt att ta sig ton". Dagens Nyheter, Debatt, 2007-07-15. "Den kände artisten Björn Ulvaeus vill tillsammans med förbundet Humanisterna att religionsfriheten ska mista sitt skydd i grundlagen. Kan den som vill snöpa andra människors fria uttryck alls kallas humanist? undrar Expressens förre chefredaktör Bo Strömstedt. Ett angrepp på religionsfriheten är ett svek mot Ulrika i Vilhelm Mobergs romaner om utvandrarna till Amerika, som Ulvaeus och Benny Andersson förvandlade till musikalen "Kristina från Duvemåla". Ulrika satte sig till motvärn mot trosförtryck. Det är bland annat det upproret religionsfriheten ska skydda. Humanisterna vill naturligtvis inte bara avskaffa religionsfrihetslagen, de vill avskaffa religionen, skriver Bo Strömstedt." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 17.7.2007)

 

Christer Sturmark och Björn Ulveus: "Människan går före Gud". Expressen, Debatt 2007-06-04. "Mikael Mogren och Mohamed Omar reagerar starkt på vår artikel om problemen med det juridiska begreppet religionsfrihet. Tyvärr har de missuppfattat artikeln grundligt." (Kursiv - Expressens ingress. Länk 22.7.2007)

 

Mikael Mogren och Mohamed Omar: "Lagen räddar avvikandes liv". Expressen, Debatt 2007-05-20. "Ett av de viktigaste kännetecknen för en frisk demokrati är inte allmänna val. Det är skydd mot avvikande. Religion är inte ett politiskt parti. Det handlar om identitet. - Förintelsen motiverades inte med att judarna var Hitlers politiska motståndare, utan med att de var judar. Punkt.
Det skriver i dag MIKAEL MOGREN, präst, och MOHAMED OMAR, redaktör för muslimska tidskriften Minaret, i ett svar på Björn Ulvaeus och föreningen Humanisternas artikel om att lagen om religionsfrihet är onödig
."
(Kursiv - Expressens ingress. Länk 22.7.2007)

 

"Avskaffa lagen om religionsfrihet" Expressen, Debatt 2007-05-17. "I praktiken existerar religionsfriheten inte i dag. Om den fungerade; skulle det då vara rätt att religiöst troende hade större friheter än icketroende? Lagen om religionsfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv. Frågan är: behövs lagen om religionsfrihet egentligen? Det skriver i dag musikern Björn Ulvaeus och sju andra akademiker, kulturpersoner samt företrädare för föreningen Humanisterna." (Kursiv - Expressens ingress. Länk 22.7.2007)

 

 

 

Gunnel Vallqvist: "Okristligt att kämpa om främsta platsen".  Svenska Dagbladet, Kultur Kommentar | "Riktiga kyrkor", 2007-07-17. "Den 10 juli utfärdade Troskongregationen – Benedictus XVI:s tidigare fögderi – ett av påven uttryckligen godkänt dokument med svar på frågor beträffande den katolska kyrkans lära om Kyrkan." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 18.7.2007)

 

Christer Hugo: "Kristendomens spår". Smålandsposten 2007-07-13. Recension av Jonathan Hill: Kristendomens spår, Libris, 2007.  "Kristendom och kultur har under kyrkans hela tvåtusenåriga historia levat i en spännande växelverkan. Den kristna tron har inkulturerats i nya sammanhang och därmed förändrats. Samhällena har i sin tur förändrats av kristendomen. Processen pågår fortfarande." (Kursiv - recensionens inledning. Länk 17.7.2007)

 

Ola Larsmo: "Kristen klyfta". Dagens Nyheter, Kultur Kommentar, 2007-07-13. "Human "vänster" på väg ut ur medieskuggan." (Länk 14.7.2007).

 

"Besk Vatikankritik mot andra kristna". Svenska Dagbladet, Nyheter, 2007-07-11. "Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast. - Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen. Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation" (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 11.7.2007) Se kommentar av Gunnel Vallqvist i SvD den 17.7.2007!

 

Magnus Lundberg: "Den hårda striden om Guds stad".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-06-11. "Canudos hade 1895 sin blomstringsperiod och så många som 30000 levde i staden. Två år senare var staden förintad. Sammantaget räknar man med att 15000 personer dog i denna sista strid om Guds stad i det brasilianska inlandet." Magnus Lundberg är teol.dr. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 9.7.2007)

 

Johan Svedjedal: "Tankens kitsch". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-05-29. "Att kritisera och vara negativ har blivit en ideologi för tankelata intellektuella, hävdar två danska författare i en omdiskuterad bok. Ett vitalt arv från modernismen har blivit en håglös och förutsägbar debattposition." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 2.6.2007)

 

Dick Harrison: "Jesus med journalistens ögon". Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-05-09. Recension av "Jesus. Jude, Rebell, Gud?" av Sören Wibeck (Historiska Media, 2007). "Sören Wibecks nya bok sällar sig till det gedigna världsbiblioteket av Jesuslitteratur. Ur neutral religiös synvinkel betraktar han Jesus som vilken historisk person som helst och det är sakligt, pedagogiskt och lättillgängligt enligt Dick Harrison." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.6.2007)

 

KG Hammar: "Humanioran är livsviktig". Dagens Nyheter, Kultur, 2007-05-09. "KG Hammar värnar den fria bildningen." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 2.6.2007). Förre ärkebiskopen skriver utifrån de nyligen avhållna Humanist- och teologidagarna på temat Livsviktigt! på Lunds universitet. 

 

Niklas Ekdal: "Gud står i vägen". Dagens Nyheter, Ledare, 2007-05-27. "Skulle världen må bättre utan religion? Svaret är förmodligen ja, men jag har alltid varit skeptisk mot den sortens frågor. Det är som att fundera på om mänskligheten vore lyckligare utan alkohol - ett kliniskt perspektiv, som bortser från tillvarons och psykets mysterier." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 28.5.2007)

 

Sekulariserad andlighet. 
Serie på Idagsidan i Svenska Dagbladet - maj 2007.

Senaste: 28.5 

 

 

Agneta Lagercrantz: "Här får man tro som man vill". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-05-28. "Fullt på varenda söndagsmässa. Mitt inne i stan. Allhelgonakyrkan på Söder i Stockholm har vuxit till en av de starkaste inom Svenska kyrkan." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 29.5.2007)

 

Agneta Lagercrantz: "Ett andligt smörgåsbord". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-05-24. "Små grupper av sökare som hittar likasinnade, ratar uttolkare och vill höra om varandras personliga erfarenheter av ”något större”. Det är inget udda fenomen i Stockholms city, det är en del av en religiös rörelse som pågår i hela västvärlden. New Age är ute. Subjektiv spiritualitet är inne." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 28.5.2007)

 

Agneta Lagercrantz: "Mystiken finns i vardagen". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-05-23. "Alla har andliga upplevelser, hävdar den amerikanska religionsprofessorn Robert Forman – även i det sekulariserade Sverige. Men precis som i övriga västvärlden skyr vi färdiga dogmer. Och däri ligger hoppet för hela jordklotet, menar han: Om vi kunde prata mer om en personlig andlighet skulle vi upptäcka hur lika vi är över religionsgränserna." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 28.5.2007)

 

Agneta Lagercrantz: "Sex söker visdom varannan tisdag". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-05-22. "Varannan tisdag träffas de, en grupp stockholmare som vill ha en andlig gemenskap utan att inbördes behöva vara eniga om vad andlighet egentligen är. De är typiska för ett fenomen som märks allt mer i västvärlden – människor som vill fördjupa sina liv utan krav på att tillhöra en religiös tradition." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 28.5.2007)

 

 

Christina Doctare: "Materialismen räcker inte". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-05-20. "Konsumismen duger inte när människor drabbas av sjukdom, sorg eller svårt uppbrott. I vårt överflödssamhälle råder andlig nöd. Många saknar en känsla av tillhörighet och mening med sina liv, skriver läkaren Christina Doctare, som undrar vart de andliga ledarna tagit vägen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.5.2007). Se också Ulf Ekmans inlägg som inledde debatten på Brännpunkt!

 

Per Beskow: "Förstå hur katoliker tänker". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-05-07. "Andra kristna måste bli bättre på att förstå hur ­katoliker tänker och fungerar. Det underlättar den ekumeniska dialogen. Visst är det glädjande med en växande samsyn, men det räcker inte att upptäcka likheter på ytan, skriver docent Per Beskow i en replik till Ulf Ekman." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.5.2007). Se också Ulf Ekmans inlägg som inledde debatten på Brännpunkt!

 

Christer Hugo: "Alla skulle bli lika. Och var de inte det från början, skulle de tvingas bli det". Smålandsposten, Essä, 2007-04-30. "Skräcken för det avvikande och annorlunda, avståndstagandet från det man inte känner till, fruktan för det man inte har kontroll över. Christer Hugo ger oss och Valborgsmässoaftonen en essä." Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö. (Kursiv - Smålandspostens ingress. Länk 1.5.2007). Se även KG Hammars essä nedan som också diskuterar Jesper Svartviks bok "Bibeltolkningens bakgator - Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid" (Verbum, 2006).

 

Jayne Svenungsson: "Nykter motbild till filosofernas Paulus-hajp". Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-04-20. Recension av Magnus Zetterholm: Lagen som evangelium? Den nya synen på Paulus och judendomen (Studentlitteratur, 2006). (Trots febrilt letande på SvD:s webb har jag inte lyckats hitta denna korta recension). (Länk 1.5.2007) 

 

Ulf Ekman: "Ekumenik utmanar sekularisering". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-04-22. "Livets Ord, katolska kyrkan, pingströrelsen och Svenska kyrkans högkyrklighet möts i en ny ekumenik för att möta avkristningen. Fler än vi anar vill bevara det kristna kulturarvet. En reformatorisk kyrka fjärmar sig inte från bibeln och kyrkans tradition, skriver Livets ords pastor Ulf Ekman, som också är självkritisk." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 26.4.2007). Kommentar: Det som skrevs i debattartikeln "Biskop Arborelius och pingspastor Hedin osynliggör kristen tro" i samband med Jesusdebatten i Svenska Dagbladet 2003 är lika relevant visavi den syn Ulf Ekman formulerar på Brännpunkt. 

 

Jayne Svenungsson: "Trons ständiga förflyttningar".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-04-18. "Mycket av den populärvetenskapliga religionskritiken handlar om tron som statisk och hopplöst arkaisk. Michel de Certeau, en tänkare som tvärtom betonade religionens föränderliga natur, är föremål för en avhandling vid Lunds universitet." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 26.4.2007)

 

KG Hammar: "Kristendomens svarta bok". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-04-11. "I alla tider har bibeltexter använts för att motivera förtryck av minoriteter och utsatta folkgrupper. K G Hammar har läst en ny bok om hur Bibeln tolkats och vantolkats genom tiderna." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.4.2007)

 

Lars Linder: "Bengt Ankarloo: "Satans raseri"". Dagens Nyheter, Kultur Recension, 2007-04-04. "Tron på svart magi och trollkonor är äldre än Bibeln och finns under ytan än i dag. Varför var då häxskräcken så stor just på 1600-talet? En ny bok reder ut fakta och myter om det stora häxoväsendet i Sverige och Europa." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.4.2007)

 

Magnus Zetterholm: "Himmelska, ogudaktiga kroppar".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-03-30. "KREATIV POTENTIAL Enligt den kristna inkarnationsläran tog Gud kroppslig gestalt i Kristus. Hur kan det då komma sig att den kristna traditionen kunde bli så kroppsföraktande? Den frågan ställer sig teologen Ola Sigurdson i ”Himmelska kroppar”." Magnus Zetterholm är docent i Nya Testamentets exegetik och gästlärare vid Linköpings universitet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.4.2007)

 

Amanda Peralta: "Inkvisitorn". Dagens Nyheter, Kultur, 2007-03-29. "Prästcelibat, renlärighet och mässor på latin - påven Joseph Ratzinger håller räfst i den katolska kyrkan. Nu har han också inlett ett korståg mot den latinamerikanska befrielseteologin, berättar idéhistorikern Amanda Peralta." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 1.4.2007)

 

Per Jönsson: "Profeten i närbild". Dagens Nyheter, Ledarsidan Signerat, 2007-03-21. "Tycker du inte att Muhammed är vacker? frågar plötsligt min vän Mahmoudi när vi kryper fram i den täta Teherantrafiken. - Vacker??? Muhammed vacker? - Ja, du har väl sett bilderna på honom, replikerar Mahmoudi snabbt." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 1.4.2007)

 

Jörgen Sjöström: "Att tro, och att tro sig veta". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-03-21. "Inte så få kristna ­forskare ser religionen som en grund för sin naturvetenskapliga övertygelse. Skillnaden mellan att uppfatta Gud som ­alltings orsak, eller ­slumpen, blir i praktiken inte särskilt stor." Jörgen Sjöström är frilansskribent och forskare i fysik. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.3.2007)

 

Carl Rudbeck: "Kristendomens jihad".  Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-03-17. "Påven Urban II:s predikan 1095 om ett heligt krig mot hedningarna skulle i sekler driva det kristna Europa till desperata och märkliga fälttåg österut. Carl Rudbeck har läst en blivande klassiker om korstågstiden." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.3.2007)

 

Thomas Lerner: "Bereden väg för kroppen". Dagens Nyheter, Insidan, 2007-03-17. "Meditation, qigong och heliga danser framför altaret. Är det så Svenska kyrkan ska locka nya medlemmar? I den nya boken "Spa för själen" uppmanas kyrkan att på allvar inse att kroppen, själen och anden hör ihop." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.3.2007)

 

Jacob Zetterman: "Förintelsen i Afrika". Dagens Nyheter, Insidan, 2007-03-07. "Nazisternas plan på utplåning av judarna utsträcktes även till Nordafrika: koncentrationsläger, tortyr, massmord. Det fanns arabiska hjältar som räddade judar, men det något alla talar tyst om i dag." Jacob Zetterman är frilansjournalist med Mellanöstern som specialområde. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 26.3.2007)

 

Biskop Spong: Webbpublicering av två gamla recensioner. 
John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld: Om den traditionella trons död och födelsen av en ny tro. (Verbum, 2005)

www.existentiell-tro.net/spong/   

 

Tomas Kazen: "Födelsen av en ny tro?". Recensionen är publicerad i Tro & Liv nr 3-4/2006. Tro & Liv är Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets teologiska tidskrift. Thomas Kazen är teol.dr., pastor och lärare vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS). (webbpublicering 24.3.2007)

 

Sven-Olov Wallenstein: "Spong inskriven i huvudfåran". Recensionen är publicerad i Kyrkans Tidning nr 33/2005 (18-24 augusti). Sven-Olov Wallenstein är filosof, författare och lektor vid Södertörns högskola med kontinental filosofi som specialitet. (Webbpublicering 24.3.2007) 

Se också!

 

 

Jonas Andersson: "Satan får upprättelse i ny biografi". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-03-10. "Bilden av Satan som Guds fiende nummer ett har inget stöd i bibliska texter utan är ett påfund av kyrkofäder och författare. Satan är snarare att betrakta som en Guds medhjälpare, menar litteraturvetaren Henry Ansgar Kelly i en ny ”biografi” över hin håle." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.3.2007)

 

Carl Otto Werkelid: "Det religiösa lockar allt mer". Svenska Dagbladet, Kultur Kolumn, 2007-03-04. Kolumnen kommenterar artikeln "Religionens återkomst" av den tyska religionsfilosofen Hans-Joachim Höhn i tidskriften Signum nr 1/2007. (Länk 11.3.2007)  

 

Lars Andersson: "Fynd och fusk om Judas".  Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-03-01. "Det har gjorts många försök att försvara Judas, lärjungen som förrådde Jesus. I ett autentiskt "evangelium", upptäckt på 1980-talet, framstår han till och med som den ende som verkligen förstod sin mästare." Lars Andersson är författare. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 2.3.2007)

 

Maria Hagström: "Missionärer blundade för övergreppen". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-02-27. "Besviken. Svenska missionärer lyckades omvända dem till den protestantiska läran för hundra år sedan. Men traditionen bland Meheret Dawits folk med kvinnlig könsstympning gjorde de inget åt. – De hade kunnat göra mycket under dessa hundra år. Men det har de inte, säger hon
 
Meheret Dawit tillhörde svenska Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen under uppväxten i Etiopien. Enligt henne måste kyrkan ha känt till att många flickor i församlingen könsstympades. Ändå gjordes inget för att stoppa övergreppen." (Kursiv - SvD:s ingress och bildtext. Länk 1.3.2007)

 

 

Själavård, stöd för mognad och psykisk läkedom visavi penninghungriga frälsningsterapeuter. Vad är vad? 
Debatt på Brännpunkt i Svenska Dagbladet .

Reaktioner och kommentarer.
Senaste: 12.3, 

 

Anne-Christine Hornborg: "I mörker är alla terapeuter gråa". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-02-25. "Penninghungriga frälsningsterapeuter har med hjälp av skicklig marknadsföring etablerat sig i viktiga samhällsinstitutioner där viktig kvalitetskontroll uppenbarligen saknas. Existensiellt utarmade svenskar har blivit en stor marknad. Vem granskar de nyandliga terapeuterna och vem tar ansvaret för de medborgare som i livets mörka skeden utnyttjas? undrar Anne-Christine Hornborg, docent i religionshistoria." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.3.2007)

 

Karin Kämpe och Måns Kämpe: "Var inte rädd för nya terapier". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-03-11. "Glöm inte att det som för 30 år sedan bedömdes som skumt har blivit vedertagna arbetsmetoder inom terapin, skriver karin och Måns Kämpe i en replik till religionshistorikern Anne-Christine Hornborg som på SvD Brännpunkt skarpt kritiserat tidens nya terapeuter." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 12.3.2007)  

 

Mattias Leivinger: "Jag ser inga trasiga offer". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-03-11. Mattias Leivinger är teol.kand och auktoriserad psykosyntesterapeut. (Länk 12.3.2007)

 

Anne-Christine Hornborg: "Utnyttja inte människors längtan". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-03-11. Svar på ovanstående två debattinlägg. (OBS!! Svenska Dagbladet har missat att länka denna artikel!!)

 

 

 

 

Merete Mazzarella: "Förtroende som grundval för demokrati".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-02-24. "Little Rock 1957. En svart flicka hotas av en upprörd folkmassa när hon är på väg till skolan. Den händelsen utgör startpunkten för Danielle S Allen i hennes nya bok där hon resonerar om förtroende mellan medborgarna som en förutsättning för demokrati." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.3.2007)

 

Två kyrkoledare i utspel på DN Debatt om ändring i abortlagstiftningen. 
Reaktioner och kommentarer.
Senaste: 3.3, 5.3

 

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin: "Om abortförslaget går igenom kan vi tvinga bort alliansen". Dagens Nyheter, Debatt, 2007-02-25. "Katolske biskopen och pingströrelsens ledare hotar kd och regeringen: Vi kan tvingas uppmana kristna väljare att inte rösta på alliansen i valet 2010. Som kristna är vi djupt oroade över att svenska regeringen förbereder ett nytt lagförslag som ger utländska kvinnor möjlighet att komma hit och göra sena aborter. Vi sörjer över att detta lagförslag backas upp av den kristdemokratiske socialministern Göran Hägglund. Han borde tänka på att kd:s huvudsakliga väljarbas är kristen och att partiet balanserar på fyraprocentsspärren. Åker kd ur riksdagen kan alliansen inte bilda regering efter valet 2010. Det kan vi kristna tvingas att aktivt medverka till. Vi vädjar till regeringen att inte pressa oss till detta. Vi vägrar acceptera att Göran Hägglund gör Sverige till ett abortparadis, skriver biskopen i svenska katolska kyrkan Anders Arborelius och den svenska pingströrelsens föreståndare Sten-Gunnar Hedin." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 28.2.2007)

 

Maria Schottenius: "Kristen fundamentalism - religiös reaktion mot det moderna". Dagens Nyheter, Kultur Kommentar, 2007-02-27. "Två kyrkans män träder fram på DN Debatt (25/2). Det är katolikernas och pingströrelsens ledare i Sverige, och de är skarpa, nästan hotfulla i tonen. Ärendet rör kvinnor, och deras rätt till abort ......Insiktsfulla människor som tror på demokratins grundläggande principer, och slår vakt om att rätten till abort och homosexuellas rättigheter måste förstå allvaret." (Kursiv - två klipp ur artikeln. Länk 28.2.2007)

 

Stanley Sjöberg: "Bushs krig i Irak värre än aborter".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-03-01.  "När Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius hotar att påverka sina kyrkliga vänner med att inte stödja kristdemokraterna – eftersom Göran Hägglund avser att öppna dörren för utländska kvinnor att göra abort i Sverige – blir förmodligen resultatet att eventuella sympatier går till Sverigedemokraterna. Det vore en mycket farlig utveckling för vårt land!" Stanley Sjöberg är pensionerad frikyrkopastor. (Kursiv - klipp ur artikeln. Länk 2.3.2007)

 

Anne-Louise Eriksson och Göran Zettergren: "Kyrkoledarnas hot är inte de kristnas hot". Dagens Nyheter, Debatt, 2007-03-03. "Det är fel hota och att blanda religion och partipolitik, skriver företrädare för Svenska kyrkan och Missionskyrkan." Göran Zettergren är missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, Anne-Louise Eriksson är präst och teol.dr. med forskartjänst på Enheten för forskning och kultur, Svenska Kyrkan. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.3.2007)  

 

Thomas Anderberg: "Fel slutsatser. Abortmotståndare behöver bli ödmjuka." Dagens Nyheter, Kultur Kommentar, 2007-03-05. "Abortfrågan har åter lyfts in i dagsdebatten, främst av religiösa företrädare som Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin (DN Debatt 25/2). Bara vissa marginella trossamfund anser att "naturen ska ha sin gång" när det gäller livshotande sjukdomar som man kan bota, exempelvis blindtarmsinflammation. Thomas Anderberg problematiserar abortmotståndet." (Länk 6.3.2007)  

 

 

 

Tor Wennerberg: "Först kommer moralen". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-02-21. "Är människans moral bara något inlärt, en tunn kulturfernissa över vår i grunden själviska natur? Allt fler forskningsrön tyder på att den tvärtom är medfödd, ett resultat av artens kamp för överlevnad." (Kursiv DN:s ingress. Länk 22.2.2007)

 

Svante Nordin: "Skeptiker i en tid av absolut tro". Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-02-21. Recension av David Andersson: Timmarna vid fönstret. En essä om Arthur Koestler, (Atlantis, 2006). "Ingen har bättre än Arthur Koestler beskrivit sin besvikelse efter en kärleksaffär med kommunismen. David Andersson framhåller i sin ­engagerade och lättillgängliga bok ”Timmarna vid fönstret” att det fanns en existentiell och filosofisk dimension i Koestlers revolt." Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 22.2.2007)

 

Harry Amster: "Ulvaeus sjunger ut". Svenska Dagbladet, Kultur, Söndagsintervjun, 2007-02-18. "Han har aldrig yttrat ett ord om religion och politik. Men när han kände att religiösa fundamentalister flyttade fram sina positioner mådde han fysiskt illa. - Jag var tvungen att göra motstånd, säger Abba-musikern Björn Ulvaeus, som just nu håller på att skriva soundtracket till filmen Mamma Mia med Meryl Streep i huvudrollen." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 21.2.2007)

 

Jayne Svenungson: "Bibeln inspirerar både munk och bödel". Svenska Dagbladet, Kultur, Kommentar/Abbé Pierre död, 2007-01-26. "Slår man exempelvis upp de bibliska texterna är det knappast något enhetligt budskap som framträder. Tvärtom avslöjar texterna en ständigt pågående kamp mellan profetiska, emancipatoriska och självutgivande motiv och den alltför mänskliga tendensen att hemfalla åt invanda mönster och tillskriva dem gudomlig vilja. Det är därför knappast underligt att samma tradition som förmått skapa gestalter som Abbé Pierre också gav inspiration åt regimtrogna kyrkomän i Tredje riket." (Kursiv utdrag ur texten. Länk 21.2.2007)

 

Thomas Anderberg: "Din gud är inte min". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-02-14. "Friheten att tro är något vi tar för självklart. Men verklig tro är inte vilken åsikt som helst, och frågan är om alla religioner verkligen kan och bör skyddas av samhället. Och exakt vad är en religion?" Thomas Anderberg är filosof och kulturskribent. (Kursiv DN:s ingress. Länk 15.2.2007)

 

Mohammad Fazlhashemi: "Koranen i vår tid".  Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-02-07."Många betvivlar att islam är förenligt med folkstyre och ett modernt liv. Men allt tyder på att en överväldigande majoritet av alla världens muslimer, även i Europa, föredrar demokrati framför andra styrelseskick. Mohammad Fazlhashemi är docent i idéhistoria vid Umeå universitet.  (Kursiv DN:s ingress. Länk 8.2.2007)

 

Johan Lundborg: "Teologer är inte att lita på". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-02-01. "Teologerna har sedan upplysningen tvingats huka under kritiska attacker. Huvudkritiken gäller att deras verksamhet inte är förutsättningslös och därför inte att lita på. Thomas Girmalms avhandling skildrar hur kritiken bemötts under 1900-talet." Johan Lundborg är docent vid Uppsala universitet. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 2.2.2007)

 

Per-Arne Bodin: "Den ryska kulturens sjunkna stad". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-01-31. "Den fromma ryska staden Kitezj försvann enligt legenden på 1200-talet för att undgå omgivningens synd. Irina Karlsohn undersöker i en utmärkt avhandling hur legenden genom seklerna skänkt tröst och hur den har utnyttjats av ryska författare och konstnärer." Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och leder ett projekt med medel från Vetenskapsrådet om den ortodoxa traditionens betydelse i dagens ryska kultur. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 1.2.2007)

 

Kim Salomon: "Svensk följsamhet gav judar bröllopsproblem". Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-01-29. Recension av Anders Jarlert: Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935–1945. (Sekel bokförlag, 2006). "Som titeln Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige antyder är tematiken i Anders Jarlerts bok starkt avgränsad. Han belyser en liten flik av Sveriges historia före och under andra världskriget. Men studien lägger viktiga bitar till en större och besvärande historia som handlar om anpasslighet till Nazityskland. Det är en historia som fortfarande skaver i den svenska självbilden. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 1.2.2007)

 

Stefan Swärd: "Feghet och brist på moral finns kvar i kyrkans led". Dagens Nyheter, Debatt, 2007-01-27. "Kyrkoledare varnar självkritiskt för nytt svek mot rasismens offer med ökad antisemitism inom kyrkan. De kristna kyrkorna i Sverige teg om nazisternas övergrepp på 1940-talet. Vi svek Förintelsens offer. Denna feghet och brist på moraliskt mod finns kvar i kyrkans led i dag när antisemitismen knackar på dörren både från höger och vänster. Det finns alarmerande signaler om att kyrkan kan svika igen och liera sig med rasistiska rörelser, skriver styrelseordföranden i Evangeliska frikyrkan, filosofie doktorn i statskunskap Stefan Swärd, i dag på FN:s minnesdag för Förintelsens offer." (Kursiv DN:s ingress. Länk 1.2.2007)

 

Stefan Jonsson: "Vi skrattar för att överleva". Dagens Nyheter, Kultur Intervju, 2007-01-24. "Filosofin är en erotisk erfarenhet, säger Agnes Heller, en av nutidens bredaste tänkare. I sin senaste bok har hon intresserat sig för skrattets betydelse - ett sätt att hantera en obegriplig värld. Stefan Jonsson träffade henne i Stockholm." (Kursiv DN:s ingress. Länk 1.2.2007)  

 

Susanne Wigorts Yngvesson: "Medier försvagar religiösa traditioner". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-01-24. "Marshall McLuhan visste nog inte hur rätt han skulle få när han myntade begreppet ”mediet är budskapet”. I dag blåses debatter och konflikter upp på nolltid, inte minst rörande religiösa frågor. I en ny antologi granskas förhållandet mellan religion och medier." Susanne Wigorts Yngvesson är lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hon disputerade i etik på avhandlingen ”Den moraliska journalisten” (2006). (Kursiv SvD:s ingress. Länk 1.2.2007)  

 

Svante Nordin: "Pessimisten behöver inte vara dyster". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-01-20. "LIVETS LJUSGLIMTAR. Medan optimisten sitter och grubblar över varför allt står så illa till i världen, tar ­pessimisten det onda för givet och gläds åt de ljusa stunder som finns. Det menar stats­vetaren Joshua Foa Dienstag i en nyutkommen bok där han tecknar den pessimistiska åskådningens disparata historia." Svante Nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 1.2.2007)  

 

Fredrik Hertzberg: "Gud går igenom en mittlivskris". Svenska Dagbladet, Kultur, 2007-01-17. Recension av Erik Wahlström: Gud, (Schildts, 2006). "SOM FAN LÄSER BIBELN. Det är absurt och ofta roligt när Erik Wahlström jazzar upp kyrkohistorien och tar ner Gud på jorden. Trots den satiriska tonen är hans ärende nog att gå i seriös dialog med både Bibeln och filosofin, skriver Fredrik Hertzberg. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 1.2.2007)  

 

Torbjörn Fagerström: "Människan är bitvis ett fuskbygge". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-01-13. "Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla - ett rent fuskbygge." Torbjörn Fagerström är f d prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och f d professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. 2005 gav han ut boken "Gud och Darwin - känner de varandra?" tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhielm. (Kursiv SvD:s ingress. Länk 17.1.2007)  

 

 

Försenad julläsning!

 

Magnus Zetterholm: "Ett barn är fött – men var och när?".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2006-12-24. "Berättelsen om Jesu födelse är välkänd, men de faktiska detaljerna är motstridiga. Precis som evangelierna i stort uppvisar födelseberättelserna en egendomlig blandning av historia, teologi, myt och legend." Magnus Zetterholm är fil dr och docent i Nya Testamentets exegetik. (Kursiv DN:s ingress. Länk 13.1.2007)  

 

"Julen är jättejobbig - den betyder ingenting". Dagens Nyheter, Special Intervju (Del A, s.38), 2006-12-24: "Tomten, döden och Clark Gable. Teaterdirektörens förhållande till julen är speciellt. I onsdags tog hon plats i Svenska Akademien på stol nummer 14. DN:s Knut Kainz Rognerud och Lars Epstein har träffat Kristina Lugn." (Kursiv DN:s ingress. Länk 13.1.2007).

 

 

 

 

Georg Cederskog: "Hannah Arendt var vår tids Cicero". Dagens Nyheter, Kultur, 2007-01-12. "I dag öppnar Moderna museets konferens om filosofen Hannah Arendt. Flera sidor av hennes gärning ska belysas: Vad innebär det att tänka politiskt? Vilka rättigheter har en människa? Vad är ett gott samhälle?" (Kursiv DN:s ingress. Länk 13.1.2007)   

 

Kim Salomon: "Det obegripliga knäfallet för Mao och Lenin". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2007-01-12. "SEKULÄR RELIGION. Sovjet och Kina lanserade utopiska projekt för mänsklighetens befrielse, men de ledde till katastrofer. Paul Hollander analyserar hur de totalitära ledarna kunde förföra intellektuella i väst och varför inte alla i dag tar avstånd. Hans psykologiska ansats övertygar dock inte." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 13.1.2007)  

 

Maria Hagberg och Ibrahim Kakahama: "Skärp kraven på imamer". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2007-01-08. "Håll religionen kort. Vi ska ha religionsfrihet i Sverige, men den får bara vara en privat angelägenhet. Religiös fundamentalism är farlig. Imamer som propagerar för ett islamiskt rättssystem i Sverige måste bekämpas, skriver Maria Hagberg och Ibrahim Kakahama." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 9.1.2007)  

 

 

Tema ateism. 
Idagsidan på Svenska Dagbladet påbörjade en vecka före jul en serie om ateism. Den har fortsatt efter nyåret 2007. 
Sista artikeln: tisdagen den 9 januari.

Bakgrunden är Michel Onfrays bok "Handbok för ateister" och Christer Sturmarks "Tro och vetande 2.0" och den uppmärksamhet och debatt de gett upphov till hösten 2006. Se vidare Onfray respektive Sturmark. Se också webbredaktörens kommentarer till Onfrays "Handbok för ateister".

Dagen före nyårsafton hakade Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt på med en artikel av prästen Ted Harris och ateisten Åke Wennman.  

Senaste: onsdagen den 17 januari

 

Svenska Dagbladet - Idagsidan:

(1) Anna Asker: "Ateistisk jul – en tid att umgås".  Svenska Dagbladet, Idag, 2006-12-21. "I en tid när religionen tar allt större plats i politiken har också ateisterna i Europa höjt sina röster. Idagsidans nya serie handlar om ateismen i Sverige och debatten som hettat till. Hemma hos familjen Carlstedt-Kanth diskuteras existentiella frågor över barnvagnen och köttbullstallriken. Båda är ateister och har aldrig vacklat, även om det funnits stunder när de önskat att de haft en tro." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007)

(2) Anna Lagerblad: "Frälst på biologi". Svenska Dagbladet, Idag, 2006-12-27. "Humanist 22-åriga Felicia Gilljam tror på vetenskapen. Hennes stora passion i livet är biologi och särskilt evolutionsteorin som hon tycker är ”fantastiskt vacker”." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007) 

(3) Per Söderström: "Ateister och troende träter om humanismen". Svenska Dagbladet, Idag, 2006-12-29. "Offensiv. Väckelsepredikant eller sanningssägare? It-profilen Christer Sturmarks ordförandeskap för den ateistiska organisationen Humanisterna har satt fart på debatten om tro kontra vetenskap." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007) 

(4) Anna Lagerblad: "För Mahin är ateism frihet". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-01-02. "Hon flydde undan religiöst förtryck i Iran och skapade sig ett nytt liv i Sverige. Mahin Alipour är tacksam för att hon fick en ny chans i det sekulariserade Sverige. Men hon reagerar på religiösa inslag i vardagen, som när sonens dagisgrupp skulle besöka en kyrka." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007)

(5) Maria Carling: "Sverige är mer kristet än vi tror". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-01-03. "”Världens modernaste land” är inte så sekulariserat som vi tror. Trots en allmän avkristning har religionen ett starkt grepp om oss svenskar, hävdar filosofen Fredrika Spindler. Själv är hon varken ateist eller troende." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007)

(6) Mia Sjöström: "Lång kamp mot ämnet kristendom". Svenska Dagbladet, Idag, 2007-01-04. "Stämmer staten. I Norge är striden het om religionsundervisningen i skolan. Det norska humanistförbundet, som är störst i världen, anser att undervisningen kränker de mänskliga rättigheterna. Nu väntar Europadomstolens utslag." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007)

(7) Gensvar: Vi behöver kristendomen”. Svenska Dagbladet, Idag, 2007-01-08. "Gensvar. Idagsidans artikelserie om ateism har utlöst ett sällan skådat intresse för att diskutera livsfrågor. Inlägg och berättelser har strömmat in via mejl och på svd.se. Här är ett urval, fler gensvar kommer i morgon." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 9.1.2007)  

(8) Gensvar: Alla människor har en tro”. Svenska Dagbladet, Idag, 2007-01-09. Sista delen i serien om ateismens mobilisering. "Morgonbön och obligatorisk psalmsång är en inte särskilt avlägsen företeelse i den svenska skolan. Det var religiöst förtryck, enligt en läsare som själv var med. Här är de sista gensvaren i vår serie om ateism." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 10.1.2007)

 

Svenska Dagbladet - Brännpunkt: 

Ted Harris och Åke Wennman: "Varför denna trista oförsonlighet?" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2006-12-30. "Att berika varandra. Tro och vetande är inte varandras motsatser. Konflikten är onödig. Ateister måste erkänna människans andliga behov och troende bejaka förnuftets betydelse, skriver prästen Ted Harris tillsammans med ateisten Åke Wennman, som hakar på Idagsidans spännande samtal om ett liv utan Gud." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 7.1.2007)

 

Dagens Nyheter - Kultur: 

Jackie Jakubowski: "Och människan skapade Gud". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2007-01-17. "Trots den dödliga roll religionen ofta spelat i både historien och samtiden är den på frammarsch i dagens värld - men det är också motståndet mot den." Jackie Jakubowski är kulturskribent och chefredaktör för Judisk Krönika. (Kursiv DN:s ingress. Länk 18.1.2007)

 

 

 

[sidans början]

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
SvD har successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Runt millenieskiftet fanns de tillgängliga 30 dagar. Under 2003 utökade man arkivet till sex månader. Nu finns alla understreckare förteckande månadsvis från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002]
[Arkiv2003] [Arkiv2004]
[Arkiv2005] [Arkiv2006
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild]

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern
Biskop John Shelby Spong
Thorkild
Grosbøll - prästrätt i Danmark


list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!